Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00–18:00 CET | Angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa FREE

Proste i BEZPŁATNE narzędzie do tworzenia kopii zapasowych instancji Linuxa — w dowolnym miejscu!

Łatwe tworzenie kopii zapasowych serwerów i stacji roboczych z systemem Linux
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych instancji Linuxa — niezależnie od tego, czy znajdują się w systemie lokalnym, czy w chmurze — bywa kłopotliwe lub kosztowne i często wymaga czynności ręcznych oraz zabiera administratorowi IT cenny czas.
Pobierz bezpłatnie
Bezpłatne na zawsze

NOWOŚĆ Veeam Agent dla Linuxa

Veeam® Agent dla Linuxa to prosty, BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnienie dostępności instancji Linuxa niezależnie od tego, czy są wdrożone w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym.
Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych, która umożliwia nieprzerwaną działalność zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise.

BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych obciążeń Linux — fizycznych i w chmurze publicznej

Veeam Agent dla Linuxa to BEZPŁATNE narzędzie, które może tworzyć oparte na obrazach kopie zapasowe z wnętrza gościa — na poziomie zarówno plików, jak i woluminów. Tworzenie prawdziwych przyrostowych kopii zapasowych umożliwia funkcja śledzenia zmienionych bloków opracowana przez firmę Veeam w postaci modułu jądra. Co więcej, moduł ten jest rozpowszechniany w formie kodu źródłowego!

Funkcje tworzenia kopii zapasowych

Tryby tworzenia kopii zapasowych w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa

Narzędzie Veeam umożliwia szybkie tworzenie opartych na obrazach kopii zapasowych instancji Linux działających w chmurze publicznej lub w systemie lokalnym.

Dostępne są następujące opcje tworzenia kopii zapasowych:

 • Tworzenie kopii zapasowych całego komputera, na poziomie woluminów i na poziomie plików — oparte na obrazach kopie zapasowe obejmujące zawartość całego komputera z systemem Linux albo określone woluminy lub pliki
 • Wbudowane sterowniki do obsługi migawek i śledzenia zmienionych bloków — tworzenie prawdziwych przyrostowych kopii zapasowych Linux dzięki modułowi jądra Veeam z wbudowanymi funkcjami obsługi migawek woluminu i własnymi mechanizmami śledzenia zmienionych bloków
 • Interfejs użytkownika konsoli lub wiersz poleceń — wybór między przyjaznym interfejsem użytkownika i bardziej tradycyjnym wierszem poleceń (za pośrednictwem polecenia veeamconfig)
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ — możliwość pełnego wykorzystania repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych oraz dostęp do istniejących funkcji odzyskiwania na poziomie plików i nie tylko!

*Wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 lub nowszego

Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam
Backup & Replication

Funkcje odzyskiwania

Veeam Agent dla Linuxa umożliwia szybkie odzyskiwanie instancji Linux, przyczyniając się do wydłużenia czasu dostępności. Użytkownik może wykonywać lokalne operacje przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji Linux w chmurze publicznej lub chmurowe operacje przywracania z kopii zapasowych w systemie lokalnym.

Dostępne są następujące opcje odzyskiwania:

 • Przywracanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal) — możliwość przywrócenia całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej
 • Przywracanie na poziomie woluminów — przywracanie uszkodzonego dysku twardego lub uszkodzonej partycji
 • Przywracanie na poziomie plików — kilkuminutowe przywracanie poszczególnych plików z kopii zapasowej DOWOLNEGO typu
Szybkie i łatwe przywracanie za pomocą narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Startowy nośnik odzyskiwania

Nośnik odzyskiwania do narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Veeam Agent dla Linuxa ułatwia rozwiązywanie problemów przy użyciu nośnika odzyskiwania, udostępniając następujące opcje:

 • Przywracanie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie plików — wyszukiwanie i przywracanie pojedynczych plików z kopii zapasowych Linux
 • Konfigurowanie sieci — uzyskiwanie ustawień sieciowych z serwera DHCP i możliwość wyszukania kopii zapasowej w udziale sieciowym
 • Przełączanie na wiersz poleceń — wiersz poleceń umożliwia wykonywanie tych samych funkcji co wbudowany interfejs użytkownika i zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi systemowych
 • Ponowny rozruch — inicjowanie ponownego rozruchu instancji Linux w chmurze albo lokalnego serwera lub stacji roboczej

Obsługiwane środowiska systemowe

Veeam Agent dla Linuxa jest rozprowadzany w postaci pakietów RPM i DEB. Obsługuje każde jądro systemu Linux od wersji 2.6.32 wzwyż, jeśli tylko klient korzysta z domyślnego jądra danej dystrybucji, co stwarza możliwość ochrony również starych instalacji. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych produktu i Przewodniku użytkownika.

Wypróbuj

Veeam Agent dla Linuxa

Wypróbuj

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety