NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa FREE

Proste i BEZPŁATNE narzędzie do tworzenia kopii zapasowych instancji Linuxa — w dowolnym miejscu!

Łatwe tworzenie kopii zapasowych serwerów i stacji roboczych z systemem Linux

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych instancji Linuxa — niezależnie od tego, czy znajdują się w systemie lokalnym, czy w chmurze — bywa kłopotliwe lub kosztowne i często wymaga czynności ręcznych oraz zabiera administratorowi IT cenny czas.

Informacje o produkcie Porównanie wersji Przewodnik użytkownika (w języku angielskim)
Pobierz bezpłatnie

Bezpłatne na zawsze

NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa

Veeam® Agent dla Linuxa to prosty, BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnienie dostępności instancji Linuxa niezależnie od tego, czy są wdrożone w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym.

Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych, która umożliwia nieprzerwaną działalność zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise.

BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych obciążeń Linux — fizycznych i w chmurze publicznej

Veeam Agent dla Linuxa to BEZPŁATNE narzędzie, które może tworzyć oparte na obrazach kopie zapasowe z wnętrza gościa — na poziomie zarówno plików, jak i woluminów. Tworzenie prawdziwych przyrostowych kopii zapasowych umożliwia funkcja śledzenia zmienionych bloków opracowana przez firmę Veeam w postaci modułu jądra. Co więcej, moduł ten jest rozpowszechniany w formie kodu źródłowego!

Funkcje tworzenia kopii zapasowych

Narzędzie Veeam umożliwia szybkie tworzenie opartych na obrazach kopii zapasowych instancji Linux działających w chmurze publicznej lub w systemie lokalnym.

Dostępne są następujące opcje tworzenia kopii zapasowych:

 • Tworzenie kopii zapasowych całego komputera, na poziomie woluminów i na poziomie plików — oparte na obrazach kopie zapasowe obejmujące zawartość całego komputera z systemem Linux albo określone woluminy lub pliki
 • Wbudowane sterowniki do obsługi migawek i śledzenia zmienionych bloków — tworzenie prawdziwych przyrostowych kopii zapasowych Linux dzięki modułowi jądra Veeam z wbudowanymi funkcjami obsługi migawek woluminu i własnymi mechanizmami śledzenia zmienionych bloków
 • Interfejs użytkownika konsoli lub wiersz poleceń — wybór między przyjaznym interfejsem użytkownika i bardziej tradycyjnym wierszem poleceń (za pośrednictwem polecenia veeamconfig)
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ — możliwość pełnego wykorzystania repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych oraz dostęp do istniejących funkcji odzyskiwania na poziomie plików i nie tylko!

*Wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 lub nowszego

Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam Backup & Replication

Tryby tworzenia kopii zapasowych w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa

Funkcje odzyskiwania

Szybkie i łatwe przywracanie za pomocą narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Veeam Agent dla Linuxa umożliwia szybkie odzyskiwanie instancji Linux, przyczyniając się do wydłużenia czasu dostępności. Użytkownik może wykonywać lokalne operacje przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji Linux w chmurze publicznej lub chmurowe operacje przywracania z kopii zapasowych w systemie lokalnym.

Dostępne są następujące opcje odzyskiwania:

 • Przywracanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal) — możliwość przywrócenia całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej
 • Przywracanie na poziomie woluminów — przywracanie uszkodzonego dysku twardego lub uszkodzonej partycji
 • Przywracanie na poziomie plików — kilkuminutowe przywracanie poszczególnych plików z kopii zapasowej DOWOLNEGO typu

Startowy nośnik odzyskiwania

Veeam Agent dla Linuxa ułatwia rozwiązywanie problemów przy użyciu nośnika odzyskiwania, udostępniając następujące opcje:

 • Przywracanie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie plików — wyszukiwanie i przywracanie pojedynczych plików z kopii zapasowych Linux
 • Konfigurowanie sieci — uzyskiwanie ustawień sieciowych z serwera DHCP i możliwość wyszukania kopii zapasowej w udziale sieciowym
 • Przełączanie na wiersz poleceń — wiersz poleceń umożliwia wykonywanie tych samych funkcji co wbudowany interfejs użytkownika i zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi systemowych
 • Ponowny rozruch — inicjowanie ponownego rozruchu instancji Linux w chmurze albo lokalnego serwera lub stacji roboczej
Nośnik odzyskiwania do narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Obsługiwane środowiska systemowe

Veeam Agent dla Linuxa jest rozprowadzany w postaci pakietów RPM i DEB. Obsługuje każde jądro systemu Linux od wersji 2.6.32 wzwyż, jeśli tylko klient korzysta z domyślnego jądra danej dystrybucji, co stwarza możliwość ochrony również starych instalacji. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych produktuPrzewodniku użytkownika.

Wypróbuj

Veeam Agent dla Linuxa

Wypróbuj

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety