NIEUW Veeam ONE en Veeam ONE Free Edition 9.5

Onderdeel van de Veeam Availability Suite

Schermafbeeldingen

Overzichtsdashboard van Veeam Backup & Replication
Custom Report Builder
Infrastructuurwijzigingen bijhouden
Technische en bedrijfsweergaveperspectieven
Afdelingsresources monitoren
Historische statistieken van VM-prestaties
Potentiële configuratieproblemen voor VM-back-up
Analyse van cloud repository's
Monitoren vanuit het bedrijfsperspectief
Monitoren vanuit het bedrijfsperspectief Resources bijhouden per afdeling
Monitoringoverzicht Hyper-V-VM
Aangepaste rapporten samenstellen
Potentiële problemen met de back-upconfiguratie vaststellen
Resourcegebruik schatten en implementatiescenario's modelleren
De meest recente back-updatum bijhouden voor VM's
Back-ups buiten RPO zoeken
Rapporteren over prestaties van de back-upinfrastructuur en over efficiency van databeveiliging
Monitoring- en rapportagetaken delegeren aan VM-eigenaren
Scale-out back-up repository's monitoren

Bekijk de online trainingsvideo's

Live of opgenomen sessie met systeemengineer van Veeam

Nu proberen

Gebruik Veeam in uw lab
met gratis 30-dagen trial

Kopen

Licentieopties,
prijzen en pakketten