Microsoft i Veeam

Większa dostępność dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam

 
Mark Russinovich, dyrektor techniczny platformy Microsoft Azure, mówi, dlaczego produkty Microsoft i Veeam razem działają lepiej

Firma Veeam® oferuje skalowalność klasy korporacyjnej w swoich rozwiązaniach przeznaczonych do tworzenia kopii zapasowych na platformie Hyper-V oraz zarządzania środowiskiem fizycznym i wirtualnym. Razem rozwiązania Veeam i Microsoft zapewniają właściwe połączenie funkcji wirtualizacji, ochrony, odzyskiwania i pełnego wglądu w środowisko, ułatwiając realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™.

Dzięki ścisłej współpracy z produktami Microsoft rozwiązania Veeam umożliwiają ochronę lokalnych maszyn wirtualnych, aplikacji i danych w firmie dowolnej wielkości. Ponadto Veeam wzbogaca scenariusze odzyskiwania danych z lokalnych kopii zapasowych o chmurę hybrydową, co obejmuje zarówno chmurę prywatną, jak i chmurę publiczną Microsoft Azure. Środowiska Microsoft z rozwiązaniem Veeam do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania umożliwiają administratorom IT niezawodne dotrzymywanie umów o poziomie usług (SLA) oraz zapewnianie parametrów RPO i RTO (łącznie RTPO™) na poziomie poniżej 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych.

Veeam drugi rok z rzędu finalistą konkursu Microsoft Partner of the Year!

Firma Veeam ponownie trafiła do grona czołowych globalnych partnerów Microsoftu w 2017 r., zostając finalistą konkursu Partner of the Year w kategorii rozwoju aplikacji. Powodem tego wyróżnienia jest wprowadzenie kolejnych innowacji w pakiecie Veeam Availability Suite™ i pozycja jednego z najskuteczniejszych partnerów-producentów oprogramowania w witrynie Microsoft Azure Marketplace, w której mamy pięć certyfikowanych maszyn wirtualnych.

Więcej informacji

Ochrona stworzona z myślą o wirtualizacji środowisk Microsoft

Firmy różnej wielkości używają rozwiązań Veeam do tworzenia kopii zapasowych Hyper-V i ochrony, ponieważ zostały one opracowane specjalnie do środowisk wirtualnych. Pakiet Veeam Availability Suite™ zapewnia administratorom IT wydajne operacje backupu, szybkie odzyskiwanie i ciągłość działalności, których potrzebują do ochrony firmy i umożliwienia jej wydajnego funkcjonowania.

Natomiast dzięki funkcjom granularnego przywracania na poziomie plików oferowanym przez narzędzia Veeam Explorer™ można w dowolnej chwili odzyskać potrzebne dane, np. w kilka minut przywrócić całą maszynę wirtualną Hyper-V albo odzyskać pojedyncze pliki lub elementy aplikacji — takich jak Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server — znajdujące się w kopii zapasowej Hyper-V, wykonując prostą operację wyszukiwania i przywracania.

Rozwiązania Veeam zapewniają dostępność i funkcje zarządzania w środowisku Microsoft
Więcej informacji o odzyskiwaniu granularnym na poziomie plików przy użyciu narzędzi Veeam Explorer

Hyper-V 2016 — nowa generacja wirtualizacji

Technologia Veeam Backup and Recovery i platforma Microsoft Azure

Rozwiązanie Veeam Recovery in Microsoft Azure łączy wyjątkowe funkcje technologii Veeam PN dla Microsoft Azure i Veeam Restore to Microsoft Azure (zawartych w pakiecie Veeam Availability Suite), ułatwiając zachowanie ciągłości działania i dostępności krytycznych obciążeń dzięki kompleksowej platformie „odzyskiwania awaryjnego na żądanie” działającej w chmurze.

Informacje o produkcie

Odzyskiwanie po awarii na platformie Microsoft Azure: 4 powody, dla których Veeam PN to ułatwia!

Więcej informacji

Tworzenie kopii zapasowych w chmurze Azure dla dużych przedsiębiorstw

Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw umożliwia klientom korporacyjnym łatwe i wydajne tworzenie oraz zapisywanie kopii zapasowych z różnych lokalizacji bezpośrednio w chmurze prywatnej (w fizycznym centrum danych) lub publicznej (na platformie Microsoft Azure). Korzystając z czołowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych (#1 VM Backup) dostępnego w witrynie Azure Marketplace, duże przedsiębiorstwa mogą błyskawicznie alokować repozytoria kopii zapasowych w chmurze Azure i automatycznie przenosić do Azure lokalne archiwa kopii zapasowych.

To zaawansowane połączenie technologii zapewnia klientom korporacyjnym opłacalną pamięć masową w chmurze Microsoft Azure i funkcje odzyskiwania granularnego udostępniane przez Veeam Cloud Connect i Veeam Backup & Replication™.

Wykonaj alokację na platformie Microsoft Azure
Więcej informacji na temat funkcji Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw

Przesyłanie kopii zapasowych i replik do chmury jeszcze nigdy nie było tak łatwe

Dla usługodawców — świadczenie usług backupu w chmurze przy użyciu rozwiązań Veeam i platformy Microsoft Azure

Korzystając z funkcji Veeam Cloud Connect, usługodawca może w zaledwie 10 minut skonfigurować na platformie Microsoft Azure pamięć masową kopii zapasowych z obsługą wielu dzierżawców. Technologia Cloud Connect udostępnia wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania chmurowymi repozytoriami kopii zapasowych, w tym konfigurowanie dzierżawców, definiowanie limitów i śledzenie wykorzystania.

Oto krótkie zestawienie atutów oferty Veeam Cloud Connect Backup dla usługodawców:

  • Najlepszy w branży program dla usługodawców z comiesięcznymi opłatami uzależnionymi od stopnia rozwoju — więcej informacji
  • Dostępność dla ponad 242 000 klientów firmy Veeam na świecie
  • 47 000 ProPartnerów, którzy mogą polecać ofertę usługodawcy lub pomagać w świadczeniu jego usług klientom
  • Sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem partnerów! Firma Veeam nie oferuje własnych usług chmurowych ani backupu, ale stymuluje rozwój działalności usługodawców
Skonfiguruj na platformie Microsoft Azure

Więcej informacji na temat funkcji Veeam Cloud Connect Backup dla usługodawców
Funkcja Veeam Cloud Connect zapewnia obsługę wielu dzierżawców, eliminuje potrzebę korzystania z połączeń VPN i upraszcza konfigurację zapory sieciowej.

Dostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu fizycznych oraz działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. Firma Veeam oferuje trzy wersje narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows — FREE, Workstation i Server — dzięki czemu klient może wybrać potrzebne funkcje dostępności.

Więcej informacji na temat narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pakiet Microsoft Office 365 sprawia, że przedsiębiorstwo funkcjonujące non stop (Always-On Enterprise™) może działać w dowolnym miejscu i czasie bez utrzymywania własnej infrastruktury e-mail. Jest więc znakomitym sposobem na ograniczenie wielkości środowiska lokalnego i zwolnienie zasobów IT. Chociaż firma Microsoft przejmuje na siebie znaczną część obowiązków związanych z zarządzaniem, nie eliminuje to potrzeby posiadania lokalnej kopii zapasowej e-maili. Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. NOWE rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 ogranicza ryzyko związane z utratą dostępu do e-maili i zapewnia dostępność użytkownikom.

Więcej informacji
Veeam Backup dla Microsoft Office 365 — architektura
Nowość

Bezpłatne, bezpieczne kopiowanie plików z/na maszyny wirtualne Azure przy użyciu narzędzia Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

Veeam Restore to Microsoft Azure na potrzeby kopii zapasowych Veeam

Ten nowy mechanizm dostępny w NOWYM pakiecie Veeam Availability Suite 9.5 umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze, sprzyjając optymalnej alokacji zasobów i zapewniając nowe opcje odzyskiwania po awarii. Jest to zintegrowana funkcja, którą można też przygotować niezależnie jako BEZPŁATNY prekonfigurowany appliance na platformie Azure, aby przywracać lub przenosić do chmury lokalne maszyny wirtualne Hyper-V i VMware, serwery fizyczne oraz urządzenia końcowe.

Rozwiązanie Veeam Direct Restore to Microsoft Azure daje następujące możliwości:

  • Szybkie przywracanie maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux na platformie Azure w celu ograniczenia przerw w działalności
  • Wykonywanie zaplanowanych migracji obciążeń z systemu lokalnego do chmury w celu złagodzenia ograniczeń zasobów lokalnych
  • Łatwe tworzenie środowiska testowego opartego na platformie Azure na potrzeby testowania niezawodności kopii zapasowych oraz poprawek i ważnych aktualizacji w celu obniżenia ryzyka związanego z wdrażaniem aplikacji
Więcej informacji o rozwiązaniu Direct Restore to Microsoft Azure

Wgląd w środowiska Hyper-V i v-Sphere na platformie Microsoft System Center

Rozwiązanie Veeam pozwala maksymalnie wykorzystać inwestycje w operacje IT i zarządzanie w środowiskach Microsoft. Pakiet Veeam Management Pack™ dla System Center zapewnia kompleksowy wgląd, umożliwiając monitorowanie krytycznej infrastruktury fizycznej i wirtualnej oraz identyfikowanie problemów, zanim doprowadzą do zakłóceń pracy. Rozwiązanie Veeam rozszerza funkcje raportowania platformy System Center i dodaje gotowe pulpity oraz mapy ciepła, zapewniając klarowny obraz zasobów sieciowych.

Rozwiązanie Veeam oferuje kompleksową integrację z narzędziem System Center Operations Manager — od krytycznego monitorowania środowisk vSphere i Hyper-V, ostrzegania oraz raportowania po narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji strategicznych.

Opis wspólnego rozwiązania Microsoft i Veeam

Więcej informacji na temat monitorowania i raportowania w środowisku Hyper-V przy użyciu pakietu Veeam Management Pack dla System Center

Zobacz, co może zdziałać pakiet Veeam Management Pack.

Veeam i Microsoft — zasoby

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. Dzięki pełnemu dostępowi, kontroli i ochronie poczty e-mail z pakietu Office 365 już nigdy nie stracisz dostępu do e-maili.

Więcej informacji

Numer 1 w dziedzinie kopii zapasowych maszyn wirtualnych — mamy na to dowody!

Klienci, partnerzy i eksperci branżowi są zgodni, że rozwiązania Veeam pomagają przedsiębiorstwom w uzyskaniu maksymalnych korzyści z inwestycji w wirtualizację.
294 000+
Klienci
55 000+
Partnerzy
100+
Najważniejsze nagrody branżowe
70% of Fortune 500 are Available. 24.7.365

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety