Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

veeam_endpoint_how_it_works_for_linux_pl.png
Łatwe tworzenie kopii zapasowych serwerów i stacji roboczych z systemem Linux
W sytuacji, gdy działy IT chcą przenosić do chmury publicznej coraz więcej obciążeń linuxowych, trzeba zadbać o tworzenie ich kopii zapasowych oraz możliwość ich odzyskania, aby uniknąć przerw w działalności. Jednak tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych instancji serwerów Linux bywa kłopotliwe bądź kosztowne — często wymaga czynności ręcznych i zabiera administratorowi IT cenny czas.
BEZPŁATNA 30-DNIOWA LICENCJA

Licencja produkcyjna. Żadnych ograniczeń.
Instalacja w kilka minut!

Veeam Agent dla Linuxa

Teraz możesz zapewnić hiperdostępność obciążeń linuxowych, niezależnie od tego, czy działają w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym.

Veeam Agent dla Linuxa oferuje następujące korzyści:

 • Tworzenie kopii zapasowych w dowolnym miejscu — ochrona całego komputera albo tworzenie kopii zapasowych wybranych woluminów i plików z instancji Linuxa działających w chmurze lub systemie lokalnym
 • Elastyczne odzyskiwanie — wykonywanie lokalnych operacji przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji chmurowych lub przywracanie w chmurze z lokalnych kopii zapasowych
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ — możliwość pełnego wykorzystania repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych, dostęp do istniejących funkcji odzyskiwania na poziomie plików i nie tylko!

Ponadto Veeam Agent dla Linuxa jest objęty korporacyjną pomocą techniczną firmy Veeam w trybie 24.7.365!

Co nowego

NOWE narzędzie Veeam Agent dla Linuxa 2.0.1 — jeden z kluczowych komponentów platformy Veeam Hyper-Availability Platform — oferuje nowe funkcje i możliwości, które podnoszą poziom hiperdostępności instancji chmurowych, serwerów fizycznych i stacji roboczych z systemem Linux.

Co dodano w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa 2.0.1:

 • Możliwość ręcznego tworzenia aktywnych pełnych kopii zapasowych za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń
 • Obsługa SLES for SAP, Red Hat 7.5 i innych dystrybucji

Co wprowadzono w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa v2:

 • Zarządzanie agentami w pakiecie Veeam Availability Suite™ 2: sprawniejsze wykrywanie i wdrażanie agentów Veeam oraz scentralizowane zarządzani nimi, a także wgląd we wszystkie operacje backupu i przywracania Veeam
 • Aktywne pełne kopie zapasowe: przestrzeganie firmowych zasad backupu dzięki planowaniu okresowego tworzenia aktywnych pełnych kopii zapasowych stosownie do potrzeb
 • Tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej przy użyciu funkcji Veeam Cloud Connect: umieszczanie kopii zapasowych w chmurowej lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom backupu i przywracania danych za pośrednictwem usługodawcy korzystającego z technologii Veeam
 • Szyfrowanie po stronie źródła: szyfrowanie danych kopii zapasowych Linux w źródle (zanim opuszczą chroniony komputer), zapewniające ich ochronę podczas transferu i przechowywania w dowolnej lokalizacji docelowej

Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę nowych funkcji

Funkcje tworzenia kopii zapasowych systemu Linux

backup-mode.png
Tryby tworzenia kopii zapasowych w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa

Opcje tworzenia kopii zapasowych dostępne w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa:

 • Tworzenie kopii zapasowych całego komputera, na poziomie woluminów i na poziomie plików — oparte na obrazach kopie zapasowe obejmujące określone woluminy i pliki lub zawartość całego komputera
 • Obsługa wielu zadań 1 — planowanie wielu zadań backupu w systemie Linux z myślą określonych wartościach RPO i różnych konfiguracjach backupu
 • Skrypty migawkowe pre-freeze/post-thaw do przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacjis 1 — tworzenie spójnych pod względem transakcyjnym kopii zapasowych zapewniające przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji
 • Wbudowane sterowniki do obsługi migawek i śledzenia zmienionych bloków — tworzenie prawdziwych przyrostowych kopii zapasowych dzięki modułowi jądra Veeam z wbudowanymi funkcjami obsługi migawek woluminu i śledzenia zmienionych bloków
 • Interfejs użytkownika konsoli lub wiersz poleceń — możliwość korzystania z przyjaznego interfejsu użytkownika lub bardziej tradycyjnego wiersza poleceń (za pośrednictwem polecenia veeamconfig) — rozwiązanie idealne dla każdego administratora IT
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication2 — korzystanie z repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych i dostęp do funkcji odzyskiwania na poziomie plików

Funkcje odzyskiwania

Veeam Agent dla Linuxa umożliwia szybkie odzyskiwanie instancji Linux, przyczyniając się do wydłużenia czasu dostępności. Użytkownik może wykonywać lokalne operacje przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji w chmurze publicznej lub chmurowe operacje przywracania z kopii zapasowych w systemie lokalnym.

Dostępne są następujące opcje odzyskiwania:

 • Przywracanie na komputer bez systemu operacyjnego (bare metal) — możliwość przywrócenia całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej
 • Przywracanie na poziomie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie na poziomie plików — wyszukiwanie i przywracanie pojedynczych plików
 • Indeksowanie plików gościa, wyszukiwanie w katalogu i przywracanie przy użyciu narzędzia Veeam Backup Enterprise Manager — szybkie wyszukiwanie plików i przywracanie ich jednym kliknięciem
volume-restore.png
Szybkie i łatwe przywracanie za pomocą narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Startowy nośnik odzyskiwania

recovery-media.png
Nośnik odzyskiwania do narzędzia Veeam Agent dla Linuxa

Dostępny jest nośnik odzyskiwania, który umożliwia rozwiązywanie problemów, oferując następujące opcje:

 • Przywracanie woluminów — przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej
 • Przywracanie plików — wyszukiwanie kopii zapasowych i przywracanie pojedynczych plików
 • Konfigurowanie sieci — uzyskiwanie ustawień sieciowych z serwera DHCP i możliwość wyszukania kopii zapasowej w udziale sieciowym
 • Przełączanie na wiersz poleceń — wiersz poleceń umożliwia wykonywanie tych samych funkcji co wbudowany interfejs użytkownika i zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi systemowych
 • Ponowny rozruch — inicjowanie ponownego rozruchu instancji Linux w chmurze albo lokalnego serwera lub stacji roboczej

BaaS i DRaaS w całym środowisku

Teraz partnerzy uczestniczący w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą wprowadzić narzędzie Veeam Agent dla Linuxa do oferty w obszarze tworzenia kopii zapasowych. Korzystając z konsoli rozwiązania Veeam Backup & Replication, partnerzy VCSP mogą zarządzać kopiami zapasowymi Linuxa tak samo jak innymi kopiami zapasowymi Veeam swoich klientów.

Pomoc techniczna 24.7.365

Prawdziwe rozwiązanie z zakresu dostępności musi zapewniać pomoc techniczną dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna. Oba rodzaje licencji narzędzia Veeam Agent dla Linuxa — Server i Workstation — obejmują czołową w branży pomoc techniczną firmy Veeam oferowaną w trybie 24.7.365.

Wspierane środowiska systemowe

Veeam Agent dla Linuxa jest rozprowadzany w postaci pakietów RPM i DEB. Obsługuje każde jądro systemu Linux od wersji 2.6.32 wzwyż, jeśli tylko klient korzysta z domyślnego jądra danej dystrybucji, co stwarza możliwość ochrony również starych instalacji. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych produktu or Przewodniku użytkownika.
  
1 Dotyczy wyłącznie licencji Server
2 Wymagany pakiet Veeam Availability Suite 9.5 Update 3 lub nowszy

Veeam Backup & Replication

Przenieś backup instancji Linuxa na nowy poziom!

Wypróbuj

Veeam Agent dla Linuxa

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety