Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Dostępność w
szkolnictwie wyższym

Zerowe przestoje i nieprzerwany dostęp do nauki z dowolnego urządzenia 

Transformacja szkolnictwa wyższego

5 najlepszych praktyk umożliwiających stworzenie cyfrowej instytucji edukacyjnej 
275x248-mockup-HE-Section-1-corr.png
Instytucje szkolnictwa wyższego muszą zmienić sposób funkcjonowania, jeśli chcą sprostać wymaganiom cyfrowego świata. Stają one przed coraz poważniejszymi wyzwaniami w obszarze dostępności danych — muszą umożliwiać nieprzerwany dostęp do informacji z dowolnego urządzenia, spełniać wymagania prawne oraz znajdować nowe sposoby na aktywizowanie i wspieranie studentów oraz wykładowców. 

Umożliwienie działalności bez przerw

Dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych
  • Ciągłość funkcjonowania
  • Zarządzanie danymi w chmurze
  • Zgodność z przepisami i pełny wgląd

Wyeliminowanie przestojów i zautomatyzowana orkiestracja odzyskiwania po awarii

Uczelnie są narażone na straty danych oraz przerwy w działalności spowodowane przypadkowym usunięciem plików, nieplanowanymi zdarzeniami, a także klęskami żywiołowymi i poważnymi incydentami. Uczelniana infrastruktura IT musi zapewniać obsługę, ochronę i odzyskiwalność danych oraz aplikacji używanych przez działy biznesowe i dydaktyczne.

Firma Veeam® oferuje nowoczesne mechanizmy tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji, które ułatwiają przestrzeganie parametrów SLA z zakresu odzyskiwania na poziomie poniżej 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych oraz umożliwiają realizację dowolnego scenariusza odzyskiwania.

Niezależnie od tego, czy klient chce samodzielnie odzyskiwać dane i aplikacje po awarii, czy szuka zaufanego dostawcy usług DRaaS (Disaster Recovery as a Service), rozwiązania Veeam sprawiają, że odzyskiwanie po awarii jest wyjątkowo proste i wymaga jedynie minimalnych inwestycji.

Więcej

Elastyczność lokowania obciążeń w oparciu o chmurę

Instytucje szkolnictwa wyższego korzystają z coraz bardziej złożonej infrastruktury, która musi łączyć elastyczność i stabilność w celu zapewnienia efektywnej obsługi aplikacji, informacji o studentach, dokumentacji akademickiej i danych administracyjnych.

Obecnie rozwiązania Veeam umożliwiają zarządzanie dowolnymi danymi oraz ich migrację i przywracanie na dowolnym urządzeniu w dowolnej lokalizacji fizycznej, wirtualnej oraz chmurowej, nie wymagając skomplikowanych konfiguracji ani dodatkowych inwestycji w sprzęt. Ułatwia to minimalizację kosztów operacyjnych oraz stworzenie optymalnego środowiska do innowacji i rozwoju. 

Więcej

Proaktywne monitorowanie, raportowanie, testowanie i tworzenie dokumentacji

Instytucje edukacyjne są tak samo narażone na naruszenia bezpieczeństwa danych jak przedsiębiorstwa z listy Fortune 500. Przepisy takie jak FERPA, HIPAA, GLBA, GDPR czy DPA zostały wprowadzone, aby instytucje przechowujące, chroniące i przesyłające dane studentów przestrzegały najlepszych praktyk z zakresu zabezpieczeń i ochrony danych.

Oferowane przez firmę Veeam funkcje optymalizacji zasobów i śledzenia konfiguracji ułatwiają ocenę funkcjonowania całej infrastruktury oraz zapewnienie zgodności istniejących konfiguracji z najlepszymi praktykami, a jednocześnie umożliwiają całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym.

Orkiestracja odzyskiwania po awarii, obejmująca automatyzację procesów, zapewnia ochronę działalności na wypadek przestojów oraz dokumentowanie planów odzyskiwania zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Więcej

Inteligentniejsze środowisko IT

Ponad 282 000 klientów optymalizuje koszty i usprawnia działalność przy użyciu rozwiązań Veeam

Skup się na tym, co ważne

My zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Sprawdź, jak rozwiązania Veeam sprawdzą się w Twojej instytucji, ułatwiając wykorzystanie możliwości wirtualizacji i chmury oraz chroniąc inwestycje!

Skontaktuj się

Dziękujemy.
Wkrótce skontaktuje się z Tobą doradca firmy Veeam ds. dostępności.

515x350-education-section-4-img.jpg

Skup się na tym, co ważne

My zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Sprawdź, jak rozwiązania Veeam sprawdzą się w Twojej instytucji, ułatwiając wykorzystanie możliwości wirtualizacji i chmury oraz chroniąc inwestycje!

Skontaktuj się

Dziękujemy.
Wkrótce skontaktuje się z Tobą doradca firmy Veeam ds. dostępności.

515x350-education-section-4-img.jpg

Veeam to niekwestionowany lider rynku rozwiązań do zapewniania dostępności danych w środowiskach wielochmurowych

Więcej informacji o dostępności danych

Najlepsze praktyki, zasoby i badania branżowe
252x184-education-section-5-Mario-Angers.jpg

VEEAMON W NAGRANIU THE CUBE

Dostępność w dużych środowiskach: Mario Angers, University of British Columbia

252x184-education-section-5-2d.jpg

MAGAZYN VEEAMUP

Specjalne wydanie branżowe: perspektywa biznesowa i informatyczna

CAŁY ARTYKUŁ

252x184-education-section-5-3d.jpg

KARTA DANYCH

Veeam Availability SuiteTM dla szkolnictwa wyższego 

WYŚWIETL KARTĘ DANYCH

section_5_4.jpg

UZNANIE W BRANŻY

Gartner uznaje firmę Veeam za lidera

Zobacz

Firma Veeam oferuje 30-dniową BEZPŁATNĄ wersję próbną dla Twojego działu IT,

obejmującą dostęp do wszystkich funkcji rozwiązania Veeam

Działy IT muszą się skoncentrować na polepszaniu wrażeń studentów i obsłudze cyfrowego środowiska nauki