Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Platforma mimořádné dostupnosti Veeam

Platforma mimořádné dostupnosti Veeam

Data jsou motorem vaší digitální transformace a zdrojem důležitých a využitelných poznatků, proto jsou pro váš úspěch mimořádně důležitá. Tato data ale současně přinášejí výzvy. Mezi ně patří mimořádný růst, protože velikost digitálního vesmíru se každé dva roky zdvojnásobí. Mimořádné rozšiřování současně znamená, že data se šíří do aplikací, zařízení a mnoha cloudů.

Platforma mimořádné dostupnosti Veeam je nejúplnější řešení a pomáhá rozvíjet způsob, jakým spravujete data – z metody založené na zásadách na metodu založenou na chování – data se tak stávají chytřejší a samostatnější a jejich dostupnost je zajištěna v libovolné aplikaci a v libovolné cloudové infrastruktuře. 

Platforma mimořádné dostupnosti Veeam zahrnuje tyto funkce:

backup.png

Zálohováni a obnovení / replikace a převzetí služeb při selhání

Zálohování a replikace jsou motory, které platformu mimořádné dostupnosti pohánějí

Základní funkce produktů Veeam, zálohování a obnovení spolu s replikací a převzetím služeb při selhání, dohromady tvoří základní kámen vlajkových lodí společnosti Veeam – Veeam Backup & ReplicationVeeam Availability Suite. Představují základ schopnosti společnosti Veeam poskytovat mimořádnou dostupnost pro libovolnou aplikaci, libovolná data, v libovolném cloudu.  

Univerzální rozhraní API

Naše integrace umožňují nejvyšší úroveň dostupnosti a plnění smluv SLA, zlepšování provozní efektivity a dosahování nejlepších možných výsledků

Veeam nabízí integrace a rozhraní, která spolupracují s velkým ekosystémem partnerů. Mezi ně patří integrace hypervisorů se společnostmi VMware, MicrosoftNutanix, integrace úložišť pomocí našeho rozhraní API univerzálního úložiště s partnery, jako jsou společnosti HPE, NetApp, DellEMC, Cisco, Pure Storage, Infinidat, Huawei nebo IBM, a rozhraní ke kritickým aplikacím včetně Microsoft Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL nebo Oracle.
universal.png
datalabs.png

DataLabs

Řešení Veeam DataLabs™ minimalizuje riziko a podporuje inovace bez narušení provozu podniku

Veeam DataLabs umožňuje testovat a navrhovat nové funkce a aktualizace, provádět testování zabezpečení v souladu s předpisy a spravovat plánování kapacity bez narušení produkčních systémů. Nástroj Veeam DataLabs pomáhá urychlit tempo dodání digitální služby, aniž by došlo k narušení vašeho digitálního života.

Přehled a monitorování

Přehled o všech datech, všech aplikacích a ve všech cloudech pro zainteresované strany v podniku

Získejte jednotný přehled o celé své infrastruktuře IT a s ním i možnosti správy pro poskytovatele služeb. S řešením Veeam ONE mohou uživatelé využívat výkonný nástroj na monitorování, reportování a plánování kapacity, který poskytuje přehled o všech pracovních zatíženích. Poskytovatelé služeb mohou využít nástroj Veeam Availability Console, aby svým klientům poskytli přehled a možnosti centralizované správy k získání inovativních poznatků. Veeam Management Pack pro System Center poskytuje přehled o softwaru a hardwaru, a umožňuje tak správcům nástroje Microsoft System Center lepší rozhodování v oblasti IT.
visibility.png
cloud.png

Cloud

Zabezpečte svá data na cestě do cloudu, z cloudu i v cloudu

Společnost Veeam díky silným aliančním partnerstvím a bezproblémové integraci s předními poskytovateli cloudu, jako je Amazon Web Services (AWS), Microsoft Cloud, IBM Cloud a více než 18 tisíc poskytovatelů spravovaného cloudu, nabízí řešení ochrany dat pro velký podnik s více cloudy a pomáhá vám tak chránit vaše data v libovolném cloudu.

Přístup SaaS

Získejte úplný přístup, kontrolu a ochranu pro data SaaS

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 eliminuje riziko ztráty přístupu a kontroly u dat sady Office 365 – vaše data jsou tak vždy mimořádně dostupná a chráněná.
saas.png
physical.png

Fyzické prostředí

Koncové body a fyzické servery ve většině organizací nadále tvoří významnou součást datové stopy.

Mimořádná dostupnost pro VŠECHNA pracovní zatížení včetně fyzických pracovních prostředí je klíčová. Fyzické servery a koncové body jsou pro kontinuitu provozu a růst většiny velkých podniků kritické. Společnost Veeam pomocí nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows Linux zajišťuje mimořádnou dostupnost pro fyzické servery a pracovní stanice se systémem Windows a Linux.

Orchestrace a automatizace

Předvídá potřebu a bezpečně uspokojuje poptávku ve vícecloudovém světě, čímž minimalizuje riziko a urychluje inovaci

Orchestrace a automatizace jsou pro mobilitu pracovního zatížení a dosažení inteligentní správy dat klíčové. Nástroj Veeam Availability Orchestrator poskytuje orchestraci záloh a replik Veeam prostřednictvím definovaného plánu zotavení po havárii s testováním bez narušení a automatickou dokumentací, aktualizováním a reportováním. Můžete tedy nejen provést bezproblémové převzetí služeb při selhání na jiné místo, ale také snadněji dodržovat předpisy.
orchestration.png