Veeam Producten
 >  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veeam-licentiëring (alle producten)

Veeam® licentieert software op twee manieren:

 1. Aantal CPU-sockets op een beheerde server (of host)
  • De standaardmethode voor het licentiëren van Veeam-producten is per aantal sockets op beheerde servers (hosts).

   Voorbeeld: een klant heeft vier ESXi-servers met dual processor, quad core. Hiervoor moeten acht sockets worden gelicentieerd (4 hosts x 2 sockets/host = 8 sockets)

 2. Aantal beheerde VM's (alleen beschikbaar voor deelnemers van het Veeam Cloud & Service Provider-programma)

Veeam-licentievoorwaarden

Veeam heeft diverse licentievoorwaarden. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten contact op met uw Veeam ProPartner.

Permanente licentie

Softwarelicenties hebben geen vervaldatum en u kunt de producten altijd blijven gebruiken. Softwareonderhoud kan naar keuze van de klant jaarlijks worden verlengd om productupdates en ondersteuning te ontvangen.

Abonnementslicentie

Met de komst van versie 8 kunnen alle back-upproducten van Veeam (de Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication en Veeam Backup Essentials) via een jaarlijkse abonnementslicentie worden aangeschaft. Met dit licentiemodel hoeven klanten geen investering vooraf te doen en het financiële risico is minimaal.

Veeam biedt 1-, 2- en 3-jarige abonnementsopties met elk 24x7 Premium-ondersteuning. Aan het einde van de licentieperiode worden zowel het gebruik van het product als de ondersteuning ervan beëindigd. Klanten kunnen ervoor kiezen om hun abonnementslicentie te verlengen tegen het actuele tarief of om een nieuwe licentie te kopen.

Veeam Management Pack en Veeam ONE (standalone) zijn niet leverbaar als abonnementslicentie.

Hostingverhuur

Deelnemers aan het Veeam Cloud & Service Provider-programma kunnen producten per maand huren. Een overeenkomst voor één jaar kan vereist zijn. Voor meer informatie kunt u de VCSP-website bezoeken.

Veelgestelde algemene vragen over licentiëring

Hoe verleng ik mijn ondersteuning?

Als u uw ondersteuning wilt verlengen, vult u een aanvraag voor een verlengingsofferte in.

Hoe kan ik mijn licentie upgraden naar een andere editie?

Raadpleeg dit vergelijkingsdocument om te zien welke features in elke editie zijn opgenomen. Ga naar de Veeam Licensing-portal als u wilt upgraden.

Kan ik edities downgraden (bijvoorbeeld van Enterprise Plus naar Enterprise)?

Ja, editiedowngrades zijn mogelijk. Er worden geen boetes of kosten in rekening gebracht voor downgrades. Houd echter wel rekening met het volgende:
- Veeam betaalt het verschil in prijs tussen verschillende edities NIET terug
- Na downgrading moeten eventuele upgrades weer worden aangeschaft
- Als uw huidige ondersteuningscontract is verlopen, wordt uw onderhoudscontract verlengd tegen het dan geldende editietarief
- Editiewijzigingen zijn niet van invloed op de oorspronkelijke onderhoudscontractdatums
Veeam verlangt dat de eindgebruiker een 'Letter of Destruction' (LOD) ondertekent waarin staat dat de licentie van de hogere editie is tenietgedaan om een nieuw licentiebestand te maken. Als u een editiedowngrade wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van Veeam of met de ProPartner van uw voorkeur.

Kan ik mijn gelicentieerde sockets van de ene hypervisor naar een andere omwisselen?

Ja. U kunt uw gelicentieerde sockets op elk moment van de ene hypervisor naar een andere omwisselen. Neem hiervoor contact op met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger. Om de omzetting te vergemakkelijken kunt u gratis een tijdelijk licentiebestand krijgen met het totale aantal gelicentieerde sockets voor beide hypervisors. Hierdoor kunnen omgevingen naast elkaar bestaan op dezelfde back-upserver. Dit licentiebestand is gedurende drie maanden geldig en kan op verzoek worden verlengd (alleen voor omgevingen met grote aantallen sockets). Tijdens de duur van de tijdelijke licentie is technische ondersteuning voor beide hypervisors gratis inbegrepen.
Opmerking: klanten die licenties aanschaffen via de online Veeamshop, komen niet in aanmerking voor het omwisselen van hypervisors.

Worden gelicentieerde sockets voor elke hypervisor bijgehouden in dezelfde pool?

Nee, elke hypervisor heeft zijn eigen aantal sockets in het licentiebestand.

Is de socketprijs verschillend, afhankelijk van de hypervisor?

Nee, de prijs is hetzelfde, ongeacht de hypervisor.

Ik ben een serviceprovider. Kan ik mijn Veeam-licenties gebruiken om de VM's van mijn klanten te beheren?

Alleen als u Veeam Hosting- of Cloud Provider-licenties hebt aangeschaft. Als u wilt controleren of u de juiste licenties hebt, kunt u contact opnemen met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger.

Licenties met een speciale prijs

 • "Public Sector"-prijzen zijn bedoeld voor in aanmerking komende eindgebruikers van overheidsinstellingen (alle niveaus) en NFP-organisaties (Not-For-Profit) in geselecteerde regio's. Deze SKU's beginnen met "P-".
 • "Internal Use Partner" is UITSLUITEND voor goedgekeurd intern gebruik van Veeam ProPartners en mag niet worden gebruikt voor het verlenen van services, verwerking door derden of wederverkoop. De aangegeven adviesprijs is netto voor de reseller. Deze SKU's beginnen met "I-".
 • "Education" is voor in aanmerking komende onderwijseindgebruikers in geselecteerde regio's. Deze SKU's beginnen met "E-".
 • “Hosting or Cloud Provider Only” is voor deelnemers aan het Veeam Cloud & Service Provider-programma. Deze SKU's beginnen met "H-". Voor meer informatie kunt u de VCSP-website bezoeken.

Raadpleeg de ondersteuningshandleiding van Veeam voor meer informatie over onderhoud en de EULA van Veeam voor meer informatie over licentiëring.

Begrippen en definities

Onder socket of CPU-socket wordt verstaan een fysieke connector tussen een microprocessor en een printplaat in een fysieke server; het aantal sockets is doorgaans gelijk aan het aantal processors.

Onder virtuele machine (VM) wordt verstaan een besturingsomgeving (al dan niet inclusief een besturingssysteem) binnen een hypervisor (Hyper-V, vSphere, enzovoort) die voorzien kan zijn van schijven, processors, geheugen, netwerkresources en andere virtuele resources en die een fysieke computer simuleert door de functies van zo'n apparaat te repliceren en uit te voeren.

Onder beheerde server wordt verstaan een fysieke server die virtuele machines host of bevat die worden beheerd door softwareproducten van Veeam.

Hebt u nog andere vragen?

Bekijk onze productspecifieke veelgestelde vragen in de rechternavigatie. Ook kunt u een van onze live productdemonstraties bijwonen of contact opnemen met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger.