Badanie firmy Veeam pokazuje, że przedsiębiorstwa tracą rocznie ponad 2 miliony dolarów przez brak stałego dostępu do danych

Veeam Data Center Availability Report 2014 dowodzi, że przedsiębiorstwa nie są w stanie spełnić wymogów gwarantujących pełną ciągłość biznesową, a awarie aplikacji zdarzają się częściej niż raz na miesiąc

Baar, Szwajcaria, 3 grudnia 2014 r.:

Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby nowoczesnych centrów danych — Availability for the Modern Data Center — zaprezentował Veeam Data Center Availability Report 2014, czwartą edycję swojego dorocznego raportu, który bada w jaki sposób organizacje radzą sobie z zagwarantowaniem stałego i natychmiastowego dostępu do usług IT. Jak pokazują wyniki tego międzynarodowego badania, 82 proc. dyrektorów ds. IT przyznaje, że nie jest w stanie spełnić wymagań firmy w tym zakresie. Pociąga to za sobą natychmiastowe straty – awarie aplikacji kosztują przedsiębiorstwa ponad 2 miliony dolarów rocznie w utraconych przychodach, spadku produktywności, niewykorzystanych możliwościach oraz utracie danych, których nie da się odzyskać z kopii zapasowych.

Obecnie przedsiębiorstwa działające na rynku globalnym muszą współpracować z partnerami, klientami i innymi podmiotami zlokalizowanymi w różnych strefach czasowych. Oznacza to, że zasoby centrów danych muszą być zawsze dostępne, bez względu na miejsce i czas. W przeciwnym razie koszty spowodowane brakiem ciągłości będą stale wzrastać. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 15 lat rynki wschodzące wygenerują 40 proc. globalnego wzrostu, dlatego też niewykorzystanie międzynarodowych możliwości na skutek przestojów może spowodować nieodwracalne straty.

„Dostępność usług informatycznych jest obecnie ważniejsza, niż kiedykolwiek. Pomimo to branża IT wciąż zawodzi przedsiębiorstwa, które uznały, że muszą pogodzić się z przestojami, a ciągłość funkcjonowania firmy (Always-On Business) jest zwykłą fantazją” — powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam. „Taki stan rzeczy jest  niedopuszczalny. Organizacje nie mogą pozwolić sobie na stratę milionów dolarów przez błędy działu IT, nie mogą też narażać się na ryzyko niedostępności danych. Dobra wiadomość jest taka, że niedługo ta niekorzystna sytuacja może ulec zmianie. Organizacje muszą zapomnieć o tym, co przez lata mówiono im o dostępności i domagać się poprawy. Jeśli przemówią jednym głosem, to za pięć lat stała dostępność aplikacji stanie się oczywistością, a konsumenci i pracownicy na całym świecie będą mogli uzyskiwać dostęp do tego co chcą i kiedy chcą”.

Oto kluczowe wnioski z badania Veeam Data Center Availability Report 2014:

Przedsiębiorstwa nie są w stanie spełnić rosnących wymagań w zakresie ciągłości biznesowej

  • 82 proc. dyrektorów ds. IT (CIO) twierdzi, że nie może spełnić potrzeb swojej firmy. Ponad 90 proc. CIO czuje presję związaną z wymogiem szybszego odzyskiwania danych, ograniczania finansowych konsekwencji spowodowanych nieplanowanymi przestojami, a także częstszym tworzeniem kopii zapasowych, które zmniejsza ryzyko utraty danych.
  • Presja ta wynika ze zwiększonej częstotliwości interakcji w czasie rzeczywistym pomiędzy klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami (65 proc. respondentów), z potrzeby dostępu do aplikacji w różnych strefach czasowych (56 proc.), rosnącej popularności urządzeń mobilnych (56 proc.), pracy poza typowymi godzinami (54 proc.) oraz rosnącego stopnia automatyzacji w zakresie podejmowania decyzji i obsługi transakcji (53 proc.).

Nieplanowane przestoje generują rosnące koszty

  • Nieplanowane przestoje aplikacji zdarzają się częściej niż raz na miesiąc (średnio 13 razy w roku).
  • Nieplanowane przestoje aplikacji kosztują organizacje od 1,4 do 2,3 mln dolarów rocznie w utraconych przychodach, spadku produktywności i niewykorzystanych okazjach.

Ochrona nie jest gwarantowana

  • Jedna na sześć prób przywrócenia kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem. Oznacza to, że przy 13 przestojach aplikacji w ciągu roku dane zostaną trwale utracone przynajmniej dwa razy. Kosztuje to przedsiębiorstwa minimum 682 000 dolarów rocznie.

Organizacje narażają się na utratę danych wartych miliony dolarów

  • Organizacje ryzykują również, że w skali roku przestoje spowodują utratę danych aplikacyjnych wartych od 4,4 mln do 7,9 mln dolarów.

Firmy domagają się większej dostępności. Pomimo to działom IT brakuje ponad godzinę do osiągnięcia zakładanego czasu przywracania po awarii (RTO) dla krytycznych danych i ponad 2,5 godziny w stosunku do standardów ciągłości wyznaczonych przez nowoczesne rozwiązania wysokiej dostępności. Co gorsza, brakuje im 1,5 godziny do osiągnięcia wskaźnika RPO (zakładany punkt przywracania) oraz aż 4,5 godziny w stosunku do współczesnych standardów ciągłości.

„Nie ma wątpliwości, że era ciągłego funkcjonowania firm już nadeszła” — dodał Timashev. „Aby nie pozostać w tyle, przedsiębiorstwa potrzebują całkowicie nowych rozwiązań, które zagwarantują całodobową dostępność w sposób niemożliwy do osiągnięcia przez tradycyjne rozwiązania do ochrony i backupu danych. Oznacza to szybkie, gwarantowane przywracanie każdego pliku, aplikacji albo wirtualnego serwera. Oznacza to również wykorzystanie danych i środowisk backupu do testowania wdrożeń nowych aplikacji w celu ograniczenia ryzyka awarii. Wreszcie oznacza to także pełną widoczność, z aktywnym monitorowaniem i alarmowaniem o problemach, zanim wpłyną one na działanie systemu. Dyrektorzy ds. IT najwyraźniej zdają sobie z tego sprawę, ponieważ 78 proc. badanych planuje zmienić swój produkt do ochrony danych w ciągu najbliższych dwóch lat, aby osiągnąć wymagany stopień dostępności. W rezultacie problemy z dostępnością odejdą w przeszłość”.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.veeam.com.

Metodologia sondażu:

Veeam Data Center Availability Report 2014 opiera się na badaniu internetowym przeprowadzonym wśród 760 dyrektorów ds. IT w firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Brazylii, Australii i Singapurze. Przeprowadzone zostało na zlecenie Veeam przez Vanson Bourne, niezależną organizację badań rynkowych. Pełen raport można pobrać pod adresem http://www.veeam.com/wp-availability-report-2014.html

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam zapewnia dostępność dla Nowoczesnych Centrów Danych (Availability for the Modern Data Center), która umożliwia osiągnięcie wskaźników RTPO na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Rozwiązania Veeam pozwalają firmom zachować ciągłość biznesową poprzez szybkie przywracanie danych, zweryfikowaną ochronę, ograniczanie ryzyka, pełną widoczność oraz zapobieganie utracie danych. Veeam Backup & Replication wykorzystuje kluczowe technologie nowoczesnego centrum danych, takie jak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, NetApp Storage i HP 3PAR StoreServ i Store Virtual Storage, aby pomóc organizacjom spełnić wymagania w zakresie RTPO, oszczędzić czas, złagodzić zagrożenia oraz radykalnie zmniejszyć koszty kapitałowe i operacyjne. Pakiet Veeam Availability Suite zapewnia wszystkie atuty i funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication, a także zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby infrastruktury backupu. Pakiet Veeam Management Pack do System Center  jest najbardziej kompleksowym, intuicyjnym i inteligentnym rozszerzeniem zapewniającym pełen wgląd w środowiska Hyper-V i vSphere, od aplikacji do warstwy fizycznej. Ponadto obejmuje on funkcje monitorowania i raportowania dla Veeam Backup & Replication. Program Veeam Cloud Provider (VCP) oferuje elastyczne miesięczne i stałe licencjonowanie, aby spełnić potrzeby dostawców hostingu, usług zarządzanych i usług chmurowych. Program VCP obejmuje obecnie ponad 6,000 dostawców usług na całym świecie.

Veeam jest firmą założoną w 2006 r., która obecnie na całym świecie ma ponad 27 000 ProPartnerów i ponad 121 500 klientów. Światowa centrala firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a jej oddziały są rozsiane po całym świecie.