https://login.veeam.com/nl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vbmwvd2hhdHMtbmV3LXNlcnZpY2UtcHJvdmlkZXItY29uc29sZS5odG1sIiwiaGFzaCI6Ijk1ZjNkODA4LWJjYzctNDM4ZC1iODc5LWRmM2M2ZWRkMDc5NiJ9
+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL
Veeam® Service Provider Console is een cloudplatform dat speciaal is ontwikkeld voor VCSP-partners (Veeam Cloud & Service Provider) en resellers die managed services willen gaan aanbieden. Met Veeam Service Provider Console kunt u uw omzet verhogen en al uw klanten meerwaarde bieden doordat virtuele, fysieke en cloud-based Veeam-omgevingen op afstand ingericht, beheerd en bewaakt kunnen worden zonder specifieke verbindingsvereisten. 

Veeam Service Provider Console v4
Wat is er nieuw

Gebruiksrapportage 2.0

NIEUW Veeam Service Provider Console v4 biedt een verbeterde gebruiksrapportage-engine die ons ecosysteem van meer dan 24,700 VCSP-partners (Veeam Cloud & Service Provider) in staat stelt om eenvoudig, nauwkeurig en betrouwbaar te rapporteren over het gebruik en de kosten per maand. Via Veeam Service Provider Console (VSPC) kunnen VCSP-partners bovendien de nieuwe portable Veeam Universal License implementeren, ondersteunen en beheren.

De nieuwe engine voor beheer van licentiegebruik en gebruiksrapportage bieden unieke voordelen:

Alle beheerde workloads in één venster. Serviceproviders hoeven niet meer verschillende consoles te openen voor inzage in de gebruiksgegevens voor Veeam Cloud Connect, Veeam Backup & Replication™, Veeam Agent for Microsoft Windows en Veeam Agent for Linux. In Veeam Service Provider Console worden alle gegevens nu in één weergave geconsolideerd waarover aan het begin van elke maand wordt gerapporteerd.

Alle workloads in één gebruiksrapport. In Veeam Service Provider Console wordt nu één gebruiksrapport in PDF-indeling voor alle workloads gegenereerd in plaats van drie verschillende rapporten, afhankelijk van het type beheerde workload.

Gebruiksrapportage in punten. Gebruiksrapporten werken nu, net als RESTful API-methoden, met hetzelfde puntensysteem dat door VCSP-partners wordt gebruikt voor rapportage over verbruik. Dit voorkomt extra handmatig werk om maandelijks gebruik voor rapportage te berekenen. 

Goedkeuring van gebruiksrapporten. Alle gebruiksrapporten van beheerde Veeam Backup & Replication-servers kunnen op afstand direct vanuit de gebruikersinterface van Veeam Service Provider Console worden goedgekeurd.

Automatische verzending van rapporten. Het gebruiksrapport van Veeam Service Provider Console kan nu automatisch via e-mail naar elke willekeurige ontvanger worden verzonden.

Ondersteuning van Veeam Universal License. Veeam Service Provider Console kan nu gebruikmaken van de nieuwe portable universele licentie.

NIEUW Platformondersteuning

NIEUW Veeam Service Provider Console v4 biedt volledige ondersteuning voor alle recent uitgebrachte Veeam-platformupdates, waardoor serviceproviders erop kunnen rekenen dat ze de allerbeste en meest recente versie van Veeam-powered oplossingen leveren, waaronder:

 • Veeam Backup & Replication v10. Veeam Service Provider Console biedt nu volledige ondersteuning voor monitoring, rapportage en facturering op basis van NAS-back-uptaken.
 • Veeam Cloud Connect v10. Serviceproviders kunnen het bijgewerkte platform nu gebruiken om cloudback-ups en VM-replica’s te hosten.
 • Veeam Agent for Microsoft Windows v4. Het is nu mogelijk om agentinstellingen in combinatie met het back-upbeleid toe te passen voor een naadloze gebruikerservaring bij het configureren van een back-upagent.  
 • Veeam Service Provider Console ondersteunt nu ook het nieuwe platform, waarmee we tegemoet zijn gekomen aan de behoeften en de feedback van serviceproviders.
 • VMware vCloud Director v10. Serviceproviders kunnen tenants en andere gebruikers die in VMware vCloud Director zijn gemaakt, nu gebruiken voor het maken van bedrijven, en een back-up maken van gebruikersaanmeldingsgegevens voor portals. 
NIEUW Plug-in voor ConnectWise Automate

Veeam Service Provider Console is naadloos geïntegreerd met ConnectWise Automate: clientgegevens worden geconsolideerd in één proactieve, gecentraliseerde gebruikersinterface, waardoor minder resources nodig zijn en snellere responstijden mogelijk worden.

De plug-in voor ConnectWise Automate biedt unieke voordelen:

 • Geconsolideerd beheer van taken. VCSP-partners kunnen nu alle Veeam-back-uptaken in de gebruikersinterface van Control Center beheren.
 • Gecentraliseerd beheer van Veeam Agents. VCSP-partners kunnen nu alle beheerde Veeam Agents via de gebruikersinterface van Control Center detecteren, installeren en upgraden.
 • Ingebouwde monitoring. VCSP-partners kunnen automatisch tickets maken op basis van vooraf gedefinieerde interne monitors voor alle Veeam-back-upservers en Veeam Agent-activiteiten. 
NIEUW RESTful API’s v3

Serviceproviders kunnen NIEUW Veeam Service Provider Console v4 en de gegevens ervan integreren in bestaande portals en applicaties en de automatisering nog verder uitbreiden met meer acties en endpoints. Voor VCSP-partners die Veeam Service Provider Console onder de eigen merknaam voeren, kan de verbeterde RESTful API-functie worden uitgebreid tot op het niveau van reselleraccounts.

De nieuwe RESTful API’s bieden unieke voordelen:

RESTful API’s voor resellers. Serviceproviders die reselleraccounts maken, kunnen de toegang tot RESTful API’s nu granulair voor deze accounts in- en uitschakelen. 

RESTful API’s voor beheerde bedrijven. Serviceproviders of resellers die een nieuw beheerd bedrijf registreren, kunnen de toegang tot RESTful API’s nu granulair voor hun klanten in- en uitschakelen. 

Meer endpoints en meer acties. In NIEUW Veeam Service Provider Console v4 is het nu mogelijk om de beveiligingsstatus per afzonderlijk object (VM, computer of bestandsshare) op te vragen, inclusief de oorspronkelijke grootte van een object en de totale grootte van de back-up.

Verbeterde beveiliging. Serviceproviders kunnen nu API-sleutels gebruiken om integratie met externe applicaties en interne webportals te configureren. 

Zie de bijlage voor een volledige lijst met nieuwe features in RESTful API’s v3. 

Verbeterde facturering

Gebruiksvriendelijker. De gebruikersinterface voor het genereren van facturen en rapporten over quotaverbruik is bijgewerkt en gemakkelijker te gebruiken.

Nieuwe planningsopties. Er zijn nu meer granulaire dagelijkse planningsopties beschikbaar voor serviceproviders. 

Verbeterde reseller-rol

Plug-in voor ConnectWise Automate. Resellers kunnen nu hun eigen plug-in voor ConnectWise Automate implementeren.

Plug-in voor ConnectWise Manage. Resellers kunnen nu hun eigen plug-in voor ConnectWise Manage implementeren.

Gebruik van WAN-acceleratie. Serviceproviders die reselleraccounts maken kunnen nu het gebruik van WAN-accelerators door resellers controleren.

Verbeterde quota-instellingen. Serviceproviders die reselleraccounts maken kunnen nu het gebruik van de Insider Protection-feature controleren. 

Nieuwe beveiligingsfuncties

Alleen-lezen gebruikersrol. Serviceproviders kunnen nu nieuwe gebruikers maken die alleen-lezen toegang hebben tot de gebruikersinterface.

Gebruikersrol voor bedrijfsbeheerder. Eigenaars van een bedrijf kunnen nu beheertoegang delegeren aan meerdere accounts binnen de organisatie.

Beheer van beveiligingscertificaten. Naast beheer van servercertificaten kunnen serviceproviders nu het beveiligingscertificaat voor de gebruikersinterface van Veeam Service Provider Console beheren en bijwerken.

Verbeterde meldingen

Aanpassing van welkomstbericht. Serviceproviders kunnen nu het welkomstbericht aanpassen dat via e-mail naar hun klanten wordt verzonden. Hiervoor moet de indeling van het e-mailbestand handmatig worden aangepast.

Ingebouwde melding over updates en patches. Met ingang van versie 4 worden serviceproviders geïnformeerd over nieuwe hotfixes, patches en updates via meldingen in de gebruikersinterface van VSPC.

Verbeterde overzichtsmail. In overzichtsmails wordt nu de eerdere status van alle getriggerde alerts vermeld. Ook bevat de overzichtsmail nu standaard alle actieve alerts, ongeacht de tijd en datum van deze getriggerde alerts.

Bijgewerkte Windows-eventlog. Aan de vooraf gedefinieerde lijst met events zijn nieuwe meldingen toegevoegd over de instellingen van de retention policy en bewerkingen voor het opschonen van de database. 

Verbeterde aanvullende rapportage

Rapport over beveiligde bestandsshares. Serviceproviders kunnen nu een nieuw PDF-rapport genereren waarin alle NAS-back-ups worden vermeld.

Verbeterd rapport over beveiligde VM’s. Het rapport over beveiligde VM’s is bijgewerkt en ondersteunt nu back-upkopieertaken die met de optie voor direct kopiëren zijn geconfigureerd.

Verbeterde alerts

Alert voor back-upkopieertaken. Er is nu voor serviceproviders een nieuwe alert beschikbaar voor het traceren van back-upkopieertaken die in de modus voor direct kopiëren worden uitgevoerd.

Alert voor back-uptaken van bestandsshares. Er is nu voor serviceproviders een nieuwe alert beschikbaar voor het traceren van de status van NAS-back-uptaken.

Verbeterd alert voor taakstatus. Er is een masker voor uitsluiting van taken aan de alertconfiguratie toegevoegd voor betere flexibiliteit.

Alert voor automatisch bijwerken van licenties. Er is een nieuwe alert voor het traceren van de status van automatisch bijwerken van licenties.

Verbeterd alert voor de verbindingsstatus van back-upservers en -agents. Aan de alertdetectie-engine zijn meer condities voor monitoring van de status van een back-upserver en een back-upagent toegevoegd.

Verbeterde alert-engine. Serviceproviders die geen acties na een alert nodig hebben (zoals het verzenden van e-mails of het uitvoeren van een script), kunnen nu alerts opslaan waarvoor geen acties zijn opgegeven. Hierdoor is het niet meer nodig om in de alertconfiguratie te werken met workarounds met ongeldige e-mails of niet-uitvoerbare scripts.

Andere verbeteringen

Naast de bovengenoemde belangrijke verbeteringen biedt v4 andere verbeteringen, als reactie op feedback van klanten en als gevolg van voortdurende research en ontwikkeling. De belangrijkste worden hieronder vermeld.

Server
 • Verbeterde ondersteuning voor Veeam Cloud Connect. Gebruikers kunnen nu cloudback-ups verwijderen wanneer ze een beheerd bedrijf uit de gebruikersinterface van VSPC verwijderen.
 • Nieuwe instellingen voor retention policy. Om de belasting van de VSPC-database te verlagen zijn er nieuwe standaardwaarden voor de instellingen van de retention policy toegepast.
 • Verbeteringen van de starttijd van de service. De performance van de VSPC-starttijd is aanzienlijk verbeterd in grootschalige implementaties.
Plug-ins
 • Grafana Labs-dashboard. Voor monitoring van het gebruik van RESTful API’s v3 kunnen serviceproviders nu een vooraf gedefinieerd Grafana Labs-dashboard configureren. Via dit dashboard is het mogelijk om veelgebruikte endpoints, actieve aanvragen, fouten en de meest actieve gebruikers van RESTful API’s v3 te traceren. 
 • Facturering voor NAS-back-up. De plug-in voor ConnectWise Manage ondersteunt nu het maken van facturen op basis van NAS-back-uptaken.
 • Verbeterde engine voor meldingen. Serviceproviders kunnen nu voorkomen dat vanuit Veeam Service Provide Console en ConnectWise Manage dubbele meldingen worden verzonden, door meldingen in de VSPC-plug-in uit te schakelen.
RESTful API’s v2
 • Gedeelde verificatietokens. Eén verificatietoken kan nu door verschillende applicaties worden gedeeld.
 • Gebruiksrapporten. Er zijn nieuwe gebruiksrapporten naar RESTful API’s v2 geporteerd.
 • Verbeteringen van de schaalbaarheid. Het opvragen van back-up- en replica-resources is aangepast om de prestaties te optimaliseren.
Gebruikersinterface
 • Weergave met beveiligde gegevens. Serviceproviders en resellers kunnen nu zien welke workloads zijn beveiligd zonder dat ze een rapport hoeven te genereren. In de gebruikersinterface van VSPC is nu een kant-en-klare weergave met beveiligde gegevens beschikbaar, waarin wordt aangegeven welke computers, VM’s en bestandsshares zijn beveiligd.
 • Weergave met back-uptaken van agents. De gebruikersinterface van VSPC is verbeterd zodat actieve, succesvolle en mislukte back-uptaken van Veeam Agents beter kunnen worden getraceerd.

Veeam Availability Console v3:
Wat is er nieuw?

NIEUW Rol Reseller

Meer dan 3.000 providers zijn gelicentieerd om Cloud Connect-services aan Veeam-klanten aan te bieden, en het ecosysteem van Veeam-channels speelt daarop in. Om de partnerships tussen resellers, Managed Service Providers (MSP’s) en Cloud Connect-providers beter te ondersteunen, is er NIEUW de rol Reseller die partners helpt samen te werken om meerwaarde aan gezamenlijke klanten te bieden.

Deze functionaliteit brengt de volgende voordelen met zich mee:

Out-of-the-box portal: Resellers en MSP’s kunnen nu gebruikmaken van een kant-en-klaar web-based portal voor het aanbieden van Veeam-powered services aan hun klanten. Het portal wordt automatisch beschikbaar gesteld aan elke reselleraccount die in Veeam Availability Console is gemaakt.

Merkbekendheid: Elk web-based portal kan van de eigen merknaam worden voorzien: klanten zien het het logo van hun provider op facturen, in rapporten en in een web-based gebruikersinterface.

Efficiënt beheer: Met de kant-en-klare functionaliteit voor bedrijfs- en gebruikersbeheer kunnen channelpartners nu alle dagelijkse taken zelf uitvoeren binnen quota die door de cloudproviderpartner zijn gedefinieerd. Channelpartners hoeven dus geen goedkeuring meer te vragen en hoeven niet meer te wachten totdat de provider alle vereiste taken en wijzigingen heeft afgehandeld. 

Inzicht: Channelpartners hebben volledig inzicht in en controle over de back-upomgevingen van al hun klanten via eenvoudige dashboards, alertsystemen en klantspecifieke PDF-rapporten. U kunt dus eenvoudig de meerwaarde van uw services aantonen.

Automatische facturering: Dankzij ingebouwde factureringsfuncties kunnen channelpartners nu zelf abonnementsmodellen voor hun klanten opzetten en aan het begin van de maand automatisch facturen verzenden.

NIEUW Scale-out architectuur

Serviceproviders bouwen systemen die meerdere geografische regio's en cloudomgevingen omvatten om te voldoen aan de groeiende vraag naar Cloud Connect-services. Met deze release is het eenvoudiger dan ooit om Veeam-powered services met de gewenste schaal aan te bieden. 

De out-of-the-box voordelen van de nieuwe architectuur zijn:

Eén venster: Serviceproviders met meerdere wereldwijd verspreide Cloud Connect-servers hebben behoefte aan één gebruikersinterface om de status van de complete infrastructuur te bewaken. Veeam Availability Console biedt voorgedefinieerde weergaven en dashboard waarin gegevens uit alle implementaties worden geconsolideerd en prestatiegegevens over de status van de Cloud Connect-infrastructuur worden weergegeven.  

Geen serviceonderbreking: Serviceproviders die meerdere Cloud Connect-servers gebruiken of beschikbaar willen stellen, kunnen nieuwe servers aan Veeam Availability Console toevoegen zonder dat ze de dienstverlening aan bestaande klanten die met de back-upportal werken hoeven te onderbreken.

Nieuwe gebruikersrollen voor nog meer beveiliging: Met Veeam Availability Console v3 kunnen serviceproviders die meerdere Cloud Connect-servers voor verschillende sites hebben, de toegang van beheerders tot de Cloud Connect-infrastructuur nu granulair controleren.

Meer capaciteit voor clientbeheer: Dankzij de scale-out functie kan Veeam Availability Console ook worden opgeschaald, waardoor het mogelijk is meer clients, meer Veeam Backup & Replication™-servers en meer Veeam Agents te beheren.

Licenties, gebruiksrapportage en facturering

NIEUW Veeam Availability Console v3 biedt een betere maandelijkse gebruiksrapportage waardoor cloud- en managed serviceproviders uiterst eenvoudig met huurovereenkomsten kunnen werken.

Vereenvoudigde licentiëring: Waar in vorige versies van Veeam Availability Console sprake was van productspecifieke licenties, biedt v3 ondersteuning voor NIEUW Veeam-instancelicenties (geïntroduceerd met Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4), wat de rechten voor het complete Veeam Availability Platform™ veel inzichtelijker maakt.

Huurlicentiebeheer voor VCSP’s: Het is nu mogelijk om Veeam Availability Console als licentie-engine in te zetten en Veeam-instancelicentie voor verhuur extern op de locaties van uw klanten te implementeren. Bovendien kunt u automatische installatie van bijgewerkte licentiesleutels inschakelen of licentiesleutels intrekken voor omgevingen die u wilt uitschakelen.

Opmerking: De strategie om Veeam Availability Console in te zetten als centrale beheerconsole voor uw Veeam Agent voor Microsoft Windows-installatie, wordt nog steeds in v3 ondersteund.

Verbeterde functies voor huurverbruiksrapportage: In Veeam Availability Console zijn de rapportagefuncties verbeterd zodat nu ook Veeam-installaties met een Veeam-huurinstancelicentie worden ondersteund. Dit omvat:

 • Veeam Backup & Replication/Veeam Availability Suite
 • Veeam Agent voor Microsoft Windows (geïmplementeerd via Veeam Backup & Replication of via Veeam Availability Console)
 • Veeam Agent voor Linux (geïmplementeerd via Veeam Backup & Replication)
 • Veeam Cloud Connect

Door de reikwijdte van de support beschikt u over één bron voor gebruiksrapportage en komt er een einde aan veel van de taken en het giswerk dat maandelijkse huurverbruiksrapportage met zich meebrengt.

Klantspecifiek licentiegebruik: Als u uw klanten factureert voor het verbruik van licentiesleutels versus infrastructuurverbruik/maandelijkse beheerkosten, kunt u met de verbeterde rapportagefuncties voor huurverbruik inzoomen op het klantspecifieke licentieverbruik.

Integratie met applicaties van derden: Integreer geaggregeerde of tenantspecifieke licentiegebruiksrapportages in bestaande factureringssystemen via kant-en-klare RESTful API’s. Dit is inclusief out-of-the-box integratie met ConnectWise Manage.

Integratie en automatisering

Serviceproviders kunnen op hun clientportals dezelfde consistente ervaring bieden waaraan klanten al zijn gewend, door Veeam Availability Console en de gegevens ervan eenvoudig in bestaande applicaties te integreren dankzij uitgebreide ondersteuning van RESTful API’s. Naast bestaande integraties voor configuratie, facturering en back-upbeheer biedt NIEUW Veeam Availability Console v3 nieuwe of uitgebreide aanvragen voor klant- en resellerbeheer, licentiebeheer, alerts en meer.

De belangrijkste voordelen van RESTful API-verbeteringen zijn:

Integratie: Bij het aanbieden van managed services is proactieve bewaking van de status van de infrastructuur cruciaal. In Veeam Availability Console v3 is het nu mogelijk om via RESTful API’s query’s op getriggerde alerts uit te voeren, waarmee automatisch tickets kunnen worden gemaakt in de bestaande helpdeskapplicatie van de serviceprovider.

Automatisering: Serviceproviders kunnen nu bedrijven en reselleraccounts automatisch maken door functies van Veeam Availability Console in hun portal te integreren. Verbeterde RESTful API’s bieden nu volledige beheerfuncties voor dagelijkse workflows van tenantbeheer.

Platformondersteuning

Veeam Availability Console v3 biedt volledige ondersteuning voor alle recent gelanceerde updates van Veeam platforms, inclusief:

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4: v3 ondersteunt compatibiliteit voor externe repository’s en Veeam Cloud Tier.
 • Veeam Cloud Connect 9.5 Update 4: Serviceproviders kunnen nu cloudgateways aan beheerde bedrijven toewijzen, direct in de gebruikersinterface van Veeam Availability Console.
 • Veeam Agent voor Microsoft Windows 3.0: Veeam Availability Console ondersteunt nu het maken van meerdere taken voor een stand-alone Veeam Agent. Hierdoor kunnen beheerde clients back-ups lokaal opslaan of direct naar een cloudrepository verzenden. 

Ook nieuw in v3 is ondersteuning voor VMware vCloud Director 9.5. Serviceproviders kunnen tenants en andere gebruikers die in VMware vCloud Director zijn gemaakt, nu gebruiken voor het maken van bedrijven, en een back-up maken van gebruikersaanmeldingsgegevens voor portals.

Andere uitbreidingen

Als gevolg van voortdurende research en ontwikkeling en dankzij feedback van klanten biedt NIEUW Veeam Availability Console v3 naast de hierboven genoemde belangrijke functies ook tal van andere verbeteringen, waarvan de belangrijkste hieronder worden vermeld:

Cloud Connect-facturering: Voor facturering op basis van verbruik van cloudquota hoeft het selectievakje voor remote beheer op de back-upserver van de tenant niet meer te worden ingeschakeld.

Windows-eventlog: Eventlog is gebaseerd op getriggerde alerts, wat integratie met applicaties van derden mogelijk maakt.

Computerbeheer: Externe computers kunnen nu remote opnieuw worden gestart via de gebruikersinterface van Veeam Availability Console.

Meldingsengine: De gebruikersinterface voor de configuratie van meldingen is vernieuwd en voorzien van een nieuw design.

Variabelen voor het onderwerp van e-mails: Aan het onderwerp van e-mailmeldingen voor alerts zijn variabelen toegevoegd om betere integratie met helpdesksystemen van derden mogelijk te maken.

Voorgedefinieerde ontvangers voor e-mailmeldingen: Bij selectie van de optie voor het verzenden van e-mailmeldingen in de alertconfiguratie kunnen nu groepen gebruikers worden geselecteerd in een voorgedefinieerde lijst.

Installatie: Het proces voor de implementatie voor evaluatie en productie is opgesplitst in afzonderlijke workflows voor stroomlijning van het installatieproces.

Beveiliging: Er is nu een specifiek beveiligingscertificaat voor Veeam Availability Console vereist.

Schaalbaarheid

NIEUW Veeam Availability Console v3 biedt nog hogere schaalbaarheidslimieten, waardoor het eenvoudiger is dan ooit om een groeiende Veeam-powered service te beheren. De engine en gebruikersinterface zijn bijgewerkt en bieden nog meer capaciteit. Ondersteund worden:

 • 50 Veeam Cloud Connect-servers
 • 500 resellers
 • 15.000 Veeam Agents (die elk twee of drie back-uptaken uitvoeren)
 • 1.000 Veeam Backup & Replication-servers (die elk 150 VM’s beveiligen)
 • 1.000 actieve gebruikers van back-upportals

Opmerking: De genoemde aantallen zijn gebaseerd op de resultaten in het testlab en kunnen afhankelijk van het implementatiescenario, de infrastructuurconfiguratie en de geconfigureerde planning van back-uptaken verschillen.

Veeam Availability Console v2 Update 1:
Wat is er nieuw?

Uitgebreide ondersteuning voor Veeam Agents
Nieuw in Veeam Availability Console Update 1 is ondersteuning voor Veeam Agents die met Veeam Backup & Replication worden beheerd. Hiermee kunt u monitoringservices aan nog meer Veeam-klanten aanbieden die Veeam Agents met een lokale Veeam Backup & Replication-server beheren, maar toch van uw expertise willen profiteren. Deze nieuwe functie voorziet in monitoring en alerts voor instances van Veeam Agent voor Microsoft Windows en Veeam Agent voor Linux die met Veeam Backup & Replication worden beheerd.
Nieuwe gebruikersrol
VCSP-partners die toegang tot Veeam Availability Console willen delegeren aan hun eigen IT-medewerkers, kunnen daarvoor nu gebruikmaken van de nieuwe operatorrol en hoeven dus geen volledige controle te verlenen. Deze rol biedt toegang tot alles wat voor externe monitoring en beheer van klantomgevingen nodig is, behalve tot de configuratie-instellingen van Veeam Availability Console.
ConnectWise Manage plugin
Veeam Availability Console Update 1 is inclusief native integratie met ConnectWise Manage. Dankzij deze integratie kunnen VCSP-partners bedrijfsaccounts tussen de twee applicaties synchroniseren en toewijzen, waardoor alle beheerde services in één beheeroverzicht worden gebundeld. Deze integratie heeft ook betrekking op facturering, waardoor u ConnectWise Manage kunt gebruiken om facturen voor tenants te genereren op basis van hun gebruik. Verder kunt u met deze native plug-in tickets maken op basis van alerts die in Veeam Availability Console zijn getriggerd, en deze bundelen met verwijzing naar de beheerde computer, ook wel een “configuratie” genoemd in ConnectWise Manage.
Verbeterde monitoring van Veeam Backup & Replication
Los problemen van klanten nog sneller op door optimalisaties van de gegevensverzamelingsengine die eventgestuurde triggers gebruikt om nieuwe informatie te verzamelen.
Nieuwe soorten back-upbeleid
Beveilig de gegevens van uw klanten nóg beter met twee nieuwe soorten back-upbeleid: public en privé. Public back-upbeleid is zichtbaar voor alle beheerde klanten, terwijl privé back-upbeleid alleen kan worden bekeken door bedrijven waaraan het beleid is toegewezen.
Verbeterde opties voor cloudback-upbeleid
Het is nu mogelijk om subtenant-accounts vooraf te maken als onderdeel van het configureren van het back-upbeleid, of om één gebruikersaccount voor alle Veeam Agents te selecteren met de cloudrepository als doel.
Alert voor de tracking van VM’s die in cloudrepository's zijn opgeslagen
Met deze nieuwe alert wordt u gewaarschuwd wanneer het aantal klant-VM’s dat in de cloudrepository is opgeslagen, een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.
Verbeterde ondersteuning voor Veeam Agents die via tools van derden worden ingezet
Veeam Agents die via softwarebeheertools van derden worden ingezet, kunnen nu worden bijgewerkt via een verbinding met de masterbeheeragent of de Veeam-updateserver waarop Veeam Agent-gedeelten voor Veeam Availability Console worden gehost. Dit maakt een update van de back-upagent zelfs mogelijk wanneer de masterbeheeragent offline is of niet over beheerdersrechten voor toegang tot externe computers beschikt om de updateprocedure te orkestreren.
Verbeterd beheer van subtenants
Beheer van subtenant-accounts is nu nog eenvoudiger: in de gebruikersinterface van Veeam Availability Console worden alle subtenant-accounts als een afzonderlijke gebruikersrol weergegeven.
Uitbreidingen van RESTful API’s

Via nieuwe RESTful API-uitbreidingen kan nu meer informatie uit de configuratiedatabase van Veeam Availability Console worden opgevraagd en geraadpleegd, zoals:

 • Licenties van beheerde back-upservers
 • Beschrijvingen van tenants
 • Referenties naar het bovenliggende object voor gebruikers, detectieregels en computers
Uitbreidingen van de schaalbaarheid
De schaalbaarheidslimieten voor het aantal beheerde Veeam Backup & Replication-servers per instance van Veeam Availability Console zijn aanzienlijk verhoogd. Dit zorgt voor optimale bediening en prestaties bij het beheren van tot maar liefst 10.000 Veeam Agents en maximaal 600 Veeam Backup & Replication-servers, die elk 150-200 VM’s of Veeam Agents beveiligen.