https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvZmFxLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiYmQ2NWU5OTQtODFjMC00OWFjLWFjYTItNDYzZWIzZDQ1ZjA2In0

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

Firma Veeam® licencjonuje oprogramowanie na różne sposoby w zależności od produktu i jego zamierzonego zastosowania. Obejmuje to licencjonowanie według liczby chronionych obciążeń albo według liczby gniazd procesorów na zarządzanym serwerze lub hoście. Niektóre produkty mogą być licencjonowane według liczby użytkowników, instancji lub partycji. Firma Veeam oferuje licencje uniwersalne, które można przenosić między różnymi produktami i obciążeniami, oraz licencje przeznaczone wyłącznie do określonych produktów.

Często zadawane pytania dotyczące licencji uniwersalnych Veeam

Firma Veeam oferuje szereg opcji licencjonowania, aby maksymalnie ułatwić klientom elastyczne licencjonowanie swoich produktów. Największe możliwości i największą elastyczność zapewnia licencja uniwersalna Veeam (VUL). Aby szczegółowo poznać wszystkie opcje udzielania licencji, przejdź do powyższych zasad licencjonowania. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania.
Jakie korzyści wiążą się z licencją uniwersalną?

W sytuacji, gdy w branży rośnie popularność środowisk wielochmurowych i hybrydowych, budowanych na fundamencie przenośności, coraz więcej klientów oczekuje licencji typu subskrypcyjnego. Dlatego firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu licencji przenośnych. Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Uniwersalna przenośność — możliwość wymiennego stosowania licencji do wielu produktów i obciążeń Veeam
 • Większa prostota — łatwiejsze zamawianie licencji, zarządzanie nimi i ich scalanie
 • Większa opłacalność — więcej funkcji w niższej cenie jednostkowej za obciążenie; możliwość zakupu tylko potrzebnych funkcji bez uzależniania się od licencji związanych z określonym obciążeniem
 • Przewidywalność cen — zakup umów wieloletnich dający gwarancję ceny lub ponoszenie opłat na bieżąco (model „pay as you go”)
 • Płatności za użycie — możliwość początkowego kupienia tylko potrzebnych składników, a następnie dodania kolejnych lub odjęcia niektórych w zależności od potrzeb występujących w chwili odnowienia
 • Brak uzależnienia — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji (z wyjątkiem rozwiązania Veeam Backup Starter, które obejmuje podstawową pomoc techniczną)
Na czym polega model licencji uniwersalnych Veeam (VUL)?

Licencje VUL to model licencjonowania subskrypcyjnego, który dzięki możliwości uniwersalnego stosowania zapewnia użytkownikom dodatkowy element przenośności oraz jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie środowisk chmurowych i hybrydowych bez dodatkowych opłat „za chmurę”.

Licencje VUL są sprzedawane na okres od roku do pięciu lat z płatnością z góry lub na okres trzech lat z płatnością coroczną. Licencje te mogą być stosowane wymiennie do różnych produktów Veeam i różnych typów obciążeń. Ten model licencjonowania zapewnia wszystkie korzyści charakterystyczne dla licencji typu pay-as-you-go, takie jak niewielka inwestycja początkowa bez długoterminowych zobowiązań oraz płatności za faktyczne wykorzystanie w ramach współgrającego z chmurą modelu budżetu opartego na kosztach operacyjnych.

Jednak w porównaniu z tradycyjnymi subskrypcjami licencje VUL mają wiele innych zalet. Nie trzeba już kupować licencji na określony produkt czy określony typ obciążeń. Nowy model zapewnia większej liczbie użytkowników łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy produktów i funkcji. To warto podkreślić: licencje subskrypcyjne można stosować do różnych produktów oraz typów obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — dzięki czemu klient nie jest „przywiązany” do typu licencji czy produktu, którego nie potrzebuje. Tak właśnie rozumiemy przenośność!

Klient może korzystać z potrzebnych produktów dokładnie wtedy, gdy tego potrzebuje. Ponadto przenośność licencji upraszcza procesy zamawiania i zarządzania licencjami, redukując złożoność związaną z obsługą wielu jednostek SKU odpowiadających różnym produktom lub typom obciążeń.

Jaka jest różnica między modelem VUL a licencjami instancyjnymi Veeam?
Licencje VUL to prostsza, bardziej przenośna i łatwiejsza w użyciu wersja poprzedniego modelu, czyli licencji instancyjnych firmy Veeam. Kupione przez klienta licencje VUL tworzą jedną pulę i są kompleksowym rozwiązaniem, które nie wymaga skomplikowanego obliczania wag poszczególnych instancji. W modelu VUL jedna licencja zapewnia ochronę jednego obciążenia. Od 1 października 2019 r. licencje VUL funkcjonują jako licencje subskrypcyjne firmy Veeam, a klienci przechodzą na model VUL z chwilą instalacji wersji v10 produktów Veeam.
Co to jest „obciążenie” i ilu licencji VUL potrzebuję?

Obciążeniem może być maszyna wirtualna, serwer fizyczny, aplikacja korporacyjna, maszyna wirtualna w chmurze lub udział plików. W modelu VUL licencje są przenośne, dlatego można ich używać do ochrony dowolnych obciążeń. Klient kupuje licencje (minimalna wielkość zakupu wynosi 10 sztuk) i może je stosować do ochrony obciążeń różnego rodzaju.

Liczba potrzebnych licencji zazwyczaj jest równa liczbie obciążeń, które mają być chronione. Do większości obciążeń wymagana jest tylko jedna instancja licencji. Wyjątkiem jest ochrona stacji roboczych lub urządzeń końcowych, ponieważ jedna licencja umożliwia ochronę trzech stacji. Ponadto jedna licencja VUL umożliwia ochronę 250 GB plików w pamięci NAS (czyli każdy TB wymaga czterech licencji). Najlepszym sposobem na określenie liczby potrzebnych licencji jest skorzystanie z naszego konfiguratora licencji VUL. Należy w nim wybrać produkt, określić obciążenia i podać okres.

Minimalna wielkość zakupu licencji VUL wynosi 10 sztuk. Jeśli minimalny zakup na poziomie 10 licencji stanowi dla klienta przeszkodę, proponujemy wypróbowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication™ Community Edition, które umożliwia bezpłatną ochronę 10 obciążeń.

Jak kupuje się licencje VUL i na jakich warunkach?

Licencje VUL umożliwiają ochronę wielu obciążeń, a niektóre obciążenia wymagają tego typu licencji. Jaką licencję należy zatem kupić?

Duże przedsiębiorstwa i korporacje

 • Licencja VUL pakietu Veeam Availability Suite™ — tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych
 • Licencja VUL rozwiązania Veeam Backup & Replication — tworzenie kopii zapasowych obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych

Małe i średnie firmy

 • Licencja VUL pakietu Veeam Backup Essentials — tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych z ograniczeniem do 50 obciążeń
 • Licencja VUL rozwiązania Veeam Backup Starter — tworzenie kopii zapasowych obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych z ograniczeniem do 20 obciążeń i podstawowego poziomu pomocy technicznej

Minimalna wielkość zakupu licencji VUL wynosi 10 sztuk. Dostępne są licencje o okresie od roku do pięciu lat, więc klient może wybrać okres i harmonogram płatności optymalnie dostosowany do potrzeb. Płatności dokonuje się z góry lub co rok (ta druga możliwość jest dostępna tylko w przypadku okresu trzyletniego). Po wygaśnięciu licencji klient musi ją odnowić, aby móc nadal korzystać z subskrypcji. Wszystkie licencje obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365 — wyjątkiem jest rozwiązanie Veeam Backup Starter, które obejmuje jedynie podstawową pomoc techniczną.

Jakie są zastosowania licencji VUL?

Licencje VUL mają wiele możliwych zastosowań, których lista stale się wydłuża. Zasadniczo licencje te mogą być stosowane do większości typów obciążeń, w tym do maszyn wirtualnych w środowisku lokalnym i w chmurze, fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz wtyczek aplikacji korporacyjnych. Poniższa lista przedstawia aktualne typy dostępnych obciążeń:

 • Maszyny wirtualne (VMware vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV): Veeam Backup & Replication
 • Fizyczne serwery i stacje robocze: Veeam Agents for Microsoft Windows, Linux, IBM AIX Oracle Solaris
 • Obciążenia typowo chmurowe: Veeam Backup dla AWS, narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa
 • Obsługa aplikacji korporacyjnych (Oracle RMAN i SAP HANA): wtyczka korporacyjna do rozwiązania Veeam Backup & Replication lub narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa
 • Udziały plików NAS: Veeam Backup & Replication
 • Monitorowanie: rozwiązanie Veeam ONE™, sprzedawane w ramach pakietu Veeam Availability Suite lub Veeam Backup Essentials
Jakie produkty nie są jeszcze dostępne w modelu VUL?

Obecnie poniższe produkty są nadal dostępne w postaci indywidualnych, a nie przenośnych licencji subskrypcyjnych:

 • Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center
 • Veeam Backup dla Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Orchestrator
Czy firma Veeam oferuje licencje „na gniazdo” przeznaczone do narzędzi Veeam Agent, komponentu VBR Nutanix AHV Backup Proxy, narzędzia Veeam Availability Orchestrator lub rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365?
Nie, te produkty nie są dostępne z licencjami „na gniazdo”.
Czy można używać licencji VUL do typowo chmurowych obciążeń Veeam Backup for AWS?
Klientów zainteresowanych używaniem posiadanych licencji VUL na potrzeby rozwiązania Veeam Backup for AWS prosimy o kontakt z działem sprzedaży lub otwarcie zgłoszenia serwisowego dotyczącego licencjonowania.
Czy mogę mieć zarówno licencje VUL (przypisane do obciążeń), jak i licencje przypisane do gniazd?

Klient może mieć centralnie zarządzane środowisko obejmujące zarówno licencje VUL, jak i licencje „na gniazdo”. Jednak nie wszystkie produkty można łączyć (pełna lista produktów z licencjami VUL i „na gniazdo”, które można scalać, znajduje się tutaj). Jeśli na przykład klient chroni maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą licencji wieczystych „na gniazdo”, wszystkie maszyny vSphere i Hyper-V w danym środowisku muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo”. Licencje VUL mogą być nadal używane do każdego innego typu obciążenia niebędącego maszyną wirtualną.

Ważna uwaga: W przypadku scalania licencji „na gniazdo” i VUL należy pamiętać, że wersja całego scalonego środowiska i dostępne w nim funkcje zależą od licencji „na gniazdo”. Przykładowo: Jeśli klient scali przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Availability Suite Enterprise z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus, w środowisku będą dostępne funkcje wersji Enterprise. Aby uzyskać pełny zestaw funkcji wersji Enterprise Plus, klient powinien a) przeprowadzić migrację licencji „na gniazdo” do licencji VUL lub b) uaktualnić licencje „na gniazdo” do preferowanej wersji (prawdopodobnie będzie to wersja Enterprise Plus).

Jak scalić pliki licencyjne?
Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. Wówczas klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą obu rodzajów komponentów — objętych licencjami „na gniazdo” i VUL. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Veeam.
Jakie produkty obecnie umożliwiają scalenie licencji na potrzeby centralnego zarządzania?

Pakiet Veeam Availability Suite umożliwia scalenie licencji „na gniazdo” i licencji uniwersalnych w jedno centralne zarządzane środowisko.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication także umożliwia scalenie licencji „na gniazdo” i licencji uniwersalnych w jedno centralne zarządzane środowisko.

Pakiet Veeam Backup Essentials co prawda nie pozwala na scalenie licencji „na gniazdo” i licencji uniwersalnych, ale klient wciąż ma do wyboru dwie możliwości:

 • Przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Backup Essentials można scalić z licencjami VUL pakietu Veeam Availability Suite.
 • Licencje uniwersalne i przypisane do gniazd licencje pakietu Veeam Backup Essentials można uaktualnić do pakietu Veeam Availability Suite, aby zyskać możliwości scentralizowanego zarządzania i scalania licencji. 
Jak zaktualizować plik licencyjny?

Czynność tę należy wykonać w produkcie lub na stronie „My Account” w portalu klientów. W przypadku uaktualniania do wersji 10 plik licencyjny klienta jest aktualizowany natychmiast. Obejmuje to klientów, którzy mają część licencji wieczystych oraz część licencji agentów w wersji Server lub Workstation.

Na stronie „My Account” należy kliknąć przycisk „Get New Licenses”. Następnie należy wybrać produkty do uaktualnienia i kliknąć „Download” — to wszystko.

Jak można monitorować narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa?

Należy kupić licencję VUL pakietu Veeam Availability Suite. Veeam Availability Suite to kompleksowy produkt, który obejmuje funkcje ochrony danych przeznaczone dla obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych (rozwiązanie Veeam Backup & Replication) oraz funkcje monitorowania i analiz (rozwiązanie Veeam ONE). Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa obecnie stanowią moduł rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Przykładowo model VUL umożliwia ochronę i monitorowanie pięciu maszyn wirtualnych i pięciu agentów serwerów przy użyciu ogółem 10 licencji. Do korzystania z funkcji monitorowania nie są potrzebne dodatkowe licencje.

Jak mogę przejść ze starszej licencji wieczystej produktu na pełną, przenośną licencję VUL?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje subskrypcyjne VUL, mogą kupić tzw. migracyjną pozycję SKU. Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego do dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej „na gniazdo” na subskrypcyjną typu VUL. (Obejmuje to funkcje wersji Enterprise Plus i produkcyjną pomoc techniczną — z wyjątkiem pakietu Starter). Koszt migracji jest równy cenie rocznego odnowienia konserwacji dla licencji wieczystej „na gniazdo” (na rok lub dwa lata) na poziomie produkcyjnym. Migracja z modelu wieczystego na subskrypcyjny musi objąć całkowitą liczbę gniazd, których dotyczy umowa klienta. Niedopuszczalny jest zakup nowych licencji subskrypcyjnych VUL mających zastąpić licencje wieczyste „na gniazdo”, jeśli nie zostanie użyta zatwierdzona pozycja SKU migracji. Po migracji wszystkie wyceny będą sporządzane z uwzględnieniem cen subskrypcji VUL. W sprawie migracji skontaktuj się z działem odnowień firmy Veeam
Czy przejście na licencje VUL jest obowiązkowe?
Nie, nie ma wymogu przechodzenia na model licencjonowania VUL. Klienci zainteresowani ochroną obciążeń VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V w środowisku lokalnym wciąż mogą wybierać licencje wieczyste „na gniazdo”. Ochrona niektórych rodzajów obciążeń, takich jak udziały plików NAS, obciążenia chmurowe oraz serwery lub stacje robocze obsługiwane przez narzędzia Veeam Agent, wymaga licencji VUL.
Czy jako klient korzystający z licencji „na gniazdo” mogę wypróbować licencje subskrypcyjne VUL?
Klientom mającym licencje „na gniazdo” produktów Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication i Veeam Backup Essentials udostępniamy jedną licencję VUL na każdą licencję przypisaną do gniazda. Klient może bezpłatnie wypróbować maksymalnie sześć licencji. Pozwalają one testować funkcje ochrony narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa, wtyczek korporacyjnych dla Oracle RMANSAP HANA obciążeń chmurowych, udziałów plików NAS itp. — bez żadnych zobowiązań. Licencje te wyglądają w produkcie tak jak pokazano poniżej i nie wygasają.
Jak zapewnić ciągłość okresu subskrypcji?
Aby móc nadal korzystać produktów Veeam na podstawie subskrypcji VUL, należy po prostu odnowić licencje VUL przed upływem bieżącego okresu licencjonowania. W sprawie wyceny prosimy o kontakt z naszym zespołem tutaj.
Funkcje której wersji i jaki poziom pomocy technicznej otrzymam, jeśli w ramach jednej, centralnie zarządzanej konsoli będę mieć licencje „na gniazdo” i VUL?
Gdy licencje „na gniazdo” i VUL są zarządzane centralnie, zestaw funkcji (wersję) i poziom pomocy technicznej dostępny w całym środowisku określa klucz licencji „na gniazdo”. Informacje na ten temat znajdują się w sekcjach 2.4 i 2.5 zasad licencjonowania.

Pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, dostępnymi w prawym panelu nawigacyjnym. Zapraszamy także do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.