https://login.veeam.com/nl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vbmwvb25lLXZtd2FyZS1oeXBlci12LW1vbml0b3JpbmctcmVwb3J0aW5nLmh0bWwifQ
+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL

Monitoring & analyse voor uw complete IT-omgeving

Veeam® ONE™ integreert naadloos in uw gehele IT-omgeving, en biedt volledig inzicht in uw virtuele en door Veeam beveiligde cloud-based en fysieke workloads. Deze oplossing biedt functies voor monitoring en rapportage en intelligente tools die uw bedrijf helpen met de vereiste automatisering en controle om Availability te garanderen, door u te beschermen tegen mogelijke problemen voordat deze van invloed zijn op de operationele activiteiten.

Beheer & rapportage

24x7 monitoring en signalering van prestaties

Veeam ONE helpt u downtime te voorkomen en aan SLA’s te voldoen met 24x7 realtime monitoring, rapportage, signalering en beheer voor back-up- en virtuele omgevingen. U heeft toegang tot:

 • Realtime dashboards
 • Meer dan 200 vooraf ingestelde alerts op basis van best practices
 • Een uitgebreide knowledge base die aan elk alert is gekoppeld
 • Informatie aan de hand waarvan u de hoofdoorzaak van problemen kunt achterhalen en problemen snel kunt oplossen
 • En meer.

NIEUW Heatmaps

Identificeer eenvoudig overmatig gebruik en mogelijke zwakke punten of kwetsbaarheden in de infrastructuur met Veeam ONE-heatmaps, inclusief diepgaand inzicht in back-uprepository’s en proxy’s. Met heatmaps kunt u:

 • Downtime als gevolg van capaciteitsproblemen of mislukte back-uptaken verminderen
 • Eenvoudig fixes identificeren die op de infrastructuur kunnen worden toegepast om de planning van back-upresources en de configuratie van proxy’s en repository’s te verbeteren
 • Tijd besparen door granulaire gegevens over elke repository te verzamelen door tot in detail in te zoomen op datastores, Scale-out Backup Repositories™ en gebieden

Prestatie- en infrastructuurevaluaties

Houd volledig overzicht van wat er in uw virtuele omgeving gebeurt met rapporten voor infrastructuur-, prestatie- en configuratie-evaluatie. Veeam ONE biedt een specifieke set rapporten om ervoor te zorgen dat de configuratie van uw VM’s wordt ondersteund, VM’s door back-uptaken worden verwerkt, back-ups conform planning worden uitgevoerd en dat er voldoende ruimte op opslagbestemmingen beschikbaar is om aan alle bekende best practices te voldoen. U kunt ook beter inzicht krijgen in wat er in uw virtuele omgeving gebeurt met behulp van prestatie- en configuratie-evaluaties. U ziet eenvoudig welke componenten het meeste beslag leggen op de resources en welke hosts het minst zijn belast. Ook krijgt u inzicht in de realtime en cumulatieve I/O-belasting en de latency voor datastores en meer.

Compliancerapportage voor back-up

Met de toonaangevende compliancerapportage van Veeam ONE wordt tijd bespaard en worden risico’s tot het minimum beperkt, omdat deze ondersteuning biedt bij zowel de interne optimalisatie en het beheer van gegevens als de externe compliance. Met Veeam ONE Business View kunnen gebruikers objecten groeperen op basis van de geografische locatie. Ook geografisch georiënteerde rapporten dragen bij aan de compliance, waaronder rapporten waarin alle gegevensbronnen zijn gegroepeerd op productielocatie en de locatie van de kopieën en/of replica's ervan. Er wordt zelfs aangegeven welke gegevensbronnen één of meer kopieën hebben op een andere locatie dan de productiegegevens. Dit helpt u de compliance ALTIJD te garanderen.

Veeam ONE helpt ook met

 • Monitoring en rapportage van beherende agents waardoor tijd wordt bespaard en de complexiteit van het beheer van back-ups van fysieke en cloud-based computers afneemt
 • Multi-tenant monitoring en rapportage voor serviceproviders dankzij een compleet overzicht in het resourceverbruik van klanten, toegang tot functies voor chargeback en facturering, en meer. 

Capaciteitsplanning en chargeback

Capaciteitsplanning

Denkt u dat het mogelijk is om drie extra SQL Servers toe te voegen en een host uit te schakelen voor onderhoud? Laat het denken aan Veeam over. Veeam ONE helpt u om met een gerust hart beslissingen te nemen door resourcegebruik en gebruikstrends voor VMware-, Hyper-V- en back-upomgevingen te voorspellen met een capaciteitsplanning. U kunt:

 • Een einde maken aan giswerk en riskante handmatige berekeningen
 • Bepalen voor welke computing- of opslagresources het maximum is bereikt
 • Detecteren wanneer back-uprepository’s ruimte tekort komen voor geconfigureerde back-uptaken
 • Bepalen welke resources beschikbaar zijn bij het toevoegen van nieuwe VM’s, hosts, computing of storage
 • En meer

Chargeback en facturering

IT-afdelingen EN serviceproviders kunnen tijd besparen en de planning veel minder complex maken met behulp van krachtige functies voor chargeback en facturering. Hiermee kunnen de kosten van computing- en opslagresources worden berekend en aan afdelingen/gebruikers op basis van verbruik worden doorbelast. Voorbeelden van beschikbare rapporten:

 • Chargeback op basis van VM-configuratie
 • Chargeback op basis van VM-prestaties
 • Chargeback op basis van hostconfiguratie
 • Chargeback op basis van verbruik van hostresources

Intelligent Automation & Diagnostics

Besteed minder tijd aan het oplossen van veelvoorkomende problemen met betrekking tot de infrastructuur en back-up.

NIEUW Veeam Intelligent Diagnostics

Besteed minder tijd aan langdurige supporttelefoontjes door veelvoorkomende infrastructuurproblemen proactief op te lossen met Veeam Intelligent Diagnostics. Door het proactief identificeren en signaleren van bekende problemen in een Veeam-omgeving beschikken gebruikers over self-support oplossingen via hotfixes en herconfiguraties om downtime en productiviteitsverlies te verminderen.

NIEUW Herstelacties

Zorg ervoor dat uw dagelijkse back-ups succesvoller verlopen en verminder het risico op downtime met herstelacties voor zelfherstel en gecontroleerde reacties op alerts om acties te triggeren voor veelvoorkomende problemen met betrekking tot back-upinfrastructuur en back-uptaken. Verminder het risico op downtime door handmatige reacties op alerts overbodig te maken en automatische, policygestuurde fixes voor veelvoorkomende problemen in te schakelen. Stel reacties voor 10 van de meest voorkomende Veeam ONE-alerts in om automatische wijzigingen of goedkeuring van acties te triggeren. U kunt zelfs follow-up oplossingen automatiseren voor problemen zoals “back-uptijd gemist”, “te veel VM-snapshots” en “VM’s die worden uitgevoerd op open of actieve snapshots”. 
Veeam ONE intelligente diagnostiek en herstelacties

Aanvullende functies van monitoring & analyse

Business Views

Uw workloads zijn divers en u heeft behoefte aan een eenvoudige methode voor het indelen, monitoren en rapporteren van specifieke groepen hosts, clusters, VM’s en datastores om de prestaties en het overzicht te verbeteren. Maar hoe kunt u dat efficiënt doen? Veeam ONE Business View deelt workloads in zakelijke groepen in op basis van verschillende parameters, zoals:

 • Businessunit
 • Geografische locatie
 • Afdeling
 • Serviceniveau
 • Servertype en meer

U kunt problemen in een groep eenvoudig oplossen. Wijs beheerders toe voor het beheer van specifieke parameters, zet VMware-tags op basis van CPU, geheugen en locatie in ter vermindering van risico's en ter ondersteuning van op rollen gebaseerd toegangsbeheer, voorkom menselijke fouten en voorzie zelfs gevoelige gegevens op basis van locatie van tags om te voldoen aan compliancevereisten, zoals GDPR.

Analyse van onbewerkte gegevens en aanpassing van geavanceerde rapporten

Onbewerkte gegevens nodig? Geen probleem met Veeam ONE. U heeft eenvoudig toegang tot onbewerkte prestatiegegevens en aangepaste infrastructuurrapporten voor vSphere en Hyper-V, inclusief CPU-, geheugen-, netwerk- en schijfgegevens. Ook kunt u uw eigen configuratieparameters, prestatiegegevens en filters definiëren, voor maximale flexibiliteit, en deze allemaal in één rapport opnemen: met de Custom Report Builder van Veeam ONE zet uw gegevens uit velden in een bestaand rapport over naar een document.

Wijzigingen bijhouden en auditing

Dankzij de geautomatiseerde back-up van Veeam ONE en de functie voor het bijhouden van wijzigingen van VMware, kunt u precies zien wie configuraties wijzigt of nieuwe objecten toevoegt aan uw back-up- en virtuele infrastructuren via forensische analyse. Als iedereen in het team wijzigingen doorvoert, kan één verkeerde wijziging al een negatieve impact hebben op de prestaties van VM’s, back-uptaken en zelfs de hypervisor. 

ELKE niet-beveiligde VM en agent identificeren

Is uw hele omgeving volledig beveiligd? Veeam ONE helpt u downtime en gegevensverlies te verminderen door vast te stellen welke VM’s en machines beveiligd zijn en welke niet. Veeam ONE groepeert alle niet-beveiligde VM’s en in de agentrapportage van Veeam ONE worden het aantal en het type beveiligde fysieke machines en servers aangegeven, inclusief de back-upstatus, waarschuwingen en fouten, evenals de reden waarom een agent niet-beveiligd is.