800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

NOVINKA Veeam Availability Suite 9.5

Dostupnost pro všechny aplikace, data a jakýkoli cloud

Zálohování ze snapshotů úložiště pro přední světové poskytovatele úložišť

Zálohování ze snapshotů úložiště
Zálohování ze snapshotů úložiště

Dosáhněte vyšší úrovně dostupnosti díky kombinaci řešení Veeam® Backup & Replication™ a předních světových poskytovatelů úložišť. S řešením Veeam můžete vytvářet skutečné zálohy a repliky ze snapshotů tak často, jak budete chtít – dokonce i během pracovní doby – s minimálním nebo nulovým dopadem na produkční prostředí.
STÁHNOUT ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Partneři poskytující úložiště pro každou firmu

Neustále se rozšiřující seznam partnerů poskytujících úložiště společnosti Veeam umožňuje téměř každé firmě využívat snapshoty k výraznému snížení dopadu na produkční prostředí a nižší RTO a RPO. Níže je uveden seznam partnerů a rozsah jejich funkcí:
Partner
Úložiště
Zálohování ze snapshotů úložiště
Zálohování ze snapshotů úložiště s uchováváním snapshotů
Veeam Explorer pro snapshoty úložiště
On-Demand Sandbox pro snapshoty úložišť
Orchestrace primárního snapshotu
Orchestrace sekundárního snapshotu
Cisco HyperFlex            
Dell EMC
Unity, VNX, VNXe            
Fujitsu Řady ETERNUS DX a AF*            
Hewlett Packard Enterprise 3PAR StoreServ           **
StoreVirtual            
Nimble Storage           ***
Huawei OceanStor*            
IBM
Spectrum Virtualize, Storwize Family, SVC
           
Řada N
          ***
INFINIDAT 
InfiniBox*
           
Lenovo
Řada V
           
Řada DM
          ***
NetApp
Řady FAS a AFF
          ***
HCI a SolidFire*
           
Pure Storage
FlashArray*
           

* Vyžaduje samostatné stažení modulu plug-in
** Vytváření snapshotu v cíli Peer Persistent
*** Replikace snapshotu

Poznámka: Je podporována každá platforma konvergované infrastruktury, která využívá výše uvedená integrovaná řešení úložiště.

Zlepšete dramaticky zálohování prostředí VMware vSphere

Pořizování snapshotů prostředí VMware vSphere může výrazně zatížit virtuální počítač a správci musí při překonávání těchto technických problémů a pro dodržení podmínek smluv o úrovni služeb vynaložit značné úsilí.

Společnost Veeam tento proces dramaticky zlepšuje tím, že nabízí integraci s vaším produkčním úložištěm a využívá funkci snapshotů úložiště ke snižování dopadu na prostředí tím, že odebere snapshotu vSphere během zálohování a replikace.

Proč zálohovat náročnější virtuální stroje jednou denně? – zálohujte a vytvářejte repliky každých 15 minut!

A job keeps a VM snapshot for only a brief moment, which results in instant VM snapshot commit
Úloha si ponechá snapshot virtuálního počítače jen na krátký okamžik, což vede k okamžitému zapracování snapshotu

Rychlé zálohování VMware vSphere s nízkým RPO

Snapshoty úložišť lze pořizovat často s minimálním dopadem na produkční prostředí, ale tento způsob nemůže být jediným řešením zálohování. Co když úložiště selže nebo dojde k jeho narušení? I u replik na bázi úložiště je nutné získat data třeba jen z jediné nefunkční domény. Proto mnoho zákazníků preferuje ještě další skutečné zálohy ukládané do různých úložišť.

Veeam kombinuje to nejlepší z obou světů: snapshoty vSphere pro konzistentní zálohování aplikací a snapshoty úložiště pro rychlé RPO. Nyní můžete:

 • spustit zálohování kdykoli a v jakékoli frekvenci, a výrazně tak snížit dosažitelné RPO,
 • zrychlete celý proces – zálohujte ze snapshotů úložiště až 50x rychleji než s konkurenčními řešeními
 • významně snížit dopad zálohovacích úloh na produkční prostředí.

Jak to funguje

How Backup from Storage Snapshots works
Jak funguje zálohování ze snapshotů úložiště

Produkt Veeam Backup & Replication spolupracuje s předními poskytovateli úložišť a VMware při vytváření záloh a replik ze snapshotů úložiště následujícím způsobem. Úloha zálohování / vytvoření repliky:

 1. Analyzuje, které virtuální počítače v úloze mají diskové jednotky v podporovaném úložišti.
 2. Spustí snapshot prostředí vSphere pro virtuální počítače (VM) umístěné ve svazku úložiště. (Jako součást snapshotu prostředí vSphere je zpracování každého virtuálního počítače na úrovni aplikací provedeno normálně.)
 3. Jakmile se vytvoří snapshoty virtuálního počítače, vytvoří snapshot svazku daného úložiště.
 4. Obnoví informace CBT pro snapshoty virtuálního počítače vytvořené v kroku 2.
 5. Okamžitě zahájí odebrání snapshotů vSphere z produkčních virtuálních počítačů.
 6. Připojí snapshot úložiště k jednomu z proxy serverů připojenému do struktury úložiště.
 7. Přečte nové a změněné bloky dat virtuálních jednotek přímo ze snapshotu úložiště a přenese je do úložiště pro zálohy nebo repliky virtuálních počítačů.
 8. Jakmile je dokončena záloha všech VM, zahájí odebrání snapshotu úložiště.

V konečném důsledku tedy virtuální počítače běží ze snapshotů jen po nutnou dobu, zatímco úlohy získávají data ze souborů snapshotu VM uchovaných ve snapshotu úložiště. Snapshoty virtuálních počítačů takto nemají šanci narůst do přílišné velikosti a lze je velmi rychle uvolnit bez přetěžování produkčního úložiště zdlouhavými prostupy zapracování, jako je to v případě klasických technik zálohování ze snapshotů virtuálních počítačů.

Obnovení ze snapshotů úložišť s nástrojem Veeam Explorer™ pro snapshoty úložišť

Bez obnovení nemá zálohování smysl. S produkty Veeam můžete vyřešit virtuálně jakýkoliv scénář obnovení, a to včetně granulárního obnovení ze snapshotů úložiště.

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení