Nowe rozwiązanie Veeam Cloud Connect pozwala dostawcom usług na łatwy hosting kopii zapasowych ponad 100 000 klientów Veeam

Resellerzy i klienci Veeam mogą łatwo, efektywnie i bezpiecznie przenosić kopie zapasowe na zewnątrz firmy; rozwiązanie wchodzi w skład nowego pakietu Veeam Availability Suite v8

Warszawa, 11 czerwca 2014 r.

Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność dla nowoczesnych centrów danych (Availability for the Modern Data Center) zapowiedział rozwiązanie Veeam Cloud Connect. Jest ono częścią nowego pakietu Veeam Availability Suite v8, który będzie ogólnie dostępny w trzecim kwartale 2014 r. Nowa funkcjonalność zapewnia dostawcom usług bezpośredni dostęp do ekosystemu Veeam, który liczy ponad 100 000 klientów. Klienci Veeam zyskują natomiast w pełni zintegrowaną, bezpieczną i wydajną metodę przenoszenia kopii zapasowych do repozytorium poza siedzibą firmy.  Nie wymaga ona wstępnej inwestycji w infrastrukturę i jest zarządzana przez ich preferowanego dostawcę.

„Aby zagwarantować pełną dostępność centrum danych w przypadku jakiejkolwiek awarii, działy IT powinny przestrzegać reguły 3-2-1: trzy kopie danych na dwóch różnych nośnikach, z których jedna jest przechowywana poza siedzibą firmy — powiedział Ratmir Timashev, prezes i dyrektor generalny Veeam. — Rozwiązanie Veeam Cloud Connect pozwala działom IT spełnić trzeci z wymogów bez inwestowania w zewnętrzną infrastrukturę. Równocześnie przedstawia dostawcom usług oraz resellerom Veeam nowe możliwości uzyskania cyklicznych przychodów, świadczenia dodatkowych usług oraz nawiązywania relacji z nowymi klientami”.

Nowe możliwości dla dostawców usług

Zarówno dotychczasowi Veeam Cloud Providerzy, jak i nowi dostawcy usług Veeam mogą wykorzystać Veeam Cloud Connect, aby powiększyć grono klientów i zyskać nowe źródła przychodów. Konfiguracja wymaga tylko jednego serwera i trwa niespełna 10 minut, a rozwiązanie obejmuje wszystkie mechanizmy administrowania infrastrukturą, których potrzebuje dostawca usług, aby zaoferować zewnętrzne usługi repozytorium klientom Veeam.

Ponadto ceny skalkulowano tak, aby spełnić specyficzne potrzeby dostawców usług. Zamiast wykupywanej z góry wiecznej licencji, Veeam oferuje miesięczną opłatę uzależnioną od liczby maszyn wirtualnych. Klienci Veeam mogą wyszukiwać pobliskich dostawców usług przez zintegrowany portal dostępny w Veeam Availability Suite v8. Dzięki temu dostawcy zyskują dopływ nowych użytkowników.

Funkcje przeznaczone dla dostawców usług to m.in.:

  • Brama chmurowa: Wirtualizuje cały ruch między klientem a dostawcą usług przez pojedynczy port, stwarzając wygodny sposób łączenia się z zasobami chmurowymi przez zapory sieciowe.
  • Połączenie SSL: Niezawodne, bezpieczne połączenie SSL eliminuje dodatkowe koszty, złożoność i czynności administracyjne — utrzymywanie infrastruktury VPN nie jest już potrzebne.
  • Obsługa wielu dzierżawców: Pojedyncza konsola do administracji i raportowania umożliwia zarządzanie wieloma klientami, repozytoriami i bramami chmurowymi.
  • Zarządzanie zasobami: Możliwość przydzielenia pamięci masowej dla każdego klienta z wykorzystaniem wbudowanych raportów i alarmów do śledzenia zużycia pamięci, zarządzania datami wygasania i wysyłania automatycznych przypomnień.
  • Architektura skalowana poziomo: Infrastrukturę Veeam Cloud Connect można łatwo skalować poprzez wdrażanie wielu bram chmurowych, uzyskując w ten sposób automatyczne równoważenie obciążenia i wysoką dostępność.
  • Kompleksowe szyfrowanie: Wszystkie dane są chronione w drodze przez SSL, a klienci mogą dodatkowo szyfrować je u źródła (zanim opuszczą ich sieć), równocześnie uzyskując korzyści z wbudowanej Akceleracji WAN.

„Już od 2011 r. świadczymy klientom Veeam usługi tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych — powiedział Matthew Chesterton, prezes firmy OffsiteDataSync z Rochester w stanie Nowy Jork, która specjalizuje się w rozwiązaniach chmurowych i jest członkiem programu Veeam Cloud Provider na poziomie Gold. — Dzięki obsłudze wielu dzierżawców i eliminacji połączeń VPN rozwiązanie Veeam Cloud Connect ułatwia oferowanie tych usług na dużą skalę. Nasze doświadczenie w dziedzinie hostingu i rozwiązań Veeam, obok nowych funkcji Cloud Connect i mocnej pozycji rynkowej Veeam, pozwoli nam szybko zdobyć nowych klientów, co przełoży się na dodatkowy wzrost ogólnej rentowności”.

„Nasi klienci coraz częściej mówią nam, że ich aplikacje i centra danych muszą być dostępne przez całą dobę — powiedziała Helene Caraux, dyrektor ds. produktów chmurowych w firmie OVH, która jest Veeam Platinum Cloud Providerem. — Dzięki Veeam Cloud Connect będziemy mogli odegrać w tym ważną rolę, dostarczając klientom prosty, bezpieczny i niedrogi sposób przenoszenia kopii zapasowych do naszego repozytorium. Dla nas oznacza to dodatkową dostępność i bezpieczeństwo usług, a klienci zyskają spokój ducha. Rozwiązanie Veeam jest korzystne dla obu stron”.

Nowe opcje przechowywania kopii zapasowych poza siedzibą firmy dla klientów Veeam

Veeam Cloud Connect pozwala klientom Veeam przesyłać kopie zapasowe do repozytorium przez niezawodne, bezpieczne połączenie SSL, dzięki temu nie jest konieczne kupowanie dodatkowych licencji. Jest to prosty sposób na zabezpieczenie się przed utratą danych na skutek katastrof, bez nabywania, zarządzania i utrzymywania sprzętu w innej lokalizacji. Klienci nie muszą też zmagać się z problemami związanymi z przenoszeniem danych i bezpieczeństwem, jakimi cechuje się backup w chmurze publicznej. Zamiast tego dział IT może znaleźć zaufanego dostawcę usług, któremu powierzy swoje kopie zapasowe. Firmy płacą tylko za to, czego rzeczywiście używają.

Dodatkowo klienci Veeam zyskują:

  • Pełna widoczność i kontrola: Dostęp do danych z repozytorium kopii zapasowych i możliwość ich przywrócenia z poziomu konsoli backupu Veeam. Śledzenie zużycia przestrzeni w repozytorium i otrzymywanie przypomnień o odnowieniu subskrypcji.
  • Nowoczesna architektura backupu: Wbudowane w produkt technologie wysokiej dostępności opracowane przez Veeam, m.in. zadania backupu z wbudowaną akceleracją WAN, backupy typu forever incremental oraz zasady retencji GFS (grandfather-father-son), które pomagają przestrzegać reguły „3-2-1”.
  • Kompleksowe szyfrowanie: Szyfrowanie w trakcie przesyłania danych i podczas przechowywania w chmurowym repozytorium.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect jest częścią pakietu Veeam Availability Suite v8, który będzie ogólnie dostępny w trzecim kwartale 2014 r. Pakiet Veeam Availability Suite v8 zostanie zaprezentowany podczas konferencji VeeamON: The World’s Premier Data Center Availability Event – 6-9 października w hotelu Cosmopolitan w Las Vegas w Newadzie. Veeam zaprosi ekspertów z branży, klientów i partnerów, którzy dowiedzą się, jak zapewnić ciągłe funkcjonowanie firmy (Always-On Business). Zapisy są już otwarte.

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam umożliwia firmom zachowanie ciągłości biznesowej (Always-On Business) poprzez dostarczanie rozwiązań zapewniających dostępność Nowoczesnych Centrów Danych (Availability for the Modern Data Center), które oferują firmom osiągnięcie wskaźników RTPO na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Veeam rozumie problemy związane z utrzymywaniem nieprzerwanego funkcjonowania firmy i oferuje rozwiązania, które zapewniają szybkie przywracanie danych, zweryfikowaną ochronę, ograniczanie ryzyka, pełną widoczność oraz zapobieganie utracie danych. Veeam Backup & Replication wykorzystuje kluczowe technologie nowoczesnego centrum danych, takie jak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, NetApp Storage i HP 3PAR StoreServ, aby pomóc organizacjom spełnić wymagania w zakresie RTPO, oszczędzić czas, złagodzić zagrożenia oraz radykalnie zmniejszyć koszty kapitałowe i operacyjne. Pakiet Veeam Backup Management Suite zapewnia wszystkie atuty i funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication, a także zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby infrastruktury backupu. Pakiet Veeam Management Pack (MP) rozszerza oprogramowanie Microsoft System Center, o funkcje monitorowania dla korporacyjnych środowisk vSphere, a ponadto dostarcza mechanizmy monitorowania i raportowania oraz planowania przydzielania przestrzeni dyskowej na potrzeby infrastruktury Veeam Backup & Replication. Program Veeam Cloud Provider (VCP) oferuje elastyczne miesięczne i stałe licencjonowanie, aby spełnić potrzeby dostawców hostingu, usług zarządzanych i usług chmurowych. Obecnie na całym świecie w programie udział bierze ponad 4 500 dostawców usług. Licencje miesięczne są dostępne w ponad 70 krajach, u ponad 50 agregatorów Veeam.

Veeam jest firmą założoną w 2006 r., która obecnie na całym świecie ma ponad 25 000 ProPartnerów i ponad 101 000 klientów. Światowa centrala firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a jej oddziały są rozsiane po całym świecie.