Wyniki badania przeprowadzonego wśród dyrektorów działów IT (CIO) ujawniają słabe punkty w ochronie danych w środowisku wirtualnym

Raport dotyczący ochrony danych w środowisku wirtualnym 2013 firmy Veeam wskazuje na problemy w zakresie możliwości, złożoności i kosztów, które utrudniają pracę działów IT

Baar, Szwajcaria, 4 marca 2013 r.

Kliknij, aby udostępnić w serwisie Twitter: Wyniki badania przeprowadzonego wśród dyrektorów działów IT (CIO) ujawniają słabe punkty w ochronie danych w środowisku wirtualnym http://www.veeam.com/survey

Aktualności:

 • Firma Veeam Software, producent innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych, replikacji oraz zarządzania wirtualizacją w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, ogłosiła dzisiaj wyniki dorocznego raportu dotyczącego ochrony danych w środowisku wirtualnym.
 • Raport ten przedstawia wyniki trzeciego z kolei badania firmy Veeam dotyczącego wpływu wirtualizacji na strategie związane z ochroną danych, tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem. Z niezależnego badania przeprowadzonego wśród 500 dyrektorów działów IT (Chief Information Officer, CIO) w USA i Europie wynika, że przedsiębiorstwa nadal nie wykorzystują pełnego potencjału wirtualizacji w kontekście ochrony danych, co ma związek z możliwościami, złożonością i kosztami wdrożenia tej technologii. W istocie, w kilku obszarach możliwości ochrony danych przedsiębiorstw zmniejszyły się w porównaniu z wynikami ostatniego raportu wydanego pod koniec 2011 r.
 • Główne wnioski:
  • 68% dyrektorów działów IT sądzi, że posiadane narzędzia do tworzenia kopi zapasowych i odzyskiwania będą mniej efektywne w świetle zwiększającej się ilości danych i wzrostu liczby serwerów w ich organizacjach.
  • Odzyskiwanie serwerów wirtualnych jest tylko nieznacznie szybsze w porównaniu z serwerami fizycznymi i zabiera odpowiednio 5 oraz 6 godzin. Sytuacja obecna jest więc gorsza w porównaniu z rokiem 2011, w którym odzyskiwanie serwerów zajmowało odpowiednio 4 i 5 godzin.
  • Każda godzina przestoju oznacza dla firmy koszty rzędu 324 793 USD. Innymi słowy, przestoje wiążą się dla organizacji średnio z kosztami na poziomie co najmniej 1,6 mln USD na każdy przypadek.
  • Odzyskiwanie poszczególnych plików i elementów aplikacji może zabrać nawet więcej czasu. Odzyskiwanie poszczególnych wiadomości e-mail, przykładowo, trwa średnio 14 godzin.
  • Oprócz kwestii czasu odzyskiwania danych firmy napotykają na problemy w przypadku 1 na 6 procesów odzyskiwania.
  • 88% dyrektorów działów IT boryka się z problemami dotyczącymi możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, 84% z problemami dotyczącymi złożoności, a 87% z kwestiami finansowymi. Oznacza to, że ochrona danych nadal wiąże się z trudnościami.
  • 58% dyrektorów działów IT planuje zmienić narzędzie do tworzenia kopii zapasowych w środowisku wirtualnym do roku 2014.
 • W chwili obecnej 51% serwerów firmowych to infrastruktura wirtualna. Oczekuje się, że wartość ta zwiększy się do 63% w 2014 r.
 • Dyrektorzy działów IT są świadomi problemów w zakresie ochrony danych, z jakimi wiąże się rozbudowa infrastruktury wirtualnej. 88% dyrektorów działów IT wskazało na ograniczenia w zakresie możliwości tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania serwerów wirtualnych. Z kolei 84% z nich zidentyfikowało problemy dotyczące złożoności, a 87% wskazało na kwestie finansowe. Podobnie 77% firm korzystających z narzędzi do tworzenia kopii zapasowych opartych na agentach doświadczyło problemów z korzystaniem z technologii wirtualizacji, w tym związanych z zarządzaniem. Obejmowały one: zbyt złożone procesy zarządzania (43%), zbyt częste błędy podczas tworzenia kopii zapasowych (32%) i przywracania (28%), koszty technologii (20%) oraz agenty spowalniające pracę serwerów (18%).
 • O tym, że firmy zaczynają zdawać sobie sprawę z wymienionych problemów, świadczy fakt, że 58% z nich planuje dokonać zmiany narzędzia do tworzenia kopii zapasowych dla serwerów wirtualnych do 2014 r. Głównym motywem tej decyzji są aspekty finansowe — 51% firm ma na względzie całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, TCO), a 42% bieżące koszty sprzętu i oprogramowania. Dla 47% firm powodem do zmiany jest aspekt złożoności, 32% z nich wskazuje na niemożność realizacji celów w zakresie czasu odzyskiwania, a 24% — celów w zakresie punktu odzyskiwania.

Cytaty:

Ratmir Timashev, prezes i dyrektor generalny (CEO), Veeam Software

„Na pierwszy rzut oka obawy dyrektorów działów IT wydają się zasadne. Mimo potencjału w zakresie wzrostu szybkości i wydajności ochrony danych, jaki oferuje wirtualizacja i jaki mogą zapewnić zaawansowane narzędzia do ochrony danych, czas odzyskiwania zwiększył się od 2011 r. Tę widoczną utratę dynamiki w dziedzinie ochrony danych można przypisać dwóm czynnikom. Po pierwsze, infrastruktura wirtualna jest stale rozbudowywana. Już w chwili obecnej stanowi większość infrastruktury IT, a w przyszłości jej udział będzie jeszcze większy. Po drugie, organizacje nie aktualizują swoich narzędzi do ochrony danych i nie dokonują zmian istniejących strategii. Przykładowo, w większości firm nadal używane są agenty do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Takie podejście sprawdza się w środowiskach fizycznych. Jest jednak zbędne i niedostosowane do infrastruktury wirtualnej. Dopóki organizacje nie przestaną pojmować technologii wirtualizacji w kategoriach fizycznych, nie będą w stanie w pełni wykorzystać jej potencjału”.

„Wirtualizacja dochodzi do punktu zwrotnego. Organizacje zdają sobie sprawę z korzyści, jakie zapewnia ta technologia. W chwili obecnej stopniowo odkrywają, jakie są jej rzeczywiste możliwości, gdy jest prawidłowo stosowana i zarządzana. Nowoczesne narzędzia do ochrony danych, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnych, mogą umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału tej technologii, a także wyeliminować problemy związane z możliwościami, złożonością i kosztami, z jakimi borykają się działy IT. Zmniejszenie kosztów takich technik jak replikacja pozwala na przykład firmom na ochronę znacznie szerszego zakresu infrastruktury o znaczeniu kluczowym przed przestojami, co przekłada się na oszczędności rzędu milionów dolarów. Wirtualizacja odzyskiwania oznacza, że firma może testować większą liczbę kopii zapasowych — obecnie regularnie testowanych jest zaledwie 7% z nich. Najważniejszy jest jednak fakt, że poprzez korzystanie z odpowiednich narzędzi dyrektorzy działów IT mogą odzyskiwać poszczególne elementy bądź całe serwery w czasie krótszym niż 5 godzin”.

Informacje na temat badania:

Vanson Bourne, niezależna organizacja zajmująca się badaniami rynkowymi, przeprowadziła w listopadzie i grudniu 2012 r. badanie online obejmujące 500 dyrektorów działów IT z organizacji w USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji zatrudniających ponad 1000 pracowników. Pełną wersję raportu można pobrać ze strony www.veeam.com/survey.

Informacje o firmie Veeam Software

Firma Veeam Software opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie tworzenia kopi zapasowych w środowiskach VMware oraz Hyper-V, a także zarządzania wirtualizacją. Veeam Backup & Replication to rozwiązanie numer 1 do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Veeam ONE to jedno rozwiązanie do monitorowania w czasie rzeczywistym, optymalizacji zasobów oraz raportowania w środowiskach VMware i Hyper-V. Rozwiązania Veeam Management Pack (MP) i Smart Plug-in (SPI) pozwalają rozszerzyć zakres monitorowania w firmie na środowisko VMware za pomocą narzędzi Microsoft System Center i HP Operations Manager. Firma Veeam dostarcza także bezpłatne narzędzia wirtualizacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.veeam.com/pl.

Odnośniki wymienione w niniejszym wydaniu: