800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

NOVINKA Veeam Availability Suite 9.5

Dostupnost pro všechny aplikace, data a jakýkoli cloud

Funkce a možnosti

Zálohování, obnova, replikace a DALŠÍ funkce pro virtuální, fyzická a cloudová prostředí
Co je nového ve 9.5
Sada Veeam® Availability Suite™ poskytuje dostupnost pro VŠECHNY úlohy – virtuální, fyzické i cloudové – z jednotné konzole pro správu. Pomáhá organizacím splňovat dnešní cíle úrovně služeb poskytováním inteligentní správy dat pro virtuální, fyzická i cloudová prostředí, včetně VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.
STÁHNOUT ZDARMA

Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Vysokorychlostní obnovení

Vysokorychlostní obnovení

Rychlé obnovení všeho, co chcete a jak chcete

Řešení Veeam Backup & Replication™ poskytuje bleskové spolehlivé obnovení celých virtuálních počítačů VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, samostatných souborů a položek aplikací při nízkých cílech doby obnovy (RTO).

Jak rychle dokážete obnovit to, co potřebujete?

96 % obnovení pomocí softwaru Veeam splňuje cíle doby obnovení stanovené ve smlouvách o úrovni služeb oproti 78 % u ostatních řešení

Prevence ztráty dat

Prevence ztráty dat

Plněný krátkých RPO a zjednodušené zotavení po havárii

Řešení Veeam Backup & Replication poskytuje optimalizované obnovení po havárii a snadné a bezpečné offsite zálohování s možností dosažení vysokých RPO.

Jak snižujete riziko ztráty dat?

83 % zákazníků společnosti Veeam má ve své zálohy větší důvěru než u dříve používaných řešení

 • S nástrojem Veeam Cloud TierNOVINKA získáte neomezenou kapacitu pro dlouhodobé uchovávání informací využitím nativních integrací objektových úložišť u dodavatelů služeb kompatibilních s prostředím Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage a S3 nebo řešení úložiště onsite
 • Zjednodušte si správu uchovávání záloh díky funkci Scale-out Backup Repository
 • Vytváření záloh z jakéhokoli úložiště a navíc ultrarychlé zálohování ze snapshotů úložiště od předních světových poskytovatelů úložišť
 • 2 v 1: zálohování a replikace™: Kromě zálohování můžete mít také repliky založené na bitových kopiích, a to buď pro vysokou dostupnost onsite, nebo pro zotavení po havárii (DR) offsite. Zjednodušte převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení replik a zajistěte minimální nebo nulové narušení provozu podniku.
 • Dosáhněte lepší škálovatelnosti a provozní efektivity při správě velkých podnikových prostředí pomocí snadno nasaditelných modulů plug-in Veeam pro SAP HANANOVINKAOracle RMANNOVINKA.
 • Využívejte plně integrované cloudové zotavení po haváriirychlé a bezpečné cloudové zálohování se službou Veeam Cloud Connect.
 • Přenášejte zálohy a repliky do umístění offsite až 50× rychleji díky integrované akceleraci WAN
 • Podpora clusterů pro převzetí služeb při selhání Microsoft Windows k ochraně kriticky důležitých clusterů pro převzetí služeb při selhání Microsoft Windows, clusterů pro převzetí služeb při selhání Microsoft Windows využívajících databáze SQL Server, skupin dostupnosti SQL Always-On a skupin dostupnosti Exchange Database
 • Dodržujte požadavky na normy a zásady archivace a využívejte pásky NDMP a WORM díky nativní podpoře páskových zařízeníVYLEPŠENO
 • Zálohujte přímo ze souborových (NFS) primárních úložišť pomocí vlastního klienta NFS Veeam s technologií Direct NFS Access
 • Kratší zálohovací okna a nižší zátěž úložiště záloh i využití diskové kapacity díky pokročilé integraci ReFS
Ověřená obnovitelnost

Ověřená obnovitelnost

Zaručené obnovení každého souboru, aplikace či virtuálního serveru, kdykoli

Řešení Veeam Backup & Replication vždy automaticky testuje každou zálohu a repliku v prostředích vSphere a Hyper-V. Můžete se spolehnout, že vaše soubory, aplikace a virtuální servery budou v případě potřeby rychle a bez virů obnoveny.

 • Ověřte obnovitelnost každé zálohy pomocí nástroje SureBackup®.
 • Otestujte automaticky každý bod obnovení v každé replice virtuálního počítače pomocí nástroje SureReplica.
 • Vyhněte se škodlivým útokům, jako je ransomware, automatickým skenováním a ověřováním záloh pomocí Zabezpečeného obnovení Veeam DataLabs™ NOVINKA.

Máte 100% jistotu, že jsou vaše zálohy obnovitelné?

71 % zákazníků společnosti Veeam hlásí větší spolehlivost záloh ve srovnání s jinými řešeními

Zdarma

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Využití dat

Využití dat

Pomocí nástroje Veeam DataLabs zvýšíte provozní efektivitu a podpoříte inovace

Řešení Veeam Backup & Replication zmírňuje rizika související s nasazením aplikací a souladem s předpisy díky využití záloh a replik k vytvoření prostředí podobnému produkčnímu před zavedením do produkčního prostředí.

Jak zmírnit rizika související s nasazením aplikací?

84 % uživatelů virtuální laboratoře Veeam šetří čas eliminací problémů při nasazení

 • Vytvořte virtuální laboratoř bez nutnosti zajišťování dalších prostředků pro spuštění aplikací ze záloh a replik Veeam.
 • Testujte aplikace a řešte potíže v jednom či více virtuálních počítačích pomocí nástroje On-Demand Sandbox™ bez dopadu na provozní prostředí.
 • Využívejte vlastní skripty a automatizaci, a zjednodušte tak proces odstraňování údajů podle nařízení GDPR (právo být zapomenut) s obnovením nanečisto Veeam DataLabsNOVINKA.
 • Vytvářejte úplné izolované kopie produkčního prostředí ze snapshotů úložiště pomocí nástroje On-Demand Sandbox pro snapshoty úložiště.
Úplná viditelnost

Úplná viditelnost

Aktivní monitorování, výstrahy a náprava problémů dříve, než budou mít dopad na provoz

S řešením Veeam Backup & Replication a Veeam ONE™ můžete mít pod kontrolou celé virtuální, fyzické i cloudové prostředí. Využitím všech funkcí a schopností technologie dostupnosti Veeam můžete zjišťovat problémy, dostávat na ně upozornění, a dokonce je řešit dříve, než budou mít skutečný dopad. Zajistěte ochranu, výkon a dostupnost pomocí následujících funkcí řešení Veeam ONE:

Máte přehled o svém IT prostředí?

71 % zákazníků, kteří používají nástroje pro monitorování a reportování od společnosti Veeam, prohlašuje, že se zvýšila jejich informovanost o rizicích oproti ostatním řešením

 • Nepřetržité monitorování a výstrahy v reálném čase upozorňuje na potíže se zálohováním a výkonem
 • Inteligentní diagnostika Veeam: Automatická identifikace a řešení běžných problémů s konfiguracemi záloh za účelem úspory času a redukce počtu žádostí o podporuNOVINKA
 • Samoopravovací automatická náprava: Snižte náklady na podporu a zkraťte dobu reakce u běžných problémů se zálohovánímNOVINKA
 • Veeam Business View: Snadno uspořádejte virtuální počítače a agenty do skupin bez ohledu na umístění, a efektivněji sledujte výkon a stavVYLEPŠENO
 • Mapování: Zvyšte efektivitu a plánujte a optimalizujte využití prostředků úložiště zálohNOVINKA
 • Optimalizace zdrojů a sledování konfigurací: Vyhodnocujte výkon infrastruktury a zajistěte, že stávající konfigurace vyhoví všem známým doporučeným postupům
 • Plánování kapacity a prognózy: Vytvářejte prognózy využívání zdrojů a předpoklady vývoje pomocí hypotetického modelování a sledování nadměrného využívání prostředků u infrastruktur zálohování a virtuálních počítačů
 • Centralizované nasazení a správa nástrojů Veeam Agent pro Linuxpro Microsoft Windows z jednotného přehledu
 • Škálujte prostředí pomocí distribuované architektury a centralizované konzole pro správu
 • Využití hluboké integrace VMware s podporou aplikace vCloud Director a modulem plug-in vSphere Web Client

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení