Veeam wprowadza nowe rozszerzenia w swojej sieci ProPartner w regionie EMEA

Veeam zamierza zainwestować dodatkowe miliony dolarów w program ProPartner w regionie EMEA, aby zapewnić jeszcze lepsze wsparcie dla usług informatycznych opartych na subskrypcji oraz uatrakcyjnić ofertę dla klientów

Warszawa, 24 marca 2021 r. — Veeam Software, lider na rynku rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i dostawca rozwiązań do zarządzania danymi w chmurze Cloud Data Management, rozszerzył swój program ProPartner dla firm typu VAR (Value-Added Resellers) w regionie EMEA. W przedsięwzięcie to firma zainwestowała kilka milionów dolarów. Zgodnie ze strategią firmy Veeam na rok 2021 w zakresie kanałów sprzedaży, nowe rozszerzenia umożliwią nagradzanie partnerów wykazujących kluczowe kompetencje oraz wzmocnią sieć partnerów VAR, partnerów VCOS (Veeam Cloud & Service Providers) i integratorów systemów. Będą oni mogli czerpać korzyści z rosnącej popularności licencji opartych na subskrypcjach oraz przedstawić swoim klientom atrakcyjniejsze oferty.

Veeam prowadzi sprzedaż swoich produktów i usług w stu procentach za pośrednictwem partnerów handlowych. Wszyscy klienci są więc obsługiwani przez sieć ProPartner. Coraz więcej przedsiębiorstw przenosi dziś swoje zasoby informatyczne do architektur chmurowych oraz korzysta z usług informatycznych w ramach subskrypcji i elastycznych modeli opartych na kosztach operacyjnych. Veeam bierze pod uwagę tę zmianę i jej skutki. Nowoczesne przedsiębiorstwa potrzebują nie tylko usług wdrożeniowych, lecz również doradztwa strategicznego, usług wyższego poziomu i bieżących konsultacji. Aby pomóc swoim partnerom w sprostaniu nowym wymaganiom klientów, zwiększeniu dynamiki działań i osiąganiu większych przychodów, Veeam zachęca ich do zwiększania kompetencji oraz rozwijania spójnych i prostych w zrozumieniu procedur, co ułatwi im osiąganie sukcesów na rynku i realizację celów biznesowych. Od chwili wprowadzenia kompetencji początkowych w drugiej połowie 2020 roku 43% partnerów uczestniczących w programie zamieniło już zdobyte punkty na upusty, które zwiększyły ich rentowność.

„100% sprzedaży prowadzimy za pośrednictwem sieci partnerów. Mają oni newralgiczne znaczenie dla przyspieszenia drugiego etapu naszej migracji do chmury hybrydowej. Będziemy nadal w nich inwestować oraz pomagać im w rozszerzaniu ofert dla klientów i zwiększaniu zysków” ― powiedział Daniel Fried, dyrektor generalny i wiceprezes ds. regionu EMEA i globalnych kanałów sprzedaży w firmie Veeam. „Klienci skupiają się dziś na transformacji cyfrowej, która zapewni im większy zwrot z inwestycji, oraz wdrażaniu silniejszych zabezpieczeń w celu ochrony danych. W związku z tym usługi informatyczne oparte na subskrypcji staną się standardem. Najważniejszym elementem będzie zawsze klient, którego decyzje i inwestycje są oparte przede wszystkim na poradach i działaniach podmiotów pośredniczących między nim a dostawcą. Dzięki współpracy z Veeam partnerzy mogą zaoferować swoim klientom nie tylko wdrożenia, lecz również usługi na wyższym poziomie, a ponadto mogą spełnić ich rosnące wymagania w sposób komercyjnie opłacalny i sprzyjający nawiązaniu silniejszych relacji o charakterze strategicznym”.

Oto najważniejsze rozszerzenia wprowadzone w programie Veeam ProPartner dla partnerów VAR:

Wzmocnienie sieci partnerów

Aby osiągnąć cel strategiczny, jakim jest wzmocnienie sieci partnerów warstwy 1, Veeam rozszerza korzyści oferowane partnerom VAR i VCSP oraz integratorom systemów w ramach programów ProPartner. Korzyści te obejmują dodatkowe środki, które ułatwią partnerom Gold i Platinum osiągnięcie większych marż przy sprzedaży produktów Veeam, a także większe zachęty do rejestrowania transakcji, umożliwiające nagradzanie wydajności i lojalności partnerów.

Optymalizacja oferty pod kątem modelu licencji opartego na subskrypcjach

Coraz więcej klientów chce korzystać z usług informatycznych w ramach licencji opartych na subskrypcjach oraz modeli cenowych opartych na kosztach operacyjnych. W takich przypadkach klient płaci za usługi w miarę ich używania, nie dokonuje zaś początkowych nakładów inwestycyjnych w celu zakupu produktu. Veeam wspiera swoich partnerów w tym zakresie i umożliwia im osiąganie większych marż przy sprzedaży subskrypcji usług.

Partnerzy VAR i VCSP

Veeam zapewnia dodatkowe wsparcie partnerom VAR, którzy zamierzają wprowadzić hybrydowy model odsprzedaży poprzez nawiązanie współpracy z naszymi partnerami VCSP. W ramach tego modelu partnerzy VAR uzupełnią swoje oferty o niektóre usługi przetwarzania w chmurze oferowane przez partnerów VCSP. Ułatwi im to spełnienie oczekiwań klientów w zakresie takich usług oraz wygenerowanie dodatkowego strumienia przychodów.

Nagradzanie za lojalność i wydajność

Veeam wprowadził do swojego programu ProPartner dla dystrybutorów VAR dwie nowe kompetencje. Teraz premiuje partnerów również za korzystanie z narzędzi udostępnianych za pośrednictwem Centrum Marketingu Veeam oraz za pozyskiwanie nowych klientów dla konkretnych produktów z oferty strategicznej Veeam.

Inwestuje też w swoich partnerów VAR i dystrybutorów w ramach zarządzania przez cele (ang. Management by Objectives ― MBO) oraz nagradza tych najbardziej efektywnych na podstawie różnych wskaźników wydajności.

Veeam dzieli swoje przedsiębiorstwa partnerskie na warstwy i premiuje m.in. za wkład w pozyskiwanie nowych klientów w ramach programu premii za wywieranie wpływu.

Program ProPartner został zmodernizowany z myślą o potrzebach klientów końcowych. Umożliwi to partnerom reagowanie na coraz szybciej zmieniające się wymagania klientów związane z transformacją cyfrową, ochroną danych i cyberbezpieczeństwem. Ponadto Veeam zapewni partnerom dodatkowe korzyści i ochronę oraz będzie nagradzać najwydajniejszych partnerów VAR i dystrybutorów.

CYTATY

Wydatki przedsiębiorstw na transformację cyfrową rosną coraz szybciej, co otwiera przed partnerami nowe możliwości, ale wymaga od nich obsługiwania nowych modeli korzystania z rozwiązań i usług. Rola partnerów VAR zmienia się. Teraz muszą oni oferować więcej usług i stać się dla swoich klientów faktycznymi partnerami w zakresie transformacji cyfrowej, natomiast dostawcy muszą zmienić sposób pozyskiwania i nagradzania partnerów. Veeam dobrze rozumie kulturę partnerskiej współpracy i uwzględnił tę zmianę w swoim programie ProPartner dla partnerów VAR, których premiuje za lojalność oraz wyposaża w narzędzia i wiedzę, aby nawiązać z nimi bardziej strategiczne relacje” ― Christopher Webber, dyrektor ds. badań, dział współpracy strategicznej w firmie IDC

„Współpraca z firmą Veeam cały czas przynosi nam wymierne korzyści, takie jak rozszerzenie sprzedaży w oparciu o wspólne rozwiązania z innymi dostawcami, zwiększenie rentowności i efektywna sprzedaż subskrypcji. Trendy rynkowe skłaniają się coraz bardziej ku modelowi rocznych przychodów odnawialnych opartych na subskrypcji. To świetnie, że Veeam nagradza partnerów za podążanie we właściwym kierunku i skupienie się na utrzymaniu klientów. Zamierzamy inwestować w naszą współpracę i korzystać ze wsparcia oferowanego partnerom VAR w ramach sieci ProPartner, które obejmuje szkolenie sprzedawców w dziedzinie nowych rozwiązań do ochrony danych oraz premiowanie lojalności i wydajności” — Joe Hepburn, szef działu. zarządzania danymi w firmie Bytes Software Services Ltd UK będącej partnerem VAR firmy Veeam klasy Platinum

„ITEC współpracuje z firmą Veeam jako partner strategiczny od ponad sześciu lat. Program ProPartner dla firm VAR pomógł w zapewnieniu sprzedawcom i pracownikom technicznym firmy ITEC wszystkich narzędzi potrzebnych do wdrażania i wspierania produktów Veeam. Program partnerski cały czas ewoluuje. Zapewnia regularne aktualizacje planu rozwoju produktów, zasobów sprzedażowych i technicznych, a ponadto stwarza partnerom Veeam nowe możliwości dotyczące używania produktów Veeam zarówno przez dotychczasowych, jak i nowych klientów. W ramach programu ProPartner dla partnerów VAR firma ITEC otrzymała od Veeam zasoby, które pomogą je w tworzeniu rozwiązań i umacnianiu relacji z klientami” — James Arscott, dyrektor centrum przetwarzania danych w firmie ITEC Connect będącej partnerem VAR firmy Veeam klasy Silver oraz dostawcą chmur i usług Veeam klasy Silver

Więcej informacji o programie ProPartner znajduje się na tej stronie: https://propartner.veeam.com/partner-levels-program-reseller.