+31 (800) 020 1977 | 08:30 - 18:30 CEST
NL
Internationale organisatie voor marktonderzoek gebruikt Veeam om migratie datacenter te vereenvoudigen
„Na onderzoek kwamen we tot de conclusie dat Veeam de enige leverancier is die een oplossing biedt voor ons back-upprobleem en ons kan helpen om VM’s te repliceren tussen datacenters, zelfs bij verschillende opslagsystemen.“
Nicholas Carter
directeur wereldwijde systemen
YouGov Plc

De uitdaging

YouGov® houdt online enquêtes onder miljoenen mensen. De enorme hoeveelheden gegevens die hierbij worden verzameld worden geanalyseerd en vervolgens verwerkt tot rapporten, op basis waarvan bedrijven effectief besluiten kunnen nemen.

Het IT-team van het bedrijf beheert deze enquête-uitslagen in een datacenter in Londen en ondersteunt daarnaast alle backofficesystemen en 600 gebruikers. De IT-infrastructuur is voor bijna 100 procent gevirtualiseerd en bevat vijf VMware vSphere-hosts en meer dan 130 virtuele machines (VM’s).

Het datacenter was oorspronkelijk gevestigd in Berlijn. Daarom had het IT-team behoefte aan een gemakkelijke en efficiënte manier om VM’s via het WAN van Berlijn naar Londen te verplaatsen zonder de bedrijfsvoering te verstoren. De situatie werd bemoeilijkt doordat in het Londense datacenter een ander opslagsysteem werd gebruikt dan in Berlijn.

Naast de replicatie van VM’s tussen verschillende opslagsystemen had het IT-team behoefte aan een betere back-upoplossing. Op dat moment werden er verschillende producten gebruikt, bedoeld voor fysieke servers. Dat was erg tijdrovend: een volledige back-up van de Microsoft Exchange-server nam bijvoorbeeld enkele dagen in beslag.

“We gebruikten twee tools voor fysieke back-ups, een voor de VM’s van Windows Server en een tweede voor VM’s onder Linux,” aldus Nicholas Carter, directeur wereldwijde systemen bij YouGov. “Voor beide tools moesten we licenties aanschaffen, agents installeren en voor elke VM de back-up afzonderlijk configureren. Na onderzoek kwamen we tot de conclusie dat Veeam® de enige leverancier was die een oplossing bood voor ons back-upprobleem en ons kon helpen om VM’s te repliceren tussen datacenters, zelfs bij verschillende opslagsystemen.” 

De oplossing van Veeam

Met Veeam Backup & Replication™ is het mogelijk om VM’s op imagebasis te repliceren tussen Berlijn en Londen. Dede migratie verliep hierdoor geheel succesvol.

“Veeam heeft zelfs machines met legacy-systemen gerepliceerd die anders vrijwel niet na te bouwen zouden zijn, zoals een SharePoint-server met eigen plug-ins,” vertelt Carter. “De verhuizing van deze VM’s zou zonder Veeam een gigantische onderneming zijn geworden.”

Ook de verschillende opslagsystemen leverden geen problemen op. “We hadden besloten om in het datacenter in Londen een ander opslagsysteem te gebruiken en vreesden dat dit consequenties zou kunnen hebben voor de migratie door middel van replicatie,” licht Carter toe. “Met Veeam hoef je je geen zorgen te maken bij verschillende SAN’s, aangezien met Veeam replicatie tussen ongelijksoortige opslagapparatuur mogelijk is.”

Momenteel werkt het IT-team aan de replicatie van kritieke VM’s vanuit het datacenter in Londen naar een uitwijklocatie. En bij overname van andere ondernemingen zal het bedrijf Veeam gebruiken om de consolidatie van de datacenters te vereenvoudigen.

Carter en zijn collega’s gebruiken Veeam Backup & Replication ook om back-ups te maken van VM’s.

“Met Veeam verloopt het gehele back-upproces, van instellen tot uitvoering, veel sneller en efficiënter dan voorheen,” vertelt hij. “We zijn geen tijd meer kwijt aan het installeren van agents in elke VM en hoeven ons geen zorgen meer te maken over de juiste licenties, omdat er voor Veeam geen agents hoeven te worden geïnstalleerd of beheerd en voor Veeam gewoon één licentie per socket nodig is. En we hoeven ook niet meer voor elke nieuwe VM een back-upjob in te stellen. Het enige wat we hoeven te doen is de VM in de juiste map plaatsen, waarna Veeam er automatisch een back-up van maakt. We hebben zelfs onze gehele virtuele infrastructuur zodanig gestructureerd dat we gebruik kunnen maken van de functionaliteit voor back-up op containerbasis die Veeam biedt.”

Volgens Carter gaat het back-uppen ook sneller met Veeam. “De dagelijkse incrementele back-up van de Exchange-server duurde vroeger uren. Met Veeam is het nu in 20 minuten gedaan. En omdat de back-ups veel sneller gaan, kunnen we elke dag al onze VM’s backuppen. Voorheen maakten we van de meeste VM’s ook wel een dagelijkse back-up, maar dat proces moest continu actief zijn. Dankzij de efficiëntie van Veeam kunnen we nu heel snel back-ups maken zonder gevolgen voor het netwerk of de machines zelf.”

Ook voor snel en gemakkelijk herstel vertrouwen Carter en zijn collega’s op Veeam. Zo konden ze bijvoorbeeld dankzij de functie voor direct herstel op bestandsniveau e-mails herstellen uit een Postfix-e-mailsysteem op Linux-basis. “Als gevolg van een configuratieprobleem werd e-mail aan enquêtedeelnemers doorgestuurd naar een wachtrij en vervolgens verwijderd. Maar omdat we Veeam gebruiken voor onze dagelijkse back-up, konden we die dagelijkse back-ups terughalen en de e-mails – die als bestanden worden opgeslagen – herstellen met de functie voor direct herstel op bestandsniveau,” licht Carter toe.

Carter gebruikt de U-AIR®-functie (Universal Application-Item Recovery) om e-mail terug te halen uit Exchange. “Daarnaast zijn we van plan om in de toekomst U-AIR te gaan gebruiken in combinatie met Active Directory en SQL Server,” voegt hij daaraan toe. U-AIR is mogelijk dankzij vPower™, de technologie achter Veeam Backup & Replication, waarmee een VM direct kan worden geactiveerd vanuit een gecomprimeerd en gededupliceerd back-upbestand in het productiesysteem of in een lab. “Als je iets wilt controleren of bekijken dat is opgenomen in een eerdere back-up, kun je direct vanuit die back-up booten. Met vPower is dat een fluitje van een cent,” aldus Carter.

De resultaten

Replicatie van VM’s tussen verschillende opslagsystemen
Omdat Veeam Backup & Replication onafhankelijk van de opslagsystemen werkt, heeft het IT-team van YouGov moeiteloos de VM’s kunnen migreren vanuit het datacenter in Berlijn naar het datacenter in Londen. “Als je een VM van het ene datacenter naar het andere wilt verplaatsen zonder je druk te hoeven maken over de opslagsystemen en zonder de machine opnieuw te hoeven bouwen, dan is Veeam Backup & Replication precies wat je nodig hebt,” vertelt Carter. “Ik heb zelfs Symantec Enterprise Vault gerepliceerd, met 2 TB aan data. Die machine had ik nooit binnen een redelijke termijn opnieuw kunnen bouwen. Zonder Veeam was dat niet mogelijk geweest.”

Snelle dagelijkse back-up van alle VM’s
De U-AIR-functionaliteit van Veeam Backup & Replication komt van pas wanneer het ITteam van Flybe e-mails moet terugzetten die werknemers per ongeluk hebben verwijderd. Vóór de implementatie van Veeam duurde dit proces meer dan een dag. Met Veeam is het een kwestie van minuten.

Modulair herstel mogelijk voor alle toepassingen en bestandssystemen
Met de functie voor direct herstel op bestandsniveau van Veeam kan het IT-team van YouGov individuele bestanden en mappen vanaf elk bestandssysteem direct van een back-upimage herstellen. Met U-AIR van Veeam kan het team voor elke gevirtualiseerde toepassing individuele items herstellen, ongeacht het besturingssysteem en zonder dat er extra back-ups, agents of softwaretools nodig zijn.

Bedrijf:

YouGov is een internationaal bureau voor marktonderzoek dat als pionier op het gebied van online marktonderzoek wordt beschouwd. Sinds de oprichting ervan in het Verenigd Koninkrijk in 2000 is YouGov aanzienlijk gegroeid. Het bedrijf is momenteel wereldwijd actief en heeft een zeer groot en divers panel bestaande uit meer dan 2,5 miljoen respondenten.

Uitdaging:

De migratie van virtuele machines (VM’s) tussen datacenters met verschillende opslagsystemen.

Resultaten:

  • Replicatie van VM’s tussen verschillende opslagsystemen
  • Snelle dagelijkse back-up van alle VM’s
  • Modulair herstel mogelijk voor alle toepassingen en bestandssystemen