Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Program Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)

Jak pomóc klientom w prowadzeniu działalności bez przerw?

W dzisiejszym świecie oplecionym siecią połączeń klienci są aktywni non stop i słabo tolerują przestoje oraz straty danych. Teraz możesz im pomóc w prowadzeniu działalności bez przerw (Always-On Enterprise™), stosując nagradzane oprogramowanie firmy Veeam®.

Dołącz do 12400 partnerów VMware vCAN (dawniej VSPP) i Microsoft SPLA oraz innych usługodawców, którzy już uczestniczą w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

csp_partner_program_logo_portrait.svg

Większe uprawnienia

Jeśli chcesz korzystać z rozwiązań Veeam w swoim środowisku hostingowym lub świadczyć usługi backupu i odzyskiwania awaryjnego oparte na technologiach Veeam, Twoim pierwszym krokiem powinno być przystąpienie do programu VCSP. Wprawdzie umowa licencyjna (EULA) firmy Veeam ogranicza korzystanie z oprogramowania Veeam wyłącznie do danych licencjobiorcy, jednak uczestnictwo w programie VCSP i związana z nim licencja znoszą to ograniczenie. Dzięki temu za pomocą produktów Veeam — w tym produktów bezpłatnych — można świadczyć własne usługi klientom.

Oto kilka przykładów wykorzystania większych uprawnień przez partnerów VCSP:

 • Ochrona hostowanych maszyn wirtualnych przy użyciu rozwiązań Veeam, w tym infrastruktura jako usługa (IaaS) i platforma jako usługa (PaaS)
 • Ochrona hostowanych aplikacji przy użyciu rozwiązań Veeam, w tym oprogramowanie jako usługa (SaaS) i oferta dostawców usług aplikacyjnych
 • Uruchamianie usług biznesowych, takich jak rozliczenia podatkowe, handel elektroniczny, dostarczanie dokumentów itp., na maszynach wirtualnych chronionych przy użyciu rozwiązań Veeam
Zobacz, jak pewien usługodawca wykorzystuje rozwiązania Veeam w swojej ofercie IaaS

Brak konkurencji ze strony firmy Veeam

Obecnie duża grupa klientów chce używać środowisk chmurowych do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania awaryjnego. Innym zależy na całkowitym powierzeniu obsługi tych operacji zewnętrznemu usługodawcy. Strategia firmy Veeam polega na współpracy z dostawcami platform chmurowych i usług zarządzanych, którzy są prawdziwymi ekspertami w tych dziedzinach. Dlatego nie oferujemy własnej platformy chmurowej ani własnych usług zarządzanych, tylko umożliwiamy to naszym partnerom.

Odzyskiwanie awaryjne jako usługa (DRaaS) to najlepsza szansa sprzedaży usług chmurowych nowym i dotychczasowym klientom. Więcej informacji.

INFORMACJE O SZANSIE DLA USŁUGODAWCÓW I SPRZEDAWCÓW ZWIĄZANEJ Z SEGMENTEM DRAAS

stamp_veeam_draas_defined.svg

Ogromna szansa rynkowa

Rozwiązania Veeam są używane przez ponad 320 000 przedsiębiorstw na całym świecie do ochrony ponad 16.3 mln maszyn wirtualnych. Wiele spośród tych przedsiębiorstw (oraz współpracujących z nimi sprzedawców) chciałoby rozszerzyć lokalne wdrożenia rozwiązań Veeam na środowisko chmurowe. Dla usługodawców jest to ogromna szansa na nawiązanie współpracy z firmą Veeam, ponieważ będą mogli tym klientom zaproponować:

 • Repozytoria chmurowe na zewnętrzne kopie zapasowe. Popyt na przechowywanie kopii zapasowych w chmurze rośnie, a technologie Veeam to idealny sposób na wejście na ten dynamicznie rozwijający się rynek i odniesienie na nim sukcesu. Więcej informacji na temat funkcji Veeam Cloud Connect Backup dla usługodawców.
 • Hosty chmurowe na zewnętrzne repliki maszyn wirtualnych. Warto wykorzystać rosnący udział firmy Veeam w rynku i jej najnowsze technologie do rozwinięcia dotychczasowych usług DRaaS lub ich wprowadzenia do swojej oferty. Więcej informacji na temat funkcji Veeam Cloud Connect Replication dla usługodawców.
vcsp_program_full.png

Wyjątkowa elastyczność

Proste zasady licencjonowania

Licencje Veeam są przypisane do poszczególnych chronionych maszyn wirtualnych, a komponenty Veeam wdraża się odpowiednio do potrzeb bez dodatkowych opłat licencyjnych.

Dowolna kombinacja kosztów operacyjnych i nakładów kapitałowych

Veeam oferuje zarówno licencje miesięczne, jak i licencje wieczyste VCSP, umożliwiając partnerom wybór opcji licencjonowania najlepiej pasującej do ich modelu działalności. Partner może wybrać dowolną kombinację licencji miesięcznych i wieczystych, na przykład licencje miesięczne do obsługi zmiennej części działalności, a licencje wieczyste na potrzeby realizacji umów długoterminowych.

Dowolny zakres uczestnictwa w programie

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zakupu. Poziom uczestnictwa w programie zależy od liczby maszyn wirtualnych chronionych lub zarządzanych przy użyciu rozwiązań Veeam. Nawet jeśli obecnie nie potrzebujesz licencji Veeam, udział w programie będzie dla Ciebie korzystny, ponieważ pozwoli Ci używać bezpłatnych narzędzi Veeam w ramach świadczonych usług.

Maksymalizacja zasięgu rynkowego

Dzięki rozwiązaniom Veeam usługi dostępności można zaproponować każdemu klientowi na rynku docelowym, niezależnie od stosowanej przez niego pamięci masowej, aplikacji i systemów operacyjnych — tak obecnie, jak i w przyszłości. A ponieważ Veeam obsługuje platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, zasięg rynkowy można zwiększyć jeszcze bardziej.

Korzyści i wymagania związane z poszczególnymi poziomami partnerstwa
  Registered
SILVER
GOLD
PLATINUM
Wymagania
Zgłoszenie Wniosek online Zgłoszenie prośby Zgłoszenie prośby Tylko na zaproszenie
Działalność usługowa Tak Tak Tak Tak
Akceptacja umowy rejestracji partnera Tak Tak Tak Tak
Maszyny wirtualne klientów chronione lub zarządzane przy użyciu rozwiązań Veeam Niewymagane Min. 1 Min. 500 (EMEA-1, NA)
Min. 300 (pozostałe regiony)
Min. 2000 (EMEA-1, NA) 
Min. 1000 (pozostałe regiony)
Specjaliści VMCE Niewymagani Zalecenie Zalecenie 2, w tym 1 VMCA zależnie od dostępności (EMEA-1, NA)
1 (pozostałe regiony)
Specjaliści VMTSP Niewymagani 1 2 4 (EMEA-1, NA)
2 (pozostałe regiony)
Roczny biznesplan dot. oferty związanej z produktami Veeam Nie Zalecenie Zalecenie Wymaganie
Działania marketingowo-promocyjne dot. oferty związanej z produktami Veeam Nie Zalecenie Wymagane do wyższej pozycji w wyszukiwarce usługodawców 4 rocznie
(lub na warunkach uzgodnionego biznesplanu)
Veeam w witrynie internetowej Nie Zalecenie Wymaganie Wymaganie
Wyznaczone osoby kontaktowe Zalecenie Wymaganie Wymaganie Wymaganie
Zobowiązanie licencyjne (umowa dot. licencji wieczystych lub okresowych) Nie Nie Wymaganie Wymaganie
Oferta związana z produktami Veeam dostępna do odsprzedaży (plus program dla sprzedawców) Nie Nie Zalecenie Wskazanie
Historia sukcesu partnera Nie Nie Nie Wymaganie
(coroczna aktualizacja)
Historia sukcesu klienta Nie Nie Nie Wymaganie 
(coroczna aktualizacja)
Korzyści
Prawo nabywania licencji VCSP (wieczystych lub okresowych) Tak Tak Tak Tak
Bezpłatne narzędzia Veeam (z rozszerzonymi prawami użytkowania) Tak Tak Tak Tak
Dostęp do portalu Veeam ProPartner Tak Tak Tak Tak
Bezpłatne szkolenia online (Uniwersytet Veeam) Tak Tak Tak Tak
Briefingi dla partnerów VCSP Tak Tak Tak Tak
Produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7 Nie Tak Tak Tak
Licencje do użytku wewnętrznego w niższych cenach Nie Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Bezpłatne klucze licencyjne NFR (nie do odsprzedaży) Nie Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Interfejs RESTful API Nie Tak Tak Tak
Wcześniejszy dostęp (na etapie RTM) do nowych wersji produktów Veeam (zależnie od dostępności) Nie Tak Tak Tak
Logo partnera VCSP Nie Silver Gold Platinum
Szablony marketingowe Nie Tak Tak Tak
Korzystanie z platformy marketingu e-mail (bezpłatne) Nie Tak Tak Tak
Bezpłatne umieszczenie w wyszukiwarce usługodawców Nie Tak (wymagane zatwierdzenie) Tak + prawo do wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania Tak + prawo do najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania
Możliwości sponsoringu podczas wydarzeń firmy Veeam Nie Prawo złożenia wniosku Prawo złożenia wniosku o rozszerzone możliwości Prawo złożenia wniosku o rozszerzone możliwości
Wsparcie w obszarze public relations Nie Prawo przedłożenia informacji dla mediów do przeglądu/ zatwierdzenia Przegląd/ zatwierdzanie informacji dla mediów + cytat przedstawiciela firmy Veeam Przegląd/ zatwierdzanie informacji dla mediów + cytat przedstawiciela firmy Veeam + rzecznik firmy Veeam
Komitet doradczy partnerów VCSP Nie Na zaproszenie
(tylko ANZ i NA)
Na zaproszenie
(tylko ANZ i NA)
Na zaproszenie
Bezpłatne umieszczenie w katalogu VCSP Nie Ograniczony zakres
(wymagane zatwierdzenie)
Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Tak
(wymagane zatwierdzenie)
Korzystanie z różnych wersji w tym samym środowisku Nie Nie Tak Tak
Wyznaczony opiekun partnera Nie Nie Tak Tak
Wspólne planowanie działalności Nie Nie Na prośbę / zależnie od dostępności Tak
Fundusz na działania marketingowe Nie Nie Prawo złożenia wniosku Tak 
(na warunkach uzgodnionego biznesplanu)
Inne wsparcie działań marketingowych Nie Nie Prawo złożenia wniosku Tak 
(na warunkach uzgodnionego biznesplanu)
Możliwości dot. mediów Nie Nie Nie Zależnie od dostępności
Szkolenia dla przedstawicieli handlowych partnera (online lub osobiste) Nie Nie Nie 2 szkolenia rocznie 
(tylko ANZ i NA)
Wspólne planowanie działalności Nie Nie Nie Co kwartał

Sojusze z myślą o partnerach VCSP

W odpowiedzi na dynamiczne zmiany roli usługodawców i ich stale rosnące znaczenie firma Veeam nawiązuje współpracę z dostawcami oprogramowania i innymi podmiotami, które kierują ofertę do usługodawców. Wspólnie z uczestnikami swoich sojuszy strategicznych Veeam oferuje usługodawcom atrakcyjne możliwości i funkcje, które ułatwiają rozwijanie działalności i zaspokajanie potrzeb klientów związanych z funkcjonowaniem bez przerw.

ZOBACZ NASZE SOJUSZE DLA PARTNERÓW VCSP

Zasoby techniczne

Uczestnicy programu VCSP mają dostęp do zasobów technicznych, które ułatwiają opracowywanie wysokowydajnych, zyskownych usług opartych na technologiach Veeam:

 • Bezpłatna pomoc techniczna non stop. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy na początkowym etapie, skontaktuj się z pomocą techniczną Veeam i przedstaw się jako partner VCSP.
 • Bezpłatne klucze licencyjne NFR. Przyjmujemy wnioski o bezpłatne klucze licencyjne typu NFR (nie do odsprzedaży) na potrzeby prac rozwojowych, testów, prezentacji i szkoleń. Już dziś skontaktuj się z regionalnym zespołem VCSP.
 • Forum VCSP. Dołącz do grupy Veeam Cloud & Service Provider na forach społeczności Veeam. Umożliwia ona zadawanie pytań i wymianę pomysłów z innymi usługodawcami oraz uzyskiwanie porad od ekspertów produktowych firmy Veeam.

DOŁĄCZ DO FORUM VCSP

Specjalnie dla dostawców usług zarządzanych

Zachęcamy do skorzystania ze specjalnych produktów i opcji licencjonowania przeznaczonych dla dostawców usług zarządzanych:

 • Elastyczne licencjonowanie. Partner może nabyć własne licencje VCSP lub korzystać z licencji Veeam klientów. Niezależnie od właściciela licencji ich użytkowanie jest uwzględniane przy ustalaniu poziomu partnerstwa w programie VCSP (i związanych z nim korzyści).
 • Integracja z platformą RMM. Wdrożenia rozwiązań Veeam u klientów można monitorować z poziomu konsoli LabTech lub Kaseya.
 • Veeam Endpoint Backup™ dla LabTech. Ten nowy produkt Veeam ułatwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie komputerów stacjonarnych i przenośnych z systemem Windows. Umożliwia nawet backup serwerów fizycznych, które wciąż pozostały klientom. Więcej informacji.

POBIERZ BEZPŁATNĄ WTYCZKĘ VEEAM PLUG-IN DLA LABTECH

POBIERZ BEZPŁATNY DODATEK VEEAM DLA KASEYA

Promowanie usług opartych na technologiach Veeam

Dzięki ciężkiej pracy swoich pracowników, zadowoleniu klientów i działaniom promocyjnym partnerów firma Veeam jest liczącym się podmiotem* na rynku rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych. Jako partner VCSP możesz czerpać korzyści płynące z popularności rozwiązań Veeam wśród klientów i zapotrzebowania na nie.

Oferujemy Ci również dostęp do szeregu korzyści marketingowych:

 • Bezpłatne umieszczenie w katalogu programu VCSP. Dzięki obecności w katalogu programu VCSP można promować własne usługi hostingu, backupu w chmurze oraz tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w tym BaaS i DRaaS) w witrynie internetowej firmy Veeam.
 • Bezpłatne umieszczenie w wyszukiwarce usługodawców. Jeśli oferujesz repozytoria chmurowe przy użyciu funkcji Veeam Cloud Connect, możesz znaleźć się w wyszukiwarce usługodawców, która jest zintegrowana bezpośrednio z konsolą kopii zapasowych Veeam.
 • Bezpłatne zasoby marketingowe. Oferujemy szablony materiałów marketingowych, kompletne narzędzie do marketingu e-mail i szereg innych rozwiązań — a wszystko to bezpłatnie w portalu Veeam ProPartner.
 • Fundusz marketingowy. Czy masz pomysł na promowanie swoich usług opartych na technologiach Veeam? Zgłoś propozycję, a być może otrzymasz środki z funduszu marketingowego. W niektórych przypadkach oferujemy nawet wsparcie przy wspólnych działaniach marketingowych.
find_provider_screenshot.png
Klienci będą mogli znaleźć Twoją usługę backupu w chmurze bezpośrednio w konsoli kopii zapasowych

*Firma Veeam® znalazła się w ćwiartce wizjonerów w opublikowanym przez agencję Gartner raporcie „Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances”. Tutaj znajdziesz cały raport.

Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances, Dave Russell, Pushan Rinnen, Robert Rhame, 15 czerwca 2015 r.

Dołącz do programu VCSP

Uczestnictwo jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zakupu

Porozmawiaj ze specjalistą ds. usługodawców

Skontaktuj się z regionalnym zespołem VCSP

Pobierz rozwiązanie Veeam Backup Free Edition

To nie tylko bezpłatna wersja próbna — to rozwiązanie bezpłatne na zawsze