Veeam umacnia się na pozycji lidera w dziedzinie zarządzania danymi w chmurze

Firma dodaje nowe funkcje dla Microsoft Azure i Azure Stack, a także Amazon Web Services, IBM Cloud i tysięcy innych dostawców usług

Warszawa, 24 stycznia 2019 r. Firma Veeam Software, lider rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają inteligentne zarządzanie danymi (Intelligent Data Management), poinformowała o wprowadzeniu nowych funkcji zarządzania danymi w chmurze w Veeam Availability Suite 9.5 Update 4. Organizacja zapowiedziała również wprowadzenie na rynek rozwiązań Veeam Availability for AWS i Veeam Service Provider Console v4. Nowe funkcje umożliwiają ekonomiczne przechowywanie danych, łatwą migrację w chmurze i mobilność danych, chmurowe kopie zapasowe i ochronę dla Amazon Web Services (AWS), przenoszenie licencji stworzonych z myślą o chmurze, większe bezpieczeństwo i lepszy nadzór nad danymi, a także rozwiązania ułatwiające dostawcom usług wprowadzanie na rynek usług opartych na technologii Veeam. 

 

Szefowie działów informatycznych coraz bardziej martwią się o swoje środowiska wielochmurowe: 58 proc. z nich uznaje migrację danych za duże wyzwanie, 82 proc. deklaruje obawy dotyczące przestojów aplikacji, a 61 proc. niepokoi się o sprawność mechanizmów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w chmurze[i]. Nowe funkcje rozwiązań Veeam to odpowiedź na te obawy i wyzwania.

 

„Firma Veeam wkrótce po swoim powstaniu zdominowała rynek rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi w nowoczesnych środowiskach lokalnych o dużym stopniu wirtualizacji. Utrzymaliśmy naszą innowacyjność i w ostatnich latach staliśmy się liderem w obszarze zarządzania danymi w chmurze. Najnowsza wersja Veeam Cloud Data Management jest jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych. Stanowi proste, elastyczne i niezawodne rozwiązanie ułatwiające migrację i zapewnienie dostępności danych w chmurze hybrydowej bez względu na lokalizację. Wprowadzając nowe funkcje, umacniamy się na pozycji lidera rynku rozwiązań do zarządzania danymi w chmurze i rozwijamy nasze relacje z AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud oraz ponad 20 000 dostawcami usług. Veeam jest na liście 100 najlepszych firm chmurowych 2018 roku wg Forbesa, a wcześniej zostaliśmy dwukrotnie uznani przez Microsoft za Partnera roku wśród niezależnych producentów oprogramowania — to wyraźne dowody na to, że jesteśmy liderem w dziedzinie zarządzania danymi w chmurze, a dzięki tej najnowszej wersji umacniamy naszą pozycję” — powiedział Ratmir Timashev, współzałożyciel i wiceprezes Veeam ds. sprzedaży i marketingu.

 

Veeam Cloud Data Management to elastyczność, dostępność i przyspieszenie przedsięwzięć biznesowych dzięki następującym nowym funkcjom:

 

Veeam Availability Suite 9.5 Update 4

 • Warstwa chmurowa. Umożliwia długoterminowe przechowywanie danych o nieograniczonej wielkości, korzystając z natywnej, ekonomicznej integracji z usługami obiektowej pamięci masowej Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage, a także zgodnymi z Amazon S3 usługami innych dostawców oraz lokalnymi systemami pamięci masowej. Klienci Veeam nie płacą podwójnie za przechowywanie danych w chmurze. W odróżnieniu od innych dostawców rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych Veeam nie dolicza swojej stawki do opłat dostawcy pamięci masowej w chmurze.
 • Mobilność w chmurze. Klienci mogą łatwo (w dwóch krokach) przeprowadzać migracje, przenosić i odtwarzać dowolne usługi z własnego środowiska lokalnego lub chmury do AWS, Azure i Azure Stack, aby zachować ciągłość biznesową i dostępność, zwiększyć sprawność i zoptymalizować koszty w chmurze hybrydowej.

 

 • Ulepszenia w Veeam DataLabs. Etapowe i bezpieczne przywracanie przy użyciu rozwiązania DataLabs to dla firm więcej opcji dotyczących bezpieczeństwa i nadzoru nad danymi, między innymi zapewnienie zgodności z RODO i funkcje ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.

 

 • Inteligentna diagnostyka. Firmy mogą zmniejszyć koszty zarządzania i obsługi przez proaktywne rozwiązywanie problemów z konfiguracją.

 

 • Ulepszenia w Veeam Cloud Connect Replication dla dostawców usług (VCC-R). Dostawcy usług używający VMware vCloud Director mogą wykorzystać swoje inwestycje w sieci, infrastrukturę i zarządzanie samoobsługowe na potrzeby rozwiązań typu DRaaS (Disaster Recovery as a Service ― usuwanie skutków awarii jako usługa), aby obniżyć całkowity koszt posiadania i zwiększyć marże.

 

Veeam Availability for AWS

To nowe rozwiązanie będące częścią Veeam Cloud Data Management jest połączeniem Veeam N2WS — czołowego chmurowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania obciążeń z AWS — z funkcjami konsolidacji kopii zapasowych w centralnym repozytorium Veeam. Klienci mogą dzięki niemu bezpiecznie przenosić dane i kompleksowo nimi zarządzać w środowiskach wielochmurowych. Chroni ono również przed utratą dostępu do aplikacji chmurowych i zapewnia ochronę danych w AWS przed przypadkowym usunięciem, utratą dostępu do konta AWS, zagrożeniami na poziomie danych i awariami.

 

Wśród korzyści dla klientów można wymieć takie funkcje, jak:

 

 • Zaprojektowana specjalnie z myślą o chmurze ochrona danych bez stosowania agentów – została przygotowana specjalnie z myślą o AWS. Umożliwia ochronę danych przy użyciu kopii migawkowych AWS i natychmiastowe odtwarzanie danych.

 

 • Mobilność i niższe koszty w chmurze. Dzięki oddzieleniu kopii zapasowych od infrastruktury Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i przechowywaniu danych w ekonomicznym formacie w obiektowej pamięci masowej Amazon S3 lub własnym lokalnym repozytorium kopii zapasowych klienci mogą uzyskać duże oszczędności oraz separację danych wymaganą przez regułę 3-2-1.

 

 • Zaawansowane i niezawodne technologie odtwarzania. Klienci mogą uzyskać znakomity wskaźnik RTO, korzystając ze sprawdzonej technologii natychmiastowego odtwarzania, odtwarzania we własnym centrum danych oraz przywracania w chmurze.

 

Licencjonowanie Veeam na podstawie instancji

Nowy chmurowy model licencjonowania Veeam to pierwsza w branży przenośna subskrypcja, która umożliwia szybkie i dynamiczne przenoszenie obciążeń w środowisku wielochmurowym.

 

 • Przenośność. Licencje są przenoszone automatycznie, gdy usługi zostaną przeniesione z jednej platformy na inną (VMware – Hyper-V – fizyczny sprzęt – Windows – Linux – AWS – Azure – IBM Cloud – inne), co pomaga realizować strategię wykorzystania wielu chmur bez ponoszenia dodatkowych kosztów licencji.
 • Proste. Kupowanie licencji Veeam i zarządzanie nimi jest znacznie prostsze, dzięki czemu klienci oszczędzają czas i zasoby.

 

 • Veeam kolejny raz rewolucjonizuje branżę, łącząc przenośność i prostotę licencji bez dodatkowych kosztów.

Veeam Service Provider Console v4

Ponad 20 000 dostawców usług współpracujących z Veeam będzie mogło przyspieszyć rozwój oferty usług kopii zapasowej jako usługi (Backup as a Service, BaaS) oraz odtwarzania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) dzięki następującym możliwościom:

 

 • Warstwa resellerów. Dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług zarządzanych i sprzedawcy typu VAR mogą współpracować ze sobą, aby przedstawić wspólnym klientom lepszą ofertę w modelu trójwarstwowym (dostawca usług – sprzedawca typu VAR – klient) obejmującą takie elementy jak portal pod marką partnera, konfiguracja dla klienta, czy monitorowanie.

 

 • Architektura skalowana poziomo. Dostawcy usług zyskają niezwykłe możliwości skalowania pozwalające obsługiwać wiele instalacji Veeam Cloud Connect (VCC) oraz większą liczbę klientów i urządzeń, a w ślad za tym większe przychody.

 

 • Usprawnione zarządzanie licencjami i raporty dotyczące wykorzystania. Wprowadzanie na rynek nowych usług opartych na technologii Veeam będzie łatwiejsze dzięki agregacji funkcji zarządzania i raportów z instalacji produktów Veeam Backup & Replication, Veeam Cloud Connect i Veeam Agent.

 

 • Rozbudowana obsługa interfejsów API typu REST. Dostawcy mogą zwiększyć efektywność dzięki dodaniu kilku nowych interfejsów API typu REST umożliwiających integrację z większą liczbą systemów własnych lub innych firm. 

 

Trwa przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w VeeamON 2019, wiodącej konferencji na temat inteligentnego zarządzania danymi, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Miami. Prawie 10 000 klientów, partnerów i wpływowych osób wzięło udział w VeeamON 2018 w Chicago oraz regionalnych wydarzeniach VeeamON Forum na całym świecie.

 

Więcej informacji na stronie https://www.veeam.com.

 

Cytaty

 

„Klienci potrzebują dzisiaj łatwych sposobów przenoszenia danych i zarządzania nimi w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. My musimy dać im pewność, że ich dane będą dostępne i właściwie chronione zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Współpraca IBM z Veeam wzbogaca naszą ofertę przystępnych i elastycznych rozwiązań, dzięki którym klienci mogą zarządzać swoimi usługami i je chronić” — Don Boulia, dyrektor IBM Cloud Developer Services.

 

„Microsoft wspiera niezależnych producentów oprogramowania, którzy dostarczają zaawansowane rozwiązania korzystające z Microsoft Azure. Platforma Veeam Hyper-Availability rewolucjonizuje zarządzanie danymi w chmurze, oferując mobilność obciążeń w Microsoft Azure i Azure Stack oraz natywną obsługę Azure Blob Storage dla archiwów opartych na technologii Veeam. To rozwiązanie ma wiele zalet dla klientów Microsoft: umożliwia ochronę, odtwarzanie i przenoszenie danych w obrębie całej infrastruktury Microsoft Azure i Azure Stack. Klienci mogą bez obaw chronić, migrować i utrzymywać swoje newralgiczne usługi w Azure” — Tad Brockway, dyrektor Microsoft Azure Storage, Media and Edge w Microsoft Corp.[i Źródło: Multi-cloud Complexity Calls for a Simple Cross-cloud Data Protection Solution (Z powodu złożoności środowisk wielochmurowych potrzebne jest proste, obsługujące różne chmury rozwiązanie do ochrony danych), Frost & Sullivan.