Veeam unieważnia patenty firmy Symantec w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

Baar, Szwajcaria, 4 lutego 2015 r.: Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby nowoczesnych centrów danych (Availability for the Modern Data Center), poinformował dziś, że pierwsze postępowanie patentowe wytoczone jej przez firmę Symantec (NASDAQ:SYMC) w lutym 2012 r. zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Veeam.

W zeszłym miesiącu firma Symantec wycofała z federalnego sądu apelacyjnego odwołanie od decyzji Biura Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) o uchyleniu wszystkich roszczeń odnośnie ostatniego patentu, U.S. Pat. No. 7,093,086, dochodzonych przez Symantec przed sądem okręgowym. W pierwotnym pozwie przeciwko Veeam firma Symantec twierdziła, że produkty Veeam naruszają różne postanowienia czterech patentów Symantec: U.S. Pat. Nos. 7,093,086, 6,931,558, 7,191,299, i 7,254,682. W ciągu następnych trzech lat Veeam albo zmusił firmę Symantec do wycofania roszczeń patentowych w sprawach przed sądem okręgowym, albo uzyskał postanowienia USPTO o nieważności roszczeń w postępowaniach kontradyktoryjnych inicjowanych przez firmę Veeam lub obie strony. Pierwsza sprawa jest obecnie zamknięta i Symantec nie może ponownie wnosić tych samych roszczeń patentowych przeciwko bieżącym produktom Veeam.

„Jest to wielkie zwycięstwo dla firmy Veeam. Jestem bardzo zadowolony z decyzji USPTO. Sprawa ta pokazuje, że Veeam nie cofa się przed groźbami, nawet jeśli autorem tych gróźb jest duża firma, taka jak Symantec”, powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam

W postępowaniu kontradyktoryjnym zainicjowanym przez Veeam w sprawie spornych patentów firmy Symantec, USPTO unieważniło:

  • Postanowienia 1, 11, 12 i 22 patentu U.S. Pat. No. 7,093,086.
  • Postanowienia 1-15, 17-23 patentu U.S. Pat. No. 6,931,558.
  • Postanowienia 1, 2, 4, 5, 12, 14 i 15 patentu U.S. Pat. No. 7,191,299.

W marcu i sierpniu 2013 firma Symantec wycofała z postępowania patenty’558, ’299 i ’682.

W październiku 2012 r. firma Symantec wytoczyła firmie Veeam drugą sprawę o naruszenie patentów, twierdząc, że produkty Veeam naruszają cztery dodatkowe patenty: U.S. Pat. No. 7,024,527, 8,117,168, 7,831,861 i 7,480,822. W październiku 2013 r. firma Veeam zainicjowała postępowania kontradyktoryjne w sprawie tych czterech patentów w celu unieważnienia roszczeń, a w kwietniu 2014 r. USTPO ustaliło, że Veeam może z uzasadnionym prawdopodobieństwem dowieść, że roszczenia są rzeczywiście nieważne. USPTO powinno wydać ostateczną decyzję dotyczącą ważności roszczeń patentowych w tych czterech postępowaniach w kwietniu 2015 r. Tymczasem firma Symantec poparła wniosek firmy Veeam o wstrzymanie postępowania w sądzie okręgowym do czasu wydania decyzji przez USPTO w kwietniu, a sąd okręgowy zawiesił sprawę.

Firma Veeam jest reprezentowana w postępowaniach przed sądem okręgowym i USPTO przez Marka Foxa Evensa, Lori A. Gordon, Byrona L. Pickarda, Michaela Q. Lee, Michaela B. Ray’a, Jonathana M. Stranga, i Daniela S. Blocka z firmy prawniczej Sterne, Kessler, Goldstein and Fox, P.L.L.C.

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie wyzwania, przed jakimi stoją firmy z całego świata w zakresie działania bez przerw (Always-On Business) – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam opracował nowy rodzaj rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność na potrzeby nowoczesnych centrów danych — Availability for the Modern Data Center — pomagając firmom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe za sprawą nowatorskiego rozwiązania, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowaną ochronę, testowanie kopii zapasowych oraz pełny wgląd. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięciowe i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych – aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne.

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 29 000 partnerów (ProPartner) i ponad 135 000 klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach.