+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL
Gratis testversie

NIEUW Veeam ONE
en Veeam ONE Community Edition
9.5

Onderdeel van de Veeam Availability Suite

Volledig inzicht in uw gehele virtuele omgeving

Veeam® ONE™ integreert naadloos in uw gehele IT-omgeving, en biedt volledig inzicht in uw virtuele en door Veeam beveiligde cloud-based en fysieke workloads. Deze oplossing biedt functies voor monitoring en rapportage en intelligente tools die uw bedrijf helpen met de vereiste automatisering en controle om Availability te garanderen, door u te beschermen tegen mogelijke problemen voordat er sprake is van operationele gevolgen.

Wat is er nieuw in Veeam ONE 9.5?

 • Veeam Intelligent Diagnostics waarmee u onjuiste configuraties en infrastructuurproblemen zelf kunt identificeren en oplossenNIEUW
 • Herstelacties voor zelfherstelNIEUW
 • Monitoring en rapportage voor Veeam Agents
 • Rapportage voor back-upcompliance
 • Chargeback- en factureringsfuncties voor virtuele en back-upinfrastructuren
 • Geavanceerde implementatiescenario's voor ondernemingen
 • Heatmaps ― voor real-time inzicht in back-uprepository’s en proxy’sNIEUW
 • Nog meer backup report pack-aanpassingen

24x7 prestatiemonitoring en alarmering

Evaluatie van de infrastructuur: Hyper-V-, VMware-, agentworkloads en Veeam Backup & Replication

Veeam ONE biedt realtime onbeheerde tools voor 24x7 prestatiemonitoring van uw back-up- en virtuele VMware vSphere- en Microsoft Hyper-V  omgevingen. U wordt attent gemaakt op problemen voordat applicaties en gebruikers nadelige gevolgen ondervinden. De monitoringtool biedt onder andere de volgende functies:

 • Realtime dashboards waarbij u met één klik kunt inzoomen
 • Meer dan 200 vooraf ingestelde alerts op basis van best practices
 • Gedetailleerde heatmapsNIEUW met diepgaand inzicht in back-uprepository’s en proxy’s
 • Verbeterde Business ViewNIEUW om de statussen van VM’s en agents eenvoudig te groeperen en te monitoren
 • Uitgebreide knowledge base die aan elke alert is gekoppeld
 • Gedetailleerde informatie aan de hand waarvan u de hoofdoorzaak kunt achterhalen en problemen snel kunt oplossen
 • Specifieke alertdashboards waarmee problemen veel sneller kunnen worden opgespoord en verholpen
 • Dashboards voor prestaties en trends van back-upinfrastructuren
 • Dashboards voor de grootste resourceverbruikers

U kunt dashboards ook aanpassen aan uw specifieke behoeften. Zo kunt u inzoomen en de prestaties, alerts, back-upstatus en belangrijkste VM van een specifiek cluster of een bepaalde business unit monitoren.

Evaluatie van prestaties en configuratie

Weet u echt wat er op elk moment gebeurt in uw VMware- of Hyper-V-omgeving? Kunnen pieken in de belasting goed worden opgevangen? Met de juiste tools voor vSphere- en Hyper-V-prestatiemonitoring kunt u resourcetoewijzing en -verbruik bijhouden, essentieel voor het garanderen van de Availability van IT-services. Veeam ONE helpt u met de evaluatie van de prestaties en configuratie zodat u inzicht heeft in het volgende:

 • Wat de grootste resourceverbruikers zijn en welke hosts het minst belast zijn
 • Wat de realtime en cumulatieve I/O-belasting en -latency is voor datastores
 • Of datastore-latency en IOPS een grotere back-upbelasting kunnen toestaan
 • De resourceverbruiksgegevens voor hosts, clusters, resourcepools en datastores
 • VM's die niet kunnen worden beveiligd als gevolg van niet-ondersteunde configuratie (bijvoorbeeld VM's met pRDM of onafhankelijke schijven in VMware Storage), overbelasting en nog veel meer!

NIEUW Intelligente automatisering en diagnose voor groeiende bedrijfsomgevingen

Het kan een aanzienlijke impact op de uptime en de kosten hebben wanneer u handmatig moet reageren op back-upalerts en uren kwijt bent aan supporttelefoontjes voor het herstellen van onjuiste configuraties. Dankzij de ingebouwde intelligente automatisering van Veeam ONE kunnen bedrijven een aanzienlijke verbetering van de responstijden realiseren, terwijl de kosten dalen en de Availability van kritieke resources en workloads is gegarandeerd.
 

Veeam Intelligent DiagnosticsNIEUW zorgt dankzij geavanceerde gegevensintelligentie voor lagere beheerkosten. Dankzij proactieve identificatie en signalering van bekende problemen in een Veeam-omgeving zijn self-support oplossingen beschikbaar via hotfixes of herconfiguraties. Deze functie helpt bij het volgende:

 • Verminderen van downtime en productiviteitsverlies als gevolg van handmatige supporttelefoontjes voor het oplossen van problemen: ingebouwde analysefuncties en alertfeeds die door Veeam Support worden onderhouden, bieden oplossingen voor bekende software- en infrastructuurproblemen die van invloed zijn op de prestaties
 • Verminderen van de impact op de belasting van de back-upserver om 24/7 ononderbroken probleemmonitoring van meerdere servers tegelijk mogelijk te maken, ongeacht de conditie ervan, door ontvangst van alerts via Veeam ONE, onafhankelijk van Veeam Backup & Replication
 • Eenvoudig documenteren van verbeterde ROI en afname van downtime dankzij ingebouwde dagelijkse rapporten waarin mogelijke onjuiste configuraties en het aantal opgeloste problemen in een bepaalde periode worden vermeld

HerstelactiesNIEUW zorgen voor verbetering van de responstijden en afname van de IT-beheerkosten; vooraf gedefinieerde en geautomatiseerde oplossingen voor veelvoorkomende problemen met betrekking tot back-up en de virtuele infrastructuur maken herstelacties voor zelfherstel mogelijk. Gebruikers kunnen nu:

 • Controle houden door het toevoegen van vooraf gedefinieerde aanpasbare herstelacties die zijn gekoppeld aan 10 van de meest voorkomende Veeam ONE-alerts. Dit maakt automatisering of semi-automatisering van reacties mogelijk zodat actie kan worden ondernomen, zowel onmiddellijk als na handmatige goedkeuring voordat wijzigingen in de infrastructuur worden geïmplementeerd
 • Downtime verminderen omdat handmatige reacties op alerts overbodig worden door het inschakelen van policygestuurde automatische fixes voor veelvoorkomende problemen met betrekking tot de back-upinfrastructuur en back-uptaken, voordat deze in realtime optreden
 • Automatiseren van follow-up oplossingen voor veelvoorkomende problemen die alerts triggeren zoals “back-uptijd gemist”, “te veel VM-snapshots” en “VM’s die worden uitgevoerd op open of actieve snapshots”; deze kunnen een follow-up oplossing schrijven om VM’s automatisch opnieuw te starten na het stoppen van een kritieke applicatie

Chargeback en facturering voor virtuele en back-upinfrastructuren

Voor IT-afdelingen en serviceproviders

Met de krachtige chargeback- en factureringsfuncties kunnen bedrijven en serviceproviders de kosten voor computing- en opslagresources binnen hun organisaties of dienstenpakketten berekenen en deze kosten bij afzonderlijke afdelingen of klanten in rekening brengen op basis van hun resourcegebruik. De volgende rapporten zijn beschikbaar:

 • Doorbelasting op basis van VM-configuratie: Identificeer de duurste VM's in uw infrastructuur en belast de kosten aan afdelingen/klanten door op basis van hun VM-configuratie.
 • Doorbelasting op basis van VM-prestaties: Belast kosten door aan afdelingen/klanten op basis van hun feitelijke resourcegebruik (d.w.z. computing en opslag) en identificeer de duurste resources en VM's in een infrastructuur.
 • Doorbelasting hostconfiguratie: Bepaal de bekende prijs van een host en opslag om de prijs voor VM-configuratie te berekenen en vervolgens de kosten aan afdelingen/klanten door te belasten op basis van de prijs van elke VM op de host, inclusief specificaties van CPU, geheugen en verbruikte opslag.
 • Doorbelasting op basis van hostresourcegebruik: Bepaal prijzen voor de host en opslag (optioneel) en bereken vervolgens de prijs van elke VM op basis van het feitelijke CPU-, geheugen- en opslaggebruik van de host.

Bedrijfsmatige en technische overzichten van uw infrastructuur

Naarmate workloads meer divers worden, hebben bedrijven aanvullende en meer gedetailleerde categorisaties nodig. Veeam ONE biedt zowel technisch- als bedrijfsgeoriënteerde weergaven van de virtuele infrastructuur. U kun eenvoudig monitoren en rapporteren over dynamisch samengestelde groepen hosts, clusters, virtuele machines (VM’s ) en datastores, gecategoriseerd op:

 • Business unit
 • Geografische locatie
 • Afdeling
 • Serviceniveau
 • Servertype
 • Andere gedefinieerde criteria

Met Veeam Business View kunt u de prestaties en status van applicaties eenvoudig monitoren, ongeacht de geografische locatie ervan, en Business View-objecten op basis van meerdere parameters categoriseren. Zo kunt u inzichtelijk maken hoe investeringen in de infrastructuur worden benut. Met deze functie kunt u problemen binnen een groep oplossen door beheerders toe te wijzen om specifieke parameters te beheren. Verder kunt u met behulp van tags op basis van CPU, geheugen en locatie de risico's verminderen. Automatische toewijzing van VMware-tags wordt ingezet ter ondersteuning van op rollen gebaseerd toegangsbeheer en om menselijke fouten te voorkomen ―inclusief het taggen van gevoelige gegevens op basis van locatie om te voldoen aan compliancevereisten zoals GDPR.

Monitoring en rapportage van de back-upinfrastructuur voor virtuele en fysieke machines

Availability is afhankelijk van de status en prestaties van de back-upinfrastructuur. Veeam ONE biedt een specifieke set evaluatierapporten om te waarborgen dat de configuratie van al uw VM’s en agents wordt ondersteund, VM’s door back-uptaken worden verwerkt, back-ups conform planning worden uitgevoerd en dat er voldoende opslagruimte voor uw retention policy beschikbaar is. Met behulp van speciale evaluatierapporten wordt gecontroleerd of uw Veeam Backup & Replication-installatie in overeenstemming is met alle bekende best practices. De volgende back-uprapportages zijn onder andere beschikbaar:
 • Evaluatie en audits van de back-upinfrastructuur inclusief een complete change tracking-engine voor back-upomgevingen: u kunt forensische analyses op de back-upinfrastructuren uitvoeren door de originele en de gewijzigde builds te vergelijken, en u houdt strikte controle op wijzigingen om operationele risico's te verminderen
 • AgentrapportageVERBETERD met informatie over beveiligde en niet-beveiligde fysieke agents, evenals een rapport met historische informatie over de back-uppolicy voor agents om trends te analyseren en te bepalen hoe policy’s en back-uptaken zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld, plus een rapport met informatie over agents zonder gearchiveerde back-upkopieën, en nog veel meer: zo kan worden gewaarborgd dat gebruikers aan best practices voor back-ups voldoen
 • Met informatie over beveiligde en niet-beveiligde fysieke agents, waaronder data op het aantal en de typen beveiligde agents, back-upstatus met aantal succesmeldingen, waarschuwingen en fouten en redenen waarom agents niet-beveiligd zijn
 • Prestaties en bandbreedtebesparingen dankzij de ingebouwde WAN-acceleratie van Veeam
 • Controle van de herstelactiviteiten van operators
 • Status van back-up- en replicatietaken
 • Onbeveiligde VM's die niet worden gedekt door back-uptaken
 • Tracering van wijzigingen in de configuratie van back-upjobs 
 • En 20 andere rapporten!

Gratis

Veeam ONE 9.5

Geen functiebeperkingen gedurende 30 dagen!

Capaciteitsplanning voor vSphere, Hyper-V en back-up

Op basis van historische gegevens levert Veeam ONE prestatieprognoses en capaciteitsplanning voor uw VMware vSphere-, Microsoft Hyper-V- en back-upinfrastructuren. U kunt resourcegebruik en gebruikstrends met 'what-if'-modellering prognosticeren en overtoewijzing van resources bijhouden voor uw back-up- en virtuele infrastructuren.

Is het mogelijk om nog drie SQL-servers toe te voegen en twee hosts stil te leggen voor onderhoud? Op basis van de geprognosticeerde gegevens van Veeam ONE hoeft u hier bij de capaciteitsplanning geen slag meer naar te slaan. Nu kunt u verschillende implementatieprojecten beheren, hardware-upgrades en downtime van servers plannen in het volle vertrouwen dat uw omgeving dit aankan. Met Veeam ONE kunt u:

 • Zien wanneer de verwerkings- of opslagresources opraken op basis van verbruikstrends
 • Weten wanneer de ruimte van back-up repository's opraakt voor de geconfigureerde back-uptaken
 • Availability van resources emuleren bij het toevoegen van nieuwe VM’s, hosts, computers of opslagresources
 • Heterogene uitbreiding en wijzigingen voor VMware en Hyper-V plannen
 • Rekening houden met meerdere capaciteitsplanningsprojecten en reserveringen maken
 • U hoeft er geen slag meer naar te slaan of Excel- of handmatige berekeningen uit te voeren

Monitoring en rapportage voor serviceproviders

MSP’s (Managed Service Providers) en VCSP’s (Veeam Cloud & Service Providers) kunnen met behulp van multi-tenant-rapportage en configuratie compleet inzicht krijgen in het resourceverbruik in de omgeving van elke klant:

 • Chargeback voor virtuele infrastructuren
 • Een factureringsstructuur voor BaaS-klanten (Backup as a Service)
 • Beschik over rapportage en monitoring voor vCloud Director-infrastructuur en -context
 • Breid uw dienstenaanbod uit door klanten (tenants) self-service monitoring en rapportage te bieden
 • Maak gebruik van SSO en lokale vSphere/vCD-gebruikers om prestatiegegevens te leveren

Veeam ONE helpt MSP's om niet harder maar slimmer te werken en de gegevens van klanten op een verantwoordelijke wijze te beschermen doordat handmatige rapportagefuncties, die soms kunnen resulteren in onbedoelde openbaarmaking van gegevens, niet meer nodig zijn.

Analyse van onbewerkte gegevens en geavanceerde rapportaanpassingen

Soms hebt u voor uw analyse enkel de onbewerkte gegevens nodig. Met Veeam ONE hebt u eenvoudig toegang tot onbewerkte prestatiegegevens en aangepaste infrastructuurrapporten voor vSphere en Hyper-V, inclusief CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkgegevens.

In de Veeam ONE-monitoringtool kunt u eigen configuratieparameters, prestatiemetrieken en filters definiëren. Dit biedt optimale flexibiliteit. Verder is het eenvoudiger om rapporten te genereren: met de Custom Report Builder van Veeam ONE kunt u gegevens uit elk veld in een bestaand rapport samenvoegen in één allesomvattend document. Dit maakt volledig inzicht mogelijk.

custom_report_builder_provides_complete_visibility.png
Aangepast rapport over gebruik van repository-ruimte

Change tracking en auditing

Met veel onderdelen die aan veranderingen onderhevig zijn en een compleet team dat uw back-up- en virtuele infrastructuur beheert, wilt u precies weten wie configuraties wijzigt of nieuwe objecten toevoegt. Wijzigingen zijn dynamisch en zijn uiteindelijk van invloed op de prestaties van VM's, back-uptaken en de hypervisor zelf.

Veeam ONE biedt geautomatiseerde back-up en houdt VMware-wijzigingen bij, zodat auditing en forensische analyse volledig transparant zijn.

Rapportage voor back-upcompliance

Om gebruikers tijd te besparen en risico’s tot het minimum te beperken biedt Veeam ONE toonaangevende rapportage voor back-upcompliance. Dit biedt zowel ondersteuning bij de interne optimalisatie en het beheer van gegevens als bij de externe compliance. Veeam ONE Business View biedt een vooraf gedefinieerd type geolocatie waarmee objecten op geografische locatie worden gegroepeerd. Geografisch georiënteerde rapporten dragen ook bij aan de compliance. Een voorbeeld is het beveiligingsrapport Geolocatie van gegevens waarin alle gegevensbronnen zijn gegroepeerd op productlocatie en de locatie van de kopieën en/of replica’s ervan. Verder is het rapport Gegevens met niet-overeenkomende geolocatie beschikbaar dat alle gegevensbronnen vermeldt met één of meer kopieën op een andere locatie dan de productiegegevens.
VM’s indelen op afdeling
VM’s indelen op afdeling

Identificeer ELKE niet-beveiligde VM

Zijn uw VM’s, pc’s en fysieke servers volledig beschermd? Veeam ONE helpt u het risico van downtime en gegevensverlies te verminderen.  Met Veeam ONE kunt u eenvoudig vaststellen welke VM’s en fysieke machines beveiligd zijn en welke niet. Dat scheelt gebruikers heel wat kostbare tijd bij de controle of alle kritieke VM’s, fysieke servers en endpoints actief zijn en of een back-up ervan beschikbaar is. Niet-beveiligde VM’s worden geïdentificeerd en ingedeeld bij een speciale bedrijfsgroep voor back-ups. Verder is in Veeam ONE een rapport voor agentbeheer beschikbaar met informatie over het aantal en het type beveiligde fysieke machines en servers, de back-upstatus met het totale aantal succesmeldingen, waarschuwingen en fouten en de reden waarom agents niet-beveiligd zijn.

Bekijk de online trainingsvideo's

Live of opgenomen sessie met systeemengineer van Veeam

Nu proberen

Gebruik Veeam in uw lab
met gratis 30-dagen trial

Kopen

Licentieopties,
prijzen en pakketten