Veeam Recovery to Microsoft Azure

Połączenie technologii Veeam Restore to Microsoft Azure i Veeam PN dla Microsoft Azure

Tworzenie kopii zapasowych dowolnych danych w dowolnym miejscu i przywracanie ich na platformie Microsoft Azure

Rozwiązanie Veeam Disaster Recovery in Microsoft Azure łączy funkcje technologii Veeam PN dla Microsoft Azure (Veeam Powered Network) i Direct Restore to Microsoft Azure, zapewniając kompleksową platformę odzyskiwania awaryjnego na żądanie w chmurze. (Veeam PN = Veeam Powered Network, VPN = wirtualna sieć prywatna).
Wykorzystanie platformy Microsoft Azure jako lokalizacji odzyskiwania na żądanie

3 łatwe kroki do odzyskiwania danych na platformie Azure
 1. Założenie konta Azure i konfiguracja rozwiązania B&R
 2. Nawiązanie łączności sieciowej — Veeam PN
 3. Przywracanie bezpośrednio na platformę Azure

Zarówno w przypadku doświadczonych użytkowników platformy Azure, jak i firm dopiero rozpoczynających przygodę z chmurą rozwiązania Veeam i Microsoft Azure ułatwiają zapewnianie ciągłości działania oraz dostępności aplikacji i danych dzięki nowej generacji mechanizmów odzyskiwania w chmurze.

Rozwiązanie Veeam Recovery to Microsoft Azure pozwala wykorzystać chmurę publiczną jako lokalizację odzyskiwania na żądanie, zapewniając firmom każdej wielkości zaawansowane opcje odzyskiwania klasy korporacyjnej — bez konieczności budowy i utrzymywania kosztownego dodatkowego obiektu. To kompleksowe rozwiązanie umożliwia przywracanie dowolnych kopii zapasowych Veeam w chmurze, a jego możliwości wzbogaca Veeam PN (Veeam Powered Network) — łatwe w obsłudze, proste rozwiązanie z zakresu sieci definiowanych programowo (SDN), które eliminuje skomplikowaną instalację sieci VPN oraz upraszcza konfigurację ustawień sieciowych związanych z tworzeniem najwyższej klasy lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure.

Informacje o rozwiązaniu User Guide
Veeam PN dla Microsoft Azure
Pobierz bezpłatnie

Produkt bezpłatny — bez ograniczeń

Restore to Microsoft Azure
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

Element bezpłatnej wersji próbnej pakietu Veeam Availability Suite, bez ograniczeń przez 30 dni

Veeam PN dla Microsoft Azure
Pobierz bezpłatnie

Produkt bezpłatny — bez ograniczeń

Restore to Microsoft Azure
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

Element bezpłatnej wersji próbnej pakietu Veeam Availability Suite, bez ograniczeń przez 30 dni

 • Veeam Restore to Microsoft Azure
 • Veeam PN for Microsoft Azure

Przywracanie DOWOLNYCH danych na platformę Azure
Restore to Microsoft Azure

Funkcja Direct Restore to Microsoft Azure umożliwia przywracanie maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Microsoft Windows lub Linux.
Funkcja Restore to Microsoft Azure umożliwia przywracanie maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Microsoft Windows lub Linux.

Funkcja Restore to Microsoft Azure, wchodząca w skład pakietu Veeam Availability Suite 9.5, umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze, sprzyjając optymalnej alokacji zasobów i oferując nowe opcje odzyskiwania.

Ta zintegrowana funkcja umożliwia przywracanie lub migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V, serwerów fizycznych oraz urządzeń końcowych na platformę Azure. Jest ona dostępna jako:

Dzisiejsze centra danych nie ograniczają się już do lokalizacji fizycznych. Za pomocą chmury Microsoft Azure działy IT mogą zoptymalizować alokację zasobów oraz poprawić skalowalność i efektywność działania. Oferowana przez firmę Veeam funkcja Restore to Microsoft Azure pozwala administratorom przywracać lub migrować do chmury Azure obciążenia fizyczne (P2V) lub wirtualne (V2V). Nie są do tego konieczne złożone konfiguracje ani dodatkowe inwestycje w sprzęt, co obniża koszty operacyjne.

Platforma Azure może służyć jako dodatkowa lokalizacja awaryjna, uruchamiana i skalowana odpowiednio do potrzeb.

Szybkie przywracanie obciążeń na platformę Azure

Szybkie i wydajne przywracanie w chmurze Azure jest możliwe z kopii zapasowej Veeam dowolnego typu. Dzięki tej technologii nie trzeba wcześniej wdrażać odrębnego appliance, a operację przywracania do Azure można wykonać bezpośrednio w interfejsie użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication. Instalacja agenta maszyny wirtualnej Azure odbywa się automatycznie (dotyczy tylko maszyn z systemem Windows), udostępniając opcje przywracania sekwencyjnego oraz równoległego dysku i maszyny wirtualnej.

Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Azure
Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Azure

Wykonywanie zaplanowanych migracji obciążeń

Czy zamierzasz przenieść do chmury publicznej Microsoft Azure niektóre firmowe maszyny wirtualne, a może nawet jakiś starszy serwer fizyczny? Teraz można łatwo wykonywać zaplanowane migracje maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V lub pozostałych w firmie serwerów fizycznych do chmury.

Migracja hosta wirtualnego, starszego serwera fizycznego lub urządzenia końcowego na platformę Microsoft Azure
Migracja hosta wirtualnego, starszego serwera fizycznego lub urządzenia końcowego na platformę Microsoft Azure

Tworzenie środowiska testowego opartego na platformie Azure

Chmura Azure może być bardzo przydatna jako środowisko testowe.

Przechowywane w niej kopie zapasowe stanowią wierne odwzorowanie środowiska produkcyjnego, dzięki czemu można bezpiecznie testować poprawki i krytyczne aktualizacje przed ich wdrożeniem produkcyjnym.

Używanie platformy Azure jako środowiska testowego lub programistycznego
Używanie platformy Azure jako środowiska testowego lub programistycznego
Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Azure
Odzyskiwanie kopii zapasowych Veeam na platformie Azure
Migracja hosta wirtualnego, starszego serwera fizycznego lub urządzenia końcowego na platformę Microsoft Azure
Migracja hosta wirtualnego, starszego serwera fizycznego lub urządzenia końcowego na platformę Microsoft Azure
Używanie platformy Azure jako środowiska testowego lub programistycznego
Używanie platformy Azure jako środowiska testowego lub programistycznego

Funkcja przywracania kopii zapasowych bezpośrednio na platformę Microsoft Azure sprawia, że platformy tej można używać jako chmurowego centrum danych na żądanie do celów odzyskiwania po awarii, w pełni wykorzystując elastyczne i skalowalne zasoby chmury Azure.

Przeczytaj dokument „3 Use Cases for Leveraging Veeam Backups in Azure”

Odzyskiwanie awaryjne na żądanie w chmurze 
Veeam PN dla Microsoft Azure

Veeam PN dla Microsoft Azure to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania po awarii na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Veeam PN:

 • Dzięki ścisłej współpracy z funkcją Veeam Direct Restore to Microsoft Azure udostępnia nową generację mechanizmów odzyskiwania awaryjnego na żądanie w chmurze, umożliwiając zachowanie ciągłości działania i dostępności.
 • Udostępnia płynnie działającą i bezpieczną sieć między zasobami IT w środowisku lokalnym i na platformie Azure.
 • Zapewnia łatwą w obsłudze i w pełni zautomatyzowaną łączność sieciową między dowolnymi lokalizacjami.
Wdróż wersję Release Candidate rozwiązania Veeam PN dla Microsoft Azure
Rozwiązanie Veeam PN dla Microsoft Azure umożliwia łatwe nawiązywanie połączeń typu punkt-punkt między klientami zdalnymi a oddziałem głównym. (VPN = wirtualna sieć prywatna, Veeam PN = Veeam Powered Network)
Rozwiązanie Veeam PN dla Microsoft Azure umożliwia łatwe nawiązywanie połączeń typu punkt-punkt między klientami zdalnymi a oddziałem głównym. (VPN = wirtualna sieć prywatna, Veeam PN = Veeam Powered Network)

Veeam PN dla Microsoft Azure Informacje

Nie jesteś administratorem sieci? To nie problem. Rozwiązanie Veeam PN dla Microsoft Azure jest łatwe we wdrożeniu. Eliminuje ono ręczne procesy tworzenia połączeń sieciowych i skomplikowanej instalacji sieci VPN, udostępniając nową generację mechanizmów odzyskiwania awaryjnego na żądanie w chmurze oraz zapewniając ciągłość działania wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Można go również użyć, gdy trzeba szybko przywrócić serwer, maszynę wirtualną lub kilka serwerów fizycznych i laptopów. Dopóki nie jest konieczne odzyskanie danych, nie trzeba nawet mieć konta na platformie Azure ani płacić za jej używanie.

Płynnie działająca i bezpieczna sieć hybrydowa

Teraz użytkownicy nie muszą się przejmować łączeniem lokalizacji. Rozwiązanie Veeam PN dla Microsoft Azure samo wykonuje najważniejsze czynności, a w większości przypadków konfiguracja trwa niespełna pięć minut! Dzięki zastosowaniu architektury gwiaździstej urządzenia zdalne mogą szybko nawiązać łączność przy użyciu prostych, gotowych do użycia i samodzielnych plików konfiguracji służących do ustanawiania bezpiecznej komunikacji z głównym appliance wirtualnym.

Łatwa w użyciu i w pełni zautomatyzowana hybrydowa łączność sieciowa między lokalizacjami

Za pomocą rozwiązania Veeam PN dla Microsoft Azure można nawiązać hybrydową łączność sieciową z DOWOLNĄ lokalizacją, niezależnie od jej umiejscowienia. Obejmuje to środowisko lokalne, zdalne biura i oddziały, biura domowe, podróżujących pracowników, infrastrukturę usługodawców oraz chmurę publiczną. Nawet usługodawcy mogą przy użyciu tego rozwiązania nawiązywać bezpieczną łączność SDN między lokalizacjami klientów a własnym centrum danych.

Wymagania systemowe

Veeam PN dla Microsoft Azure

Veeam PN dla Microsoft Azure — pobieranie z witryny Azure Marketplace

 • Do pobrania jest wymagana aktywna subskrypcja Azure
 • Obsługiwany jest wyłącznie model wdrożenia przy użyciu Menedżera zasobów

Veeam PN dla Microsoft Azure — pobieranie z witryny Veeam.com

Chociaż appliance w formacie OVA można instalować na wszystkich popularnych platformach wirtualizacji, instalacja rozwiązania Veeam PN dla Microsoft Azure jest w pełni obsługiwana na następujących platformach:

 • VMware ESX(i)
 • VMware Player
 • VMware Workstation
 • VMware vCloud Director

Wymagania dotyczące maszyny wirtualnej

 • 1 vCPU
 • 1 GB vRAM
 • 16 GB miejsca na dysku twardym
 • Zewnętrzna łączność sieciowa

Restore to Microsoft Azure

Funkcja Restore to Microsoft Azure wymaga aktywnej subskrypcji Azure.

Umożliwia ona przywracanie kopii zapasowych utworzonych przy użyciu rozwiązań:

 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Free Edition
 • Veeam Agent dla Microsoft Windows 1.1 lub nowszy
 • Veeam Agent dla Linuxa

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication w wersji 9.5 lub nowszej zawiera funkcję Restore to Microsoft Azure. W celu polepszenia wydajności firma Veeam zaleca instalację serwera proxy (opcjonalnego) działającego na maszynie wirtualnej Azure.

Funkcja Restore to Microsoft Azure jest przeznaczona do obciążeń Windows i Linux oraz umożliwia przywracanie maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V. Obsługiwane są oba modele wdrożenia: klasyczny i przy użyciu Menedżera zasobów.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Pobierz

Restore to Microsoft Azure

Więcej darmowych produktów

Darmowe narzędzia do monitorowania i raportowania