Polityka prywatności

Firma Veeam uznaje znaczenie ochrony danych osobowych użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby chronić ich prywatność w Internecie.

Otwierając witrynę internetową firmy Veeam i korzystając z niej, użytkownik akceptuje warunki wymienione w niniejszym dokumencie Polityka prywatności firmy Veeam. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki nie należy otwierać tej witryny ani z niej korzystać.

Dane osobowe

Podczas zamawiania naszego biuletynu lub listu informacyjnego na temat aktualizacji produktów, a także przesyłania formularzy rejestracyjnych w celu uzyskania dostępu do dokumentów technicznych, filmów i produktów do pobrania prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu („dane osobowe”). Przesyłając swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, użytkownik zgadza się na otrzymanie niewielkiej liczby wiadomości wprowadzających od firmy Veeam. Ponadto udostępniamy opcje subskrypcji różnych opcjonalnych biuletynów i ofert promocyjnych. Każda wiadomość e-mail zawiera łącze umożliwiające rezygnację z otrzymywania powiadomień od firmy Veeam, które nie dotyczą transakcji. Preferencje dotyczące subskrypcji można także zmienić w każdej chwili w Centrum subskrypcji.

Aby ułatwić identyfikację użytkownika i sprawdzić historię nawigacji w naszej witrynie, używamy jego adresu IP. Dzięki temu wiemy, z których części witryny korzystają użytkownicy.

Dane osobowe przesłane przez użytkowników są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, aby uniemożliwić ich nieupoważnione użycie.

Korzystanie z danych osobowych

Firma Veeam może udostępniać partnerom lub podmiotom zewnętrznym zbiorcze informacje dotyczące swoich klientów, z wyłączeniem danych osobowych. Zastrzegamy jednak, że wszelkie informacje dotyczące konkretnego klienta przekazane parterom lub podmiotom zewnętrznym w ramach umowy z firmą Veeam będą używane wyłącznie w celu przetwarzania lub wykonywania niezbędnych transakcji albo w celu zapewnienia działania funkcji związanych z zakupami. Te transakcje lub funkcje będą zgodne z warunkami niniejszego dokumentu Polityka prywatności. Firma Veeam nie będzie udostępniać informacji dotyczących konkretnego klienta nikomu z wyjątkiem wymienionych wcześniej partnerów i podmiotów zewnętrznych w ramach odpowiednich umów, o ile wcześniej nie uzyska pisemnej zgody tego klienta. W niektórych przypadkach firma Veeam może użyć danych osobowych użytkowników odwiedzających witrynę, aby określić ogólne wzorce korzystania z witryny, skontaktować się z użytkownikiem w celu wyjaśnienia nieścisłości w podanych informacjach lub odpowiedzieć na zgłoszenie serwisowe. Danymi osobowymi mogą być imię i nazwisko, adres, numer telefonu itp.

Łącza do innych witryn

Witryny internetowe firmy Veeam mogą zawierać łącza do innych witryn. Informujemy, że firma Veeam nie ponosi odpowiedzialności za procedury ochrony prywatności ani zawartość takich witryn, a także za ewentualne zbierane w nich informacje, nawet jeśli występuje tam nasza nazwa lub nasze logo. Prosimy o pamiętanie o tym fakcie podczas opuszczania naszej witryny oraz o zapoznawanie się z deklaracjami ochrony prywatności każdej odwiedzanej witryny, ponieważ ich polityka prywatności może się różnić od naszej.

Informacje ogólne

Podobnie jak wiele firm, Veeam korzysta z plików cookie, sygnalizatorów internetowych i podobnych technologii śledzenia oraz narzędzi do zbierania danych w celu poprawy wygody użytkowania, śledzenia i zbierania informacji o aktywności użytkowników w Internecie oraz zapewnienia sprawnego działania witryn. Dzięki temu wiemy, ilu użytkowników odwiedziło naszą witrynę oraz które strony były odwiedzane. Zbierając te informacje, możemy lepiej dostosowywać witrynę do potrzeb klientów. Jeśli te technologie nie zostaną wyłączone, korzystanie z naszej witryny i usług online oznacza zgodę na używanie przez nas z tego rodzaju plików cookie i pokrewnych technologii w tej witrynie. Poniżej wyjaśniamy, jak można zarządzać preferencjami plików cookie oraz cofnąć zgodę na zbieranie tych informacji. W przypadku wyboru opcji wyłączenia plików cookie pewne funkcje naszej witryny internetowej mogą być ograniczone lub niedostępne.

Internetowy plik cookie

Internetowy plik cookie to krótki ciąg tekstowy wysyłany przez witrynę internetową do przeglądarki, który zawiera zaszyfrowane poświadczenia użytkownika oraz inne dane osobowe i ustawienia personalizacji witryny. Warto wiedzieć, że plik cookie nie może pobierać żadnych informacji z dysku twardego, zainfekować komputera wirusem, wykraść danych osobowych ani w żaden inny sposób naruszyć prywatności użytkownika.

Sygnalizator internetowy

Sygnalizator internetowy to mały, zwykle ukryty obraz w formacie GIF, który wchodzi w skład strony internetowej lub wiadomości e-mail i służy do śledzenia aktywności użytkownika na stronie lub w wiadomości. Podobnie jak plik cookie, sygnalizator śledzi czynności użytkownika i wysyła dane do serwera. Nie może on jednak identyfikować użytkownika ani przechowywać danych na komputerze, ponieważ nie jest zainstalowany w przeglądarce. To właśnie odróżnia go od pliku cookie.

Jak akceptować lub blokować pliki cookie

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale udostępnia też opcje ich zablokowania. Jeśli użytkownik woli nie instalować plików cookie podczas przeglądania witryn internetowych lub czytania wiadomości e-mail w formacie HTML, może skonfigurować przeglądarkę tak, aby wyświetlała ostrzeżenie o wykryciu plików cookie, umożliwiając ich zaakceptowanie lub odrzucenie.

Jeśli pliki cookie zostaną zaakceptowane, można je później usunąć. Instrukcje dotyczące usuwania plików cookie można znaleźć w deklaracjach ochrony prywatności używanej przeglądarki, na przykład: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome.

Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie wszelkie ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki, w tym preferencje dotyczące reklam, także zostaną usunięte i trzeba będzie je skonfigurować ponownie.

Korzystanie z plików cookie przez firmę Veeam

W witrynach internetowych firmy Veeam pliki cookie mają wiele zastosowań, m.in.:

  • Zbieranie danych analitycznych dotyczących witryn. Za pomocą plików cookie możemy określić liczbę unikatowych użytkowników odwiedzających stronę internetową lub korzystających z usługi. Możemy także zbierać inne dane statystyczne dotyczące działania naszych witryn i usług. Uzyskane dane analityczne pomagają nam zapewnić sprawne działanie oraz poprawić wydajność tych witryn i usług.
  • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika. W plikach cookie witryn firmy Veeam mogą być przechowywane informacje lokalne użytkownika, takie jak preferencje językowe, lokalizacja geograficzna oraz dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, miasto lub kod pocztowy używane podczas wypełniania formularzy). Dzięki nim nie trzeba wprowadzać na nowo tych samych danych podczas każdej wizyty w witrynie, co zapewnia oszczędność czasu.
  • Pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Witryny firmy Veeam mogą także zawierać pliki cookie podmiotów zewnętrznych.

Większość witryn internetowych firmy Veeam można przeglądać bez akceptowania plików cookie, jednak wyłączenie tych plików na komputerze może spowodować utratę niektórych funkcji witryny, np. wszystkich stron wymagających podania loginu i hasła.

Korzystanie z reklam internetowych przez firmę Veeam

  • W witrynach firmy Veeam zostały zaimplementowane funkcje Google Analytics obsługujące reklamy internetowe (np. remarketing, raporty wyświetleń Sieci reklamowej Google, integracja menedżera kampanii usługi DoubleClick czy raporty danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics).
  • Użytkownicy mogą zablokować dostęp do funkcji Google Analytics dotyczących reklam internetowych i dostosować reklamy prezentowane przez Sieć reklamową Google za pomocą ustawień reklam.
  • Firma Veeam publikuje reklamy internetowe przy użyciu funkcji remarketingu usługi Google Analytics.
  • Podmioty zewnętrzne, w tym Google, wyświetlają reklamy firmy Veeam w witrynach w całym Internecie.
  • Firma Veeam oraz podmioty zewnętrzne, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. plików usługi Google Analytics) oraz zewnętrznych plików cookie (np. plików usługi DoubleClick) w celu zbierania informacji o preferencjach użytkownika, a także optymalizacji i dostarczania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt w witrynie. Firma Veeam oraz podmioty zewnętrzne, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. plików usługi Google Analytics) oraz zewnętrznych plików cookie (np. plików usługi DoubleClick) w celu zbierania informacji o wpływie wyświetlanych reklam i innych przypadków użycia usług reklamowych oraz interakcji związanych z wyświetlanymi reklamami i usługami reklamowymi na wizyty użytkowników w witrynie. Ponadto dzięki tym plikom cookie w witrynach nie są prezentowane cały czas te same reklamy. Pomagają one nam także kierować reklamy do osób, które naszym zdaniem będą nimi zainteresowane. Firma Veeam używa danych reklam opartych na zainteresowaniach lub danych zewnętrznych dotyczących odbiorców (takich jak wiek, płeć i zainteresowania) w celu określenia ogólnych wzorców korzystania z witryny w usłudze Google Analytics.

Jeśli użytkownik nie wyłączy plików cookie w naszej witrynie internetowej, przez swoje użytkowanie witryny wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie.

Preferencje powiadomień

Aby przestać otrzymywać od nas marketingowe lub inne wiadomości e-mail, które nie dotyczą transakcji, wystarczy przejść do sekcji „Moje konto” w naszej witrynie internetowej lub kliknąć łącze rezygnacji u dołu wiadomości. Zwracamy uwagę, że nie dotyczy to wiadomości związanych z transakcjami biznesowymi między użytkownikami a firmą Veeam. Aby określić swoje preferencje powiadomień, można także wysłać nam wiadomość na adres Veeam_team@veeam.com.

Fora i blogi

Niektóre witryny internetowe firmy Veeam zawierają elementy interaktywne, takie jak fora dyskusyjne i blogi, w których użytkownicy mogą publikować własne treści. Wszelkie informacje zamieszczone na tych blogach i forach stają się publiczne, co oznacza, że mogą je w dowolny sposób czytać, archiwizować i wykorzystywać inni użytkownicy. Firma Veeam nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które zostaną zmieszczone na forach. Prosimy o rozwagę podczas ujawniania swoich danych osobowych.

Zakupy internetowe

Podczas składania zamówień użytkownik jest przekierowywany do witryny RegNow obsługiwanej przez firmę Digital River. Polityka prywatności tej witryny jest dostępna pod adresem www.regnow.com.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Informacje dotyczące dokumentów dostępnych w tej witrynie internetowej

Użycie dokumentów (takich jak: dokumenty techniczne, notatki prasowe, arkusze danych i odpowiedzi na często zadawane pytania) uzyskanych za pośrednictwem naszych usług jest dozwolone pod warunkiem, że: (1) na wszystkich egzemplarzach zostanie umieszczona poniższa informacja o prawach autorskich wraz z niniejszym zezwoleniem, a dokumenty nie będą kopiowane ani publikowane w sieciach komputerowych bądź za pośrednictwem innych mediów, (2) dokumenty nie będą modyfikowane. Użycie w innych celach jest zakazane z mocy prawa i może być karane na gruncie prawa cywilnego i karnego. Przeciwko osobom naruszającym te warunki będą wysuwane zarzuty w maksymalnym możliwym zakresie.

Informacje dotyczące oprogramowania dostępnego w tej witrynie internetowej

Wszelkie programy udostępniane do pobrania z tej witryny internetowej są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną firmy Veeam. Użycie tego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do oprogramowania lub w nim zawartej.

Zastrzeżenia dotyczące dostępności i promocji

Zastrzeżenie dotyczące dostępności

Firma Veeam udostępnia informacje o produktach i cenach na całym świecie, za pośrednictwem sieci World Wide Web. W informacjach tych mogą znajdować się odwołania lub odnośniki do produktów, programów, cen, promocji oraz usług, które nie zostały opublikowane lub nie są dostępne w danym kraju. Tego rodzaju odwołania nie oznaczają, że firma Veeam zamierza opublikować lub udostępnić te produkty, programy, promocje lub usługi w podanych cenach w kraju użytkownika.

Promocje mogą nie obowiązywać we wszystkich obszarach geograficznych. Aby uzyskać informacje o dostępności produktów, cenach i promocjach (oraz ich dostępności) w danym obszarze geograficznym, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Veeam.

Zastrzeżenie dotyczące promocji

Ceny, promocje, oferty i warunki wyprzedaży mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i niekompletności danych. Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.