Veeam rozszerza możliwości generowania przychodów dla ProPartnerów i dostawców usług dzięki klientom przenoszącym się do chmury

 • Wraz z przenoszeniem się firm do chmury, Veeam umożliwia resellerom i usługodawcom wspieranie klientów w migracji oraz zarządzaniu danymi w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych. Jednocześnie Veeam gwałtownie rozwija rynek zarządzania oraz ochrony chmur publicznych i obciążeń w środowiskach fizycznych
 • Nowy program Veeam Accredited Service Partner (VASP) napędza przychody z tytułu usług partnerskich, a także zaangażowanie partnerów dzięki oferowanemu wsparciu
 • Veeam wzmacnia pozycję wiodącego gracza na rynku backupu jako usługi (BaaS) oraz odzyskiwania awaryjnego w oparciu o chmurę (DRaaS) dzięki sprzedaży przez kanał partnerski

 

Baar, Szwajcaria oraz konferencja VeeamON w Nowym Orleanie, USA, 17 maja 2017 r. – Według nowego badania, 69 procent przedsiębiorstw uważa, że dostępność jest niezbędna do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Aby sprostać tym wymaganiom, firma Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), przedstawiła kilka inicjatyw skierowanych do partnerów, aby pomóc im w zwiększaniu przychodów i wykorzystaniu trendu migracji klientów do środowisk wielochmurowych i hybrydowych.

Nowe możliwości w ramach platformy Veeam Availability Platform dedykowanej chmurze umożliwiają usługodawcom i resellerom wspieranie klientów w migracji oraz zarządzaniu danymi w środowiskach wielochmurowych. Veeam jednocześnie rozwija możliwości generowania przychodów z tytułu zarządzania chmurami publicznymi i procesami fizycznymi oraz ich ochrony. Nowe programy, zaprojektowane i wycenione dla modelu usługowego, obejmują:

 • Migrację, zarządzanie oraz ochronę chmur publicznych (AWS, Microsoft Azure i inne), ich usług, serwerów fizycznych i stacji końcowych, dzięki nowemu rozwiązaniu Veeam Service Provider Console oraz agentom Veeam;
 • Ochronę aplikacji krytycznych dzięki integracji Veeam CDP i vCloud Director, zapewniającej ulepszone możliwości odzyskiwania awaryjnego w oparciu o chmurę (DRaaS);
 • Kopiowanie na taśmę jako usługę mającą pomóc klientom spełnić wymagania archiwizacji i retencji
 • Microsoft Office 365 z nową opcją dla wielu użytkowników, wieloma repozytoriami i możliwością automatyzacji w usłudze Veeam Backup for Microsoft Office 365
 • Nowy Veeam Cloud and Service Provider Directory łączący resellerów z wartością dodaną (VAR) i partnerów VCSP.
 • Wzrost przychodów z usług profesjonalnych oraz satysfakcji klienta z nowym programem Veeam Accredited Service Provider.

„Firma Veeam przykłada dużą wagę do umożliwiania swoim partnerom o statusie ProPartner oraz Veeam Cloud and Service Provider (VCSP) wspierania klientów w migracji i zarządzaniu danymi w środowiskach wielochmurowych. Podczas konferencji VeeamON 2017 ogłosiliśmy mnóstwo nowych rozwiązań i programów, które będą generować jeszcze większe zyski i zaangażowanie z tytułu usług dla partnerów” – powiedział Peter McKay, prezes i dyrektor współzarządzający Veeam.

Obecnie firma Veeam posiada największą sieć partnerów, którzy dostarczają rozwiązania Veeam do zarządzania danymi w chmurze oraz ich ochrony, w tym 47 tys. partnerów o statusie Veeam ProPartner i 15 tys. partnerów VCSP, oferujących usługi typu backup i odzyskiwania awaryjnego, obejmujące 2900 partnerów, którzy wykorzystują usługę Veeam Cloud Connect, aby oferować usługi BaaS i DRaaS.

„Veeam od zawsze był nastawiony na stuprocentową sprzedaż poprzez kanał partnerski. Dzięki nowym rozwiązaniom, wzmacniamy swoją pozycję wiodącego gracza na rynkach backupu i odzyskiwania awaryjnego w oparciu o chmurę. Teraz rozszerzamy naszą strategię na usługodawców” – dodał McKay.

Migracja, zarządzanie i ochrona chmur publicznych (AWS, Azure i inne)

W miarę popularyzacji chmury w firmach każdej wielkości, utrudnieniu może ulec możliwość wdrażania, zarządzania i monitorowania infrastruktury zapewniającej dostępność. Veeam Service Provider Console zapewnia usługodawcy lub przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze wszystko co potrzebne do uruchomienia, zarządzania i monitorowania usług wspomaganych przez Veeam – niezależnie od tego, gdzie przechowywane są chronione zasoby. Rozwiązanie to ma być dostępne w trzecim kwartale tego roku, a jego kompilacja Release Candidate zostanie zaprezentowana podczas konferencji VeeamON 2017.

Partnerzy Veeam mogą dostarczyć wartość dodaną, zaopatrując klientów i zarządzając usługami dostępności Veeam dla klientów w chmurze, środowiskach fizycznych oraz wirtualnych, jak również generując nowe strumienie przychodów, oferując usługi BaaS i DRaaS obok ich tradycyjnych kanałów sprzedaży.

Ochrona aplikacji o znaczeniu krytycznym dzięki nowej integracji Veeam CDP i vCloud Director

Aby zminimalizować koszty i zredukować czas odzyskiwania po awarii, firma Veeam wprowadziła ulepszenia w odzyskiwaniu awaryjnym w oparciu o chmurę dla dostawców usług:

 • Veeam CDP (ciągła ochrona danych) umożliwia dostawcom usług wspieranie klientów w ochronie i odzyskiwaniu aplikacji Tier 1 w przypadku awarii. Tym samym zapewnia usługi generujące znaczne przychody dla partnerów VCSP za pomocą funkcji Veeam Cloud Connect. Funkcja ta wykorzystuje vSphere APIs for I/O Filtering (VAIO) do zapewnienia ciągłej replikacji do chmur prywatnych lub zarządzanych.
 • Integracja vCloud Director dla usługi Veeam Cloud Connect Replication, umożliwiającej partnerom redukcję kosztów codziennego zarządzania i utrzymania oraz upraszczającej konfigurację wielu dzierżawców korzystających z vCloud dla DRaaS.

Kopiowanie na taśmę jako usługa (TaaS)

Kopiowanie na taśmę jako usługa (TaaS) dla Veeam Cloud Connect Backup umożliwia usługodawcom zapewnienie dodatkowej usługi wspierającej dzierżawców w spełnieniu wymagań archiwizacji i długotrwałej retencji, posiadania izolowanych kopii zapasowych chroniących przed atakami ransomware lub zagrożeniom wewnętrznym. Jednocześnie zapewnia dodatkową warstwę ochrony i odzyskiwania po awarii w przypadku kompletnej utraty nośników danych.

Microsoft Office 365 z nową opcją dla wielu użytkowników

Veeam ogłasza również aktualizację usługi Veeam Backup dla Microsoft Office 365 dla wielu użytkowników, która dostarcza usługodawcom możliwość rozwinięcia platformy usług wspieranych przez Veeam, tworząc nowe źródła przychodów i szanse rozwoju swojej działalność biznesowej.

Nowa aktualizacja Veeam poprawia wskaźnik całkowitego kosztu posiadania i oferuje kilka nowych, kluczowych funkcji, takich jak:

 • Architektura wielu repozytoriów i dzierżaw, umożliwiająca ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 z pojedynczą instalacją. Jednocześnie wspiera usługodawców dostarczających usługi backupu pakietu Office 365;
 • Możliwość automatyzacji za pomocą RESTful API i PowerShell SDK, aby zminimalizować zawiłości w zarządzaniu, poprawić czasy odzyskiwania i zredukować koszty.

Nowy Veeam Cloud and Service Provider Directory

Veeam Cloud and Service Provider Directory to bezpłatna platforma online, w której klienci oraz partnerzy mogą znaleźć pobliskiego dostawcę chmury i usług, wykorzystującego rozwiązania Veeam. Platforma ta zapewnia pełną widoczność oraz nawiązywanie bezpośrednich relacji, co może pomóc w zwiększaniu przychodów.

Nowy program Veeam Accredited Service Provider

Nowy program Veeam Accredited Service Provider (VASP) umożliwia jego członkom dostarczenie wysokiej jakości usług wspieranych przez Veeam. Klientom z kolei pomaga zwiększyć niezawodność, wartość oraz podnieść zwrot z inwestycji w rozwiązania Veeam.

Nowy program oferuje następujące korzyści dla jego członków:

 • Wsparcie marketingowe – Veeam wyróżni i wypromuje partnera VASP jako usługodawcę zapewniającego najlepszą wartość techniczną w zakresie dostarczania usług profesjonalnej jakości w rozwiązaniach dedykowanych dostępności. Dodatkowo pomoże użytkownikom końcowym w wyszukiwaniu wybranego partnera VASP na stronie Veeam;
 • Rozszerzone usługi techniczne – dostęp do najlepszych praktyk oraz dokumentacji w katalogu usług Veeam oraz bibliotece technicznej wraz z wyznaczonymi doradcami przedsprzedażowymi;
 • Pomoce demonstracyjne i szkoleniowe – niezależnie od poziomu partnera przed przyłączeniem się do programu VASP, dostępne będą certyfikowane licencje NFR, umożliwiające zaprezentowanie pakietu Availability Suite podczas demonstracji produktu i sesji szkoleniowych;
 • Co-branding i marketing – partnerzy VASP będą w posiadaniu dokumentacji do zapytań ofertowych, logotypów i banerów do promocji i marketingu internetowego.

Dzisiejszy komunikat poprzedza inicjatywę firmy Veeam ogłoszoną w lutym br., w ramach której przeznaczono do 200 milionów dolarów na wyjątkowy program Veeam FREE Cloud Services. Każdy klient korzystający z rozwiązania Veeam do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w siedzibie firmy może uzyskać do 1000 dolarów na usługi backupu i odzyskiwania awaryjnego w chmurze od Veeam i jej partnerów.

Silne wsparcie ze strony największych partnerów Veeam

„Dzisiejsze oświadczenie potwierdza zaangażowanie Veeam względem partnerów. Cenimy naszą relację z Veeam i patrzymy na korzyści, jakie rozszerzenie tej oferty przyniesie naszym klientom” – powiedział Tom Cahill, wiceprezes w dziale zarządzania produktami i partnerami, CDW.

„Veeam jest niezastąpionym partnerem iland w dostarczeniu innowacyjnego backupu oraz rozwiązań w odzyskiwaniu awaryjnym, pomagających klientom na całym świecie w ochronie aplikacji i danych krytycznych dla ich biznesu” – powiedział Brian Ussher, prezes iland, światowego lidera w usługach zabezpieczonych chmur. „Podobnie jak iland, Veeam ma na celu napędzanie innowacyjnych rozwiązań i wartości klientów. Cieszymy się ze wspaniałych możliwości, jakie partnerstwo z Veeam stale przynosi wspólnym klientom i partnerom”.

„Jako partner Veeam nagrodzony tytułem Corporate Reseller of the Year, siedzimy w pierwszym rzędzie, aby patrzeć, jak doskonale skupieni są nasi klienci na transformacji cyfrowej” – powiedział Bob Kane, starszy wiceprezes zarządzania produktem w Insight. „Współpracujemy z wiodącymi dostawcami, takimi jak Veeam, aby dostarczyć naszym klientom rozwiązania Intelligent Technology Solutions w celu przekształcenia ich biznesu. Dzięki Veeam nasi klienci mają dostęp do nowoczesnych centrów danych i środowisk wirtualnych, które ulepszają ich działanie i umożliwiają inteligentniejsze zarządzanie”.

„Nasze partnerstwo z Veeam jest historią sukcesów, która podkreśla, co można osiągnąć przez oddane partnerstwo w biznesie. Veeam stale tworzy innowacje nie tylko w dziedzinach backupu i DRaaS, ale również dzięki prężnemu programowi VCSP, który stale się rozwija na kolejnych rynkach i przedstawia korzystne oferty” – powiedział Matthew Chesterton, prezes firmy OffsiteDataSync. „Cieszymy się z dzisiejszych oświadczeń i szans biznesowych, jakie otwiera zaadresowanie kluczowych kwestii obecnego krajobrazu technologicznego, takich jak ochrona usług w chmurach publicznych i hybrydowych, ciągła ochrona danych (CDP) oraz izolowane kopie zapasowe. Veeam stale dostarcza rozwiązania, które dominują na rynku backupu i DRaaS, co jest bezpośrednio powiązane z naszym sukcesem”.

„Obszar usług w chmurze jest teraz bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek i Veeam jest z pewnością głównym twórcą nowych możliwości dla dostawców starających się wejść na rynek chmur lub rozszerzyć swoją ofertę” – powiedział William Bell, wiceprzewodniczący ds. produktów w phoenixNAP. „Firma PhoenixNap cieszy się ze współpracy z Veeam. Pomagamy firmom w rozwijaniu tych szans i wykorzystywaniu potencjału z rozwiązaniami Veeam, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop”.

„Dzisiejszym oświadczeniem Veeam ponownie dowodzi, że jest oddanym partnerem i liderem branży w zdobywaniu najlepszej dostępności dla naszych klientów” – powiedział Mark Cercado, wiceprezes ds. Sprzedaży Dystrybucyjnej w SingleHop.  „Chmura oferują niesamowite możliwości w zakresie przestrzeni do backupu i odzyskiwania, ale sukces wymaga odpowiedniej technologii oraz odpowiedniego zrozumienia potrzeb klienta. Veeam to rozumie – ich niezawodna zdolność do innowacji i chęć współpracy z naszymi zespołami ds. produktów, sprzedaży i marketingu czyni z nich partnera doskonałego”.

Pełna gama nowych produktów i rozwiązań Veeam zostanie ogłoszona w Nowym Orleanie na VeeamON, światowym wydarzeniu dotyczącym dostępności. Powtórka dzisiejszych wiadomości VeeamON jest dostępna pod adresem https://www.veeam.com/blog/day-1-highlights-veeamon-2017-partner-day.html.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.veeam.com.

 

 

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Enterprise) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop — Availability for the Always-On Enterprise — pomagając firmom i instytucjom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki zupełnie nowemu rozwiązaniu, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowane odzyskiwanie, testowanie kopii zapasowych oraz pełny wgląd. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych. Czyni to, aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne. W ten sposób wspiera klientów Veeam w realizowaniu ich bieżących i przyszłych celów biznesowych.

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 47 tys. partnerów (ProPartner) i ponad 242 tys. klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach. Więcej informacji pod adresem https://www.veeam.com/pl.