+33 (805) 080 476 | 09:30 - 19:30 TRT
TR

Veeam Disaster Recovery Orchestrator

 • Tüm uygulama ve veriler için esnek, hızlı felaket kurtarma
 • Rekor düzeyde operasyonel verimlilik
 • FK planları için uyumluluk sağlayın
 • Ölçekli planlama ve yürütmeyi basitleştirin
ÜCRETSİZ DENEME İNDİR

Tüm özellikler 30 gün boyunca kullanılabilir

Tek tıkla site kurtarma ve FK testi

Veeam® Disaster Recovery Orchestrator, Veeam destekli yedekler, replikalar, CDP replikaları ve depolama snapshot'ları üzerinden genişletilebilir kurtarma orkestrasyonu sağlar. Bu sayede kullanıcılar, tüm ölçeklerde BT hizmetlerinin sürekliliğini güvenle koruyabilir. Felaket kurtarma planlarını hem uygulamalarda hem de sitelerin tamamında tek tıkla otomatik olarak test ederek, belgeleyerek ve yürüterek gerekli FK planlamasını engelleyen manuel, zaman alıcı ve tekrarlanabilir süreçleri ortadan kaldırın.
Product Launch: VAO v4 - Update Overview Video - EN

Kurtarma neden organize edilmeli?

Günümüzde modern işletmeler, arıza nedeni ne olursa olsun, hızlı ve güvenilir kurtarma gerektiren destekleyici uygulamalarla kesintisiz çalışmalarını güçlendirmek için 7/24 BT hizmetleri talep ediyor.

Ancak günümüzde uygulamalar ve veri kümeleri hiç olmadığı kadar büyük, karmaşık, dağıtılmış ve bağımsız durumda. Bu da sitelerin tamamı bir yana, tekli uygulamaların bile başarıyla kurtarılmasını çok zorlaştırıyor. Böylece kurtarma süreçlerinin orkestrasyonu, kaçınılmaz bir araç haline geliyor.

Forrester, kısa bir süre önce karar verme yetkisine sahip global BT uzmanlarıyla bir anket gerçekleştirerek dayanıklılık konularını nasıl ele aldıklarını ve gelecek felaket kurtarma girişimlerini nasıl planladıklarını araştırdı.

Adı değişse de görevi değişmedi

Veeam, v4 sürümüyle Veeam Availability Orchestrator'ın adını Veeam Disaster Recovery Orchestrator olarak değiştirdi. Adı değişse de bu çözüm, gelecek felaket senaryolarına hazırlıklı olmak için felaket kurtarma planlarını, testleri ve raporları otomatikleştirmeye yarayan güçlü bir iş sürekliliği çözümü olmaya devam ediyor. Üstelik şimdi daha da çok yetenek sunuyor! Veeam Disaster Recovery Orchestrator, Veeam Backup & Replication™'ın sektör lideri yedekleme ve geri yükleme özellikleriyle birlikte sektörün en iyi ve en güçlü felaket kurtarma testi ve yürütme yeteneklerini sağlıyor.

Uçtan uca FK ve uyumluluk artık daha basit

Hizmet kesintisiz çalışırlığını en üst düzeye çıkarın

Işık hızında tek tıkla felaket kurtarma, felaket önleme ve geçişler sayesinde kesintisiz çalışma süresi ve esneklik sağlayın.

Esnek kurtarma seçenekleri

Hizmet düzeyi hedeflerinize uyan koruma yöntemini seçerek Veeam CDP replikalarından, diğer replika veya yedeklerden ya da dizi tabanlı depolama snapshot'larından kurtarma gerçekleştirin.

Manuel süreçleri ortadan kaldırın

Operasyonel verimliliği üst düzeye taşımak için test ve belgelendirme işlemlerini düzenleyip otomatikleştirin.

vao

Başarılı kurtarmayı garantileyin

Üretimi veya kullanıcıları etkilemeyen, tamamen otomatik FK testi ile sonuçları tahmin edin ve doğrulayın.

Denetlemelere hazır olun

Paydaş ve uyumluluk gereksinimlerini yerine getirmek için güncel dokümantasyondan otomatik olarak yararlanın.

Verilerinizin çalışmalarınıza uygun olmasını sağlayın

Koruma verilerinizin ve altyapınızın çalışmasını sağlayan risksiz Geliştirme ve Test, yamalar ve çok daha fazlası kullanımınıza hazır.

Başarılı felaket kurtarma için ihtiyacınız olan her şey

 • Güvenilir kurtarma
 • Otomatik test
 • Dinamik Dokümantasyon

Güvenilir kurtarma

 • İster tek ister onlarca, hatta yüzlerce uygulamanın yük devretme, yeniden çalışma, geri yükleme ve geçiş işlemlerinin güvenilir ve kusursuz şekilde sıralı düzenlemesi sayesinde, kesintisiz çalışırlığı ve esnekliği önemli ölçüde artırın.
 • Hem kullanıma hemen hazır hem de özel komut dosyaları, adımlar ve parametreler sayesinde Microsoft Exchange, SQL, SharePoint ve IIS dahil tüm iş için kritik sanal makine (VM) ve uygulamaların işlevselliğini doğrulayın.
 • Orkestrasyon planlaması, testleri ve kaynakları için yetkilendirilmiş rol tabanlı erişim sayesinde iş birimlerini, uygulama sahiplerini ve operasyon ekiplerini güçlendirin.
 • Nerede olursanız olun, internet bağlantısı olan her yerde erişebileceğiniz kolay anlaşılır, web tabanlı bir konsolla planlarınızı ister masaüstü ister dizüstü bilgisayarınızdan isterseniz de tabletinizden uygulayın.

Otomatik test

 • İşinizi yöneten üretim sistemleri üzerinde hiçbir etki yaratmayan titiz test seçenekleri sayesinde, istediğiniz zaman düzenleme planlarınızın sürdürülebilirliğini gösterin.
 • Üretimden yeni çıkan veriler için güvenli ve izole bir ortamda güvenilir uygulama geliştirme ve test aracılığıyla piyasaya çalıştığı kanıtlanmış güncellemeler, yamalar ve yeni yazılımlar sürün.
 • Hem belirli bir plana göre hem de isteğe bağlı kullanım seçenekleriyle, otomasyonun gücü sayesinde sıklıkla yapılan testlerin finansal ve kurumsal etkisini en aza indirin.
 • Yalnızca birkaç dakika içinde tamamlanan plan hazırlık kontrolleri sayesinde, düzenleme planlarının mevcut ortam konfigürasyonuyla eşleştiğini ve çalışmaya hazır olduğunu doğrulayın.

Dinamik Dokümantasyon

 • Zamanında ve başarılı kurtarma için gereken en önemli paydaşları ve doğru işlemleri belgeleyen bir felaket kurtarma planıyla, felaket anında ne yapmanız gerektiğinden emin olun.
 • Hem geçmiş hem de mevcut planların, testlerin ve kurtarmaların durumları ile uyumluluklarını anında yöneticilere, denetçilere ve SOX, GDPR ve HIPAA gibi düzenleyici birimlere gösterin.
 • Tüm düzenleme planları için kimin neyi değiştirdiğini de gösteren yerleşik değişiklik izleme sayesinde en son plan düzenlemelerinin ve ortamdaki değişikliklerin denetlendiğinden emin olun.
 • Belgelenmiş kurtarma zamanı hedefleri (RTO) ve kurtarma noktası hedefleri (RPO) sonuçları ile SLA gereksinimlerini karşıladığınızı kanıtlayın. Her testten, yük devretmeden ve kurtarmadan sonra otomatik olarak oluşturulan, uygulamaya konabilir, kullanımı kolay raporlar ve analizler sayesinde ise hataları proaktif bir şekilde düzeltin.

Fiyatlandırma

Veeam Disaster Recovery Orchestrator 10 organize edilmiş instance'tan oluşan paketler halinde satılır ve 2 şekilde satın alınabilir:
Veeam Backup & Replication'a ek olarak seçebileceğiniz FK Paketi şeklinde ya da bağımsız ürün olarak. Bu kurumsal FK çözümünü almak
için Satış bölümüyle iletişime geçin.

SSS

Bir Felaket Kurtarma Çözümünde ne aramalıyım?

Felaket kurtarma çözümleri, kolay yapılandırılabilir ve kolay kullanılabilir olmalıdır. Kimse bir felaket sırasında elindeki çözümün nasıl çalıştığını anlamaya çalışmakla uğraşmak istemez! Felaket kurtarma çözümünün, kullanımı ve erişimi kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip olması çok önemlidir. Bu sayede yöneticilerden operatörlere ve uygulama sahiplerine kadar tüm paydaşlar çözümü kullanabilir.

Felaket kurtarma çözümünüzün RPO ve RTO gibi önemli ölçütleri doğrulayarak uyumluluk gereksinimlerinizi karşılaması da büyük önem taşır. Bu ölçütleri karşılamaya her zaman hazır olduğunuzu kanıtlamak, felaket kurtarmanın en önemli yönlerinden biridir. Felaket kurtarma çözümünüzün bu ölçütleri sık sık ve hatta planlı aralıklarla doğrulamayı kolaylaştırması gerekir.

Felaket kurtarma çözümü ayrıca felaket kurtarma dokümantasyonunu dinamik şekilde oluşturabilmeli ve felaket kurtarma planlarınızdaki değişikliklerle ilgili bir denetim günlüğü sağlayabilmelidir. Bu dokümantasyonun kolayca özelleştirilebilir olması ve gerektiğinde önemli paydaşlara otomatik olarak gönderilebilmesi gerekir. Felaket kurtarma planlarının en önemli yönlerinden biri olan dokümantasyon, genellikle pek dikkate alınmaz.

Neden felaket kurtarma yazılımına ihtiyacım var?

Felaket kurtarma kolay değildir. İşletmelerin zamanına, parasına ve kaynaklarına mal olsa da kuruluşlarda bulunması gereken en önemli planlardan biridir.
Bir felaketin neden olacağı kesintinin maliyetleri, felaket kurtarma planına sahip olmanın maliyetlerinden kat kat fazladır.

Felaket kurtarma planınızı oluşturma, bu planı test etme ve ihtiyaç olduğunda planı uygulamaya geçirme gibi felaket kurtarma süreçlerinizi kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için felaket kurtarma yazılımına ihtiyacınız vardır.

Felaket kurtarma yazılımı, hem tüm bu işlemler için tek bir arayüz sağlayabilir hem de plan oluşturma ve test aşamasından planın uygulamaya geçirilmesine kadar tüm süreçleri kolaylaştırabilir. Felaket kurtarma yazılımı, tüm planların ortak bir biçimde oluşturulmasını, test edilmesini ve uygulamaya geçirilmesini sağlayarak felaket anında olup bitenleri anlamanızı kolaylaştırır.

Yıllık felaket kurtarma testi yapmanın önemli gerekçeleri nelerdir?

Yıllık felaket kurtarma testi yapmanın birçok önemli gerekçesi vardır.

İlk ve en önemli gerekçe şudur: Yıllık felaket kurtarma testi, felaket kurtarma planınızın işe yarayıp yaramayacağını gösterebilir. Plan işe yaramıyorsa, sorunlarla karşılaşıldıysa veya planda boşluklar bulunduysa felaket kurtarma testleri felaket kurtarma planının başarılı olması için gereken değişikliklerin yapılmasının önünü açan harika bir fırsat haline gelir.

Ayrıca felaket kurtarma testleri, testi gerçekleştiren kişilerin son bir yılda felaket kurtarma planı üzerinde yapılan tüm değişikliklerden haberdar olmasını sağlar.

Yıllık felaket kurtarma testi faydalı olsa da FK testlerini daha sık gerçekleştirmek daha yararlıdır. Felaket kurtarma testlerinin daha sık yapılması, felaket kurtarma planlarını doğrulamak ve karşılaşılan sorunları düzeltmek için ilave fırsatlar sağlayacağı için başarı oranını artırır.

Felaket kurtarma planlarının sık sık test edilebilmesi için otomasyon özellikli bir felaket kurtarma çözümü gerekir. FK test sürecinin otomatikleştirilmesi testlerin tekrarlı bir düzende gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Satış

Satın alma zorunluluğu olmadan fiyat teklifi alın ve Veeam Software hakkında daha fazla bilgi edinin

Teknik destek

Sorularınızın yanıtlarını Veeam’in teknik belgelerinde bulabilirsiniz

Veeam Araştırma ve Geliştirme Forumları

Veeam ürünleri ve yazılımları konusunda yardım alın

Hemen ÜCRETSİZ Deneme Sürümünü İndirin

Hesabınız varsa lütfen oturum açın
Göndererek kişisel bilgilerinizin Veeam'in Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca yönetilmesini kabul etmiş olursunuz.
Göndererek Veeam ürünleri ve etkinlikleriyle ilgili bilgi almayı ve kişisel bilgilerinizin Veeam'in Gizlilik Politikası doğrultusunda yönetileceğini kabul etmiş olursunuz.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
 • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

Veeam ürünlerine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!

Şu adrese doğrulama e-postası gönderdik:
 
Veeam'i kullanmaya başlamak için sıradaki adımları atın
 1. Ürünü indirin
 2. Lisans anahtarını etkinleştirin

error icon

Hay aksi! Bir sorun oluştu.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Özel Demo Talep Edin

Göndererek kişisel bilgilerinizin Veeam'in Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca yönetilmesini kabul etmiş olursunuz.
Göndererek Veeam ürünleri ve etkinlikleriyle ilgili bilgi almayı ve kişisel bilgilerinizin Veeam'in Gizlilik Politikası doğrultusunda yönetileceğini kabul etmiş olursunuz.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
 • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hay aksi! Bir sorun oluştu.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin.