Usługi BaaS i DRaaS oparte na technologiach Veeam

Przejdź na zarządzane usługi chmurowe, aby móc się skupić na szczególnych potrzebach Twojej firmy

Znajdź dostawcę

Usługi BaaS i DRaaS
dostępne na całym świecie

Chroń to, co najważniejsze, przy pomocy usługodawców współpracujących z firmą Veeam

W dzisiejszej gospodarce cyfrowej przedsiębiorstwa coraz chętniej wdrażają strategię wielu chmur, aby zwiększyć innowacyjność, przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i zoptymalizować koszty. Wraz ze wzrostem ilości obciążeń i poziomu oczekiwań użytkowników KAŻDY przestój może spowodować spadek zaufania klientów, szkody wizerunkowe i utratę przychodów.

Firma Veeam® dostarcza czołowe w branży rozwiązania z zakresu zarządzania danymi w chmurze (Cloud Data Management™). Aby jednak zapewnić klientom jeszcze większe korzyści, współpracujemy z globalną siecią dostawców usług chmurowych i zarządzanych, którzy uzupełniają nasze funkcje ochrony danych o usługi typu BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service).

Customer Success Story: Make a Wish Final
Veeam i PhoenixNAP umożliwiają organizacji Make-A-Wish America szybsze spełnianie życzeń dzięki ujednoliceniu i uproszczeniu zarządzania danymi — pozwalając zaoszczędzić czas rzędu godzin tygodniowo oraz setki tysięcy dolarów rocznie

Ochrona danych klasy korporacyjnej w zasięgu ręki

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych to funkcje, które musi realizować każdy dział IT, ale kompleksowa strategia backupu i odzyskiwania często znajduje się poza zasięgiem firm, które nie mają środków finansowych ani zasobów niezbędnych do wybudowania i utrzymywania repozytorium zewnętrznego. Zlecając te procesy ochrony danych ekspertom, firma może uzyskać istotne korzyści związane z przejściem na zarządzane usługi chmurowe.

Skrócenie czasu odzyskiwania w razie awarii

Dostawca usług chmurowych nie tylko umożliwia wysyłanie kopii zapasowych i replik danych do lokalizacji zewnętrznej, ale także zapewnia doświadczenie oraz usługi IT niezbędne do szybkiego i bezproblemowego odzyskania danych.

Dowiedz się, jak oparte na technologiach Veeam usługi firmy iland pomagają organizacji R’Club w zapewnianiu awaryjnej opieki nad dziećmi ratowników podczas huraganów

Atrakcyjne modele cenowe oparte na kosztach operacyjnych

Skorzystaj z przewidywalnych kosztów i niewielkich inwestycji początkowych, dzięki którym środki finansowe można przeznaczyć na rozwijanie działalności oraz inwestycje w obszarze IT.

Dowiedz się, jak any.cloud pomaga globalnym przedsiębiorstwom rozrywkowym w obniżaniu kosztów i unikaniu długoterminowych inwestycji w infrastrukturę

Spełnianie złożonych wymagań prawnych

Wielu dostawców ma aktualne certyfikaty, które potwierdzają zgodność z szeregiem skomplikowanych przepisów związanych z migracją do chmury. Dzięki temu Twoja firma nie musi się o to martwić.

Dowiedz się, jak Webair zapewnia ochronę infrastruktury IT wielu czołowych podmiotów z branży opieki zdrowotnej oraz jej zgodność z przepisami

Swoboda tworzenia innowacji

Skoncentruj się na zaspokajaniu szczególnych potrzeb Twojej firmy, a nie na powtarzalnych zadaniach i usuwaniu błędów — tym może łatwo i skutecznie zająć się usługodawca współpracujący z firmą Veeam.

Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom Veeam firma Mirazon pomaga nawet największym klientom dynamicznie rozwijać działalność i zaspokajać popyt rynkowy

Zastosowania usług BaaS i DRaaS

Ochrona danych przy pomocy usługodawcy

Czasami firma potrzebuje chmury lokalnej, która spełnia określone przepisy i zapewnia większą kontrolę niż chmury hiperskalowe. Usługodawcy współpracujący z firmą Veeam budują chmury oparte na platformie VMware, zapewniając płynnie działającą architekturę hybrydową, która udostępnia możliwości rozwiązań Veeam już sprawdzonych w Twojej infrastrukturze lokalnej.

Backup w lokalizacji zewnętrznej

Potrzeby Twojej firmy z zakresu zarządzania danymi są złożone i stale rosną. Skorzystaj z elastycznej oferty backupu w lokalizacji zewnętrznej zapewnianego przez dostawców usług chmurowych współpracujących z firmą Veeam, aby skutecznie wdrożyć regułę 3-2-1 oraz zachować pełny wgląd i kontrolę nad danymi.

Ochrona danych Azure i AWS

Coraz więcej obciążeń produkcyjnych jest przenoszonych na popularne platformy IaaS (Infrastructure as a Service), takie jak AWS i Microsoft Azure. Współpracujący z firmą Veeam dostawcy usług chmurowych pozwalają korzystać z atutów chmury hybrydowej lub środowiska wielu chmur bez przejmowania się ich złożonością.

Zarządzane usługi backupu

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych to usługi IT potrzebne w każdej firmie, ale nie zawsze traktuje się je jako „strategiczne priorytety IT” (chociaż uważamy, że powinno tak być!). Usługodawcy współpracujący z firmą Veeam mogą wziąć na siebie zadania związane z backupem i odzyskiwaniem danych, co pozwoli Ci skupić się na innowacyjnych i strategicznych inicjatywach skierowanych do klientów.

DRaaS

Administratorzy IT podają, że w ich firmach co roku występuje od 5 do 10 nieplanowanych przestojów. Veeam oferuje technologię, która umożliwia ekonomiczne i skuteczne przełączenie całej lokalizacji lub jej wybranej części na repozytorium zewnętrzne — a dostawcy usług chmurowych pozwalają łatwo wykonać tę operację.

Ochrona danych SaaS

Firma Microsoft w ramach pakietu Office 365 udostępnia zaawansowane usługi, ale nie obejmują one tworzenia kopii zapasowych. Dostawcy usług chmurowych pomagają wyeliminować ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365, oferując również czytelne raporty dotyczące umów SLA.

Na początek — Veeam Cloud Connect

Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji w repozytorium chmurowym wybranego usługodawcy. Co więcej, Veeam Cloud Connect jest całkowicie bezpłatnym komponentem pakietu Veeam Availability Suite™, rozwiązania Veeam Backup & Replication™, pakietu Veeam Backup Essentials™ i narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows. Wystarczy wybrać usługodawcę i wskazać chmurę jako lokalizację docelową w zadaniach backupu lub replikacji — odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej w oparciu o chmurę jest teraz wyjątkowo łatwe.

Historie sukcesu klientów

First Nations of Canada

First Nations chroni dane medyczne i podnosi jakość opieki zdrowotnej dzięki rozwiązaniom Veeam, Clear Concepts i ThinkOn

Zobacz, jak zachować zgodność
z przepisami

Online Tech

Oparte na technologiach Veeam rozwiązanie firmy Online Tech z zakresu odzyskiwania po awarii jest szybkie, niezawodne i opłacalne dla klientów

Więcej informacji o szybkim, ekonomicznym odzyskiwaniu po awarii

CORHIO

Platforma Colorado Health Information Exchange przy pomocy rozwiązań Veeam i NewCloud zapewnia dostawcom opieki zdrowotnej dane niezbędne do poprawy opieki nad pacjentami

Osiągaj lepsze rezultaty biznesowe

video icon video icon hover
Video
Łatwe przesyłanie danych na zewnątrz firmy — do chmury
Obejrzyj film
whitepaper icon whitepaper icon hover
Demo series:
Szczegółowe omówienie ochrony danych w wielu chmurach, obejmujące backup w chmurze, DRaaS oraz ochronę danych w chmurach publicznych i środowisku SaaS
Obejrzyj