Veeam unieważnia patenty firmy Symantec w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

Baar, Szwajcaria, 4 lutego 2015 r.: Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby nowoczesnych centrów danych (Availability for the Modern Data Center™), poinformował dziś, że pierwsze postępowanie patentowe wytoczone jej przez firmę Symantec (NASDAQ:SYMC) w lutym 2012 r. zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Veeam.

W zeszłym miesiącu firma Symantec wycofała z federalnego sądu apelacyjnego odwołanie od decyzji Biura Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) o uchyleniu wszystkich roszczeń odnośnie ostatniego patentu, U.S. Pat. No. 7,093,086, dochodzonych przez Symantec przed sądem okręgowym. W pierwotnym pozwie przeciwko Veeam firma Symantec twierdziła, że produkty Veeam naruszają różne postanowienia czterech patentów Symantec: U.S. Pat. Nos. 7,093,086, 6,931,558, 7,191,299, i 7,254,682. W ciągu następnych trzech lat Veeam albo zmusił firmę Symantec do wycofania roszczeń patentowych w sprawach przed sądem okręgowym, albo uzyskał postanowienia USPTO o nieważności roszczeń w postępowaniach kontradyktoryjnych inicjowanych przez firmę Veeam lub obie strony. Pierwsza sprawa jest obecnie zamknięta i Symantec nie może ponownie wnosić tych samych roszczeń patentowych przeciwko bieżącym produktom Veeam.

„Jest to wielkie zwycięstwo dla firmy Veeam. Jestem bardzo zadowolony z decyzji USPTO. Sprawa ta pokazuje, że Veeam nie cofa się przed groźbami, nawet jeśli autorem tych gróźb jest duża firma, taka jak Symantec”, powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam

W postępowaniu kontradyktoryjnym zainicjowanym przez Veeam w sprawie spornych patentów firmy Symantec, USPTO unieważniło:

  • Postanowienia 1, 11, 12 i 22 patentu U.S. Pat. No. 7,093,086.
  • Postanowienia 1-15, 17-23 patentu U.S. Pat. No. 6,931,558.
  • Postanowienia 1, 2, 4, 5, 12, 14 i 15 patentu U.S. Pat. No. 7,191,299.

W marcu i sierpniu 2013 firma Symantec wycofała z postępowania patenty’558, ’299 i ’682.

W październiku 2012 r. firma Symantec wytoczyła firmie Veeam drugą sprawę o naruszenie patentów, twierdząc, że produkty Veeam naruszają cztery dodatkowe patenty: U.S. Pat. No. 7,024,527, 8,117,168, 7,831,861 i 7,480,822. W październiku 2013 r. firma Veeam zainicjowała postępowania kontradyktoryjne w sprawie tych czterech patentów w celu unieważnienia roszczeń, a w kwietniu 2014 r. USTPO ustaliło, że Veeam może z uzasadnionym prawdopodobieństwem dowieść, że roszczenia są rzeczywiście nieważne. USPTO powinno wydać ostateczną decyzję dotyczącą ważności roszczeń patentowych w tych czterech postępowaniach w kwietniu 2015 r. Tymczasem firma Symantec poparła wniosek firmy Veeam o wstrzymanie postępowania w sądzie okręgowym do czasu wydania decyzji przez USPTO w kwietniu, a sąd okręgowy zawiesił sprawę.

Firma Veeam jest reprezentowana w postępowaniach przed sądem okręgowym i USPTO przez Marka Foxa Evensa, Lori A. Gordon, Byrona L. Pickarda, Michaela Q. Lee, Michaela B. Ray’a, Jonathana M. Stranga, i Daniela S. Blocka z firmy prawniczej Sterne, Kessler, Goldstein and Fox, P.L.L.C.

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie wyzwania, przed jakimi stoją firmy z całego świata w zakresie działania bez przerw (Always-On Business™) – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam opracował nowy rodzaj rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność na potrzeby nowoczesnych centrów danych — Availability for the Modern Data Center™ — pomagając firmom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO™) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe za sprawą nowatorskiego rozwiązania, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowaną ochronę, testowanie kopii zapasowych oraz pełny wgląd. Pakiet Veeam Availability Suite™, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication™, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięciowe i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych – aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne.

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 29 000 partnerów (ProPartner) i ponad 135 000 klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach.