Veeam Backup & Replication w połączeniu z NetApp Snapshot zapewnia zaawansowane rozwiązanie do ochrony danych i gwarantuje ciągłość biznesową

Veeam przystępuje do programu partnerskiego NetApp Alliance; wykorzystuje kolejną kluczową technologię nowoczesnego centrum danych

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Veeam Software, innowacyjny dostawca ochrony dla nowoczesnych centrów danych (Data Protection for the Modern Datacenter) — poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą NetApp. Celem tego partnerstwa jest stworzenie nowego rozwiązania do ochrony danych, które zapewni ciągłość biznesową. W ramach współpracy Veeam zintegruje swoje rozwiązanie Backup & Replication z NetApp Snapshot, SnapMirror i SnapVault.

Dzisiaj firmy wymagają dostępu do aplikacji przez całą dobę, z każdego miejsca i dowolnego urządzenia. Nie godząc się na przestoje ani utratę danych, oczekują zawsze działających i dostępnych systemów biznesowych. To z kolei zmusza działy IT do stałego, nieprzerwanego świadczenia swoich usług. Nowe partnerstwo z NetApp stanowi kolejny, ważny etap w misji Veeam – zapewnienie ciągłości biznesowej poprzez ochronę informacji w nowoczesnych centrach danych.

Firma Veeam na początku skupiła się na wirtualizacji serwerów – kluczowej technologii nowoczesnego centrum danych, której używano głównie do konsolidacji serwerów – i zmieniła ją w niezawodną platformę do ochrony danych. Początkowo w środowiskach VMware, a później również Hyper-V firma zapewniła ochronę, która „po prostu działa”. Veeam wprowadził takie funkcje, jak natychmiastowe przywracanie maszyn wirtualnych (Instant VM Recovery), automatyczną weryfikację kopii zapasowej oraz „laboratorium” (on-demand sandbox), które pomaga ograniczyć ryzyko poprzez zapewnienie środowiska do testowania aplikacji i aktualizacji przed ich wdrożeniem.

Teraz Veeam usprawnia kolejną kluczową technologię nowoczesnego centrum danych — macierz pamięciową ze sprzętową funkcją tworzenia migawek — aby zagwarantować ciągłość funkcjonowania firmy. Migawki w pamięci masowej umożliwiają tworzenie kopii zapasowych w godzinach pracy bez wpływu na działające maszyny wirtualne. Przekłada się to na bardzo niski wskaźnik ilości danych traconych wskutek awarii (recovery point objective, RPO). Ponadto same migawki są małe i zajmują względnie niewiele przestrzeni. Jednak same migawki w pamięci masowej nie zapewnią stopnia ochrony danych, jakiego wymaga nowoczesne centrum danych.

Ogłaszana właśnie integracja połączy niski wskaźnik RPO rozwiązania NetApp Snapshot – które pozwala korporacyjnym działom IT tworzyć kopię zapasową środowiska produkcyjnego co 15 minut bez wpływu na wydajność – z niskim wskaźnikiem czasu przywracania (recovery time objective, RTO) oferowanym przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication. Zawarta w oprogramowaniu Veeam funkcja Explorer for Storage Snapshots umożliwia szybkie i wygodne przywracanie poszczególnych elementów z migawek NetApp Snapshot, SnapMirror i SnapVault. Bezpośredni backup z migawek w pamięci masowej jest nawet

20-krotnie szybszy, niż w konkurencyjnych rozwiązaniach, a integracja zapewnia efektywny sposób na ochronę danych według zasady 3-2-1 poprzez natychmiastowe zapisanie jednej kopii zapasowej w SnapVault, zgodnie z wymogami ciągłości biznesowej. Kombinacja tych dwóch czołowych technologii zapewnia następujące możliwości:

  • Kopie zapasowe z migawek w pamięci masowej. Backup trwa znacznie krócej i nie wpływa na środowisko produkcyjne, co przekłada się na znacznie lepszy wskaźnik RPO. Funkcja ta jest dostępna w edycji Enterprise Plus rozwiązania Veeam Backup & Replication. 
  • Explorer for Storage Snapshots. Funkcja ta umożliwia przywracanie zarówno całych maszyn wirtualnych, jak i pojedynczych plików bezpośrednio z migawek w produkcyjnej pamięci masowej. Jest dostępna we wszystkich edycjach Veeam Backup & Replication, w tym wersji bezpłatnej, Free Edition.

Ochrona informacji w nowoczesnym centrum danych zaczyna zależeć od dalszej integracji kluczowej technologii — wirtualizacji. Nowe rozwiązanie zapewni klientom wyższy poziom ochrony i dostępności.

„Aby ograniczyć koszty ochrony informacji i lepiej wykorzystać dane w kopiach zapasowych, klienci coraz częściej rozważają wykorzystanie migawek w celu zwiększenia wydajności pamięci masowej. Cieszymy się, że Veeam współpracuje z NetApp, żeby zapewnić więcej korzyści naszym wspólnym klientom”, powiedział AJ Mahajan, starszy dyrektor ds. zarządzania produktami w NetApp.

„Nasza współpraca stanowi ważny etap i przełomowy punkt w dziedzinie nowoczesnej ochrony danych — powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam. — Firma Veeam została założona z myślą o wykorzystaniu potencjału wirtualizacji. Teraz ponownie usprawniamy jedną z kluczowych technologii nowoczesnego centrum danych. Oferujemy dodatkowe korzyści i możliwości, aby zagwarantować, że krytyczne usługi 100 000 naszych klientów będą zawsze dostępne”.

Integracja z NetApp Snapshot, SnapMirror i SnapVault zostanie wprowadzona w wersji Veeam Backup & Replication v8, która będzie ogólnie dostępna w drugiej połowie bieżącego roku.

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam zapewnia firmom ciągłość biznesową poprzez Zaawansowaną ochronę informacji w Nowoczesnych Centrach Danych (Data Protection for the Modern Data Center). Veeam rozumie problemy związane z utrzymywaniem nieprzerwanego funkcjonowania firmy i oferuje rozwiązania, które zapewniają szybkie przywracanie danych, zweryfikowaną ochronę, ograniczanie ryzyka, pełną widoczność oraz zapobieganie utracie danych. Veeam Backup & Replication wykorzystuje kluczowe technologie nowoczesnego centrum danych, takie jak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, NetApp Storage i HP 3PAR StoreServ, aby pomóc organizacjom spełnić wymagania w zakresie RPO i RTO, oszczędzić czas, złagodzić zagrożenia oraz radykalnie zmniejszyć koszty kapitałowe i operacyjne. Pakiet Veeam Backup Management Suite zapewnia wszystkie atuty i funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication, a także zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby infrastruktury backupu. Pakiet Veeam Management Pack (MP) rozszerza oprogramowanie Microsoft System Center, o funkcje monitorowania dla korporacyjnych środowisk vSphere, a ponadto dostarcza mechanizmy monitorowania i raportowania oraz planowania przydzielania przestrzeni dyskowej na potrzeby infrastruktury Veeam Backup & Replication. Program Veeam Cloud Provider (VCP) oferuje elastyczne miesięczne i stałe licencjonowanie, aby spełnić potrzeby dostawców hostingu, usług zarządzanych i usług chmurowych. Obecnie na całym świecie w programie udział bierze ponad 4 000 dostawców usług. Licencje miesięczne są dostępne w ponad 70 krajach, u ponad 50 agregatorów Veeam.

Veeam jest firmą założoną w 2006 r., która obecnie na całym świecie ma ponad 23 000 ProPartnerów i ponad 91 500 klientów. Światowa centrala firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a jej oddziały są rozsiane po całym świecie.