Veeam Availability Orchestrator v2: nowe funkcje do usuwania skutków awarii dla przedsiębiorstw każdej wielkości

Nowa wersja narzędzia Veeam Availability Orchestrator oferuje nowe funkcje odtwarzania danych i rozszerza niezawodną, skalowalną, łatwą w obsłudze orkiestrację, automatyczne testy i pewną zgodność z przepisami, dzięki czemu eliminuje wyzwania związane z przestojami

Warszawa, 13 czerwca 2019 r.: Firma Veeam Software, lider rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają inteligentne zarządzanie danymi (Intelligent Data Management), poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej wersji narzędzia Veeam Availability Orchestrator v2. Oferowane przez nią zaawansowane funkcje orkiestracji i automatyzacji obejmują szerszą gamę aplikacji i maszyn wirtualnych. Pomagają wykorzystującym ją przedsiębiorstwom sprostać zróżnicowanym scenariuszom operacyjnego odtwarzania i przenoszenia danych oraz usuwania skutków awarii.

 

Firmy są dziś uzależnione od swoich danych bardziej niż kiedykolwiek dotąd, lecz rozwiązania do usuwania skutków awarii były dotychczas dostępne tylko dla największych przedsiębiorstw lub tylko dla najbardziej newralgicznych aplikacji. Dzięki unikatowej, rozszerzonej funkcjonalności produktu Veeam Availability Orchestrator v2 platforma Veeam Cloud Data Management udostępnia kompleksowe rozwiązania do usuwania skutków awarii, operacyjnego odtwarzania danych i migracji platform każdemu przedsiębiorstwu korzystającemu ze sprawdzonych narzędzi Veeam do tworzenia kopii zapasowych i replikacji. Informację o wprowadzeniu na rynek nowej wersji rozwiązania podano podczas VeeamON 2019, czołowej konferencji na temat zarządzania danymi w chmurze, która odbywa się w Miami.

 

„Nowa wersja narzędzia Veeam Availability Orchestrator eliminuje wyzwania związane z realizowanymi ręcznie procesami, ponieważ wprowadza niezawodnie koordynowane odtwarzanie produkcyjnych maszyn wirtualnych niezależnie od tego, czy są one chronione za pomocą kopii zapasowych, czy replik” — powiedział Danny Allan, wiceprezes ds. strategii produktowej w firmie Veeam. „Umożliwia też szybkie i efektywne wykorzystanie narzędzi do ochrony danych do udowodnienia możliwości ich odtworzenia i udokumentowania zgodności ze standardami wewnętrznymi i przepisami zewnętrznymi, takimi jak HIPAA, SOX, RODO i inne”.

 

W ciągu ostatnich dwóch lat około 80 proc. przedsiębiorstw odnotowało incydent, który wymagał skorzystania z planu usuwania skutków awarii w środowisku informatycznym;sup:[i]. Z badania przeprowadzonego wśród klientów firmy Veeam wynika, że przestój tylko jednej aplikacji o znaczeniu krytycznym to dla przedsiębiorstw średni koszt ponad 102 000 USD na godzinę, dlatego muszą one zadbać o ochronę, opracować niezbędne plany i przygotować się na wszelkie awarie. Dostępna możliwość automatycznego testowania, dokumentowania i niezawodnego odtwarzania całych ośrodków i poszczególnych obciążeń z kopii zapasowych w koordynowany sposób zdecydowanie obniża całkowity koszt posiadania narzędzi do usuwania skutków awarii. Wprowadzając na rynek nową wersję narzędzia Veeam Availability Orchestrator, firma Veeam zwiększa dostępność rozwiązań do usuwania skutków awarii, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwom każdej wielkości stworzenie kompleksowego, zgodnego z przepisami systemu odtwarzania wszystkich aplikacji i danych niezależnie od sposobu ich ochrony.

 

Inne nowe funkcje udostępnione w narzędziu Veeam Availability Orchestrator v2 obejmują:

  • łatwiejsze udowadnianie zgodności z umowami SLA i prewencyjne eliminowanie ewentualnych niezgodności na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych regulacji i audytów dzięki zoptymalizowanym funkcjom raportowania i zapewniania zgodności z przepisami;
  • automatyczne wykorzystywanie danych z kopii zapasowych i replik w przypadkach wykraczających poza weryfikację odtwarzania, takich jak DevOps, testowanie poprawek i aktualizacji, analizy itp.;
  • zwiększenie możliwości jednostek biznesowych, właścicieli aplikacji i zespołów operacyjnych dzięki bezpiecznemu dostępowi do zasobów umożliwiających planowanie i testowanie orkiestracji przez zaawansowane delegowanie uprawnień i mechanizmy kontroli dostępu oparte na rolach.

 

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator v2 jest już dostępne. Więcej informacji o nim można znaleźć pod adresemhttps://www.veeam.com/availability-orchestrator.html.

 

Cytaty

„Nasze badanie dowodzi, że umowy SLA dotyczące odtwarzania aplikacji i danych są bardzo ważne dla przedsiębiorstw niezależnie od tego, czy takie dane i aplikacje znajdują się w środowisku lokalnym, czy w chmurze. Pokonanie złożonych wyzwań w obszarze orkiestracji odtwarzania jest niezbędne do testowania procesów odtwarzania i ich efektywności, przywracania zasobów o znaczeniu krytycznym i zmniejszania ryzyka biznesowego. Nowa wersja narzędzia Veeam Availability Orchestrator podnosi poprzeczkę w wielu wymiarach, takich jak automatyzacja, raportowanie, funkcje migracyjne i tworzenie warstwowych procesów odtwarzania opartych na umowach SLA. Możliwość odtwarzania jest po prostu kluczowa, a firma Veeam coraz bardziej upraszcza ten proces”. — Christophe Bertrand, starszy analityk w firmie ESG

 

„Kupiliśmy narzędzie Veeam Availability Orchestrator z uwagi na jego automatyczne funkcje do testowania i raportowania. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możemy bezpiecznie przetestować cały plan usuwania skutków awarii i automatycznie wygenerować dla kierownictwa szczegółowy raport, który dowodzi, że jesteśmy przygotowani”. — David Drake, kierownik ds. informatyki w firmie Central States Industries

 

„Dzięki dostępności narzędzia Veeam Availability Orchestrator dla członków programu Veeam Cloud & Service Provider jesteśmy teraz w stanie zaoferować naszym klientom w pełni koordynowaną, automatycznie testowaną i udokumentowaną strategię usuwania skutków awarii. Bardzo cieszymy się z tej unikatowej możliwości udostępniania prawdziwych funkcji odtwarzania z uwzględnieniem zarówno kopii zapasowych, jak i replik”. — Matt Chesterton, dyrektor generalny firmy OffSiteDataSync, platynowego partnera programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)[i] Gartner®, „Designing a Disaster Recovery Strategy”. Data publikacji: 26 września 2018 r. Nr ID: G00367055. Analityk: Jerry Rozeman