https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvdm13YXJlLWVzeGktdnNwaGVyZS12aXJ0dWFsaXphdGlvbi10b29scy1oeXBlci12LXByb2R1Y3RzLmh0bWwifQ

Produkty Veeam

  • Wszystkie produkty
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Małe i średnie firmy
  • Usługodawcy
  • Narzędzia bezpłatne

Duże przedsiębiorstwa

Veeam Availability Suite

Pakiet Veeam® Availability Suite™ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji danych dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych oferowane przez rozwiązanie Veeam ONE™. Pakiet Veeam Availability Suite zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w minutach. Oferując obsługę platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, pakiet umożliwia realizację koncepcji Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise™ z uwzględnieniem dowolnej aplikacji, dowolnych danych i dowolnej chmury. Więcej informacji

Veeam Backup & Replication

Dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication pomaga firmom w objęciu WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — ochroną danych klasy korporacyjnej.  Jedna konsola udostępnia funkcje szybkiego, elastycznego i niezawodnego tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich krytycznych aplikacji i danych biznesowych niezależnie od tego, czy znajdują się one w środowisku lokalnym lub hybrydowym, czy w chmurze publicznej. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication oferuje zaawansowane możliwości przeznaczone dla aplikacji korporacyjnych oraz pozwala na przenoszenie licencji i obciążeń, znacznie ułatwiając zarządzanie danymi i ich odzyskiwanie. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Dostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej
Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnienie niezawodnego backupu obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on ochronę danych klasy korporacyjnej dotyczącą WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa

Dostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej
Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnianie niezawodnego backupu fizycznych serwerów i stacji roboczych Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w środowisku lokalnym. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on kompleksowa ochronę danych dotyczącą WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud
Oprócz zapewniania hiperdostępności środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V obecnie firma Veeam umożliwia dbanie o dostępność wszystkich aplikacji i danych na platformie Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) przy użyciu rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV. Połączenie produktów Veeam i Nutanix stanowi wysokodostępne rozwiązanie z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej, które umożliwia elastyczną rozbudowę w poziomie oraz ułatwia działom IT wspieranie działalności i sukcesów rynkowych swoich firm. Więcej informacji

Veeam Backup for AWS

Backup i odzyskiwanie stworzone dla platformy AWS
Rozwiązanie Veeam Backup for AWS udostępnia ekonomiczne i bezpieczne, typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych stworzone specjalnie dla platformy AWS. Dzięki temu w przypadku dowolnej utraty danych w chmurze — spowodowanej przestojem, niezamierzonym usunięciem, atakiem złośliwego oprogramowania itp. — można je odzyskać w czasie rzędu minut. Użytkownik w standardzie otrzymuje łatwą obsługę, która obejmuje możliwość kompleksowego wdrożenia za pośrednictwem witryny AWS Marketplace, wydajne opcje odzyskiwania pełnego i na poziomie plików oraz pierwsze w branży wbudowane narzędzie do szacowania kosztów kopii zapasowych. Więcej informacji

Narzędzia VeeamAgent dla IBM AIX i Oracle Solaris

Dzięki NOWYM narzędziom Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris firma Veeam rozszerza czołowe w branży mechanizmy ochrony danych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, oferując jedną kompleksową platformę ochrony danych oraz zapewniania dostępności, która umożliwia ochronę wszystkich danych, aplikacji i systemów istniejących w środowisku przedsiębiorstwa. Więcej informacji

Veeam Availability Orchestrator

Orkiestracja backupu i odzyskiwania po awarii, zautomatyzowane testy oraz zapewniona zgodność z przepisami

Korzystając z narzędzia Veeam Availability Orchestrator, działy IT dzisiejszych nowoczesnych firm mogą dbać o ich nieprzerwane funkcjonowanie i zwiększanie tempa działalności dzięki niezawodnym oraz łatwym w obsłudze funkcjom orkiestracji i automatyzacji.

Za pomocą narzędzia Veeam Availability Orchestrator użytkownicy mogą dbać o ciągłość działania usług IT w dowolnej skali przy użyciu rozszerzonych mechanizmów orkiestracji odzyskiwania, wykazywać niezawodność i odzyskiwalność za pomocą zautomatyzowanych testów oraz zapewniać zgodność z przepisami dzięki rygorystycznym raportom i przydatnej w praktyce dokumentacji. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365, w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, oraz umożliwia ich przechowywanie w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub obiektowej pamięci masowej w chmurze — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Veeam umożliwia ochronę danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania, przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością oraz zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365. Więcej informacji

Veeam ONE dla VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V

Monitorowanie, raportowanie, planowanie mocy obliczeniowych i inteligentna automatyzacja

Rozwiązane Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe.  Veeam ONE obsługuje rozwiązanie Veeam Backup & Replication, agenty Veeam oraz platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, pozwalając na szczegółowe, inteligentne monitorowanie, raportowanie i automatyzację przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach i umożliwiają ich rozwiązanie, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

Pakiet Veeam Backup Essentials™ udostępnia szybkie, niezawodne i przystępne cenowo funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla System Center

Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V!
Pakiet Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™ nowej generacji w środowiskach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Veeam Backup & Replication™, m.in. dzięki obsłudze narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows oraz środowisk VMware Cloud na platformie Amazon Web Services (AWS). Funkcje kompleksowego wglądu dostępne w pakiecie Veeam MP umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji na podstawie danych dzięki monitorowaniu, raportowaniu i analizom w czasie rzeczywistym. 
Więcej informacji

Veeam Cloud Connect for the Enterprise

Tworzenie kopii zapasowych i replikacja w chmurze dla przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie, środowisk obejmujących zdalne biura i oddziały (ROBO) oraz użytkowników mobilnych
Bardzo elastyczne podejście do chmury, dzięki któremu jeden dział IT może centralnie zarządzać usługami tworzenia kopii zapasowych i replikacji, zachowując pełną kontrolę nad danymi przedsiębiorstwa. Narzędzie Veeam Cloud Connect for the Enterprise umożliwia wysyłanie kopii zapasowych i replik Veeam z wielu lokalizacji do podstawowego centrum danych lub archiwizowanie tych kopii bezpośrednio w chmurze publicznej. Więcej informacji

Małe i średnie firmy

Veeam Backup Essentials

Backup i dostępność klasy korporacyjnej dla małych firm — z atrakcyjną zniżką!
Pakiet Veeam Backup Essentials™ udostępnia szybkie, niezawodne i przystępne cenowo funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE. Pakiet jest przeznaczony dla firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników i posiadających mniejsze środowiska. Oferuje te same funkcje klasy korporacyjnej co pakiet Veeam Availability Suite™ w atrakcyjnej, niższej cenie. Więcej informacji

Usługodawcy

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Narzędzia bezpłatne

Veeam Backup & Replication Community Edition

Niezbędne BEZPŁATNE rozwiązanie do backupu w środowiskach VMware i Hyper-V

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition (wcześniej znane jako Veeam Backup Free Edition) udostępnia specjalistom IT BEZPŁATNE funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania przeznaczone do środowisk VMware i Hyper-V, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz instancji chmurowych.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition umożliwia ochronę 10 maszyn wirtualnych albo kombinacji maszyn wirtualnych, instancji chmurowych, fizycznych serwerów lub stacji roboczych. Można go bezpłatnie używać do ochrony części środowiska, w domowym laboratorium lub na potrzeby migracji. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Windows
Veeam Agent dla Microsoft Windows FREE jest prostym narzędziem przeznaczonym do tworzenia kopii zapasowych serwerów, komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows. Pozwala on łatwo tworzyć kopie zapasowe danych na zewnętrznym dysku twardym, w sieciowej pamięci masowej (NAS) lub w repozytorium Veeam Backup & Replication.  Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Linux
Veeam Agent dla Linuxa to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów oraz stacji roboczych Linux działających w chmurze publicznej, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych Linux w systemie lokalnym. Więcej informacji

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition

Kopie zapasowe pakietu Office 365 — BEZPŁATNIE dla 10 użytkowników
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, dzięki czemu eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi. Umożliwia ich przechowywanie w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub obiektowej pamięci masowej w chmurze — i jest przeznaczone dla wdrożeń pakietu Office 365 obejmujących maksymalnie 10 użytkowników. Więcej informacji

Veeam PN

Veeam PN to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Więcej informacji

Veeam ONE Community Edition

BEZPŁATNE funkcje monitorowania i raportowania dla całego środowiska IT

Rozwiązanie Veeam ONE™ Community Edition to BEZPŁATNY sposób na korzystanie z zaawansowanych funkcji monitorowania i raportowania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE. Umożliwia ono kompleksowe zapoznanie się z funkcjami tego produktu.

Za pomocą rozwiązania Veeam ONE Community Edition można szczegółowo monitorować krytyczne obciążenia i elementy infrastruktury oraz dbać o ich dostępność dzięki wykrywaniu problemów, zanim negatywnie wpłyną na działalność firmy. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla Veeam Backup

BEZPŁATNA integracja z oprogramowaniem System Center na potrzeby rozwiązania Veeam Backup & Replication
Zyskaj BEZPŁATNY wgląd w kondycję, stan i wydajność środowiska Veeam Backup & Replication dla vSphere i Hyper-V ― zintegrowany bezpośrednio z narzędziem Microsoft System Center Operations Manager. Na początek pobierz 30-dniową wersję próbną pakietu Veeam MP, dzięki której przez 30 dni będziesz mieć dostęp do pełnego zestawu funkcji pakietu Veeam MP Enterprise Plus. Gdy okres próbny dobiegnie końca, wciąż aktywne będą funkcje umożliwiające zarządzanie środowiskiem Veeam Backup & Replication, czyli BEZPŁATNY pakiet Veeam MP for Veeam Backup. Więcej informacji

Veeam Task Manager dla Hyper‑V

Pełniejsza kontrola nad monitorowaniem wydajności w środowisku Hyper-V
Narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V zapewnia aktualizowany na bieżąco wgląd w wykorzystanie zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne. Parametry wydajności, np. dotyczące procesora i pamięci, są przedstawiane na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych. Wersja autonomiczna jest bezpłatnym narzędziem, które nie wymaga oprogramowania System Center. Więcej informacji

Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

Narzędzie Veeam FastSCP™ dla Microsoft Azure umożliwia łatwe, niezawodne i szybkie kopiowanie plików między maszynami wirtualnymi na platformie Azure. Dzięki temu BEZPŁATNEMU i autonomicznemu narzędziu można bezpiecznie kopiować pliki przy użyciu protokołu HTTPS i wbudowanego szyfrowania (bez połączenia VPN), planować zadania kopiowania plików oraz korzystać z interfejsu opartego na kreatorze, który umożliwia przesyłanie plików kilkoma kliknięciami — bez umiejętności pisania skryptów. Więcej informacji

Veeam Report Library dla System Center

Zaawansowane funkcje raportowania w oprogramowaniu Microsoft System Center
Biblioteka Veeam Report Library dla System Center umożliwia tworzenie siedmiu szczegółowych raportów przy użyciu rozszerzonych funkcji niedostępnych w oprogramowaniu Microsoft System Center. Biblioteka Veeam Report Library dla System Center Operations Manager nie ogranicza użytkownika do środowiska fizycznego lub wirtualnego ani określonych pakietów zarządzania. A co najważniejsze, jest BEZPŁATNA. Więcej informacji

Veeam Stencils dla Microsoft Visio

Bezpłatny zbiór szablonów Visio do planowania wdrożenia platformy vSphere lub Hyper-V
Veeam Stencils dla Microsoft Visio to BEZPŁATNY zestaw szablonów w formacie Microsoft Visio opracowanych specjalnie z myślą o osobach, które używają programu Visio do tworzenia projektów technicznych, diagramów i raportów dotyczących rozwiązań Veeam. Pakiet zawiera ikony symbolizujące najważniejsze komponenty sprzętowe i programowe hybrydowego centrum danych, takie jak hosty wirtualne, pamięć masową, maszyny wirtualne, taśmy i produkty Veeam, a także takie elementy dodatkowe jak łączniki, ramki, strzałki i cyfry. Więcej informacji

Veeam Availability Suite

Pakiet Veeam Availability Suite™ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji danych dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych oferowane przez rozwiązanie Veeam ONE™. Pakiet Veeam Availability Suite zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w minutach. Oferując obsługę platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, pakiet umożliwia realizację koncepcji Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise™ z uwzględnieniem dowolnej aplikacji, dowolnych danych i dowolnej chmury. Więcej informacji

Veeam Backup & Replication

Funkcje backupu klasy korporacyjnej dla WSZYSTKICH obciążeń — maszyn wirtualnych i nie tylko 
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication pomaga firmom w objęciu WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — ochroną danych klasy korporacyjnej.  Jedna konsola udostępnia funkcje szybkiego, elastycznego i niezawodnego tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich krytycznych aplikacji i danych biznesowych niezależnie od tego, czy znajdują się one w środowisku lokalnym lub hybrydowym, czy w chmurze publicznej.   Rozwiązanie Veeam Backup & Replication oferuje zaawansowane możliwości przeznaczone dla aplikacji korporacyjnych oraz pozwala na przenoszenie licencji i obciążeń, znacznie ułatwiając zarządzanie danymi i ich odzyskiwanie. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Kompleksowe funkcje backupu obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

Z różnych powodów — takich jak skomplikowane konfiguracje sprzętu i wymagania prawne — niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych nie można poddać wirtualizacji. Tymczasem różne codzienne zdarzenia, takie jak przerwy w łączności, awarie sprzętu, uszkodzenia plików, a nawet ataki ransomware czy kradzież, mogą zagrozić firmowym danym. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows zapełnia lukę, która występuje w niektórych przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi środowiskami IT, umożliwiając bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki dbaniu o hiperdostępność obciążeń w chmurze.

Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnienie niezawodnego backupu obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on ochronę danych klasy korporacyjnej dotyczącą WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa

Kompleksowe funkcje backupu obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

W sytuacji, gdy działy IT chcą przenosić do chmury publicznej coraz więcej obciążeń linuxowych, trzeba zadbać o tworzenie ich kopii zapasowych oraz możliwość ich odzyskania, aby uniknąć przerw w działalności. Jednak tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych chmurowych instancji serwerów Linux bywa kłopotliwe bądź kosztowne — często wymaga czynności ręcznych lub zabiera administratorowi IT cenny czas.

Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnianie niezawodnego backupu fizycznych serwerów i stacji roboczych Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w środowisku lokalnym. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on kompleksowa ochronę danych dotyczącą WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud
Oprócz zapewniania hiperdostępności środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V obecnie firma Veeam umożliwia dbanie o dostępność wszystkich aplikacji i danych na platformie Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) przy użyciu rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV. Połączenie produktów Veeam i Nutanix stanowi wysokodostępne rozwiązanie z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej, które umożliwia elastyczną rozbudowę w poziomie oraz ułatwia działom IT wspieranie działalności i sukcesów rynkowych swoich firm.
Więcej informacji

Veeam Backup for AWS

Backup i odzyskiwanie stworzone dla platformy AWS
Rozwiązanie Veeam Backup for AWS udostępnia ekonomiczne i bezpieczne, typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych stworzone specjalnie dla platformy AWS. Dzięki temu w przypadku dowolnej utraty danych w chmurze — spowodowanej przestojem, niezamierzonym usunięciem, atakiem złośliwego oprogramowania itp. — można je odzyskać w czasie rzędu minut. Użytkownik w standardzie otrzymuje łatwą obsługę, która obejmuje możliwość kompleksowego wdrożenia za pośrednictwem witryny AWS Marketplace, wydajne opcje odzyskiwania pełnego i na poziomie plików oraz pierwsze w branży wbudowane narzędzie do szacowania kosztów kopii zapasowych. Więcej informacji

Narzędzia VeeamAgent dla IBM AIX i Oracle Solaris

Dzięki NOWYM narzędziom Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris firma Veeam rozszerza czołowe w branży mechanizmy ochrony danych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, oferując jedną kompleksową platformę ochrony danych oraz zapewniania dostępności, która umożliwia ochronę wszystkich danych, aplikacji i systemów istniejących w środowisku przedsiębiorstwa. Więcej informacji

Veeam Availability Orchestrator

Orkiestracja backupu i odzyskiwania po awarii, zautomatyzowane testy oraz zapewniona zgodność z przepisami

Korzystając z narzędzia Veeam Availability Orchestrator, działy IT dzisiejszych nowoczesnych firm mogą dbać o ich nieprzerwane funkcjonowanie i zwiększanie tempa działalności dzięki niezawodnym oraz łatwym w obsłudze funkcjom orkiestracji i automatyzacji.

Za pomocą narzędzia Veeam Availability Orchestrator użytkownicy mogą dbać o ciągłość działania usług IT w dowolnej skali przy użyciu rozszerzonych mechanizmów orkiestracji odzyskiwania, wykazywać niezawodność i odzyskiwalność za pomocą zautomatyzowanych testów oraz zapewniać zgodność z przepisami dzięki rygorystycznym raportom i przydatnej w praktyce dokumentacji. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365, w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, oraz umożliwia ich przechowywanie w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub obiektowej pamięci masowej w chmurze — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Veeam umożliwia ochronę danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania, przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością oraz zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365. Więcej informacji

Veeam ONE dla VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V

Monitorowanie, raportowanie, planowanie mocy obliczeniowych i inteligentna automatyzacja

Rozwiązane Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe.  Veeam ONE obsługuje rozwiązanie Veeam Backup & Replication, agenty Veeam oraz platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, pozwalając na szczegółowe, inteligentne monitorowanie, raportowanie i automatyzację przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach i umożliwiają ich rozwiązanie, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

Pakiet Veeam Backup Essentials™ udostępnia szybkie, niezawodne i przystępne cenowo funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla System Center

Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V!
Pakiet Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™ nowej generacji w środowiskach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Veeam Backup & Replication™, m.in. dzięki obsłudze narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows oraz środowisk VMware Cloud na platformie Amazon Web Services (AWS). Funkcje kompleksowego wglądu dostępne w pakiecie Veeam MP umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji na podstawie danych dzięki monitorowaniu, raportowaniu i analizom w czasie rzeczywistym. Więcej informacji

Veeam Cloud Connect for the Enterprise

Tworzenie kopii zapasowych i replikacja w chmurze dla przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie, środowisk obejmujących zdalne biura i oddziały (ROBO) oraz użytkowników mobilnych
Bardzo elastyczne podejście do chmury, dzięki któremu jeden dział IT może centralnie zarządzać usługami tworzenia kopii zapasowych i replikacji, zachowując pełną kontrolę nad danymi przedsiębiorstwa. Narzędzie Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw umożliwia wysyłanie kopii zapasowych i replik Veeam z wielu lokalizacji do podstawowego centrum danych lub archiwizowanie tych kopii bezpośrednio w chmurze publicznej. Więcej informacji

Veeam Backup Essentials

Backup i dostępność klasy korporacyjnej dla małych firm — z atrakcyjną zniżką!
Pakiet Veeam Backup Essentials™ udostępnia szybkie, niezawodne i przystępne cenowo funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE. Pakiet jest przeznaczony dla firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników i posiadających mniejsze środowiska. Oferuje te same funkcje klasy korporacyjnej co pakiet Veeam Availability Suite™ w atrakcyjnej, niższej cenie. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej
Z różnych powodów — takich jak skomplikowane konfiguracje sprzętu i wymagania prawne — niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych nie można poddać wirtualizacji. Tymczasem różne codzienne zdarzenia, takie jak przerwy w łączności, awarie sprzętu, uszkodzenia plików, a nawet ataki ransomware czy kradzież, mogą zagrozić firmowym danym. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows zapełnia lukę, która występuje w niektórych przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi środowiskami IT, umożliwiając bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki dbaniu o hiperdostępność obciążeń w chmurze. Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

W sytuacji, gdy działy IT chcą przenosić do chmury publicznej coraz więcej obciążeń linuxowych, trzeba zadbać o tworzenie ich kopii zapasowych oraz możliwość ich odzyskania, aby uniknąć przerw w działalności. Jednak tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych chmurowych instancji serwerów Linux bywa kłopotliwe bądź kosztowne — często wymaga czynności ręcznych lub zabiera administratorowi IT cenny czas.

Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnienie dostępności instancji serwerów i stacji roboczych Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365, w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, oraz umożliwia ich przechowywanie w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub obiektowej pamięci masowej w chmurze — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Veeam umożliwia ochronę danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania, przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością oraz zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365. Więcej informacji

Veeam Backup for AWS

Backup i odzyskiwanie stworzone dla platformy AWS
Rozwiązanie Veeam Backup for AWS udostępnia ekonomiczne i bezpieczne, typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych stworzone specjalnie dla platformy AWS. Dzięki temu w przypadku dowolnej utraty danych w chmurze — spowodowanej przestojem, niezamierzonym usunięciem, atakiem złośliwego oprogramowania itp. — można je odzyskać w czasie rzędu minut. Użytkownik w standardzie otrzymuje łatwą obsługę, która obejmuje możliwość kompleksowego wdrożenia za pośrednictwem witryny AWS Marketplace, wydajne opcje odzyskiwania pełnego i na poziomie plików oraz pierwsze w branży wbudowane narzędzie do szacowania kosztów kopii zapasowych. Więcej informacji

Veeam Availability Console

Veeam® Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Backup & Replication Community Edition

Niezbędne BEZPŁATNE rozwiązanie do backupu w środowiskach VMware i Hyper-V

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition (wcześniej znane jako Veeam Backup Free Edition) udostępnia specjalistom IT BEZPŁATNE funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania przeznaczone do środowisk VMware i Hyper-V, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz instancji chmurowych.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition umożliwia ochronę 10 maszyn wirtualnych albo kombinacji maszyn wirtualnych, instancji chmurowych, fizycznych serwerów lub stacji roboczych. Można go bezpłatnie używać do ochrony części środowiska, w domowym laboratorium lub na potrzeby migracji. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Windows
Veeam Agent dla Microsoft Windows FREE jest prostym narzędziem przeznaczonym do tworzenia kopii zapasowych serwerów, komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows. Pozwala on łatwo tworzyć kopie zapasowe danych na zewnętrznym dysku twardym, w sieciowej pamięci masowej (NAS) lub w repozytorium Veeam Backup & Replication. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Linux
Veeam Agent dla Linuxa to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów oraz stacji roboczych Linux działających w chmurze publicznej, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych Linux w systemie lokalnym. Więcej informacji

Veeam Backup for AWS

Backup i odzyskiwanie stworzone dla platformy AWS
Rozwiązanie Veeam Backup for AWS udostępnia ekonomiczne i bezpieczne, typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych stworzone specjalnie dla platformy AWS. Dzięki temu w przypadku dowolnej utraty danych w chmurze — spowodowanej przestojem, niezamierzonym usunięciem, atakiem złośliwego oprogramowania itp. — można je odzyskać w czasie rzędu minut. Użytkownik w standardzie otrzymuje łatwą obsługę, która obejmuje możliwość kompleksowego wdrożenia za pośrednictwem witryny AWS Marketplace, wydajne opcje odzyskiwania pełnego i na poziomie plików oraz pierwsze w branży wbudowane narzędzie do szacowania kosztów kopii zapasowych. Więcej informacji

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition

Kopie zapasowe pakietu Office 365 — BEZPŁATNIE dla 10 użytkowników
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, dzięki czemu eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi. Umożliwia ich przechowywanie w dowolnym miejscu — w środowisku lokalnym lub obiektowej pamięci masowej w chmurze — i jest przeznaczone dla wdrożeń pakietu Office 365 obejmujących maksymalnie 10 użytkowników. Więcej informacji

Veeam PN

Veeam PN to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Więcej informacji

Veeam ONE Community Edition

BEZPŁATNE funkcje monitorowania i raportowania dla całego środowiska IT

Rozwiązanie Veeam ONE™ Community Edition to BEZPŁATNY sposób na korzystanie z zaawansowanych funkcji monitorowania i raportowania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE. Umożliwia ono kompleksowe zapoznanie się z funkcjami tego produktu.

Za pomocą rozwiązania Veeam ONE Community Edition można szczegółowo monitorować krytyczne obciążenia i elementy infrastruktury oraz dbać o ich dostępność dzięki wykrywaniu problemów, zanim negatywnie wpłyną na działalność firmy. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla Veeam Backup

BEZPŁATNA integracja z oprogramowaniem System Center na potrzeby rozwiązania Veeam Backup & Replication
Zyskaj BEZPŁATNY wgląd w kondycję, stan i wydajność środowiska Veeam Backup & Replication dla vSphere i Hyper-V ― zintegrowany bezpośrednio z narzędziem Microsoft System Center Operations Manager. Na początek pobierz 30-dniową wersję próbną pakietu Veeam MP, dzięki której przez 30 dni będziesz mieć dostęp do pełnego zestawu funkcji pakietu Veeam MP Enterprise Plus. Gdy okres próbny dobiegnie końca, wciąż aktywne będą funkcje umożliwiające zarządzanie środowiskiem Veeam Backup & Replication, czyli BEZPŁATNY pakiet Veeam MP for Veeam Backup. Więcej informacji

Veeam Task Manager dla Hyper‑V

Pełniejsza kontrola nad monitorowaniem wydajności w środowisku Hyper-V
Narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V zapewnia aktualizowany na bieżąco wgląd w wykorzystanie zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne. Parametry wydajności, np. dotyczące procesora i pamięci, są przedstawiane na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych. Wersja autonomiczna jest bezpłatnym narzędziem, które nie wymaga oprogramowania System Center. Więcej informacji

Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

Narzędzie Veeam FastSCP™ dla Microsoft Azure umożliwia łatwe, niezawodne i szybkie kopiowanie plików między maszynami wirtualnymi na platformie Azure. Dzięki temu BEZPŁATNEMU i autonomicznemu narzędziu można bezpiecznie kopiować pliki przy użyciu protokołu HTTPS i wbudowanego szyfrowania (bez połączenia VPN), planować zadania kopiowania plików oraz korzystać z interfejsu opartego na kreatorze, który umożliwia przesyłanie plików kilkoma kliknięciami — bez umiejętności pisania skryptów. Więcej informacji

Veeam Report Library dla System Center

Zaawansowane funkcje raportowania w oprogramowaniu Microsoft System Center
Biblioteka Veeam Report Library dla System Center umożliwia tworzenie siedmiu szczegółowych raportów przy użyciu rozszerzonych funkcji niedostępnych w oprogramowaniu Microsoft System Center. Biblioteka Veeam Report Library dla System Center Operations Manager nie ogranicza użytkownika do środowiska fizycznego lub wirtualnego ani określonych pakietów zarządzania. A co najważniejsze, jest BEZPŁATNA. Więcej informacji

Veeam Stencils dla Microsoft Visio

Bezpłatny zbiór szablonów Visio do planowania wdrożenia platformy vSphere lub Hyper-V
Veeam Stencils dla Microsoft Visio to BEZPŁATNY zestaw szablonów w formacie Microsoft Visio opracowanych specjalnie z myślą o osobach, które używają programu Visio do tworzenia projektów technicznych, diagramów i raportów dotyczących rozwiązań Veeam. Pakiet zawiera ikony symbolizujące najważniejsze komponenty sprzętowe i programowe hybrydowego centrum danych, takie jak hosty wirtualne, pamięć masową, maszyny wirtualne, taśmy i produkty Veeam, a także takie elementy dodatkowe jak łączniki, ramki, strzałki i cyfry. Więcej informacji