Jak dodržovat zálohovací pravidlo 3-2-1 pomocí Veeam Backup & Replication

Každý správce by měl mít zálohu. Tohle pravidlo platí pro všechna virtuální prostředí, bez ohledu na používaný hypervisor (VMware, Hyper-V nebo jiný): zálohovat se musí!

Jedno z nadčasových pravidel, které umožňuje účinně se vypořádat se všemi scénáři havárie, je zálohovací pravidlo 3-2-1. Tento přístup pomáhá najít odpovědi na dvě nejdůležitější otázky: kolik souborů záloh bychom měli mít a kde by měly být uloženy?

Pravidlo 3-2-1 proslavil Peter Krogh, známý fotograf, který napsal, že existují dva typy lidí: ti, kterým se úložiště s daty už porouchalo, a ti, kterým se teprve porouchá. Pravidlo 3-2-1 jinými slovy znamená, že byste měli:

  • mít alespoň tři kopie svých dat
  • ukládat kopie na dvě různá média
  • mít jednu zálohu mimo své pracoviště

3-2-1(1)
Proberme si nyní postupně tyto body podrobněji.

1. Mít alespoň tři kopie svých dat

Mít celkem tři kopie znamená, že kromě hlavních dat byste měli mít alespoň dvě další kopie jako zálohu. Proč nestačí jenom jedna záloha? Představte si, že máte originální data na zařízení 1 a jejich zálohu na zařízení 2. Obě zařízení mají stejné vlastnosti a jejich selhání je statisticky nezávislé (nemají žádnou společnou příčinu selhání). Pokud je pravděpodobnost selhání zařízení 1 například 1/100 (a to samé platí i pro zařízení 2), pravděpodobnost selhání obou zařízení najednou je:

1/100 × 1/100 = 1/10.000

To znamená, že když máte svá hlavní data (na zařízení 1) a dvě zálohy (na obdobných zařízeních 2 a 3) a všechna zařízení mají stejné vlastnosti a žádné společné příčiny selhání, pravděpodobnost selhání všech tří zařízení najednou je:

1/100 × 1/100 × 1/100 = 1/1.000.000

Zde vidíte, že mít více kopií dat znamená nižší riziko ztráty dat při havárii. Zkrátka a dobře, pokud jsou pro váš vaše data důležitá, měli byste mít alespoň dvě záložní kopie.

Poznámka: Dalším důvodem, proč mít více než dvě kopie dat, je potřeba předejít situaci, kdy se primární data a jejich záloha nachází ve stejném fyzickém místě.

2. Ukládat kopie na dvě různá média

V předchozí části jsme předpokládali, že zařízení, na která si ukládáme kopie našich dat, nemají žádné společné příčiny poruch. Tento požadavek nelze samozřejmě splnit, pokud máte svá hlavní data i jejich zálohu na stejném místě. (Například disky ze stejného pole RAID nejsou statisticky nezávislé.) Dále není zase tak neobvyklé, že po havárii jednoho disku přijde zhruba ve stejný čas havárie dalšího disku ze stejného úložiště.

Proto pravidlo 3-2-1 radí, abyste měli kopie svých dat alespoň na dvou různých typech úložišť, například na interním pevném disku A ZÁROVEŇ na přenosném médiu (pásce, externím pevném disku, USB jednotce, SD kartě, CD, DVD nebo třeba i na disketě), nebo na dvou interních pevných diskových jednotkách v různých úložných místech.

3. Mít jednu zálohu mimo své pracoviště

Fyzické oddělení jednotlivých kopií je velmi důležité. Mít externí úložné zařízení ve stejné místnosti jako produkční úložiště opravdu není dobrý nápad. Kdyby u vás hořelo (zaklepejte na dřevo!), ztratili byste úplně všechna data.

Pokud pracujete v malé nebo středně velké společnosti, která nemá žádné vzdálené kanceláře a pobočky (ROBO), můžete ukládat své zálohy také do cloudu. U mnoha společností všech velikostí jsou stále populární i pásky, které se odvezou jinam.

Zálohovací pravidlo 3-2-1-0

Pravidlo 3-2-1 je velmi obecné a funguje pro všechny typy dat (osobní i podniková) a všechny typy prostředí (fyzické i virtuální).

Při zálohování prostředí VMware nebo Hyper-V prostřednictvím řešení Veeam je možné toto pravidlo rozšířit na „zálohovací pravidlo 3-2-1-0“, kde 0 znamená „0 chyb“ díky automatickému ověření obnovitelnosti každé zálohy nástrojem SureBackup společnosti Veeam.

Veeam Backup & Replication™ vám pomůže splnit všechny požadavky zálohovacího pravidla 3-2-1.

  • Mít alespoň tři kopie svých dat: Nastavte zálohovací úlohy tak, aby vytvářely více záloh pro každý virtuální počítač VMware nebo Hyper-V.
  • Ukládat kopie na dvě různá média: Řešení Veeam je nezávislé na typu úložiště, což znamená, že podporuje, pásky, disky, cloud i další typy. Můžete ukládat své zálohy na libovolná uvedená média.
  • Mít jednu zálohu mimo své pracoviště: Nastavte úlohy kopírování záloh tak, aby díky integrované akceleraci sítě WAN rychleji přenášely zálohy mimo vaše pracoviště, nebo k přesunu záloh z vašeho pracoviště do infrastruktury poskytovatele služeb použijte nástroj Veeam Cloud Connect.

Používáte zálohovací pravidlo 3-2-1 ve svém prostředí? Jako vždy můžete níže napsat svůj komentář nebo mě kontaktovat na Google+ nebo Spiceworks.

Nechte si každý týden posílat novinky z blogu
Přihlášením k odběru souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Děkujeme, že jste si na nás udělali místo ve své e-mailové schránce!
S tímto týdenním přehledem už se nemusíte bát, že nebudete vědět, co se děje na našem blogu.
OK
NOVINKA
V11A

Vyhněte se ztrátě dat
Vyhněte se ransomwaru

#1 Backup and Recovery