Directe verkooplijn: +31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Nederlands

NIEUW Veeam ONE en Veeam ONE Free edition 9.5

Onderdeel van de Veeam Availability Suite

Volledige zichtbaarheid voor Veeam Backup & Replication

Veeam® ONE™ integreert naadloos met Veeam Backup & Replication™ en biedt geavanceerde mogelijkheden voor monitoring, rapportage en capaciteitsplanning, waarmee u uw virtuele, fysieke en cloud-based workloads optimaal kunt beveiligen.

Wat is er nieuw in Veeam ONE 9.5?

 • Agentmonitoring en -rapportage voor fysieke servers en endpointsNIEUW
 • Rapportage voor back-upcomplianceNIEUW
 • Chargeback- en factureringsfuncties voor virtuele en back-upinfrastructuren
 • Geavanceerde implementatiescenario's voor ondernemingen
 • Ondersteuning voor Microsoft Hyper-V 2016
 • Nog meer backup report pack-aanpassingen

En meer:

 • Evaluatie van prestaties en configuratie voor Microsoft Hyper-V
 • Capaciteitsplanning voor Microsoft Hyper-V
 • Verbeterde 'multi-tenant'-monitoring en -rapportage
 • Rapportage over te grote of te kleine VM's en inactieve VM's (zombie-VM's)
GRATIS TRIAL

De trial versie heeft alle functionaliteiten van de commerciële versie

24x7 prestatiemonitoring en alarmering

Evaluatie van de infrastructuur: Hyper-V-, VMware-, agentworkloads en Veeam Backup & Replication

Veeam ONE biedt realtime 24x7 monitoring zonder toezicht van de prestaties van uw back-up-, virtuele en fysieke infrastructuren. U wordt geïnformeerd over problemen voordat applicaties of gebruikers hiervan nadelige gevolgen ondervinden. De monitoringtool biedt onder andere de volgende functies:

 • Realtime dashboards waarbij u met één klik kunt inzoomen
 • Meer dan 200 vooraf ingestelde alerts op basis van best practices
 • Uitgebreide knowledge base die aan elke alert is gekoppeld
 • Gedetailleerde informatie aan de hand waarvan u de hoofdoorzaak kunt achterhalen en problemen snel kunt oplossen
 • Specifieke alertdashboards waarmee problemen veel sneller kunnen worden opgespoord en verholpen
 • Dashboards voor prestaties en trends van back-upinfrastructuren
 • Dashboards voor de grootste resourceverbruikers

U kunt dashboards ook aanpassen aan uw specifieke behoeften. Zo kunt u inzoomen en de prestaties, alerts, back-upstatus en belangrijkste VM van een specifiek cluster of een bepaalde business unit monitoren.

Evaluatie van prestaties en configuratie

Weet u echt wat er op elk moment gebeurt in uw VMware- of Hyper-V-omgeving? Kunnen pieken in de belasting goed worden opgevangen? Met de juiste monitoringtool kunt u resourcetoewijzing en -verbruik bijhouden en dat is essentieel voor het garanderen van de beschikbaarheid van IT-services. Veeam ONE helpt u met de evaluatie van de prestaties en configuratie zodat u inzicht hebt in het volgende:

 • Wat de grootste resourceverbruikers zijn en welke hosts het minst belast zijn
 • Wat de realtime en cumulatieve I/O-belasting en -latency is voor datastores
 • Of datastore-latency en IOPS een grotere back-upbelasting kunnen toestaan
 • De resourceverbruiksgegevens voor hosts, clusters, resourcepools en datastores
 • VM's die niet kunnen worden beveiligd als gevolg van niet-ondersteunde configuratie (bijvoorbeeld VM's met pRDM of onafhankelijke schijven in VMware Storage), overbelasting en nog veel meer!

Chargeback en facturering voor virtuele en back-upinfrastructuren

Voor IT-afdelingen en serviceproviders

Met de krachtige chargeback- en factureringsfuncties kunnen bedrijven en serviceproviders de kosten voor computing- en opslagresources binnen hun organisaties of dienstenpakketten berekenen en deze kosten bij afzonderlijke afdelingen of klanten in rekening brengen op basis van hun resourcegebruik. De volgende rapporten zijn beschikbaar:

 • Doorbelasting op basis van VM-configuratie: Identificeer de duurste VM's in uw infrastructuur en belast de kosten aan afdelingen/klanten door op basis van hun VM-configuratie.
 • Doorbelasting op basis van VM-prestaties: Belast kosten door aan afdelingen/klanten op basis van hun feitelijke resourcegebruik (d.w.z. computing en opslag) en identificeer de duurste resources en VM's in een infrastructuur.
 • Doorbelasting hostconfiguratie: Bepaal de bekende prijs van een host en opslag om de prijs voor VM-configuratie te berekenen en vervolgens de kosten aan afdelingen/klanten door te belasten op basis van de prijs van elke VM op de host, inclusief specificaties van CPU, geheugen en verbruikte opslag.
 • Doorbelasting op basis van hostresourcegebruik: Bepaal prijzen voor de host en opslag (optioneel) en bereken vervolgens de prijs van elke VM op basis van het feitelijke CPU-, geheugen- en opslaggebruik van de host.

Monitoring en rapportage van de back-upinfrastructuur

voor virtuele en fysieke machines

Beschikbaarheid is afhankelijk van de status en prestaties van de back-upinfrastructuur. Veeam ONE biedt een specifieke set evaluatierapporten om ervoor te zorgen dat de configuratie van al uw VM’s en agents wordt ondersteund, VM's door back-uptaken worden verwerkt, back-ups conform planning worden uitgevoerd en dat er voldoende opslagruimte voor uw retentiebeleid beschikbaar is. Met behulp van speciale evaluatierapporten wordt gecontroleerd of uw Veeam Backup & Replication-installatie in overeenstemming is met alle bekende best practices. De volgende back-uprapportages zijn onder andere beschikbaar:

 • Evaluatie van de back-upinfrastructuur
 • Rapportage van agentbeheer met informatie over beveiligde en niet-beveiligde fysieke agenten, waaronder data op het aantal en de typen beveiligde agenten, back-upstatus met aantal succesmeldingen, waarschuwingen en fouten en redenen waarom agenten niet-beveiligd zijn
 • Met informatie over beveiligde en niet-beveiligde fysieke agents, waaronder data op het aantal en de typen beveiligde agents, back-upstatus met aantal succesmeldingen, waarschuwingen en fouten en redenen waarom agents niet-beveiligd zijn. 
 • Prestaties en bandbreedtebesparingen dankzij de ingebouwde WAN-acceleratie van Veeam
 • Controle van de herstelactiviteiten van operators
 • Status van back-up- en replicatietaken
 • Onbeveiligde VM's die niet worden gedekt door back-uptaken
 • Tracering van wijzigingen in de configuratie van back-upjobs 
 • En 20 andere rapporten!

Gratis

Veeam ONE 9.5

Geen functiebeperkingen gedurende 30 dagen!

Capaciteitsplanning voor VMware, Hyper-V en Backup

Op basis van historische gegevens levert Veeam ONE prestatieprognoses en capaciteitsplanning voor uw VMware vSphere-, Microsoft Hyper-V- en back-upinfrastructuren. U kunt resourcegebruik en gebruikstrends met 'what-if'-modellering prognosticeren en overtoewijzing van resources bijhouden voor uw back-up- en virtuele infrastructuren.

Is het mogelijk om nog drie SQL-servers toe te voegen en twee hosts stil te leggen voor onderhoud? Op basis van de geprognosticeerde gegevens van Veeam ONE hoeft u hier bij de capaciteitsplanning geen slag meer naar te slaan. Nu kunt u verschillende implementatieprojecten beheren, hardware-upgrades en downtime van servers plannen in het volle vertrouwen dat uw omgeving dit aankan. Met Veeam ONE kunt u:

 • Zien wanneer de verwerkings- of opslagresources opraken op basis van verbruikstrends
 • Weten wanneer de ruimte van back-up repository's opraakt voor de geconfigureerde back-uptaken
 • De beschikbaarheid van resources emuleren bij het toevoegen van nieuwe VM's, hosts, verwerkings- of opslagresources
 • Heterogene uitbreiding en wijzigingen voor VMware en Hyper-V plannen
 • Rekening houden met verschillende capaciteitsplanningsprojecten en reserveringen afspreken
 • U hoeft er geen slag meer naar te slaan of Excel- of handmatige berekeningen uit te voeren

Voor serviceproviders: verbeterde monitoring en rapportage

MSP's (Managed Service Providers) en VCSP's (Veeam Cloud & Service Providers) kunnen met behulp van 'multi-tenant'-rapportage en configuratie volledig inzicht krijgen in het resourcegebruik in elke klantomgeving.

 • Chargeback voor virtuele infrastructuren
 • Een factureringsstructuur voor BaaS-klanten (Backup as a Service)
 • Beschik over rapportage en monitoring voor vCloud Director-infrastructuur en -context
 • Breid uw dienstenaanbod uit door klanten (tenants) self-service monitoring en rapportage te bieden
 • Maak gebruik van SSO en lokale vSphere/vCD-gebruikers om prestatiegegevens te leveren

Veeam ONE helpt MSP's om niet harder maar slimmer te werken en de gegevens van klanten op een verantwoordelijke wijze te beschermen doordat handmatige rapportagefuncties, die soms kunnen resulteren in onbedoelde openbaarmaking van gegevens, niet meer nodig zijn.

Analyse van onbewerkte gegevens en geavanceerde rapportaanpassingen

Soms hebt u voor uw analyse enkel de onbewerkte gegevens nodig. Met Veeam ONE hebt u eenvoudig toegang tot onbewerkte prestatiegegevens en aangepaste infrastructuurrapporten voor vSphere en Hyper-V, inclusief CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkgegevens.

In de Veeam ONE-monitoringtool kunt u eigen configuratieparameters, prestatiemetrieken en filters definiëren. Dit biedt optimale flexibiliteit. Verder is het eenvoudiger om rapporten te genereren: met de Custom Report Builder van Veeam ONE kunt u gegevens uit elk veld in een bestaand rapport samenvoegen in één allesomvattend document. Dit maakt volledig inzicht mogelijk.

custom_report_builder_provides_complete_visibility.png
Aangepast rapport over gebruik van repository-ruimte

Change tracking en auditing

Met veel onderdelen die aan veranderingen onderhevig zijn en een compleet team dat uw back-up- en virtuele infrastructuur beheert, wilt u precies weten wie configuraties wijzigt of nieuwe objecten toevoegt. Wijzigingen zijn dynamisch en zijn uiteindelijk van invloed op de prestaties van VM's, back-uptaken en de hypervisor zelf.

Veeam ONE biedt geautomatiseerde back-up en houdt VMware-wijzigingen bij, zodat auditing en forensische analyse volledig transparant zijn.

Bedrijfsmatige en technische overzichten van uw infrastructuur

Veeam ONE biedt zowel technisch- als bedrijfsgeoriënteerde weergaven van de virtuele infrastructuur. U kunt monitoren en rapporteren over dynamisch samengestelde groepen van hosts, clusters, virtuele machines en datastores die zijn gecategoriseerd op:

 • Business unit
 • Geografische locatie
 • Afdeling
 • Serviceniveau
 • Servertype
 • Andere gedefinieerde criteria

Rapportage voor back-upcomplianceNIEUW

Om gebruikers tijd te besparen en risico's tot het minimum te beperken biedt Veeam ONE toonaangevende rapportage voor back-upcompliance. Dit biedt zowel ondersteuning bij de interne optimalisatie en het beheer van gegevens als bij de externe compliance. Veeam ONE Business View biedt een vooraf gedefinieerd type geolocatie waarmee objecten op geografische locatie worden gegroepeerd. Er zijn nog meer geografisch georiënteerde rapporten ter ondersteuning van de compliance, zoals een beveiligingsrapport Geolocatie van gegevens waarin alle gegevensbronnen zijn gegroepeerd op productielocatie en de locatie van de kopieën en replica's ervan, en een rapport Gegevens met niet-overeenkomende geolocatie waarin alle gegevensbronnen zijn opgenomen met één of meer kopieën op een andere locatie dan de productiegegevens. 

Identificeer ELKE niet-beveiligde VM

Bent u volledig beveiligd? Veeam ONE helpt u het risico op downtime te verminderen. Dankzij een speciaal gedefinieerde back-upbedrijfsgroep, die is ontwikkeld om VM's te categoriseren op herstelpunten, kunt u met Veeam ONE eenvoudig bepalen welke VM's beveiligd zijn en welke niet. Dit geeft gebruikers kostbare tijd om ervoor te zorgen dat er goede back-ups zijn gemaakt van alle cruciale VM's en dat deze VM's beschikbaar zijn.

Zorg voor overzichten van uw virtuele omgeving op bedrijfsniveau en beheers de wildgroei van VM's

Met Veeam ONE kunt u uw clusters, hosts, VM's en datastores geautomatiseerd, flexibel en dynamisch categoriseren en groeperen op criteria als business unit, afdeling, doel en SLA. Bedrijfscategorisatie van Veeam ONE biedt u de mogelijkheid om uw virtuele infrastructuur te bekijken en te beheren op basis van de behoeften en prioriteiten van uw organisatie. Ook kunt u resourcegebruik voor logische groepen van objecten monitoren en erover rapporteren. Zo ziet u zien welke objecten niet voldoen aan uw categorisatiecriteria, zodat u VM-wildgroei gemakkelijk kunt detecteren.

Bekijk de online trainingsvideo's

Live of opgenomen sessie met systeemengineer van Veeam

Nu proberen

Gebruik Veeam in uw lab
met gratis 30-dagen trial

Kopen

Licentieopties,
prijzen en pakketten