Veeam’in araştırması şirketlerin her yıl veri erişim sorunları yüzünden 2 milyon dolardan fazla harcama yaptıklarını gösteriyor

Veeam Data Center Availability 2014 Raporu, şirketlerin ayda bir defadan fazla yaşadıkları veri erişim sorunları yüzünden kesintisiz çalışmanın gerekliliklerini yerine getiremediklerini ortaya koydu.

İstanbul, 2 Aralık 2014: Modern veri merkezlerinin kesintisiz çalışabilmesi için yenilikçi çözümler sunan Veeam Software Veeam Data Center Availability Report 2014 Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Şirketin dördüncü yıllık raporu, kurumların BT hizmetlerine erişim konusunu nasıl güvence altına aldıklarını ortaya koydu. Küresel araştırmaya katılan CIO’ların yüzde 82’si şirketlerinin BT hizmetlerine anında ve kesintisiz erişimini sağlamakta zorluk çektiklerini itiraf etti.

Araştırma sonuçlarına göre veriye erişim sorunu yaşanması şirketlerde yılda 2 milyon dolardan fazla maddi kayba neden oluyor. Buna şirket  geliri, verimliliği, olanaklarının olumsuz şekilde etkilenmesi  ve verinin yedeklemesi esnasında ortaya çıkan başarısızlığın neden olduğu kayıplar dahil edilince, durumun önemi daha net anlaşılıyor. Bu harcamaların, küresel ekonomi dolayısıyla şirketlerin iş ortakları, müşterileri ve hissedarlarının farklı saat kuşaklarında çalışması ve veri merkezlerinin lokasyon neresi olursa olsun daima ulaşılabilir olması zorunluluğu nedeniyle daha da yükselmesi bekleniyor. Araştırmaya göre önümüzdeki 15 yıllık süreçte, gelişmekte olan pazarların küresel büyümenin yüzde 40’ını oluşturacağı göz önüne alınırsa arıza zamanında kaçırılan küresel fırsatların geri dönülmez zararlara yol açacağı tahmin ediliyor.

“Veriye erişim artık her zamankinden daha önemli. İşletmeler sistem kesintisini kabul etmek zorunda bıraktırılan BT sektörü tarafından küresel olarak başarısızlığa itiliyorlar ve kesintisiz çalışmanın bir hayal olduğunu söylüyorlar” diyen Veeam CEO’su Ratmir Timashev sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kurumlar BT’nin başarısızlıkları yüzünden milyonlarca dolar kaybetmeyi kaldıramazlar, ayrıca veri erişimiyle kumar oynamaya devam edemezler. İyi haber, bunların değişmekte olduğu. Kurumların tek yapması gereken yıllardır onlara anlatılanları bir kenara bırakıp daha iyisini talep etmeleri. Eğer her kurum bunu yaparsa beş yıl içinde uygulama erişimi gereksiz bir konu haline gelecek ve çalışanlarla müşteriler dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar istedikleri şeye istedikleri zaman ulaşabilecekler.”  

Veeam Data Center Availability 2014 Raporu’ndaki bazı kilit sonuçlar şöyle:

Şirketler kesintisiz çalışmak için giderek artan gereksinimleri karşılayamıyorlar

  • CIO’ların yüzde 82’si şirketlerinin ihtiyaçlarını tam karşılayamadıklarını belirtiyor. CIO’ların yüzde 90’dan fazlası verileri daha hızlı kurtarma, beklenmedik sistem kesintisi zamanının finansal etkilerini düşürme, bunun yanında veriyi daha sık ve veri kaybı riskini düşürerek yedekleme yüzünden baskı altındalar.
  • CIO’ların baskı altında olmalarının nedenleri müşteriler, iş ortakları ve çalışanlardan aldıkları daha sık ve gerçek zamanlı etkileşimler (Cevap verenlerin yüzde 65’i); farklı saat kuşaklarında uygulamalara erişim isteği (yüzde 56); mobil cihazların artan şekilde iş hayatında kullanımı (yüzde 56); mesai saatleri dışında çalışanlar (yüzde 54) vekarar verme ve işlemler için artan düzeydeki otomasyon (yüzde53).

Planlanmayan sistem çökmesi artan harcamalara sebep oluyor

  • Planlanmayan sistem çökmesi her ay en az bir defa meydana geliyor (yılda 13 defa).
  • Planlanmayan sistem çökmesi bir kuruma zarar gören gelir, düşen üretkenlik ve kaçırılan fırsatlar yüzünden yıllık 1.4 – 2.3 milyon dolar arasında bir kayba neden oluyor.

Koruma garanti değil

  • Her altı yedeklemeden biri başarısız oluyor. Bu da bir yılda 13 defa meydana gelen sistem çökmesinde 2 defa verilerin tamamen yok olması anlamına geliyor. Bu kayıp veriler yıllık en az 682 bin dolara mal oluyor.

Kurumlar risk altındaki verilere milyonlarca dolar bağlıyorlar

  • Kurumlar ayrıca her yıl sistem çökmesi dolayısıyla kaybedebilecekleri uygulama verilerinde 4.4 – 7.9 milyon doları riske atıyorlar.

Günümüzde işletmeler daha fazla erişilebilirlik elde etmek için arayışa geçtiler. Ancak BT birimleri, işletmelerinin iş-kritik verileri için talep ettiği kurtarma süresinin 1 saat, modern uygunluk çözümleri tarafından belirlenen kesintisiz çalışma standartlarının 2.5 saat ilerisindeler. 

Timashev hata yapılmaması gerektiğini ve çoktan kesintisiz çalışma çağına girildiğini belirtiyor. “Şirketler yeniliklere ayak uydurmak için eski tip veri koruma ve yedekleme ürünlerinden farklı olarak  7 gün 24 saat erişimi sağlayacak modern çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Bu da gereksinim duyulduğunda her dosyanın, uygulamanın ya da sanal sunucunun yüksek hızlı ve garantili kurtarımı anlamına geliyor.Ayrıca yedeklenen verinin ve ortamın gücünü artırarak yeni uygulamaların konuşlandırılmasını test etmek ve başarısızlık riskini ortadan kaldırmak şeklinde açıklanabiliyor.  Aynı zamanda proaktif izleme sayesinde tam anlamıyla görünürlük ve operasyonları etkilemeden sorunlar hakkında uyarılmak anlamına geliyor. CIO’ların bunu açıkça anlamaları gerekiyor, yüzde 78’i önümüzdeki iki yılda ihtiyaçları olan erişime ulaşabilmek için veri koruma ürünlerini değiştirmeyi planlıyor..Sonuç olarak, uygunluk uçurumu geçmişten bir anı olmaya başlayacak.”

Daha fazla bilgi için:http://www.veeam.com/tr/

Araştırma metodolojisi:

Veeam Data Center Availability 2014 Raporu, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre, Brezilya, Avustralya ve Singapur’daki binden fazla çalışanı olan şirketlerin 760 CIO’su ile gerçekleştirilmiştir. Vanson Bourne, bağımsız pazar araştırma şirketi, Veeam’in isteği üzerine araştırmayı yapmıştır.Raporun tamamına ulaşmak için;http://www.veeam.com/wp-availability-report-2014.html

Veeam Software hakkında:

Veeam Modern Veri Merkezleri için Gelişmiş Veri Koruma sunarak işletmelerin sürekli çalışmasına olanak sağlar ve tüm uygulamalar ve veriler için kurtarma zamanı ve nokta hedeflerini (RTPO) 15 dakikanın altına indirir. Bir işletmeyi her koşulda ayakta ve çalışır durumda tutmanın zorluklarını bilir ve yüksek hızda kurtarma, doğrulanmış koruma, riskleri azaltma, uçtan uca görünüm ve veri kayıplarından kaçınmayı sağlayacak çözümleri ile bu zorlukları adresler. Veeam Backup & Replication, VMware Vsphere,  Microsoft Hyper-V, NetApp Storage ve HP 3PAR StoreServ gibi Modern Veri Merkezinin temel teknolojilerini kullanarak işletmelerin RTPO hedeflerini karşılarken, zaman kazanmalarına, risksiz çalışmalarına, yatırım ve operasyonel harcamaları düşürmelerine yardımcı olur. Veeam Availability Suite yedekleme altyapısı için gelişmiş izleme, raporlama ve kapasite planlaması yanında Veeam Backup & Repalication’ın tüm faydalarını ve özelliklerini de sağlıyor. Veeam Management Pack for System Center, Hyper-V ve vSphere altyapılarının uygulamadan makineye yönetimi için en kapsamlı, en sezgisel ve en akıllı geliştirmedir ve Veeam Backup &Replication için taki p ve raporlamayı da içerir. Veeam Cloud Provider Programı (VCP), barındırma, yönetilen hizmetler ve bulut hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak esnek aylık ve sürekli lisanslama sunar. VCP’nin dünya çapında 6.000’den fazla hizmet sağlayıcı iştirakçisi bulunmaktadır. 

2006’da kurulan Veeam’in 27.500 ProPartner’ı ve dünya çapında 121.500’den fazla müşterisi bulunmaktadır.