Pakiet Veeam Availability Suite v9 już oficjalnie dostępny

Nowe i najbardziej skalowalne rozwiązanie Veeam wprowadza ponad 250 funkcji, zwiastując nową erę dostępności w biznesie

Baar, Szwajcaria, 12 stycznia 2016 r. – Firma Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), poinformowała o udostępnieniu pakietu Veeam Availability SuiteTM v9. Najnowsza wersja rozwiązania Veeam wprowadza ponad 250 funkcji oraz ulepszeń. Mają one pomóc przedsiębiorstwom w zachowaniu ciągłości biznesowej. Nowe rozwiązanie umożliwia również spełnienie wymogów umów SLA dotyczących oczekiwanego parametru czasu i punktu przywracania (RTPO), który nie przekroczy teraz 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych.

Forrester/Disaster Recovery Journal przeprowadził badanie wśród decydentów odpowiedzialnych za odzyskiwanie danych w organizacjach o zasięgu globalnym. Według 35 procent ankietowanych firm niedopasowanie oczekiwań biznesowych do możliwości technologicznych należało do największych wyzwań, z jakimi musiały się zmierzyć podczas odtwarzania danych po ostatniej awarii lub znacznym zakłóceniu działalności biznesowej[i]. Z badania wynika, że przedstawiciele kadry zarządzającej wymagają, aby ich działy IT skuteczniej zapewniały dostępność, lecz informatycy mają problem ze spełnieniem tych oczekiwań. Firma Veeam – poprzez wprowadzenie na rynek pakietu Veeam Availability Suite v9 – umożliwia przedsiębiorstwom, niezależnie od ich rozmiaru, zniwelowanie tej różnicy i zapewnienie dostępności w trybie 24/7.

„Firmy są dziś bardzo wymagające. Wytwarzają coraz więcej danych i oczekują, że będą miały do nich nieprzerwany dostęp. Wywiera to ogromną presję na informatykach, którzy zobowiązani są zaspokoić te oczekiwania” – powiedział Ratmir Timashev, prezes Veeam. „Pakiet Veeam Availability Suite v9 odpowiada na te potrzeby za pomocą najbardziej skalowalnego i najbogatszego w funkcje rozwiązania, jakie kiedykolwiek oferowaliśmy. Niemal 42 tys. klientów zarejestrowało się, aby uzyskać przedpremierowe aktualizacje (to dwukrotnie więcej niż w przypadku wersji v8), co pokazuje jak bardzo firmy chcą przestawić się z tradycyjnych rozwiązań do backupu na innowacyjne rozwiązania gwarantujące dostępność. Dzięki tej premierze Veeam umacnia swoją pozycję jedynej firmy będącej w stanie spełnić oczekiwania nowoczesnego, działającego bez przerw przedsiębiorstwa”.

Veeam Availability Suite v9 wprowadza setki ulepszeń zaprojektowanych z myślą o przedsiębiorstwach, jak również innowacyjne funkcje, które dają następujące możliwości: szybkie odzyskiwanie danych, zapobieganie ich utracie, pewność odzyskiwania danych, wykorzystanie danych w środowisku testowym oraz pełny wgląd. Najistotniejszymi cechami pakietu Veeam Availability Suite v9 są:

Integracja hybrydowych macierzy pamięci masowych EMC VNX oraz VNXe

  • Połączenie możliwości Veeam oraz EMC zapewnia krótsze czasy RTPO dzięki narzędziom Veeam Backup from Storage Snapshots oraz Veeam Explorer for Storage Snapshots. Integracja ta pomaga informatykom szybko tworzyć kopie zapasowe z obrazów archiwizacyjnych EMC VNX lub VNXe – do 20 razy szybciej niż w przypadku rozwiązań konkurencyjnych – oraz łatwo odzyskiwać pojedyncze elementy w czasie krótszym niż dwie minuty. Wszystko to bez potrzeby działania etapowego oraz z minimalnym wpływem na środowisko produkcyjne maszyn wirtualnych.

 

Dodatkowe integracje podstawowej pamięci masowej dla HPE, NetApp oraz EMC

  • Rozwiązanie Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots oraz ulepszenia w zakresie tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej (przeznaczone dla rozwiązań EMC, HPE oraz NetApp) pomagają wykorzystać inwestycje firm w przechowywanie danych na potrzeby prac rozwojowych i testów oraz wyeliminować wpływ procesu backupowego na środowisko produkcyjne.
  • Obsługa systemu plików NFS w pamięciach masowych pozwala zwiększyć wydajność tworzenia kopii zapasowych oraz wyeliminować wpływ tego procesu na hosty VMware vSphere.

 

Veeam Explorer dla Oracle (oraz wiele innych ulepszeń dla całej rodziny narzędzi Veeam Explorer)

  • Veeam Explorer dla Oracle: Umożliwia unikalne przywracanie danych na poziomie transakcji dla baz danych Oracle, w tym bezagentowe tworzenie kopii dziennika transakcji. Dzięki temu klienci mogą przywracać bazy danych do precyzyjnie określonego momentu w czasie, co z kolei pozwala osiągnąć niską wartość wskaźników RPO. Inne korzyści to proste przywracanie pojedynczych baz danych za pomocą jednego kliknięcia, obsługa baz działających na serwerach z systemem Windows i Linux, a także pełna zgodność z Oracle Automatic Storage Management.
  • Nowe funkcje eDiscovery narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange: Dzięki nim firmy łatwiej mogą spełnić wymagania prawne stawiane przez organy administracyjne w danym kraju. Funkcje te obejmują szczegółowe raporty określające, co dokładnie zostało wyeksportowane, skąd i za pomocą jakich kryteriów wyszukiwania, jak również możliwości oszacowania liczby wyników zapytania wyszukującego.
  • Znaczne usprawnienia aplikacji biznesowych firmy Microsoft: Umożliwiają przywracanie zasad grupy GPO, zintegrowanych rejestrów DNS oraz obiektów partycji konfiguracyjnej za pomocą narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory, przywracanie całych serwisów za pomocą Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint, oraz przywracanie danych na poziomie tabeli przy użyciu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server.

 

Odtwarzanie danych po awarii jako usługa (DRaaS), działające w oparciu o Veeam Cloud Connect Replication

  • Klienci Veeam otrzymują w wersji v9 w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne narzędzie umożliwiające powielenie obciążeń roboczych w chmurze, co pozwala na wykorzystanie odtwarzania danych po awarii pod postacią usługi (DRaaS), a to przekłada się na znaczną poprawę wskaźnika RTO. Dzięki opracowaniu technologii, która bezpiecznie i płynnie łączy użytkownika z wybranym przez niego, zaufanym usługodawcą, klienci Veeam nie muszą już budować i utrzymywać zapasowych ośrodków na potrzeby odtwarzania danych po awarii. Takie podejście zmniejsza koszty i złożoność infrastruktury informatycznej. Ta ulepszona funkcja oferuje też dostawcom usług możliwość zapewnienia swoim klientom szybkiego i bezpiecznego rozwiązania DRaaS dzięki nowej odsłonie produktu Veeam Cloud Connect Replication for Service Providers.

 

Unlimited Scale-out Backup RepositoryTM

  • Zarządzanie pamięciami masowymi na kopie zapasowe wymaga od przedsiębiorstwa ogromnego wysiłku i dużych nakładów finansowych. W znacznym stopniu wynika to z faktu, że wykładniczy przyrost ilości danych wyprzedza możliwości dotychczas stosowanych rozwiązań, które nie pozwalają na skuteczne i efektywne kosztowo poradzenie sobie z tym problemem. Nowa funkcja Unlimited Scale-out Backup Repository stanowi odpowiedź na to wyzwanie i obniża wydatki na pamięci masowe, jak również znacznie upraszcza przechowywanie kopii zapasowych oraz zarządzanie zadaniami backupowymi. Co więcej, funkcja ta nawet dwukrotnie zwiększa wydajność tworzenia kopii zapasowych.

 

Opinie na temat pakietu Veeam Availability Suite v9 pochodzące od pierwszych użytkowników i osób mających wpływ na jego kształt:

„Sprzeczność między potrzebą zwiększenia odporności oraz elastyczności systemów informatycznych a próbami ograniczenia nakładów na pamięć masową prowadzi w wielu firmach do rosnącej złożoności infrastruktury IT. Nowe rozwiązanie Unlimited Scale-out Backup Repository firmy Veeam powinno złagodzić te problemy poprzez uproszczenie pamięci masowej przeznaczonej na dane kopii zapasowych. To jeszcze bardziej ułatwi zarządzanie, jednocześnie zapewniając większą elastyczność administratorom backupu i wirtualizacji, którzy mają bardziej strategiczne zadania, niż rozporządzanie pulą pamięci masowej”.

Jason Buffington, Starszy Analityk ds. Ochrony Danych w ESG

„Premiera pakietu Veeam Availability Suite v9 wprowadza istotne zmiany na rynku DRaaS. Nowa funkcja Veeam Cloud Connect Replication pozwoli nam skutecznie świadczyć usługi odzyskiwania danych po awarii oraz oferować umowy SLA przedsiębiorstwom każdego rodzaju i każdej wielkości. Wraz ze światowej klasy społecznością ProPartner cieszymy się, że możemy nadal spełniać obietnicę Veeam, czyli to, że umożliwimy prowadzenie przedsiębiorstw bez żadnych przerw w dostępności”.

Ian McClarty, Prezes PheonixNAP

„Możliwość replikacji i szybkiego przełączania w tryb pracy zapasowej, dostępne za sprawą Veeam Cloud Connect, zmieniają reguły gry dla dostawców usług zarządzanych (MSP). Rozwiązanie Veeam pozwala nam w pełni zagospodarować zasoby w naszym środowisku chmurowym, co uwalnia nas od konieczności wdrażania dedykowanych środowisk fizycznych. Dzięki temu zmniejszyliśmy nakłady inwestycyjne, czas dostarczenia usług nowym klientom oraz comiesięczne opłaty, które od nich pobieramy”.

Matt Breitbach, Inżynier ds. Magazynowania Danych w LightEdge Solutions

[O pakiecie Veeam Availability Suite v9] „To najbardziej kompleksowa aktualizacja, jaka miała do tej pory miejsce. Zawiera przełomowe funkcje, a pamiętajmy, że już poprzednie wersje oferowały sporo innowacji. Gdyby wszystko, co wchodzi do fazy produkcyjnej, było tak dobre jakościowo, jak produkty Veeam, byłoby cudownie”.

Leonhard Kurz, Konsultant w Concat AG IT Solutions

“W zakresie dotrzymywania, i to z zapasem, wskaźników RTO i RPO dla środowisk wirtualnych nie ma lepszego narzędzia niż Veeam Availability Suite. Jego elastyczność i skalowalność pozwala nam opracowywać wysoce skuteczne rozwiązania dla klientów niezależnie od ich wielkości – od małych i średnich firm po wielkie korporacje”.
Matt Brown, Dyrektor ds. Inżynierii w HostedBizz

„Dzięki elastyczności oferowanej w ramach odzyskiwania po awarii w postaci usługi, nasi klienci z pewnością pokochają rozwiązanie DRaaS. Pozwala ono zapewnić pełne lub selektywne przechodzenie w tryb awaryjny lub przywracanie do stanu przedawaryjnego, zarówno względem nowej, jak też już istniejącej infrastruktury. Dający wiele możliwości i łatwy w użytkowaniu portal, zintegrowane testowanie trybu awaryjnego oraz model, w którym płacisz tylko za to, czego faktycznie używasz – wszystko to bardzo zachęca do korzystania z chmurowej usługi DRaaS”.

- Nicolas Power, Dyrektor Naczelny w Zettagrid

Więcej informacji na temat nowego pakietu Veeam Availability Suite v9 można znaleźć na blogu Veeam.

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Business) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop — Availability for the Always-On Enterprise. W przeciwieństwie do „tradycyjnych” rozwiązań do backupu, które zapewniają wskaźniki czasu (RTO) i punktu przywracania (RPO) rzędu godzin lub dni, Veeam pomaga firmom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to zasługą zupełnie nowego, kompleksowego rozwiązania, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowaną ochronę, testowanie kopii zapasowych oraz pełną widoczność. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych – aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne.

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 34 500 partnerów (ProPartner) i ponad 168 000 klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach. Więcej informacji pod adresem https://www.veeam.com/pl/.


[i] Źródło:  „The State Of Business Technology Resiliency, Q2 2014”, Forrester Research, Inc., 12 maja 2014 r.