Directe verkooplijn: +31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Nederlands

Veelgestelde vragen

Veeam-licentiëring (alle producten)

Veeam® biedt uiteenlopende softwarelicenties, afhankelijk van het specifieke product en/of de use case waarvoor u belangstelling hebt. Dit betreft licenties op basis van het aantal CPU-sockets op een beheerde server (of host), evenals op basis van het aantal beheerde VM's, fysieke servers, workstations, cloudinstances en/of gebruikers.

Veeam-licentievoorwaarden

Veeam heeft diverse licentievoorwaarden. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten contact op met uw Veeam ProPartner.

Permanente (perpetual) licentie

Softwarelicenties hebben geen vervaldatum en u kunt de producten altijd blijven gebruiken. Elke nieuwe permanente (perpertual) licentie die wordt aangeschaft, is inclusief één jaar Basic-support en -onderhoud.

Als u een actief onderhoudscontract hebt, krijgt u:

 • Productupdates en nieuwe belangrijke releases
 • Toegang tot technische support
 • Toegang tot de portal voor het beheer van licentiesleutels

Let op: Als uw onderhoudscontract is verlopen, kunt u geen licentiesleutels beheren en downloaden. Veeam adviseert klanten om altijd een back-up te maken van alle licentiebestanden. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over verlenging van support.

Abonnementslicentie

Met abonnementslicenties kunnen klanten de kosten vooraf verlagen terwijl het product voor een bepaalde periode wordt gelicentieerd.

Softwarelicenties en het gebruik van de producten verlopen aan het einde van de abonnementsperiode en zijn inclusief 24x7 Production-support.

Er zijn abonnementslicenties voor één tot vijf jaar verkrijgbaar. Klanten kunnen ervoor kiezen om het volledige abonnement vooraf te betalen of om per jaar te betalen. Aan het einde van de licentieperiode worden zowel het gebruik van het product als de support ervan beëindigd. Klanten die het product willen blijven gebruiken, kunnen een nieuwe abonnementslicentie aanschaffen tegen het op dat moment geldende tarief.

Opmerking: De beschikbaarheid van permanente (perpetual) licenties en abonnementslicenties verschilt per product. Ga op productniveau na of het product van uw keuze wordt aangeboden met een permanente (perpetual) licentie, een abonnementslicentie of beide. 

MEER INFORMATIE OVER ABONNEMENTSLICENTIES

Hostingverhuur

Deelnemers aan het Veeam Cloud & Service Provider-programma kunnen producten per maand huren. Een overeenkomst voor één jaar kan vereist zijn. Ga naar de VCSP-pagina voor meer informatie.

Veelgestelde algemene vragen over licenties

Hoe kom ik aan een licentiebestand voor Veeam-producten?
Als u een actief supportcontract hebt, kunt u zich aanmelden bij de License Management-portal en het licentiebestand downloaden. Als u niet de licentiebeheerder bent voor uw account, hebt u de mogelijkheid om het bestand naar de licentiebeheerder te verzenden. Als u uw licentiebestanden niet kunt vinden in de portal, opent u een nieuwe licentiëringscase.
Onder welke voorwaarden kan ik licenties samenvoegen of splitsen?

U kunt twee of meer licentiebestanden samenvoegen, als ze aan de volgende criteria voldoen:

 • Voor alle licenties moeten actieve supportcontracten beschikbaar zijn.
 • Alle licenties moeten voor hetzelfde product en dezelfde versie zijn uitgegeven.
 • Alle licenties moeten hetzelfde licentiemodel hanteren (abonnement, permanent/perpetual, huur, enzovoort).
 • Alle licenties moeten betrekking hebben op dezelfde eenheid (socket, VM, gebruiker, enzovoort), met uitzondering van Veeam Agents waarin licenties voor workstations en servers kunnen worden gecombineerd.
 • De licentiebeheerder is voor alle licentiebestanden hetzelfde.
 • Alle licenties moeten voor hetzelfde bedrijf zijn uitgegeven.

Als aan alle bovenstaande criteria wordt voldaan, ziet u een knop Merge (Samenvoegen) op de License Management-portal. Als u op deze knop klikt, kunt u selecteren welke licentiebestanden moeten worden samengevoegd. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor de License Management-portal.

Opmerking: Wanneer twee of meer licentiebestanden worden samengevoegd, krijgt de samengevoegde licentie de vroegste vervaldatum. Bijvoorbeeld: u hebt twee licentiebestanden, waarvan de eerste verloopt op 30 december 2017 en de andere op 1 februari 2018. Het samengevoegde licentiebestand verloopt op 30 december 2017. Ook al heeft het samengevoegde licentiebestand een vroegere supportvervaldatum, dan krijgt u toch technische support overeenkomstig uw supportcontract(en).
Als u een licentiebestand wilt splitsen, opent u in de License Management-portal een licentiëringscase via het tabblad Get Support (Support ontvangen).

Hoe kom ik erachter wie voor mijn bedrijf de licentiebeheerder is?
Ga naar de Veeam Licensing-portal om de licentiebeheerder voor elke support-id (contractnummer) te bekijken.  Als u een wijziging van de licentiebeheerder wilt aanvragen, opent u een licentiëringscase.
Hoe kan ik de licentiebeheerder wijzigen?
Als u de licentiebeheerder wilt wijzigen of beheerdersrechten met een collega wilt delen, opent u een case. Meld u hiervoor aan bij Mijn account, open het tabblad Support, selecteer Open a case (Case openen), klik op Licensing (Licenties), selecteer Change/Add license administrator (Licentiebeheerder wijzigen/toevoegen) in de vervolgkeuzelijst en vul de vereiste gegevens in zoals in de onderstaande afbeelding: 
Kan ik een ouder licentiebestand gebruiken met de meest recente softwarerelease?
Dat hangt ervan af. Als het licentiebestand en de softwareversie overeenkomen (beide zijn bijvoorbeeld v9), kunt u de licentie zonder probleem gebruiken. Als ze niet overeenkomen, zal het bestand installatie niet toestaan. Als u bijvoorbeeld een v8-licentie probeert te gebruiken voor een v9-installatie, ziet u de foutmelding 'License expired' (Licentie verlopen). Via de License Management-portal kunt u altijd een licentiebestand downloaden voor de huidige en voor de meest recente vorige versie van onze producten. 
Open het bestand met een teksteditor, als u de versie van het licentiebestand wilt controleren.
Kan ik de licentie van een testversie wijzigen in een betaalde licentie zonder data kwijt te raken?
Ja. Ga hiervoor naar Help -> License (Licentie) -> Install license (Licentie installeren) en wijs het nieuwe licentiebestand aan. Dit heeft geen enkele invloed op uw taken, instellingen en back-upbestanden.
Als ik mijn licentiebestand upgrade, raak ik dan opgeslagen gegevens of taken kwijt?
Nee.
Moet ik Veeam-producten opnieuw installeren wanneer ik het licentiebestand wijzig?
Nee. Als u een upgrade naar een nieuwe versie uitvoert, hoeft u alleen het installatieprogramma uit te voeren en te verwijzen naar het licentiebestand voor de versie die wordt geïnstalleerd.
Ik heb een actief supportcontract en ik wil een oude versie van Veeam blijven gebruiken. Hoe kom ik aan een oudere licentie?
Als u een licentiebestand nodig hebt voor een versie van Veeam die niet meer wordt ondersteund, opent u een licentiëringscase. Via de portal kunt u een licentiebestand downloaden voor de huidige en de vorige versie van ons producten.
Hoe verleng ik mijn support?
Voor verlenging van de support vult u een aanvraag voor een verlengingsofferte in.
Hoe kan ik mijn licentie upgraden naar een andere versie?
Er kunnen upgrade-SKU's worden aangeschaft. Raadpleeg dit vergelijkingsdocument als u wilt weten over welke functies elke versie beschikt. Ga naar de Veeam Licensing-portal als u wilt upgraden.
Hoe kan ik mijn licenties samenvoegen?
Alleen een aangewezen licentiebeheerder die in uw licentiebestand staat vermeld, kan licenties samenvoegen, upgraden en downgraden. Volg dit document voor gedetailleerde instructies en zorg dat aan alle voorwaarden voor een licentiesamenvoeging is voldaan.
Hoe installeer ik een nieuwe licentiesleutel in het product?

Veeam Backup & Replication: 
Volg de onderstaande stappen in de gebruikersconsole om een nieuwe sleutel toe te voegen aan een geïnstalleerde versie van Veeam Backup & Replication™: 
Menu -> Help -> License -> Install license
Ga naar deze pagina voor meer informatie. 

Veeam ONE: 
Voor Veeam ONE™ past u de nieuwe sleutel toe via 'Veeam ONE Monitor client -> Help -> License information' of 'Veeam ONE Reporter Web UI -> Configuration -> License'. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Kan ik productversies downgraden (bijvoorbeeld van Enterprise Plus naar Enterprise)?

Ja, downgrades van productversies zijn mogelijk. Er worden geen boetes of kosten in rekening gebracht voor downgrades van productversies. Houd echter wel rekening met het volgende:

 • Veeam betaalt het verschil in prijs tussen verschillende versies NIET terug.
 • Na downgrading moeten eventuele upgrades weer worden aangeschaft.
 • Als uw huidige supportcontract is verlopen, wordt uw onderhoudscontract verlengd tegen het dan geldende tarief voor de versie.
 • Versiewijzigingen zijn niet van invloed op de oorspronkelijke onderhoudscontractdatums.
 • Alleen klanten die momenteel support ontvangen, komen in aanmerking voor downgrades.

Veeam verlangt dat de eindgebruiker een 'Letter of Destruction' (LOD) ondertekent waarin staat dat de licentie van de hogere versie is tenietgedaan om een nieuw licentiebestand te maken. Als u een versiedowngrade wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van Veeam of met de ProPartner van uw voorkeur.

Kan ik mijn gelicentieerde sockets van de ene hypervisor naar een andere omwisselen?
Ja. U kunt uw gelicentieerde sockets op elk moment naar een andere hypervisor omwisselen door een licentiëringscase te maken. Om de omzetting te vergemakkelijken kunt u gratis een tijdelijk licentiebestand krijgen met het totale aantal gelicentieerde sockets voor beide hypervisors. Hierdoor kunnen omgevingen naast elkaar bestaan op dezelfde back-upserver. Dit licentiebestand is gedurende drie maanden geldig en kan op verzoek worden verlengd (alleen voor omgevingen met grote aantallen sockets). Tijdens de duur van de tijdelijke licentie is technische support voor beide hypervisors inbegrepen zonder extra kosten. Alleen klanten die momenteel support ontvangen, komen in aanmerking voor omwisselen. 
Worden gelicentieerde sockets voor elke hypervisor bijgehouden in dezelfde pool?
Nee, elke hypervisor heeft zijn eigen aantal sockets in het licentiebestand.
Is de socketprijs verschillend, afhankelijk van de hypervisor?
Nee, de prijs is hetzelfde, ongeacht de hypervisor.
Ik ben een Partner en ik wil de licenties van mijn eindgebruikers beheren. Hoe doe ik dat?
Open een licentiëringscase met een bevestiging van uw eindgebruiker(s). Zorg dat u hun contractnummers vermeld (open het licentiebestand om ze te vinden). Een andere mogelijkheid is dat uw eindgebruiker een licentiëringscase opent en verzoekt om u aan te wijzen als de nieuwe licentiebeheerder.
Ik ben een serviceprovider. Kan ik mijn Veeam-licenties gebruiken om de VM's van mijn klanten te beheren?
Alleen als u Veeam Hosting- of Cloud Provider-licenties hebt aangeschaft. Als u wilt controleren of u de juiste licenties hebt, kunt u contact opnemen met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger.
Wat is een automatische licentie-update?
Vanaf versie 7 patch 4 ondersteunt Veeam Backup & Replication automatische licentie-update. Als deze functie is ingeschakeld, communiceert Veeam-back-upserver (of Veeam Backup Enterprise Manager-server, indien gebruikt) proactief met de Veeam-licentieportal om een nieuwe licentie te ontvangen voordat de huidige licentie verloopt. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor VMware en voor Hyper-V van Veeam Backup & Replication voor meer informatie over het inschakelen van deze functie.

Veelgestelde algemene vragen over abonnementslicenties

Waarom hanteert Veeam voor nieuwe producten een abonnementsmodel?

Omdat de markt in toenemende mate overstapt op abonnementslicenties, heeft Veeam klanten toegezegd om steeds meer producten via een abonnementsmodel aan te bieden.
De voordelen van dit model voor klanten zijn:

 • Lagere kosten: Door lagere initiële kosten kunt u de aanschaf doen binnen de operationele kosten (OpEx).
 • Voorspelbare prijzen: Schaf een contract voor drie jaar aan en profiteer van vaste prijzen door vooraf te betalen.
 • Betalen voor gebruik: Koop alleen wat u nu nodig hebt en pas dit naar boven of beneden aan op basis van de behoefte op het moment van verlenging.
 • U zit niet vast aan een leverancier: Als u niet tevreden bent, kunt u ervoor kiezen uw abonnement niet te verlengen.
 • De nieuwste technologie: U beschikt over de meest recente productreleases zonder permanente onderhoudskosten.
 • Support inbegrepen: U krijgt 24.7.365 Production-support voor de volledige duur van uw licentie zonder extra kosten.
 • Tijdswaarde van geld: Beschik langer over uw geld doordat u geen grote uitgaven vooraf hoeft te doen
Wat houdt het nieuwe abonnementsmodel van Veeam in?

De nieuwe producten van Veeam (hieronder vermeld) zijn verkrijgbaar met abonnementslicenties voor één tot vijf jaar. Als u het product na de vervaldatum van de licentie wilt blijven gebruiken, moet u de licentie verlengen.

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Essentials™
 • Veeam ONE
 • Veeam Agent voor Microsoft Windows
 • Veeam Agent voor Linux
 • Veeam Backup voor Microsoft Office 365
 • Veeam Cloud Connect for the Enterprise

U kunt ervoor kiezen om het volledige abonnement vooraf te betalen of u kunt per jaar betalen. Bij betaling vooraf of bij het afsluiten van een langer abonnement ontvangt u meer korting. Elke abonnementslicentie is inclusief 24.7.365 Production-support. Voor abonnementsprijzen en -licenties zijn Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 of nieuwer en/of Veeam ONE 9.5 Update 3 of nieuwer vereist.

Kunnen de nieuwere producten van Veeam stand-alone worden gebruikt of zijn hiervoor andere Veeam-producten vereist?

Indien beschikbaar, is Veeam Availability Orchestrator leverbaar als een add-on abonnement (per VM) voor bestaande/nieuwe aankopen van de Veeam Backup & Replication Enterprise Plus-versie of de Veeam Availability Suite Enterprise Plus-versie.

Veeam Agents voor Microsoft Windows of Linux en Veeam Backup voor Microsoft Office 365 kunnen worden gebruikt met of zonder de Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication of Veeam Backup Essentials.

Veeam Availability Console is GRATIS en wordt gebruikt om workloads te beheren voor Veeam Agents voor Microsoft Windows en Linux, en de Veeam Availability Suite of Veeam Backup & Replication.

Zijn minimumafnamen vereist?

Ja, er gelden minimumafnamen waaronder:

Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Essentials en Veeam ONE:

Een minimumafname van een abonnementslicentie voor tien (10) VM’s

Veeam Agents voor Microsoft Windows en Linux:

 • Workstation: Minimaal vijf (5) licenties per order
 • Server: Leverbaar in elk gewenst aantal

Opmerking: Er is slechts één agent vereist per server- of workstationinstance (dat wil zeggen per fysieke on-premises server/workstation of per public-cloudinstance).

Veeam Backup voor Microsoft Office 365:

 • Gebruiker: Minimaal tien (10) licenties per order
Biedt Veeam offer permanente licenties voor de Veeam Agents en Veeam Backup voor Microsoft Office 365?
Nee. Deze producten zijn alleen leverbaar met een abonnementslicentie.
Hoe kan ik mijn abonnement verlengen?
Als u uw Veeam-producten wilt blijven gebruiken via een abonnement, schaft u een extra abonnementslicentie aan voordat uw huidige abonnement vervalt.
Is het mogelijk om een meerjarig abonnement te wijzigen in een eenjarig abonnement?
Nee, dit is niet beschikbaar.
Hoe migreer ik van een permanente (perpetual) productcontract naar een abonnementslicentie?
Klanten kunnen van een permanente (perpetual) licentie op basis van sockets naar een abonnementslicentie migreren door een migratie-SKU aan te schaffen. Deze SKU is bedoeld voor bestaande klanten met permanente (perpetual) licenties per socket die naar abonnementslicenties per VM willen migreren (om extra licenties per VM aan te schaffen). Door aanschaf van deze SKU wordt de support voor de permanente (perpetual) licentie uitgebreid van één naar drie jaar en wordt het permanente (perpetual) contract omgezet in een abonnement. Klanten die meer VM's willen toevoegen dan de opgegeven migratielimiet, moeten een abonnement per VM aanschaffen tegen de abonnementsprijs. Alle gemigreerde permanente (perpetual) licenties per socket moeten door de eindgebruiker worden vernietigd. Klanten kunnen vooraf betalen voor een SKU voor drie jaar of kiezen voor een jaarlijkse verlenging voor een periode van in totaal drie jaar tijdens de migratieperiode. Na deze periode worden alle gemigreerde licenties verlengd op basis van de abonnementsprijzen per VM. Een migratie van permanente (perpetual) sockets naar een abonnement per VM moet worden uitgevoerd voor het volledige aantal sockets in de totale omgeving van de klant, ongeacht afzonderlijke contracten voor producten.  Gedeeltelijke migraties zijn niet toegestaan. 
Hoe migreer ik van een permanent (perpetual) productcontract naar een abonnementslicentie?
Klanten kunnen van een permanente (perpetual) licentie op basis van sockets naar een abonnementslicentie migreren door een migratie-SKU aan te schaffen. Deze SKU is bedoeld voor bestaande klanten met permanente (perpetual) licenties per socket die naar abonnementslicenties per VM willen migreren (om extra licenties per VM aan te schaffen). Door aanschaf van deze SKU wordt support voor de permanente (perpetual) licentie met één of twee jaar verlengd en het permanente (perpetual) contract omgezet in een abonnement. Klanten die meer VM’s nodig hebben dan de migratielimiet, moeten een abonnement per VM tegen abonnementsprijs aanschaffen. Alle gemigreerde permanente (perpetual) licenties per socket moeten door de eindgebruiker worden vernietigd. Na de migratie worden alle toekomstige aankopen met betrekking tot de gemigreerde licenties gebaseerd op de abonnementsprijzen per VM. Klanten kunnen vooraf betalen voor een SKU voor twee jaar, of jaarlijks verlengen voor een periode van één of twee jaar tijdens de migratieperiode. Na deze periode worden alle gemigreerde licenties verlengd op basis van de abonnementsprijzen per VM. Een migratie van permanente sockets naar een abonnement per VM moet worden uitgevoerd voor het volledige aantal sockets in de totale omgeving van de klant, ongeacht afzonderlijke contracten voor dat product. Gedeeltelijke migraties zijn niet toegestaan.

Licenties met een speciale prijs

 • "Public Sector"-prijzen zijn bedoeld voor in aanmerking komende eindgebruikers van overheidsinstellingen (alle niveaus) en non-profitorganisaties in geselecteerde regio's. Deze SKU's beginnen met "P-".
 • "Internal Use Partner" is UITSLUITEND voor goedgekeurd intern gebruik van Veeam ProPartners en mag niet worden gebruikt voor het verlenen van services, verwerking door derden of wederverkoop. De aangegeven adviesprijs is netto voor de reseller. Deze SKU's beginnen met "I-".
 • "Education" is voor in aanmerking komende eindgebruikers in het onderwijs in geselecteerde regio's. Deze SKU's beginnen met "E-".
 • “Hosting or Cloud Provider Only” is voor deelnemers aan het Veeam Cloud Provider-programma. Deze SKU's beginnen met "H-". Ga naar de VCSP-pagina voor meer informatie.

Raadpleeg de Support Guide van Veeam voor meer informatie over onderhoud en de EULA van Veeam voor meer informatie over licenties.

Begrippen en definities

 • Met socket of CPU-socket wordt een fysieke connector bedoeld tussen een microprocessor en een circuitboard op een fysieke server. Meestal is het aantal sockets gelijk aan het aantal processors.
 • Onder virtuele machine (VM) wordt een besturingsomgeving verstaan (al dan niet inclusief een besturingssysteem) binnen een hypervisor (Hyper-V, vSphere, enzovoort) die voorzien kan zijn van schijven, processors, geheugen, netwerkresources en andere virtuele resources en die een fysieke computer simuleert door de functies van zo'n apparaat te repliceren en uit te voeren.
 • Een beheerde server is een fysieke server die virtuele machines host of bevat die door software van Veeam worden beheerd.

Hebt u nog andere vragen?

Bekijk onze productspecifieke veelgestelde vragen in de rechternavigatie. Ook kunt u een van onze live productdemo's bijwonen of contact opnemen met uw Veeam-verkoopvertegenwoordiger.