https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbmV0YXBwLXN0b3JhZ2Utc29sdXRpb25zLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiNWFhMGE2MzUtMmQ5MS00NmQ2LWJjYTMtMjhmODA2NjVhNTU0In0

Nr 1 do zarządzania danymi w chmurze dla platformy Data Fabric

POBIERZ WERSJĘ PRÓBNĄ

Veeam Availability Suite
bezpłatnie przez 30 dni

NetApp i Veeam — razem lepiej

Za sprawą rozwiązań Veeam® oraz produktów NetApp All Flash-FAS, FlexPod, NetApp HCI, NetApp serii E i StorageGRID klienci mogą uprościć operacje IT, ograniczyć ryzyko oraz obniżyć koszty dzięki większej automatyzacji procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania obciążeń w środowisku wielochmurowym. 

Połączenie platform NetApp Data Fabric i Veeam Cloud Data Management™ zapewnia prostotę, wydajność oraz sprawność operacyjną, dzięki którym w dzisiejszym świecie wielu chmur można zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na dane.

Wiceprezes wykonawczy firmy NetApp Henri Richard mówi, dlaczego produkty NetApp i Veeam razem działają lepiej

Zarządzanie danymi w chmurze — wzmocnienie platformy Data Fabric

Dostępność danych

Błyskawiczne odzyskiwanie maszyn wirtualnych i odzyskiwanie na poziomie plików

Automatyzacja IT

Mniej czasochłonne operacje IT — więcej czasu na działania biznesowe

Zarządzanie w wielu chmurach 

Od rdzenia przez brzeg sieci po zarządzanie danymi w chmurze

Kontrolowanie ryzyka

Ochrona danych przedsiębiorstwa i dbanie o zgodność z przepisami na podstawie zasad

Większa sprawność biznesowa

Szybsze tworzenie innowacji dzięki zarządzaniu danymi kopii 

Wyższy zwrot z inwestycji

Pięcioletni wskaźnik ROI na poziomie 286%

Współpraca gwarantująca dostępność obciążeń

NetApp + Veeam = dostępność przedsiębiorstwa w trybie 24.7.365
 • All-Flash FAS
 • NetApp HCI
 • NetApp FlexPod
 • NetApp serii E
 • StorageGRID

Zapewnianie dostępności przy użyciu produktów NetApp All-Flash FAS

Produkty NetApp All-Flash FAS (AFF) zapewniają wyższą wydajność, prostsze zarządzanie danymi oraz efektywność operacji IT. Integracja rozwiązań Veeam z systemami pamięci masowej NetApp ONTAP, takimi jak AFF, ułatwia automatyzację operacji backupu i odzyskiwania, zapewniając dostępność krytycznych aplikacji i danych, a tym samym upraszczając zarządzanie infrastrukturą IT, obniżając koszty oraz ograniczając ryzyko biznesowe. 

Zapewnianie dostępności na platformie NetApp HCI

Produkty NetApp HCI i Veeam upraszczają operacje IT, podnoszą jakość umów SLA, zwiększają sprawność biznesową oraz obniżają koszty przez zapewnienie przewidywalnej wydajności i dostępności wszystkich aplikacji i danych.

To połączone rozwiązanie obniża ryzyko i poprawia opłacalność dzięki koncepcji Cloud Data Management, która pozwala przedsiębiorstwom na płynne wdrażanie aplikacji i danych w środowiskach chmury prywatnej i publicznej.

Połączone rozwiązanie NetApp HCI + Veeam umożliwia uproszczenie operacji IT i przyspieszenie działalności dzięki następującym zaletom:

 • Łatwe wdrażanie. Veeam to rozwiązanie bezagentowe, dlatego cechuje się łatwością wdrożenia i konfiguracji w środowiskach wirtualnych. Podobnie węzły NetApp HCI można przygotować do pracy w środowisku produkcyjnym w niespełna godzinę.
 • Łatwe zarządzanie. Łatwość obsługi rozwiązań Veeam w połączeniu ze zautomatyzowanym zarządzaniem wydajnością pamięci masowej na platformie NetApp HCI obniża poziom złożoności i pozwala działowi IT skupić się na innowacjach biznesowych.
 • Łatwe skalowanie. Platforma NetApp HCI umożliwia sprawne skalowanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej, natomiast rozwiązania Veeam można szybko rozbudowywać w celu dbania o dostępność wszystkich aplikacji i danych.

Produkty NetApp HCI i rozwiązania Veeam upraszczają operacje IT, obniżają koszty oraz zwiększają sprawność operacyjną dzięki automatyzacji, dostępności i płynnemu skalowaniu zasobów. Cechy te sprawiają, że firmy mogą zaproponować swoim klientom, partnerom biznesowym i użytkownikom końcowym prawdziwe środowisko chmury prywatnej.

Zapewnianie dostępności przy użyciu produktów FlexPod

Dzięki integracji rozwiązań Veeam z systemami FlexPod kierownicy działów IT mogą osiągnąć niespotykany dotąd poziom ochrony danych za cenę uzasadnioną z perspektywy wszystkich aplikacji. Do wydajności, sprawności i opłacalności zintegrowanej infrastruktury konwergentnej opartej na produktach all-flash FlexPod firma Veeam dodaje atut, jakim jest dostępność, oferując te same możliwości co w przypadku pamięci masowej NetApp.

Połączenie rozwiązań Veeam i FlexPod daje następujące korzyści:

 • Opcje szybkiego odzyskiwania pozwalające łatwo odzyskiwać pojedyncze elementy lub całe maszyny wirtualne z migawek NetApp Snapshot, SnapMirror i SnapVault
 • Szybkie tworzenie spójnych aplikacyjnie punktów odzyskiwania dzięki wykonywaniu „tylko migawkowych” kopii zapasowych przez odpowiednią orkiestrację produktów NetApp Data ONTAP
 • Obniżenie ryzyka utraty danych przez automatyzację tworzenia dodatkowych kopii zapasowych z migawek NetApp SnapVault
 • Weryfikacja odzyskiwalności dzięki automatycznym testom kopii zapasowych w tle, gwarantującym możliwość odzyskania każdego pliku oraz każdej aplikacji i maszyny wirtualnej
 • Platforma gotowa do pracy w chmurze, podnosząca dostępność danych przez umożliwienie wydajnego przesyłania kopii zapasowych do zewnętrznego repozytorium niezależnego usługodawcy

FlexPod i Veeam to znakomity wybór dla przedsiębiorstw oraz usługodawców, którym zależy na szybkim wdrażaniu infrastruktury wirtualnej oraz nowych aplikacji i usług, a także zwiększaniu pojemności pamięci masowej.

Zapewnianie dostępności przy użyciu macierzy NetApp serii E

Macierze NetApp serii E — typu all-flash i hybrydowe — stanowią idealne połączenie wydajności i opłacalności, które sprawdza się przy obsłudze najważniejszych firmowych danych.

Oba te rodzaje pamięci masowej cechują się optymalnym stosunkiem ceny do możliwości, elastycznością konfiguracji, płynną skalowalnością i prostotą. Umożliwiają szybsze i bardziej wnikliwe przetwarzanie krytycznych danych biznesowych, zwiększając skuteczność procesu decyzyjnego.

Platformy NetApp serii E są idealnym repozytorium do przechowywania kopii zapasowych tworzonych przez rozwiązania Veeam z zakresu dostępności. Jako wydajne, skalowalne, niezawodne i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie pamięci masowej produkty NetApp serii E ułatwiają szybkie tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych, pomagając w zapewnianiu dostępności krytycznych aplikacji i danych oraz przestrzeganiu biznesowych umów SLA w całym przedsiębiorstwie.

Zapewnianie dostępności przy użyciu produktów StorageGRID

Danych wciąż dynamicznie przybywa, dlatego przedsiębiorstwa potrzebują efektywnych, bezpiecznych, skalowalnych i wysokodostępnych rozwiązań pamięci masowej możliwych do wykorzystania w całym środowisku chmury hybrydowej.

Produkty NetApp StorageGRID pozwalają przechowywać ogromne ilości danych w bardzo efektywnej obiektowej pamięci masowej, pomagając w obniżeniu całkowitych kosztów eksploatacji rozproszonych treści multimedialnych System StorageGRID — dostępny w postaci urządzenia sprzętowego lub rozwiązania definiowanego programowo — stanowi bardzo efektywną i skalowalną pamięć masową przeznaczoną do środowisk chmury prywatnej i publicznej.

Łącząc produkty StorageGRID z platformą Veeam Cloud Data Management, przedsiębiorstwo może zapewnić dostępność i ochronę krytycznych zasobów biznesowych niezależnie od tego, czy znajdują się one w środowisku lokalnym, w biurach zdalnych, czy w chmurze publicznej.

Funkcja Veeam Cloud Tier pozwala obniżyć koszty długoterminowego przechowywania danych nawet 10-krotnie za sprawą macierzystej integracji z obiektową pamięcią masową — w postaci urządzeń StorageGRID i usług zgodnych z technologią S3.

Dzięki temu administratorzy IT mogą łatwo chronić i szybko odzyskiwać dane przechowywane na platformie StorageGRID w dowolnym miejscu chmury hybrydowej, a przedsiębiorstwa — swobodnie przenosić, zarządzać, udostępniać oraz chronić krytyczne dane tam, gdzie wymagają tego względy biznesowe. Inne korzyści to redukcja kosztów, wzrost sprawności operacyjnej i przyspieszenie transformacji cyfrowej.

Zaufało nam 375 000 klientów na całym świecie

Ameritas Life Insurance Corp.

Ameritas wybiera zarządzanie danymi w chmurze, a Veeam i NetApp stają na wysokości zadania


Przeczytaj

Equinix, Inc.

Największy na świecie dostawca centrów danych udostępnia funkcje zarządzania danymi w chmurze 10 000 klientów, korzystając z rozwiązań Veeam i NetApp

Dowiedz się jak

Landmark Information Group

Firma Landmark zamieniła starsze oprogramowanie do backupu na rozwiązanie Veeam Backup & Replication, aby dostarczać dane klientom bez zakłóceń i opóźnień

Zobacz rezultaty

Aby lepiej poznać wspólne rozwiązania oferowane przez firmy Veeam i NetApp, skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
Przesłanie danych osobowych oznacza zgodę na ich objęcie Polityką prywatności firmy Veeam.

Dziękujemy.
Wkrótce skontaktuje się z Tobą doradca firmy Veeam ds. dostępności.