Tworzenie kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem w 58% przypadków, co utrudnia ochronę danych i transformację cyfrową ― stwierdzają ankietowani dyrektorzy wyższego szczebla

Jak wynika z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku, pandemia COVID-19 spowodowała znaczny spadek wydatków firm na transformację cyfrową. 40% globalnych przedsiębiorstw uważa niepewność ekonomiczną za największą barierę transformacji cyfrowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a jedna trzecia spowolniła lub wstrzymała w ubiegłym roku takie przedsięwzięcia

Columbus, stan Ohio, Stany Zjednoczone, 18 marca 2021 r. ― Jak wynika z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku (Veeam Data Protection Report 2021), problemy z ochroną danych utrudniają transformację cyfrową przedsiębiorstwom na całym świecie. Tworzenie kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem w 58% przypadków, co oznacza, że dane pozostają bez ochrony. Zdaniem 40% ankietowanych dyrektorów wyższego szczebla w ciągu najbliższego roku największymi przeszkodami dla transformacji cyfrowej będą niepewność i spowolnienie gospodarcze na skutek pandemii COVID-19. Niewystarczająca ochrona danych oraz problemy z ciągłością biznesową utrudnią firmom także przekształcenia. Raport został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Veeam Software ― lidera w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i dostawcę rozwiązania Cloud Data Management.

Ponad 3000 osób, które podejmują decyzje dotyczące technologii informatycznych w globalnych przedsiębiorstwach, wypowiedziało się na temat swojego podejścia do ochrony danych i zarządzania nimi. Było to największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w celu sprawdzenia, jak przedsiębiorstwa przygotowują się do nowych wyzwań, takich jak zmiany popytu i przerwy w świadczeniu usług, następstwa globalnych zdarzeń (np. pandemii COVID-19) oraz realizacja ambitnych celów w zakresie modernizacji informatycznej i transformacji cyfrowej.

„W ciągu minionych 12 miesięcy dyrektorzy przedsiębiorstw z całego świata musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi ochrony danych w bardzo zróżnicowanych środowiskach operacyjnych” ― powiedział Danny Allan, dyrektor ds. technicznych i wiceprezes ds. strategii produktu w firmie Veeam. „Aby utrzymać się na rynku w dobie pandemii, firmy przyspieszają inicjatywy w dziedzinie transformacji cyfrowej o kilka miesięcy, a nawet lat. Przeszkodę stanowią przestarzałe technologie informatyczne i funkcje ochrony danych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że rozwiązywanie najpilniejszych problemów związanych z pandemią COVID-19 wymaga inwestowania dużych nakładów czasu i pieniędzy. Dopóki te bariery nie zostaną usunięte, trudno będzie mówić o efektywnej transformacji cyfrowej”.

Działania niezbędne w celu zapewnienia ochrony danych

Respondenci stwierdzili, że stosowane przez nich funkcje ochrony danych nie nadążają za wymaganiami transformacji cyfrowej. Zagrażają ciągłości biznesowej i mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla reputacji, jak i działalności przedsiębiorstwa. Choć tworzenie kopii zapasowych jest ważnym elementem nowoczesnych systemów ochrony danych, to 14% wszystkich danych nie jest w ogóle kopiowane, a ich odtwarzanie nie udaje się w 58% przypadków. Dane przedsiębiorstw pozostają więc niezabezpieczone, a po atakach cybernetycznych nie można ich odtworzyć. Ponadto często zdarzają się nieoczekiwane przestoje. W ciągu minionych 12 miesięcy doświadczyło ich 95% przedsiębiorstw, a co czwarty serwer miał co najmniej jeden taki przestój. Przestoje i utrata danych wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zdaniem ponad połowy dyrektorów narażają one firmę na utratę zaufania klientów, pracowników i akcjonariuszy.

„Niepowodzenie procesu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych ma dwie główne przyczyny. Pierwszą z nich jest błąd lub przekroczenie limitu czasu podczas tworzenia kopii zapasowych, drugą ― niezapewnienie określonego w umowie poziomu usług podczas odtwarzania danych” ― powiedział Danny Allan. „Krótko mówiąc, jeśli nie uda się utworzyć kopii zapasowej, dane pozostaną bez ochrony, co stanowi duży problem dla firmy, ponieważ skutki utraty danych i nieplanowanych przestojów mogą mieć szeroki zakres – od niezadowolenia klientów po spadek cen akcji. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że zagrożenia cyfrowe rozwijają się w tempie wykładniczym. W rezultacie powstaje luka między możliwościami ochrony danych a potrzebami przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej. Usunięcie tej luki jest bardzo ważne w chwili, gdy firmy odczuwają presję na szybsze wdrażanie technologii chmurowych w celu obsługi klientów w gospodarce cyfrowej”.

Wpływ pandemii COVID-19 na strategie informatyczne

Dyrektorzy wyższego szczebla zdają sobie sprawę, że wdrożenie modelu opartego przede wszystkim na chmurze jest koniecznością. W związku z pandemią COVID-19 muszą przyspieszyć transformację cyfrową i zmienić sposób świadczenia usług informatycznych. Wiele przedsiębiorstw już to zrobiło. 91% respondentów rozszerzyło usługi w chmurze w ciągu pierwszych miesięcy pandemii, podczas gdy większość wciąż kontynuuje ten proces, a 60% zamierza dodać więcej usług chmurowych do swojej strategii informatycznej. Choć firmy wiedzą, że w ciągu najbliższego roku muszą przyspieszyć transformację cyfrową, 40% respondentów przyznaje, iż niepewność gospodarcza może im w tym przeszkodzić.

Niezawodność jako podstawa transformacji cyfrowej

Podczas gdy coraz więcej przedsiębiorstw szybko wdraża nowoczesne usługi informatyczne, brak odpowiednich funkcji i zasobów w zakresie ochrony danych może zahamować, a nawet uniemożliwić transformację cyfrową. Dyrektorzy wyższego szczebla już o tym wiedzą. 30% przyznaje, że transformacja cyfrowa w ich firmach zwolniła lub zatrzymała się w ciągu minionych 12 miesięcy. Przyczyny są różne: zbyt duża koncentracja działu informatycznego na bieżącej obsłudze systemów podczas pandemii (53%), zależność od starszych systemów informatycznych (51%) czy brak odpowiednio wykwalifikowanych informatyków potrafiących wdrażać nowe technologie (49%). W ciągu najbliższego roku liderzy działów informatycznych będą chcieli usunąć takie bariery poprzez znalezienie skutecznych zabezpieczeń, a prawie jedna trzecia zamierza przenieść ochronę danych do chmury.

„Jedną z ważnych zmian, jakie zaobserwowaliśmy podczas minionego roku, jest coraz głębszy podział na przedsiębiorstwa planujące transformację cyfrową oraz takie, które są do niej gorzej przygotowane. Te pierwsze radzą sobie znacznie lepiej” ― stwierdza Allan. „Pierwszym krokiem do transformacji cyfrowej jest osiągnięcie cyfrowej odporności. Przedsiębiorstwa na całym świecie chcą szybko modernizować swoje systemy ochrony danych w oparciu o chmurę. Do 2023 roku 77% firm będzie korzystać z systemów kopii zapasowych opartych przede wszystkim na chmurze. Zwiększy to niezawodność tworzenia kopii zapasowych, usprawni zarządzanie kosztami i zwolni zasoby informatyczne, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą mogły lepiej skupić się na projektach transformacji cyfrowej i osiągać sukcesy w nowej gospodarce”.

Oto inne ważne spostrzeżenia z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku:

 • Hybrydowe systemy informatyczne obejmujące środowiska fizyczne, wirtualne i chmurowe. W ciągu najbliższych dwóch lat większość przedsiębiorstw będzie stopniowo, lecz ciągle zmniejszać liczbę serwerów fizycznych, utrzymywać i wzmacniać zwirtualizowaną infrastrukturę oraz wdrażać strategie stawiające na pierwszym miejscu chmurę. W rezultacie do 2023 roku połowa obciążeń produkcyjnych zostanie przeniesiona do chmury, co zmusi firmy do zmiany strategii ochrony danych pod kątem nowych środowisk produkcyjnych.
 • Coraz więcej kopii zapasowych tworzonych w chmurze. Proces tworzenia kopii zapasowych przenosi się z systemów lokalnych do chmur zarządzanych przez dostawców usług (o ile w 2020 roku na chmurę przypadało 29% kopii zapasowych, to w 2023 przewiduje się 46%).
 • Większe znaczenie niezawodności. Zdaniem 31% respondentów zwiększenie niezawodności jest najważniejszym czynnikiem, który skłania globalne przedsiębiorstwa do zmiany głównego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych.
 • Większy zwrot z inwestycji. 22% respondentów twierdzi, że najważniejszym czynnikiem skłaniającym firmy do zmiany rozwiązania jest jego opłacalność, w tym większy zwrot z inwestycji i niższy całkowity koszt posiadania.
 • Luka dotycząca dostępności. 80% przedsiębiorstw uważa, że nie może odzyskiwać aplikacji tak szybko, jak tego potrzebuje.
 • Luka dotycząca ochrony. 76% respondentów twierdzi, że częstotliwość tworzenia kopii zapasowych jest zbyt mała w odniesieniu do ilości danych, na utratę której mogą sobie oni pozwolić w przypadku przestoju.
 • Nowoczesna ochrona danych. 46% przedsiębiorstw na całym świecie zamierza nawiązać współpracę z dostawcą usług tworzenia kopii zapasowych (ang. Backup as a Service ― BaaS) do 2023 roku, a 51% chce w tym samym czasie wdrożyć usługę odtwarzania danych po awarii (ang. Disaster Recovery as a Service ― DRaaS).
 • Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na cyfrową transformację - ponad połowa (53%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej przyspiesza swoje inicjatywy w tym zakresie. Wskaźnik ten jest nieznacznie niższy od średniej globalnej (54%).
 • Prawie jedna trzecia (32%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej stwierdziła, że pod wpływem pandemii ich inicjatywy w zakresie cyfrowej transformacji zostały spowolnione lub wstrzymane. Spowodowało to zwiększenie „cyfrowej przepaści” pomiędzy firmami, które miały plan w zakresie cyfrowej transformacji (i przyspieszyły jego realizację) a firmami, które były gorzej przygotowane (i w związku z tym ich transformacja spowolniła).
 • Ponad jedna trzecia (38%) wszystkich kopii zapasowych może nie nadawać się do odtwarzania - przedsiębiorstwa z Europy Wschodniej stwierdziły, że zadania dotyczące wykonywania tych kopii zawierały błędy lub nie kończyły się w wyznaczonym czasie. W przypadku 42% operacji odtworzenia nie spełniono wymagań umów SLA. W ujęciu globalnym ponad połowa (58%) wszystkich operacji odtwarzania kopii zapasowych skończyła się niepowodzeniem i dane nie będą mogły zostać odtworzone, gdy będą potrzebne.
 • Przeważająca większość (96%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej ma do czynienia z niespodziewanymi przestojami. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w prawie jedna czwartej z nich (22%) wystąpiły przestoje na ponad jednej czwartej ich serwerów.
 • Dwie trzecie (68%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej ma do czynienia z „luką w zakresie ochrony”, czyli różnicą pomiędzy częstotliwością, z jaką tworzone są kopie zapasowe danych, a ilością danych, na których utratę firma może sobie pozwolić w razie awarii. Wskaźnik ten jest niższy od średniej globalnej (76%).

Informacje o raporcie

Veeam zlecił niezależnej firmie VansonBourne, która zajmuje się badaniami rynkowymi, przeprowadzenie badań ilościowych dotyczących technologii ochrony danych, a w szczególności ich wdrażania i postrzegania oraz związanych z nimi trendów rynkowych w przedsiębiorstwach na całym świecie. Badanie objęło 3000 osób, które podejmują decyzje w sprawie technologii informatycznych, w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników z 28 krajów. Zostało przeprowadzone metodą ilościową zapewniającą bezstronność wyników.

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązywać takie problemy, Veeam organizuje pierwszą na świecie wirtualną konferencję na temat modernizacji technologii ochrony danych VeeamON 2021. Odbędzie się ona w dniach 25 i 26 maja 2021 r. Prawie 15 000 klientów, partnerów i wpływowych osób wzięło udział w wirtualnej konferencji VeeamON 2020 w Chicago oraz regionalnych wydarzeniach VeeamON Forum na całym świecie.

Więcej informacji znajduje się na stronach https://www.veeam.com.

Dodatkowe zasoby: