Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

W kierunku inteligentnego zarządzania danymi

Zapewnianie hiperdostępności w przedsiębiorstwie

W kierunku inteligentnego zarządzania danymi

Zapewnianie hiperdostępności w przedsiębiorstwie

Obecne główne wyzwania związane z danymi w przedsiębiorstwie

Dzisiejsze nowoczesne przedsiębiorstwa stają przed szeregiem wyzwań związanych z zarządzaniem coraz większą ilością krytycznych danych — znajdujących się w różnych środowiskach i mających różne formaty — zgodnie z wymaganiami klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o bankowość, zakupy, opiekę zdrowotną, czy inną branżę, klienci przyzwyczaili się do łatwych, intuicyjnych i błyskawicznych transakcji z użyciem danych. Ze względu na rosnące znaczenie danych przedsiębiorstwa chcą mieć pewność, że transakcje cyfrowe zawsze będą przebiegać zgodnie z oczekiwaniami. Dlatego stają przed podwójnym wyzwaniem: nie tylko jak zarządzać generowanymi i używanymi przez siebie danymi oraz efektywnie je przeszukiwać, ale także jak zapewnić klientom nieprzerwaną dostępność środowiska cyfrowego i integralność łańcucha zaufania.

Aby rozwiązać ten problemy, menedżerowie muszą dokładnie zrozumieć, jakim zmianom podlegają dane w przedsiębiorstwach oraz jak nowe technologie i podejścia mogą pomóc w pełni wykorzystać ich potencjał.

hyper-sprawl.svg

Hiperrozrost źródeł danych

Obecnie dane pochodzą ze szczególnie wielu źródeł, a przedsiębiorstwa mają coraz większe trudności z zarządzaniem nimi i ich przeszukiwaniem pod kątem nowych szans biznesowych.

hyper-criticality.svg

Hiperkrytyczność danych

W dzisiejszych przedsiębiorstwach dane są krytycznym czynnikiem osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Krytyczna staje się także potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych oraz ich zgodności z przepisami.

hyper_growth.svg

Hiperwzrost ilości danych

Już sama ilość danych i jej gwałtowny wzrost stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw.  Dynamicznemu wzrostowi ilości i zmianom danych towarzyszą coraz wyższe koszty zarządzania nimi.

Pięć etapów inteligentnego zarządzania danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym

W tej nowej rzeczywistości hiperrozrostu źródeł, gdy dane przedsiębiorstwa są rozsiane po wielu chmurach i systemach, zapewnianie dostępności w całym przedsiębiorstwie staje się znacznie ważniejsze i znacznie trudniejsze. W tym celu dane muszą osiągnąć nowy poziom inteligencji, aby móc w bezpieczny sposób automatycznie przewidywać i zaspokajać potrzeby z uwzględnieniem infrastruktur wielochmurowych, jednocześnie spełniając oczekiwania związane z mobilnością i stałą dostępnością. Ten stan nazywamy hiperdostępnością.

Aby pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu hiperdostępności, firma Veeam określiła pięć etapów inteligentnego zarządzania danymi. Veeam jak nikt inny może pomóc klientom w tym pięcioetapowym procesie, oferując innowacyjne, skalowalne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania do każdego środowiska, które wchodzą w skład kompleksowej platformy Veeam Hyper-Availability Platform.

  • Etap pierwszy: kopie zapasowe
  • Etap drugi: agregacja 
  • Etap trzeci: wgląd
  • Etap czwarty: orkiestracja 
  • Etap piąty: automatyzacja

Twórz kopie zapasowe wszystkich obciążeń i dbaj o możliwość ich odzyskania w razie przestoju, ataku, utraty lub kradzieży.

O bezpieczeństwo danych przedsiębiorstwa trzeba dbać systemowo — zabezpieczając je, tworząc kopie zapasowe oraz umożliwiając odzyskanie niezależnie od lokalizacji — tak aby były zawsze chronione na wypadek przestoju, ataku, utraty lub kradzieży. Ten etap polega na zapewnieniu odzyskiwalności danych w razie utraty lub naruszenia bezpieczeństwa, a także ciągłości działania przedsiębiorstwa. Jednak na tym etapie zakres wiedzy uzyskiwanej z danych jest minimalny, a dane często są przechowywane w odrębnych silosach.

Zapewnij ochronę i dostępność danych w środowisku wielochmurowym, aby sprawniej dostarczać usługi cyfrowe oraz zyskać zbiorczy obraz zgodności z wyznaczonymi poziomami usług.

Agregacja ochrony danych obejmującej obciążenia fizyczne, wirtualne i chmurowe pozwala centralnie zarządzać różnymi lokalizacjami danych oraz wykorzystywać je w wielu chmurach. Ten etap umożliwia natychmiastowy dostęp do dowolnych danych i aplikacji w dowolnym miejscu, ułatwiając odzyskiwanie, prowadzenie analiz, tworzenie aplikacji i nieprzerwane dostarczanie usług cyfrowych. Na tym etapie dopiero zaczyna się wykorzystywanie całego potencjału danych.

Ulepsz zarządzanie danymi w środowisku wielochmurowym za sprawą klarownego, jednolitego wglądu w wykorzystanie, problemy z wydajnością i operacje oraz możliwości kontrolowania tych aspektów.

Pełny wgląd operacyjny w dane oraz możliwość uzyskiwania z nich wiedzy biznesowej podnosi jakość podejmowanych decyzji i poziom osiąganych rezultatów biznesowych. Ten etap zapewnia kompleksowy obraz środowiska przedsiębiorstwa, dzięki czemu zarządzanie danymi można przekształcić z procesu reaktywnego, mającego na celu głównie łagodzenie już zaistniałych problemów, w proces proaktywny, pozwalający zapobiegać pogorszeniu dostępności danych przez zaawansowane monitorowanie, optymalizację zasobów, planowanie mocy obliczeniowych i wykorzystanie wbudowanych funkcji inteligentnych. Ten etap znacznie zwiększa możliwości wykorzystania potencjału danych, ale nadal są one mało efektywne i w dużym stopniu uzależnione od procesów ręcznych.

Sprawnie przenoś dane do najlepszej lokalizacji w środowisku wielochmurowym, aby zapewnić ciągłość działania, zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie zasobów do działalności biznesowej.

To ważne, aby dane przedsiębiorstwa zawsze znajdowały się we właściwej infrastrukturze oraz zawsze były chronione i gotowe do pracy. Ten etap dostarcza mechanizmy orkiestracji, tak aby obciążenia mogły się łatwiej przemieszczać między infrastrukturami, zapewniając ciągłość działania i optymalizację zasobów dzięki automatyzacji na podstawie zasad. Przechodząc od tego etapu do następnego, odchodzimy od mechanizmów opartych na zasadach, wprowadzając prawdziwą automatyzację.

Dane same sobą zarządzają, ucząc się tworzyć swoje kopie zapasowe, przenosić do optymalnej lokalizacji w zależności od potrzeb biznesowych, zabezpieczać się podczas nietypowych działań i natychmiast się odzyskiwać.

Dane stają się inteligentne, świadome lokalizacji i autonomiczne pod względem zarządzania. Uczą się, jak ułatwiać dostęp do samych siebie, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i użytkowanie, a także poznają sposoby najlepszego wykorzystywania i optymalizowania infrastruktury, w której się znajdują i przemieszczają — aby spełnić wymagania działów biznesowych, organów regulacyjnych i użytkowników usług przedsiębiorstwa. Dane uczą się też automatycznego reagowania na nietypowe zachowania w systemie. Etap piąty pozwala osiągnąć prawdziwie inteligentne zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym.

Zapewnianie hiperdostępności w przedsiębiorstwie przy użyciu platformy Veeam Hyper-Availability Platform

Inteligentne zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym
Inteligentne zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym

Ostatecznie więc do sprostania wyzwaniom, które wiążą się z danymi w przedsiębiorstwie, potrzebne są trzy elementy:

  • Nowa strategia zarządzania danymi opierająca się na całościowym podejściu do danych w całym cyklu ich istnienia
  • Nowe podejście do zarządzania danymi, w którym proces zarządzania opiera się nie na zasadach, lecz na zachowaniach, dzięki czemu dane stają się bardziej „inteligentne” i autonomiczne pod względem zarządzania
  • Nowa platforma korporacyjna — Veeam Hyper-Availability Platform — która ułatwia przedsiębiorstwom wdrażanie modelu inteligentnego zarządzania danymi dzięki dbaniu o to, by dane były stale chronione, zgodne z przepisami i dostępne w razie potrzeby

Nową strategię i nowe podejście do zarządzania danymi omówiliśmy powyżej w pięcioetapowym procesie inteligentnego zarządzania danymi. Natomiast Veeam Hyper-Availability Platform to najbardziej kompleksowa platforma korporacyjna, która ułatwia klientom drogę do inteligentnego zarządzania danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym.

Więcej informacji

Rozwiązania Veeam ułatwiają firmom dostarczanie płynnie działającego
środowiska cyfrowego odpowiadającego oczekiwaniom użytkowników