Firma Veeam® dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie chcące realizować koncepcję Always-On Enterprise™, czyli prowadzić działalność w trybie 24.7.365. W odpowiedzi na tę sytuację stworzyliśmy nowy segment rynku — Availability for the Always-On Enterprise™ — pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Pakiet Veeam Availability Suite™, zawierający rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, dzięki wykorzystaniu technologii z zakresu wirtualizacji, pamięci masowej i chmury stosowanych w nowoczesnych centrach danych pomaga przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko oraz radykalnie obniżyć nakłady kapitałowe i koszty operacyjne, jednocześnie wspierając klientów firmy Veeam w realizacji obecnych i przyszłych celów biznesowych.