Leonidas maakt wel honderd soorten chocola, en Veeam zorgt dat die allemaal vers blijven

Veeam Backup staat daadwerkelijk garant voor de kwaliteit en de reputatie van Leonidas, één van ‘s werelds bekendste chocolatiers. Met dit pakket is ons netwerk inclusief alle toepassingen 24/7/365 beschikbaar. Zodoende kunnen we alle bestellingen voor onze meer dan honderd soorten chocola vlot afhandelen en op elk moment van de dag en nacht inspelen op een verhoogde vraag naar ons product vanuit vijf continenten.
Nikolas Diamantis
ICT director
Leonidas Confiserie

De Zakelijke Uitdaging

Leonidas, de Belgische chocolatier die sinds meer dan vijf generaties wereldwijde bekendheid geniet, stelt als uitgangspunt voor al zijn creaties de norm van onberispelijke versheid. Dagelijks maakt de onderneming meer dan een miljoen bonbons die nog dezelfde dag over de hele wereld worden geleverd. Om aan de verwende smaak van de clientèle tegemoet te komen en de eigen reputatie te bewaken, moet de onderneming zeker kunnen zijn van een vlekkeloze voortgang van het productieproces en de levering 24/7/365.

De IT-structuur, die elke fase van een bestelling door de klant begeleidt, speelt in het succes van Leonidas een cruciale rol. De onderneming heeft er sinds het begin van de jaren ‘90 al in geïnvesteerd, aanvankelijk alleen voor de boekhouding maar later ook voor toepassingen op maat ten behoeve van de productie, de logistiek en de verkoop. Dankzij deze strategie is de onderneming in staat de eigen infrastructuur een hoge mate van betrouwbaarheid mee te geven en daardoor inkomstenverlies en ontevreden klanten te voorkomen.

“Anderhalf jaar geleden ongeveer begrepen wij dat beschikbaarheid voor Leonidas een strategische prioriteit was,” zegt Nikolas Diamantis, ICT-director. “Daar komt bij dat de onderneming de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. De infrastructuur is daardoor steeds ingewikkelder geworden en kwam vooral voor wat betreft de productie en de logistiek aan haar grenzen. Als u beseft dat wij bijvoorbeeld 37 vestigingen verspreid over vijf continenten onder onze hoede hebben, en dat wij voor de toevoer van de bonbons samenwerken met meer dan driehonderd partners, dan is het toch een prettig idee dat Veeam binnen onze infrastructuur centraal geïnstalleerd is. Daardoor is het mogelijk dat er nog geen week ligt tussen de productie hier in België en de verkoop aan een consument in Japan.”

De Oplossing Van Veeam

Veeam Backup is een toepassing waarmee een onderneming met een omvang als die van Leonidas de bedrijfsvoering op een betrouwbare, betaalbare en gebruiksvriendelijke wijze kan veiligstellen. Zeker wanneer het zoals in dit geval gaat om een bedrijf dat op internationale schaal opereert en een hoge standaard voor kwaliteit en versheid moet aanhouden, terwijl er tegelijkertijd zeer alert moet kunnen worden ingesprongen op de vraag van de clientèle. «Veeam Backup staat aldus werkelijk garant voor de kwaliteit en de reputatie van Leonidas.”

Met een vijfkoppige IT-staf houdt Veeam op afstand toezicht op het geheel van toepassingen en data van de virtuele servers van VMware. Daardoor is de digitale infrastructuur van Leonidas permanent beschikbaar voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Doordat de toegang tot al haar IT-platforms gegarandeerd is, kan Leonidas de productie en de levering continu blijven verzorgen. Aangezien de versheid van de bonbons absolute prioriteit is, is een volledige beschikbaarheid van de IT-bronnen cruciaal.

José Van den Bossche, managing director van Nexis, een vaste partner van Leonidas, legt uit dat «Veeam een natuurlijke keuze was. Veeam Backup is namelijk een zeer soepele toepassing, eentje waarvoor niet eerst het hele verleden hoeft te worden uitgeplozen. Bovendien verlopen de opslag en het herstel automatisch, zodat de interne IT-mensen daar geen tijd aan kwijt zijn en die zich kunnen concentreren op andere, belangrijkere taken.»

Nikolas Diamantis mag er daarnaast graag op wijzen dat met Veeam Backup na een storing of een incident het proces in kwestie sneller kan worden herstart. «Een tijdje terug hadden we hier een probleem met een SAP-toepassing op een besmette machine. Dankzij de toepassing van Veeam hebben wij het gehele proces in nog geen uur tijd opnieuw kunnen opstarten, op basis van een back-up. Zodoende hebben de productie en de logistiek er geen van beide onder te lijden gehad. Leonidas is immers actief op alle vijf de continenten, zodat onze systemen 24/7/365 toegankelijk moeten zijn voor de follow-up van de bestellingen van onze klanten».

De ICT-manager van Leonidas voegt daar tot slot aan toe: «Een paar jaar geleden moest onze IT-afdeling regelmatig in de avonden en de weekenden worden opgetrommeld omdat er problemen waren met de beschikbaarheid van onze productieketen. Met Veeam Backup kunnen we rekenen op een betrouwbare toepassing, waardoor wij het aantal ingrepen en de tijd die dat kost sterk hebben kunnen verminderen. Zodoende zien we nu ook een veel gunstiger evenwicht tussen werk en vrije tijd».

De Resultaten

 • Productie en levering van verse producten wereldwijd 24/7/365
  Veeam Backup vormt de garantie dat de infrastructuur die de productie, de logistiek en de service aan de klanten van Leonidas ondersteunt, te allen tijde beschikbaar blijft. Klanten van over de hele wereld hebben zodoende de garantie dat de producten die ze kopen altijd vers zijn.
 • Beschikbaarheid van onze IT-staf ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering
  «Dankzij de automatisering van de opslag en het (eventuele) herstel, kunnen onze IT-mensen zich concentreren op de reële toegevoegde waarde van het computersysteem. Dat betekent tijdwinst voor onze staf, minder noodzaak om zelf in te grijpen en dus een besparing voor de onderneming als geheel», aldus Nikolas Diamantis.
 • Extreem alert zodra zich ergens een probleem voordoet
  «Om onze hoogwaardige chocolade te maken, wordt er bij ons in ploegendienst gewerkt. Een enkele storing kan daardoor al ernstige gevolgen voor onze gehele keten hebben. De toepassing van Veeam voor het herstel bij storingen stelt ons nu in staat het normale proces in nog geen uur te hervatten», besluit Nikolas Diamantis.

Nexis In Het Kort

Als vaste partner van Leonidas op IT-gebied begeleidt Nexis haar cliënten bij het analyseren, ontwikkelen, doorvoeren en ondersteunen van volledige IT-toepassingen. Voor wat betreft de hardware levert Nexis een groot aantal producten van HP, als integraal onderdeel van complete systemen: ICT-infrastructuur (servers, opslag, interne netwerken, virtualisering, stabilisatie); toepassingen op maat met Unix, Linux of Microsoft. Nexis is gericht op het leveren van vernieuwende softwaretoepassingen op maat. De onderneming assisteert Leonidas zowel bij het doorvoeren als het gebruiken en onderhouden van de eigen infrastructuur, en daarnaast bij de verdere technologische ontwikkeling ervan.

Bedrijf:

Leonidas, in 1913 opgericht door Leonidas Kestekides, telt vandaag de dag 350 werknemers in België en heeft meer dan 1400 verkooppunten verspreid over veertig landen en vijf continenten. Dat maakt dat over de hele wereld zo’n vijfduizend mensen, in Parijs, Rome, Sydney, Tokio en New York(en nog veel meer) samen garant staan voor de kwaliteit en de versheid van de chocola van Leonidas. De onderneming doet de productie tot op heden volledig in België, vanuit twee productievestigingen en een logistiek centrum, al zal de productie binnenkort geconcentreerd worden in een enkele vestiging.

Uitdaging:

Internationaal gezien is Leonidas de meest beroemde chocolatier van België. Het bedrijf is goed voor de productie en levering over de hele wereld van meer dan een miljoen bonbons per dag. Om gegarandeerd te kunnen zijn van een permanente beschikbaarheid van de digitale infrastructuur zoals die tot in de haarvaten van de onderneming is doorgedrongen, vertrouwt Leonidas op Veeam. Zo zijn de bestelprocedure, het productieproces en de bevoorrading volledig gedigitaliseerd, zodat het systeem het hele jaar door de klok rond beschikbaar moet zijn.

Resultaten:

 • Productie en levering van verse producten wereldwijd 24/7/365
 • Beschikbaarheid van onze IT-staf ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering
 • Bijzonder alert zodra zich ergens een probleem voordoet