Veeam pokazuje nowoczesne rozwiązania do backupu dla platform Microsoft Cloud

Veeam prezentuje nową wersję Veeam Backup for Microsoft Office 365 oraz rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure, zaprojektowane z myślą o chmurze i wyposażone w pierwszy na rynku chmurowy estymator kosztów

Firma Veeam Software, lider rynku rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze (Cloud Data Management), poinformowała o udostępnieniu publicznej wersji beta nowej wersji rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4. Informacja ta została podana podczas targów Microsoft Ignite 2019 w Orlando na Florydzie, gdzie odbyła się również przedpremierowa prezentacja zupełnie nowego, chmurowego rozwiązania do ochrony danych o nazwie Veeam Backup for Microsoft Azure, przeznaczonego dla platform Microsoft Azure.Oba nowe rozwiązania, będące elementem strategii Veeam w zakresie technologii chmurowych, zapewniają użytkownikom produktów Microsoft dodatkową ochronę danych, większą skalowalność i rozszerzoną kontrolę nad danymi przetwarzanymi w chmurze.

W przypadku pakietu Office 365 firma Microsoft odpowiada za ciągłość pracy infrastruktury Office 365, ale tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie danymi należy do obowiązków klienta. Nowe oprogramowanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4 można bezpośrednio zintegrować z pamięcią masową Azure Blob Storage od Microsoft. W ten sposób firmy, które chcą przechowywać swoje dane z pakietu Office 365 na platformie Azure, zyskują ekonomiczne, skalowalne i bezpieczne rozwiązanie. Najnowsza wersja produktu Veeam została również wzbogacona o nowe funkcje zwiększające wydajność, które służą do tworzenia kopii zapasowych na platformie Microsoft SharePoint i w bibliotece OneDrive for Business.

Veam z narzędziem do szacowania kosztów działającym w chmurze

Nowe rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure charakteryzuje się natomiast dużą łatwością obsługi. Jest wdrażane „pod klucz” za pośrednictwem portalu Microsoft Azure Marketplace. Efektywne mechanizmy odtwarzania danych są wyposażone w takie funkcje, jak odtwarzanie własnych obrazów stanu klienta oraz kopii zapasowych systemu Veeam na poziomie pliku. Pierwsze w branży wbudowane narzędzie do szacowania kosztów działające w chmurze ułatwi klientom kontrolowanie kosztów i osiąganie oszczędności. Z kolei integracja nowego produktu z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication umożliwi kontrolę nad danymi w chmurze: zapewni ochronę kopii zapasowych danych na platformie Azure oraz danych w środowiskach chmurowych, wirtualnych i fizycznych, a także zarządzanie tymi danymi.

– „Veeam Backup for Microsoft Office 365 to produkt, który nadal wykazuje najszybszy wzrost sprzedaży w historii firmy Veeam: 114 proc. rok do roku” ― powiedział Ratmir Timashev, współzałożyciel i wiceprezes działu sprzedaży i marketingu w firmie Veeam. – „Coraz więcej naszych klientów korzysta z platformy Azure, dlatego  wykorzystaliśmy nasze bogate doświadczenia ze współpracy z Microsoft i zaoferowaliśmy własne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, opracowane specjalnie z myślą o obciążeniach przetwarzanych na platformie Azure – dodał.

Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4 to rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem chmury, w którym wykorzystano ekonomiczną pamięć masową Azure Blob Storage. Jest to szczególnie przydatne w firmach korzystających głównie ze środowisk chmurowych, które wolą przechowywać kopie swoich danych z systemu Office 365 na platformie Azure. Nowa wersja produktu Veeam przynosi klientom szereg korzyści, takich jak:

  • obniżenie kosztów dzięki obiektowej pamięci masowej i naliczanie opłat tylko za faktyczne wykorzystanie;
  • nieograniczona skalowalność i pojemność pamięci masowej;
  • proste wdrożenie w chmurze publicznej bez potrzeby tworzenia złożonych planów.

Veeam ściśle współpracuje z firmą Microsoft jako jej partner Gold. Celem tej współpracy jest umożliwienie przedsiębiorstwom na całym świecie osiągania korzyści dzięki produktom Microsoft. Temu celowi służą też nowe wersje rozwiązania Veeam do ochrony danych na platformie Azure. Na targach Microsoft Ignite odbył się przedpremierowy pokaz rozwiązania Veeam Backup & Replication z nowymi, zintegrowanymi funkcjami, dzięki którym klienci firmy Veeam będą wkrótce mogli wykorzystać to rozwiązanie również do ochrony instancji swoich programów na platformie Azure:

  • Ochrona danych w chmurze. Funkcja ta została opracowana z myślą o obciążeniach uruchamianych na platformie Microsoft Azure. Obsługuje ona własne obrazy stanu klienta oraz kopie zapasowe danych tworzone przez system Veeam. Jest zoptymalizowana pod kątem chmury oraz długoterminowego przechowywania danych w pamięci masowej Microsoft Azure Blob.
  • Efektywne i niezawodne technologie odzyskiwania danych. Umożliwiają one osiąganie wysokich wskaźników docelowego czasu odtworzenia (RTO). Pozwalają na odzyskiwanie własnych obrazów stanu klienta oraz kopii zapasowych systemu Veeam na poziomie plików. Dane można odtwarzać do lokalnego centrum przetwarzania danych lub innego środowiska obsługiwanego przez system Veeam.
  • Obniżenie kosztów. Pierwsze w branży chmurowe narzędzie do szacowania kosztów umożliwia osiąganie oszczędności. Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowych klient może symulować opłaty w oparciu o reguły, dzięki czemu uniknie niepotrzebnych wydatków.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure, zarówno w wersji płatnej, jak i bezpłatnej, zostanie udostępnione w portalu Azure Marketplace, skąd będzie można je łatwo pobrać i wdrożyć. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorstw i ich działów, które korzystają przede wszystkim ze środowisk chmurowych. Kopiami zapasowymi, które zostały utworzone za pomocą rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure, można zarządzać za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication zintegrowanego z Uniwersalną Licencją firmy Veeam.

Ceny i dostępność

Veeam Backup for Microsoft Office 365 jest dostępny jako publiczna wersja beta. Pełne udostępnienie tego produktu jest planowane na koniec 2019 roku. Pliki do pobrania znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.veeam.com/backup-office-365-v4-beta.html. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.veeam.com/backup-microsoft-office-365.html.