https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvZ2xvYmFsLWFsbGlhbmNlLXBhcnRuZXJzLmh0bWwifQ

Uczestnicy programu Global Alliance Partner

Firma Veeam® współpracuje z 68 300 czołowych producentów sprzętu i oprogramowania oraz integratorów systemów. Dzięki tej współpracy niwelujemy rozbieżność między oczekiwaniami dzisiejszych przedsiębiorstw a możliwościami ich działów IT. Nasz program Global Alliance Partner obejmuje firmy AWS, Cisco, Lenovo, HPE, IBM, Microsoft, NetApp, Nutanix, Pure Storage i VMware.

Uczestnicy programu Alliance Partner

Celem programu Alliance Partner firmy Veeam jest zwiększanie udziału w rynku oraz zysków jego uczestników przez wspólne prace rozwojowe i inicjatywy strategiczne prowadzące do wzrostu świadomości w branży oraz poziomu sprzedaży.

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnicy programu Global Alliance Partner

Razem z uczestnikami programu Global Alliance Partner firma Veeam oferuje wspólnym klientom na całym świecie rozwiązania i usługi z zakresu dostępności, transformacji centrów danych, modernizacji infrastruktury oraz platform chmurowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Ten najwyższy poziom programu partnerskiego, do którego można przystąpić wyłącznie w drodze zaproszenia, ma na celu stymulowanie współpracy firmy Veeam z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania oraz integratorami systemów. Razem z partnerami o statusie Global Alliance Partner firma Veeam oferuje rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze, niwelując rozbieżność między oczekiwaniami sfery biznesowej a możliwościami działów IT.

Korzystając z rozwiązania Veeam Backup & Replication™ dla AWS (dawniej Veeam Availability dla AWS), klienci korporacyjni mogą rozciągnąć ochronę Veeam na platformę AWS dzięki macierzystym funkcjom backupu i odzyskiwania obciążeń AWS, mobilności w chmurze oraz nowym, przystosowanym do chmury licencjom przenośnym, które przemieszczają się razem z obciążeniami.

Więcej informacji

Firmy Cisco i Veeam oferują rozwiązania umożliwiające zabezpieczanie danych, tworzenie ich kopii zapasowych oraz odzyskiwanie niezależnie od lokalizacji. Połączenie produktów Cisco Data Center i rozwiązań Veeam pozwala wyeliminować straty danych i wolne tempo ich odzyskiwania, ułatwiając minimalizację ryzyka, ograniczanie przestojów i sprawne reagowanie na zmiany biznesowe dzięki realizacji nawet najbardziej wyśrubowanych docelowych parametrów odzyskiwania.

Więcej informacji

Firmy HPE i Veeam współpracują, aby pomóc klientom w ograniczaniu ryzyka i zapewnianiu odporności dzięki zintegrowanym, kompleksowym rozwiązaniom z zakresu dostępności danych. Owocem integracji produktów Veeam z najważniejszymi platformami HPE jest proste i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie, którego wdrożenie przekłada się na maksymalny czas bezawaryjnego działania aplikacji i wyższą efektywność wykorzystania zasobów.

Więcej informacji

Integracja rozwiązań Veeam z pamięcią masową definiowaną programowo IBM Spectrum Virtualize pozwala przedsiębiorstwom każdej wielkości spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące poziomów usług, jakimi obecnie objęte są usługi IT, aplikacje i dane. Funkcja Veeam Cloud Tier zapewnia nieograniczoną pojemność przy użyciu obiektowej pamięci masowej IBM Cloud Object Storage, otwierając drogę do ekonomicznych rozwiązań z zakresu przechowywania i archiwizacji danych na potrzeby firmowego centrum danych oraz chmury hybrydowej.

Więcej informacji

Platforma Veeam Availability Platform w połączeniu z oferowanymi przez Lenovo najlepszymi w swojej klasie komponentami infrastruktury centrów danych oraz rozwiązaniami definiowanymi programowo pozwala firmom różnej wielkości przyspieszyć transformację cyfrową, uprościć operacje IT, ograniczyć ryzyko, obniżyć koszty i zwiększyć sprawność biznesową. 

Więcej informacji

Połączenie rozwiązań Microsoft i Veeam pozwala wyjść poza typowe scenariusze tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz skutecznie zarządzać ochroną danych z uwzględnieniem wielu źródeł i wielu lokalizacji docelowych. Ochronę obciążeń wirtualnych (VMware / Hyper-V / Nutanix AHV) i fizycznych w środowisku lokalnym można rozciągnąć na chmurę dzięki integracji z platformami Microsoft Azure i Azure Stack oraz pakietem Office 365.

Więcej informacji

Połączenie produktów NetApp Data Fabric i platformy Veeam® Availability Platform™ zapewnia prostotę, wydajność oraz sprawność operacyjną, dzięki którym w dzisiejszym mobilnym świecie spod znaku Always-On™ można zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na dane. 

Więcej informacji

Teraz firma Veeam umożliwia dbanie o dostępność WSZYSTKICH aplikacji i danych obsługiwanych na platformie Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) przy użyciu NOWEGO rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV. Ta nowość — w połączeniu z obsługą platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-V w ramach rozwiązania Veeam Backup & Replication™ — sprawia, że Veeam jest najlepszym rozwiązaniem do zapewniania dostępności w chmurze Nutanix Enterprise Cloud.

Więcej informacji

Połączenie platformy Veeam Availability Platform i produktów Pure Storage zapewnia ciągłość działania, sprawność operacyjną oraz możliwość zarządzania danymi w chmurze, dzięki czemu pomaga w optymalizowaniu dostępności danych, ograniczaniu ryzyka i upraszczaniu operacji. Kombinacja pamięci masowej Pure Storage FlashArray i FlashBlade z platformą Veeam Availability Platform zabezpiecza dane i aplikacje oraz zapewnia ochronę i dostępność krytycznych obciążeń w trybie 24x7x365.

Więcej informacji

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication pomaga firmom w objęciu WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — kompleksową ochroną danych. Za pomocą jednej konsoli można wykonywać szybkie, elastyczne i niezawodne operacje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich aplikacji i danych.

Więcej informacji