https://login.veeam.com/nl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vbmwvc3VwcG9ydC1yZW5ld2Fscy5odG1sIn0
+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over supportverlenging

Hieronder vindt u de algemene richtlijnen voor verlenging van Veeam-support:

 • Elke nieuwe permanente licentie die wordt aangeschaft, is inclusief één jaar Basic-support
  en -onderhoud.
 • De jaarlijkse verlengingskosten van Basic Veeam®-onderhoud zijn gelijk aan 22% van de regionale adviesprijs voor nieuwe licenties op het moment van verlenging voor elk product dat via een permanente licentie is aangeschaft.
 • De verlengingskosten voor onderhoud op basis van Production-support zijn gelijk aan 27% van de regionale adviesprijs voor nieuwe licenties op het moment van verlenging, voor elk product dat via een permanente licentie is aangeschaft.
 • Bij supportverlenging geeft Veeam geen kortingen voor gebruik in de publieke sector of voor educatief of intern gebruik (deze kortingen zijn alleen van toepassing bij de aanschaf van nieuwe licenties).
 • Let op: een klant die momenteel geen onderhoudscontract heeft, krijgt pas nieuwe licentiesleutels nadat het onderhoudscontract is verlengd, inclusief licentiesamenvoegingen, versie-upgrades en versiedowngrades.
 • Prepaid SKU's (Stock Keeping Units) kunnen met korting worden aangeschaft tijdens de eerste zes maanden van een nieuw licentiecontract. Na deze periode zijn standaard jaarlijkse verlengings-SKU's vereist.
 • Onderhoudscontracten zijn beperkt tot maximaal vijf jaar voor alle orders (nieuwe licenties (inclusief één jaar support) of jaarlijkse verlenging en maximaal vier jaar prepaid onderhoud kunnen worden aangeschaft). Let op: SKU's kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om de periode van support te verlengen.
 • Klanten die productversies upgraden waarvan in het productcontract nog toekomstige supportjaren zijn opgenomen, moet ook upgrade-SKU's voor het jaarlijks versieonderhoud aanschaffen. Deze upgrades gelden steeds voor een jaar en zijn vergelijkbaar met SKU's voor verlenging van het onderhoud. Het is niet nodig om een upgrade voor support aan te schaffen voor een contract in hetzelfde jaar als waarin de upgrade wordt aangeschaft.
 • Voor verlenging van support die meer dan 1 maand geleden is vervallen, worden herinstallatiekosten in rekening gebracht ten bedrage van 25% van de jaarlijkse verlengingskosten. Er worden kosten in rekening gebracht voor SKU's voor een verlopen verlenging, die zijn vereist voor het verlengen van contracten die op het moment van aanschaf meer dan 1 maand zijn verlopen. Verlopen SKU's waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht, kunnen alleen worden gebruikt wanneer Veeam daarvoor toestemming geeft. In gevallen waar de support meer dan 13 maanden geleden is verlopen, moet u contact opnemen met het Veeam Renewals Team om de benodigde SKU's te bevestigen.
 • Om in aanmerking te komen voor Production-support, moeten alle sockets met Production-licentie voor een product worden gelicentieerd op de Production-niveaus. Anders gaat de support standaard naar Basic-niveaus.
 • Klanten van wie de support is verlopen, moeten hun licenties verlengen met de passende jaarlijkse support en verlengingslicentie-SKU, co-term-SKU of achterstallig onderhoud (met 25% herinstallatiekosten) al naar gelang van toepassing. Aan klanten van wie de support meer dan twee jaar is verlopen kunnen echter nieuwe licenties tegen catalogusprijs worden verkocht in plaats van een jaarlijkse support- en verlengingslicentie met voorafgaande schriftelijke toestemming van Veeam. Neem voor meer informatie contact op met uw Veeam-vertegenwoordiger.
Welke datum wordt beschouwd als de begindatum van de support, nadat de verlenging is aangeschaft?

De support wordt verlengd vanaf de vervaldatum van de support. Bijvoorbeeld: de support van een klant verloopt in december 2019. Bij aanschaf van een verlenging in oktober 2019 loopt de nieuwe supportperiode van december 2019 – december 2020.

Dezelfde aanpak wordt gebruikt bij licenties waarvan de support is verlopen. Als de support van de klant is verlopen in juni 2019 en de jaarlijkse verlenging wordt aangeschaft in oktober 2019, is de nieuwe supportperiode juni 2019 – juni 2020.

Wanneer begint de support voor nieuwe licenties? Kunnen we de begindatum van de support uitstellen als de klant dit wenst?
De support voor nieuwe licenties begint op de datum waarop Veeam een inkooporder ontvangt van distributie. Het is niet mogelijk om de begindatum van de support uit te stellen.
Hoe migreer ik van een permanente (perpetual) productcontract naar een abonnementslicentie?
Klanten kunnen van een permanente (perpetual) licentie op basis van sockets naar een abonnementslicentie migreren door een migratie-SKU aan te schaffen. Deze SKU is bedoeld voor bestaande klanten met permanente (perpetual) licenties per socket die naar abonnementslicenties per VM willen migreren (om extra licenties per VM aan te schaffen). Door aanschaf van deze SKU wordt de support voor de permanente (perpetual) licentie uitgebreid van één naar drie jaar en wordt het permanente (perpetual) contract omgezet in een abonnement. Klanten die meer VM's willen toevoegen dan de opgegeven migratielimiet, moeten een abonnement per VM aanschaffen tegen de abonnementsprijs. Alle gemigreerde permanente (perpetual) licenties per socket moeten door de eindgebruiker worden vernietigd. Klanten kunnen vooraf betalen voor een SKU voor drie jaar of kiezen voor een jaarlijkse verlenging voor een periode van in totaal drie jaar tijdens de migratieperiode. Na deze periode worden alle gemigreerde licenties verlengd op basis van de abonnementsprijzen per VM. Een migratie van permanente (perpetual) sockets naar een abonnement per VM moet worden uitgevoerd voor het volledige aantal sockets in de totale omgeving van de klant, ongeacht afzonderlijke contracten voor producten.  Gedeeltelijke migraties zijn niet toegestaan. 
Wanneer krijgt een klant een nieuw licentiebestand nadat de verlenging is aangeschaft?

Veeam heeft maximaal 48 uur nodig (weekends niet meegerekend) om de inkooporder te verwerken nadat deze van distributie is ontvangen.

Als er nog geen nieuwe belangrijke release is uitgebracht, kan het oude licentiebestand van de klant nog worden gebruikt. Het nieuwe licentiebestand hoeft niet te worden geïnstalleerd. Het is wel raadzaam dat klanten altijd de ontvangen licentiebestanden opslaan.

Volg de onderstaande stappen als het nieuwe licentiebestand moet worden geïnstalleerd:

 1. Sla het licentiebestand op het systeem op waarop de Veeam-software is geïnstalleerd
 2. Open de Veeam-console
 3. Selecteer "Help" op de werkbalk
 4. Selecteer "License Information"
 5. Kies "Install License"

Er worden door Veeam drie niveaus van support aangeboden:

Supportprogramma – Plaatselijke kantooruren bij de klant

 

Evaluatiesupport
ma - vr. 8.00 - 17.00 uur
Basic-support
ma - vr. 8.00 - 20.00 uur
Production-support
24x7x365
Premium-support 
24x7x365

 

Voor meer informatie over het supportbeleid van Veeam gaat u naar de webpagina over Veeam-support.

De looptijden van support op elkaar afstemmen

Meerdere aankopen of contracten kunnen worden samengevoegd met één vervaldatum, zodat het verlengingsproces voor alle partijen wordt vereenvoudigd en support voor de klant is gewaarborgd. Veeam® biedt SKU’s aan voor zowel jaarlijkse als maandelijkse verlenging van onderhoudscontracten. Maandelijkse SKU’s mogen alleen worden gebruikt om contracten samen te voegen en zodanig op elkaar af te stemmen dat ze in dezelfde maand verlopen.

Om contracten op elkaar af te stemmen, moet het aantal benodigde maanden worden vermenigvuldigd met het aantal sockets in het contract dat wordt samengevoegd.

Voorbeeld van het samenvoegen van onderhoudscontracten voor een klant met Veeam Backup & Replication™ Enterprise-versie met twee aankopen:

Eerste aankoop: Drie sockets waarvan de support verloopt in november 2019.

Tweede aankoop: Twee sockets waarvan de support verloopt in maart 2020.

SKU’s om de support samen te voegen tot november 2020:

 

V-VBRENT-VS-P01AR-00
Aantal: 3
Jaarlijkse verlenging van het onderhoudscontract - Veeam Backup & Replication Enterprise-versie
V-VBRENT-VS-P01MR-00
Aantal: 16

Maandelijkse verlenging van het onderhoudscontract - Veeam Backup & Replication Enterprise-versie

 

Jaarlijkse SKU’s: 3 = 3 sockets x 1 jaar (november 2019 – november 2020)

Maandelijkse SKU’s: 16 = 2 sockets x 8 maanden (maart 2020 – november 2020)

Voor vragen of opmerkingen over verlenging van Veeam-onderhoudscontracten of als u SKU's voor het samenvoegen van supportcontracten wilt bevestigen, kunt u altijd contact opnemen met het Renewals Team via renewals@veeam.com.