Veelgestelde vragen

Veeam-licentiëring (alle producten)

Veeam® licentieert software op twee manieren:

 1. Aantal CPU-sockets op een beheerde server (of host)
  • De standaardmethode voor het licentiëren van Veeam-producten is per aantal sockets op beheerde servers (hosts).

   Voorbeeld: een klant heeft vier ESXi-servers met dual processor, quad core. Hiervoor moeten acht sockets worden gelicentieerd (4 hosts x 2 sockets/host = 8 sockets)

 2. Aantal beheerde VM's (alleen beschikbaar voor deelnemers van het Veeam Cloud & Service Provider-programma)

Veeam-licentievoorwaarden

Veeam heeft diverse licentievoorwaarden. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten contact op met uw Veeam ProPartner.

Permanente licentie

Softwarelicenties hebben geen vervaldatum en u kunt de producten altijd blijven gebruiken. Elke nieuwe permanente licentie die wordt aangeschaft, is inclusief één jaar Basic-ondersteuning en -onderhoud.

Als u een actief onderhoudscontract heeft, krijgt u:

 • Productupdates en nieuwe belangrijke releases
 • Toegang tot technische support
 • Toegang tot de portal voor het beheer van licentiesleutels

Let op: als uw onderhoudscontract is verlopen, kunt u geen licentiesleutels beheren en downloaden. Veeam adviseert klanten om altijd een back-up te maken van alle licentiebestanden. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over verlenging van ondersteuning.

Abonnementslicentie

Met abonnementslicenties kunnen klanten de kosten vooraf verlagen terwijl het product voor een bepaalde periode wordt gelicentieerd.

Softwarelicenties en het gebruik van de producten verlopen aan het einde van de abonnementsperiode en zijn inclusief 24x7 Production-ondersteuning.

Er zijn 1-, 2- of 3-jarige abonnementslicenties beschikbaar. Aan het einde van de licentieperiode worden zowel het gebruik van het product als de ondersteuning ervan beëindigd. Klanten kunnen ervoor kiezen om een nieuwe abonnementslicentie aan te schaffen tegen het op dat moment geldende tarief of om een nieuwe permanente licentie te kopen.

Meer informatie over abonnementslicenties

Hostingverhuur

Deelnemers aan het Veeam Cloud & Service Provider-programma kunnen producten per maand huren. Een overeenkomst voor één jaar kan vereist zijn. Ga naar de VCSP-pagina voor meer informatie.

Veelgestelde algemene vragen over licentiëring

Hoe kom ik aan een licentiebestand voor Veeam-producten?

Als u een actief supportcontract heeft, kunt u zich aanmelden bij de License Management-portal en het licentiebestand downloaden. Als u niet de licentiebeheerder bent voor uw account, heeft u de mogelijkheid om het bestand naar de licentiebeheerder te verzenden. Als u uw licentiebestanden niet kunt vinden in de portal, opent u een nieuwe licentiëringscase.

Onder welke voorwaarden kan ik licenties samenvoegen of splitsen?

U kunt twee of meer licentiebestanden samenvoegen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
- Alle licentiebestanden moeten actieve supportcontracten hebben
- Alle licentiebestanden moeten zijn uitgegeven voor hetzelfde product en dezelfde versie
- Alle licentiebestanden hebben dezelfde licentiebeheerder
- Alle licentiebestanden moeten zijn uitgegeven voor hetzelfde bedrijf
Als aan de bovenstaande criteria is voldaan, moet er een knop Toevoegen zijn weergegeven in de License Management-portal. Als u op deze knop klikt, kunt u selecteren welke licentiebestanden moeten worden samengevoegd. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor de License Management-portal.
Let op: wanneer twee of meer licentiebestanden worden samengevoegd, krijgen de samengevoegde licenties de vroegste vervaldatum. Bijvoorbeeld: u heeft twee licentiebestanden, waarvan de eerste verloopt op 30 december 2015 en de andere op 1 februari 2016. Het samengevoegde licentiebestand verloop op 30 december 2015. Ook al heeft uw samengevoegde licentiebestand een vroegere supportvervaldatum, dan krijgt u toch technische ondersteuning overeenkomstig uw supportcontract(en).
Als u een licentiebestand wilt splitsen, opent u in de Licensing-portal een licentiëringscase via het tabblad 'Get Support' (Ondersteuning verkrijgen).

Hoe kom ik erachter wie voor mijn bedrijf de licentiebeheerder is?

Informatie over de licentiebeheerder is voor elk afzonderlijk licentiëringscontract te vinden in elk licentiebestand (u kunt dit openen in een teksteditor) en op de License Management-portal. Als u wilt weten wie de primaire/secundaire licentiebeheerder voor uw bedrijf is, kunt u altijd een nieuwe licentiëringscase openen.

Hoe kan ik de licentiebeheerder wijzigen?

Hiervoor opent u op de License Management-portal een licentiëringscase door op het tabblad 'Get Support' (Ondersteuning verkrijgen) te klikken. Als de nieuwe licentiebeheerder een e-mailadres met een andere domeinnaam heeft, heeft u een schriftelijke bevestiging van de vorige licentiebeheerder nodig.

Kan ik een ouder licentiebestand gebruiken met de meest recente softwarerelease?

Dat hangt ervan af. Als het licentiebestand en de softwareversie overeenkomen (beide zijn bijvoorbeeld v8), dan kunt u de licentie zonder probleem gebruiken. Als ze niet overeenkomen, zal het bestand installatie niet toestaan. Als u bijvoorbeeld een v7-licentie probeert te gebruiken voor een v8-installatie, dan ontvangt u de foutmelding 'License expired' (Licentie verlopen). Via de License Management-portal kunt u altijd een licentiebestand downloaden voor de huidige en voor de meest recente vorige versie van ons product.
Open het bestand met een teksteditor, als u de versie van het licentiebestand wilt controleren.

Kan ik de licentie van een testversie wijzigen in een betaalde licentie zonder data kwijt te raken?

Ja. Ga hiervoor naar Help -> License -> Install license en wijs uw nieuwe licentiebestand aan. Dit heeft geen enkele invloed op uw taken, instellingen en back-upbestanden.

Als ik mijn licentiebestand upgrade, raak ik dan opgeslagen gegevens of taken kwijt?

Nee.

Moet ik Veeam-producten opnieuw installeren wanneer ik het licentiebestand wijzig?

Nee. Als u upgradet naar een nieuwe versie, hoeft u alleen het installatieprogramma uit te voeren en te verwijzen naar het licentiebestand voor de versie die wordt geïnstalleerd.

Ik heb een actief supportcontract en ik wil een oude versie van Veeam blijven gebruiken. Hoe kom ik aan een licentie voor v4/5/6?

Als u een licentiebestand nodig heeft voor een versie van Veeam die niet meer wordt ondersteund, opent u een licentiëringscase. Via de portal kunt u een licentiebestand downloaden voor de huidige en de vorige versie van ons producten.

Hoe verleng ik mijn ondersteuning?

Als u uw ondersteuning wilt verlengen, vult u een aanvraag voor een verlengingsofferte in.

Hoe kan ik mijn licentie upgraden naar een andere versie?

Er kunnen upgrade-SKU's worden aangeschaft. Raadpleeg dit vergelijkingsdocument als u wilt weten over welke features elke versie beschikt. Ga naar de Veeam Licensing-portal als u wilt upgraden.

Hoe kan ik de licentiebeheerder wijzigen?

Als u de licentiebeheerder wilt wijzigen of beheerdersrechten met een collega wilt delen, opent u een licentiëringscase op deze pagina (klik op de knop 'Open case' (Case openen) en kies 'Licensing' (Licentiëring)).

Hoe kan ik mijn licenties samenvoegen?

Alleen een aangewezen licentiebeheerder, die in uw licentiebestand staat vermeld, kan licenties samenvoegen, upgraden en downgraden. Volg dit document voor gedetailleerde instructies en zorg dat aan alle voorwaarden voor een licentiesamenvoeging is voldaan.

Hoe installeer ik een nieuwe licentiesleutel in het product?

Veeam Backup & Replication:
Volg de onderstaande stappen in de gebruikersconsole om een nieuwe sleutel toe te voegen aan een geïnstalleerde versie van Veeam Backup & Replication:
Menu -> Help -> License -> Install license
Ga naar deze pagina voor meer informatie.
Veeam ONE:
Voor Veeam ONE past u de nieuwe sleutel toe via 'Veeam ONE Monitor client -> Help -> License information' of 'Veeam ONE Reporter Web UI -> Configuration -> License'. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Kan ik productversies downgraden (bijvoorbeeld van Enterprise Plus naar Enterprise)?

Ja, downgrades van productversies zijn mogelijk. Er worden geen boetes of kosten in rekening gebracht voor downgrades van productversies. Houd echter wel rekening met het volgende:
- Veeam betaalt het verschil in prijs tussen verschillende versies NIET terug
- Na downgrading moeten eventuele upgrades weer worden aangeschaft
- Als uw huidige ondersteuningscontract is verlopen, wordt uw onderhoudscontract verlengd tegen het dan geldende versietarief
- Versiewijzigingen zijn niet van invloed op de oorspronkelijke onderhoudscontractdatums
- Alleen klanten die momenteel een ondersteuningscontract hebben, komen in aanmerking voor downgrades
Veeam verlangt dat de eindgebruiker een 'Letter of Destruction' (LOD) ondertekent waarin staat dat de licentie van de hogere versie is tenietgedaan om een nieuw licentiebestand te maken. Als u een versiedowngrade wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van Veeam of met de ProPartner van uw voorkeur.

Kan ik mijn gelicentieerde sockets van de ene hypervisor naar een andere omwisselen?

Ja. U kunt uw gelicentieerde sockets op elk moment van de ene hypervisor naar een andere omwisselen. Neem hiervoor contact op met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger. Om de omzetting te vergemakkelijken kunt u gratis een tijdelijk licentiebestand krijgen met het totale aantal gelicentieerde sockets voor beide hypervisors. Hierdoor kunnen omgevingen naast elkaar bestaan op dezelfde back-upserver. Dit licentiebestand is gedurende drie maanden geldig en kan op verzoek worden verlengd (alleen voor omgevingen met grote aantallen sockets). Tijdens de duur van de tijdelijke licentie is technische ondersteuning voor beide hypervisors inbegrepen zonder extra kosten. Alleen klanten die momenteel een ondersteuningscontract hebben, komen in aanmerking voor omwisseling.
Let op: klanten die licenties aanschaffen via de online Veeamshop, komen niet in aanmerking voor het omwisselen van hypervisors.

Worden gelicentieerde sockets voor elke hypervisor bijgehouden in dezelfde pool?

Nee, elke hypervisor heeft zijn eigen aantal sockets in het licentiebestand.

Is de socketprijs verschillend, afhankelijk van de hypervisor?

Nee, de prijs is hetzelfde, ongeacht de hypervisor.

Ik ben een Partner en ik wil de licenties van mijn eindgebruikers beheren. Hoe doe ik dit?

Open een licentiëringscase met een bevestiging van uw eindgebruiker(s). Zorg dat u hun contractnummers vermeld (open het licentiebestand om ze te vinden). Een andere mogelijkheid is dat uw eindgebruiker een licentiëringscase opent en verzoekt om u aan te wijzen als de nieuwe licentiebeheerder.

Ik ben een serviceprovider. Kan ik mijn Veeam-licenties gebruiken om de VM's van mijn klanten te beheren?

Alleen als u Veeam Hosting- of Cloud Provider-licenties heeft aangeschaft. Als u wilt controleren of u de juiste licenties heeft, kunt u contact opnemen met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger.

Wat is automatische licentie-update?

Vanaf versie 7 patch 4 ondersteunt Veeam Backup & Replication automatische licentie-update. Als deze functie is ingeschakeld, communiceert Veeam-back-upserver (of Veeam Backup Enterprise Manager-server, indien gebruikt) proactief met de Veeam-licentieportal om een nieuwe licentie te ontvangen voordat de huidige licentie verloopt. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor VMware en voor Hyper-V van Veeam Backup & Replication voor meer informatie over het inschakelen van deze functie.

Licenties met een speciale prijs

Waarom hanteert Veeam voor nieuwe producten een abonnementsmodel?

Onze klanten maken gebruik van public cloud- en SaaS-diensten (Software as a Service) op abonnementsbasis en per VM of per workload. Om ons licentiemodel af te stemmen op de manier waarop onze klanten gebruikmaken van deze diensten, introduceert Veeam een nieuw model op basis van abonnementen. Alle nieuwe Veeam-producten worden gelicentieerd via dit model. Deze nieuwe producten zijn componenten van het Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud.
De voordelen van dit model voor klanten zijn:

 • Lagere kosten: lagere initiële kosten waardoor u kunt aanschaffen op basis van operationele uitgaven (opex)
 • Voorspelbare prijzen: schaf driejarige contracten aan, betaal vooraf op basis van een vaste prijs
 • Betaal voor gebruik: koop alleen wat u nu nodig heeft en pas dit naar boven of beneden aan op basis van de behoefte op het moment van verlenging
 • U zit niet vast aan een leverancier: als u niet tevreden bent, kunt u ervoor kiezen uw abonnement niet te verlengen
 • De nieuwste technologie: u beschikt over de meest recente productreleases zonder permanente onderhoudskosten
 • Ondersteuning inbegrepen: u krijgt 24.7.365 Production-support voor de volledige duur van uw licentie zonder extra kosten
 • Tijdswaarde van geld: beschik langer over uw geld doordat u geen grote uitgaven vooraf hoeft te doen
Wat houdt het nieuwe abonnementsmodel van Veeam in?

De nieuwe producten van Veeam (hieronder vermeld) zijn verkrijgbaar met een- en driejarige abonnementslicenties. Wanneer de licentie verloopt, moet u deze verlengen om het product te kunnen blijven gebruiken.

 • Veeam Agent voor Microsoft Windows
 • Veeam Agent voor Linux
 • Veeam Backup voor Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Console
 • Veeam Availability Orchestrator
 • Veeam Cloud Connect for the Enterprise

Voor elke licentie is betaling vooraf vereist. De driejarige licentie wordt aangeboden met 20% korting ten opzichte van de eenjarige licentie die voor drie perioden wordt aangeschaft. Elke abonnementslicentie is inclusief 24.7.365 Production-support.

Kunnen de nieuwe producten als stand-alone-product worden gebruikt, of zijn andere Veeam-producten vereist?

De Veeam Availability Orchestrator is leverbaar als een add-on abonnement (per VM) voor bestaande/nieuwe aankopen van Veeam Backup & Replication™ 9.5 Enterprise Plus-versie of de Veeam Availability Suite™ 9.5 Enterprise Plus-versie.
Veeam Agents voor Microsoft Windows of Linux en Veeam Backup voor Microsoft Office 365 kunnen worden gebruikt met of zonder de Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication of Veeam Backup Essentials™.
Veeam Availability Console is GRATIS en wordt gebruikt om workloads te beheren voor Veeam Agents voor Microsoft Windows en Linux, en de Veeam Availability Suite of Veeam Backup & Replication.

Is er een minimumafname vereist?

Ja, er zijn minimumafnames vereist voor Veeam Agents voor Microsoft Windows en Linux, Veeam Backup voor Microsoft Office 365 en Veeam Cloud Connect for the Enterprise, zoals hieronder vermeld:

Veeam Agents voor Microsoft Windows en Linux:

 • Workstation: eenjarig of driejarig abonnement (minimaal vijf (5) licenties per order)
 • Server: leverbaar in elk gewenst aantal; eenjarig of driejarig abonnement

Let op: per server- of workstationinstance (d.w.z. per fysieke server/workstation on-premises of per openbare cloudinstance) is slechts één agent vereist.

Veeam Backup voor Microsoft Office 365:

 • Gebruiker: eenjarig of driejarig abonnement (minimaal tien (10) licenties per order)

Veeam Cloud Connect for the Enterprise:

 • Back-up
  • VM: leverbaar in elk gewenst aantal; eenjarig of driejarig abonnement
 • Replicatie
  • VM: leverbaar in elk gewenst aantal; eenjarig of driejarig abonnement
Is dit nieuwe abonnementsmodel van toepassing op de Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials, Veeam ONE en het Veeam Management Pack?

Nee. Deze producten worden momenteel hoofdzakelijk verkocht via een permanente licentie. Voor deze producten is een eerder geïntroduceerd abonnementsmodel beschikbaar. Dit model verschilt echter van het model dat hier wordt beschreven. In 2017 zal Veeam het abonnementsmodel voor de licentiëring van de Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials, Veeam ONE en het Veeam Management Pack wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe abonnementsmodel. Voordat deze wijzigingen worden ingevoerd, wordt u hierover geïnformeerd.

Gaat Veeam permanente licenties aanbieden voor de nieuwe producten?

Nee. De nieuwe producten zijn alleen leverbaar via een abonnementslicentie.

Hoe kan ik mijn abonnement continueren?

Als u het gebruik van uw Veeam-producten wilt continueren, moet u een nieuw een- of driejarig abonnement aanschaffen voordat uw huidige abonnement verloopt.

Is het mogelijk om een meerjarig abonnement te wijzigen in een eenjarig abonnement?

Nee.

Veelgestelde vragen over abonnementslicenties

 • "Public Sector"-prijzen zijn bedoeld voor in aanmerking komende eindgebruikers van overheidsinstellingen (alle niveaus) en NFP-organisaties (Not-For-Profit) in geselecteerde regio's. Deze SKU's beginnen met "P-".
 • "Internal Use Partner" is UITSLUITEND voor goedgekeurd intern gebruik van Veeam ProPartners en mag niet worden gebruikt voor het verlenen van services, verwerking door derden of wederverkoop. De aangegeven adviesprijs is netto voor de reseller. Deze SKU's beginnen met "I-".
 • "Education" is voor in aanmerking komende onderwijseindgebruikers in geselecteerde regio's. Deze SKU's beginnen met "E-".
 • “Hosting or Cloud Provider Only” is voor deelnemers aan het Veeam Cloud & Service Provider-programma. Deze SKU's beginnen met "H-". Voor meer informatie kunt u de VCSP-website bezoeken.

Raadpleeg de ondersteuningshandleiding van Veeam voor meer informatie over onderhoud en de EULA van Veeam voor meer informatie over licentiëring.

Begrippen en definities

Onder socket of CPU-socket wordt verstaan een fysieke connector tussen een microprocessor en een printplaat in een fysieke server; het aantal sockets is doorgaans gelijk aan het aantal processors.

Onder virtuele machine (VM) wordt verstaan een besturingsomgeving (al dan niet inclusief een besturingssysteem) binnen een hypervisor (Hyper-V, vSphere, enzovoort) die voorzien kan zijn van schijven, processors, geheugen, netwerkresources en andere virtuele resources en die een fysieke computer simuleert door de functies van zo'n apparaat te repliceren en uit te voeren.

Onder beheerde server wordt verstaan een fysieke server die virtuele machines host of bevat die worden beheerd door softwareproducten van Veeam.

Hebt u nog andere vragen?

Bekijk onze productspecifieke veelgestelde vragen in de rechternavigatie. Ook kunt u een van onze live productdemonstraties bijwonen of contact opnemen met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger.