CXO-onderzoek: 58% van alle data backups faalt. Resultaat: gevaar voor dataprotectie en vertraging digitale transformatie

Veeam Data Protection Report 2021 wijst uit dat COVID-19 een aanzienlijke impact heeft op uitgaven voor digitale transformatie

Utrecht, 18 maart 2021 - Uitdagingen op het gebied van dataprotectie zorgen ervoor dat bedrijven wereldwijd moeite hebben met het uitvoeren van digitale transformatie (DX)-initiatieven. Dit is een belangrijke conclusie uit het Veeam Data Protection Report 2021 dat wereldwijd is uitgevoerd, onder meer ook in Nederland, België en Luxemburg. Dit onderzoek wijst uit dat 58% van de backups faalt, waardoor data niet beschermd zijn. Uit het onderzoek van Veeam Software bleek ook dat inadequate databescherming en de uitdagingen van bedrijfscontinuïteit transformatie-initiatieven in de weg staan. Dit, naast COVID-19 en de bijbehorende economische onderzekerheid die door 40% van de CXO’s als de grootste bedreiging voor DX wordt gezien voor de komende 12 maanden.

Voor het Veeam Data Protection Report 2021 zijn meer dan 3.000 IT-beslissers die werken bij grote, wereldwijde organisaties gevraagd naar hun aanpak voor dataprotectie en datamanagement. Het rapport onderzoekt in hoeverre organisaties denken klaar te zijn voor de IT-uitdagingen waarmee ze te maken krijgen, waaronder wijzigingen in vraag en interrupties in service, wereldwijde invloeden (zoals COVID-19) en doelen zoals IT-modernisering en DX. In de Benelux zijn 192 respondenten ondervraagd.

“De afgelopen twaalf maanden hebben CXO’s unieke uitdagingen gezien voor hoe ze data beschermd moeten houden in vaak zeer diverse operationele landschappen”, zegt Danny Allan, Chief Technology Officer en Senior Vice President of Product Strategy van Veeam. “We hebben bedrijven, als reactie op de pandemie, DX-initiatieven zien versnellen met maanden of zelfs jaren om in business te kunnen blijven. De manier waarop data worden beheerd en beschermd, blijft een heikel punt. Bedrijven kunnen niet adequaat reageren op de grootste uitdagingen van COVID-19 omdat ze worden tegengehouden door legacy-IT en ouderwetse dataprotectiemiddelen en door beschikbare tijd en budgetten. Zolang deze tekortkomingen niet zijn verholpen, zal transformatie bij die organisaties uitblijven.”

Actie vereist op het gebied van dataprotectie
Respondenten gaven aan dat hun mogelijkheden voor databescherming de DX-vraag binnen hun organisatie niet kunnen bijbenen, wat zorgt voor een bedreiging voor bedrijfscontinuïteit en mogelijk ernstige consequenties voor zowel de reputatie als de prestaties van het bedrijf. Ondanks de integrale rol die backup speelt in moderne databescherming, wordt 14% van alle data niet gebackupt en 58% van de recoveries faalt waardoor bedrijfsdata onbeschermd en onherstelbaar zijn na een uitval door bijvoorbeeld een cyberaanval. Onverwachte uitval van systemen is sowieso een feit, want 95% van de organisaties heeft hier de afgelopen twaalf maanden mee te maken gehad. Zeker 1 op de 4 servers is vorig jaar onverwachts uitgevallen, wat duidelijk maakt dat downtime en dataverlies nog te vaak voorkomt. Meer dan de helft van de CXO’s geeft aan dat dit kan leiden tot een verlies van vertrouwen door klanten, werknemers en andere stakeholders.

“Er zijn twee hoofdredenen voor het gebrek aan succesvolle backup en restore. Er zitten vaak fouten in de backup en deze overschrijden het toegewezen ‘backup window’ en ten tweede de SLA’s voor een restore worden heel vaak niet gehaald”, vervolgt Allan. “Eenvoudig gezegd, als een backup faalt, zijn de data niet beschermd, wat een grote uitdaging is voor bedrijven als je weet dat dataverlies en ongeplande downtime bijvoorbeeld kan leiden tot een lagere waarde van je aandelen. Daarbij evolueert het digitale dreigingslandschap exponentieel. Hierdoor is een kloof ontstaan tussen de dataprotectiemogelijkheden van organisaties versus hun wensen op het gebied van DX. Het is belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed, omdat er veel druk staat op organisaties om cloud-gebaseerde technologie in te zetten om klanten te kunnen bedienen in de digitale economie.”

IT-strategie geraakt door COVID-19
CXO’s weten dat ze zich moeten aanpassen naar een cloud-first-aanpak, en de manier waarop IT geleverd wordt, moet veranderen door de digitale versnelling die COVID-19 heeft veroorzaakt. Velen van hen zijn hier al mee begonnen, waarbij 91% het gebruik van cloud-diensten heeft verhoogd tijdens de eerste maanden van de pandemie. De meerderheid (60%) heeft ook het voornemen om meer clouddiensten op te gaan nemen in hun IT-strategie. Ondanks dat bedrijven weten dat ze hun DX-reis komend jaar moeten versnellen, ziet 40% in de economische onzekerheid een bedreiging voor hun DX-initiatieven.

DX start met digitale weerbaarheid
Nu organisaties versneld moderne IT-diensten adopteren, kan inadequate databescherming leiden tot het falen van DX-initiatieven. 30% van de CXO’s voelt nu al dat hun DX-initiatieven vertraging hebben opgelopen de afgelopen twaalf maanden. De belemmeringen voor transformatie zijn divers, inclusief IT-teams die te gefocused zijn op het instandhouden van operations tijdens de pandemie (53%), de afhankelijkheid van legacy IT-systemen (51%) en een gebrek aan ervaren IT’ers die nieuwe technologie kunnen implementeren (49%). Komend jaar wil een derde van de IT-managers hun dataprotectie verplaatsen naar de cloud en daarmee belangrijke stappen zetten in hun DX-reis.

“Een van de belangrijkste veranderingen die we de afgelopen twaalf maanden hebben gezien, is het verschil in zij die een plan hadden voor digitale transformatie en organisaties die niet voorbereid waren. Waarbij de eerste groep effectiever is gaan werken en de laatste vertraging opliep”, concludeert Allan. “De eerste stap in digitale transformatie is dat je digitaal weerbaar moet zijn. Organisaties zetten in toenemende mate de cloud in voor het moderniseren van hun databescherming. In 2023 zal 77% van de bedrijven wereldwijd gebruikmaken van cloud-first backup waarmee de betrouwbaarheid van backups toeneemt, kosten dalen en IT meer tijd heeft om zich te focussen op DX-projecten, zodat organisaties succesvol kunnen zijn in de digitale economie.”

Situatie in de Benelux
“Het jaar 2020 heeft gezorgd voor een ingrijpende verandering van het IT-landschap. Economische onzekerheid staat zonder enige twijfel bovenaan de lijst van verwachte uitdagingen voor 2021”, zegt Ronald Ooms, Regional Vice President BACH van Veeam. “Dit geldt ook voor organisaties in de Benelux, waarbij we hierin een stijging zien van zo’n 11% ten opzichte van vorig jaar. Bedrijven zijn volledig gefocust op het stimuleren van economische groei en maar willen ook de verwachtingen van klanten overtreffen. Dit legt meer druk op databeveiliging, omdat in tijden van zakelijke stress bedrijfscontinuïteit uiterst belangrijk is. En die steunt met name op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een moderne dataprotectiestrategie. Bedrijven zijn afhankelijker van digitale infrastructuur dan ooit, toch blijven er uitdagingen op het gebied van dataprotectie. Meer dan driekwart van de Benelux-respondenten heeft een ‘protection gap’ tussen hoe vaak data worden gebackupt versus hoeveel data ze eventueel kunnen verliezen. Dit laat de uitdagingen en beperkingen zien van digitale transformatie-initiatieven.”


 Andere highlights uit het Veeam Data Protection Report 2021:

  • Hybride IT - fysiek, virtueel en cloud: De komende twee jaar zullen de meeste organisaties het aantal fysieke servers langzaam afbouwen, hun virtuele servers behouden en vooral cloud-first-strategieën omarmen. Dit zorgt ervoor dat de helft van de productie-workloads in 2023 in de cloud wordt gehost.
  • Snelle groei in cloud-gebaseerde backup: Backup gaat van on-premises naar clouds die worden beheerd door service providers. Waar de cloud in 2020 nog goed was voor 29% van alle backups, zal dat naar verwachting in 2023 al 46% zijn.
  • Het belang van betrouwbaarheid: “Het verhogen van betrouwbaarheid” was de belangrijkste reden voor 31% van de respondenten om hun primaire backup-oplossingen te veranderen.
  • Verbeteren van ROI: 22% geeft aan dat het optimaliseren van de kosten voor hun oplossing de belangrijkste reden was voor verandering, inclusief het verbeteren van ROI en reduceren van de TCO.
  • Beschikbaarheidskloof: 80% van de organisaties heeft een ‘beschikbaarheidskloof’ tussen hoe snel ze daadwerkelijk applicaties kunnen terugzetten en hoe snel dat eigenlijk zou moeten kunnen.
  • Realiteitskloof: 76% heeft een ‘protectiekloof’ tussen hoe frequent data gebackupt worden versus hoeveel data ze kunnen verliezen na het uitval van systemen.
  • Moderne databescherming: 46% van de wereldwijde organisaties zal in 2023 samenwerken met een Backup as a Service-leverancier en 51% is van plan om rond die tijd Disaster Recovery as a Service (DRaaS) te adopteren.

Over het rapport
Veeam heeft onderzoek laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Vanson Bourne middels kwantitatief onderzoek inzake databescherming-markttrends, -adoptie en -perceptie binnen wereldwijde organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder 3.000 IT-beslissers die werken in organisaties met meer dan 1.000 werknemers in 28 landen, waaronder Nederland, België en Luxemburg. Het bureau maakte hierbij gebruik van een onbevooroordeelde kwantitatieve benadering om de onpartijdigheid van de resultaten te waarborgen.

Om meer te leren over de genoemde issues, organiseert Veeam een virtueel event over het moderniseren van dataprotectie: VeeamON 2021. Dit event vindt plaats op 25 en 26 mei 2021. Bijna 15.000 klanten, partners en influencers namen deel aan VeeamON 2020- en regionale VeeamON-fora die over de hele wereld werden georganiseerd.

Ga voor meer informatie naar https://www.veeam.com/nl.