800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

NOVINKA Veeam Availability Orchestrator

Orchestrace zotavení po havárii soulad s předpisy

Časté dotazy k produktu Veeam Availability Orchestrator

Co je Veeam Availability Orchestrator?
Veeam ® Dostupnost Orchestrator umožňuje zkrátit dobu, snížit náklady a úsilí spojené s plánováním a obnovením po havárii tím, že poskytuje organizacím nástroj pro orchestraci zotavení po havárii pro Veeam Backup & Replication™. Můžete tak automaticky vytvářet, dokumentovat a testovat plány zotavení po havárii, které jsou plně připraveny na potvrzení vrcholového manažmentu a zainteresovaných stran, prokazujících dodržování oborových předpisů a auditů.
Co je součástí produktu Veeam Availability Orchestrator?
  • Veeam Availability Orchestrator
  • Edice Veeam Backup & Replication Enterprise Plus (integrováno1)
  • Veeam ONE™ (integrováno1)
  • Microsoft SQL Server Express

1Integrované produkty edice Orchestrator jsou licencovány pouze na poskytování podpůrných funkcí pro Veeam Availability Orchestrator a nikoliv na plně produkční použití.

Které produkty společnosti Veeam podporují Veeam Availability Orchestrator?
Veeam Availability Orchestrator je schopen orchestrovat repliky Veeam Backup & Replication virtuálních počítačů VMware vSphere.
Které platformy Veeam Backup & Replication podporují Veeam Availability Orchestrator?
Veeam Backup & Replication 9.5 U3 a novější.
Jaké jsou nezbytné předpoklady?
Je potřeba buď Veeam Backup & Replication, nebo Veeam Availability Suite edice Enterprise Plus, protože Veeam Availability Orchestrator k integraci vyžaduje rozhraní API přítomná v této edici. Zde naleznete porovnání vlastností jednotlivých edic.

Licencování

Obecné informace o licencování produktů Veeam včetně podmínek pro licencování a související terminologie naleznete zde.
Jak je produkt Veeam Availability Orchestrator licencován?

Produkt Veeam Availability Orchestrator je licencován jako předplatné na dobu jednoho roku nebo se slevou na dobu dvou až pěti let.

Všechny předplatné licence se prodávají za virtuální počítač (nákup minimálně 10 virtuálních počítačů) a zahrnují produkční nepřetržitou podporu.

Musí zákazník zakoupit licenci pro každý virtuální počítač ve svém prostředí?
Ne. Veeam Availability Orchestrator obsahuje flexibilní licencování za jednotlivé virtuální počítače. Musíte si zakoupit licence pouze na základě počtu replik virtuálních počítačů, které chcete orchestrovat (nákup minimálně 10 virtuálních počítačů).
Mohu z produktu Veeam Availability Orchestrator odebrat virtuální počítač, když už není potřeba, a použít jeho licenci na jiný virtuální počítač?
Ano. Veeam Availability Orchestrator obsahuje dynamické licencování virtuálních počítačů a licence mohou být použity na virtuální počítač, při přidání do plánu převzetí služeb při selhání nebo z něj odebrány.
Máte další otázky?