NOVINKA Veeam Availability Suite 9.5 Zahrnuje řešení Backup & Replication a Veeam ONE

Časté dotazy k sadě Veeam Availability Suite

Co je Veeam Availability Suite 9.x?

Sada Veeam® Availability Suite představuje kombinaci špičkových funkcí pro zálohování, obnovu a replikaci dostupných v produktu Veeam Backup & Replication s pokročilými funkcemi pro monitorování, reportování a plánování kapacity dostupnými v produktu Veeam ONE. Sada Veeam Availability Suite zajišťuje vše, co potřebujete pro spolehlivou ochranu a správu prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.


Co je v sadě Veeam Availability Suite 9.x nového?

Sada Veeam Availability Suite 9.x přidává stovky nových funkcí za účelem zajišťovat čas a cílový bod obnovení (RTPO) za <15 minut pro VŠECHNY aplikace a data díky využití vysokorychlostního obnovení, předcházení ztrátě dat, ověřené obnovitelnosti, využití dat a úplného přehledu.

Další informace o funkcích nové verze 9.x


Mohu získat přístup k pokročilému monitorování, vytváření zpráv a plánování kapacity pro zálohy bez nutnosti zakoupit produkt Veeam Availability Suite?

Tyto funkce jsou k dispozici pouze v prostředích, kde se používají řešení Veeam Backup & Replication a Veeam ONE ve verzi 6.5 nebo vyšší. Abyste mohli využít všech výhod integrovaných ve verzi 9.x, je třeba nainstalovat verzi 9.x obou produktů.


Je nějaký rozdíl v ceně za prostředí VMware a Hyper-V pro sadu Veeam Availability Suite?

Ne. Společnost Veeam udržuje vyrovnané ceny pro různé hypervisory, což také usnadňuje možnost bezplatného převodu licencí mezi hypervisory.


Co když moje virtuální prostředí obsahuje vSphere i Hyper-V?

Je možné zakoupit licence pro libovolnou kombinaci hypervisorů. Můžete například zakoupit 10 patic k sadě Veeam Availability Suite pro platformu Hyper-V a 12 patic k sadě Veeam Availability Suite pro prostředí VMware. Pokud byste v budoucnu vyměnili platformy supervisorů, můžete mezi hypervisory převádět licence pro jednotlivé sokety.

Licenční politika

Obecné informace o licencování produktů Veeam včetně podmínek pro licencování a související terminologie naleznete zde.


Jak je licencována sada Veeam Availability Suite?

Licence pro Veeam Availability Suite lze zakoupit jako trvalé s údržbou na základní či produkční úrovni nebo ve formě předplatného s nepřetržitou Produkční podporou.

Sada Veeam Availability Suite je licencována na základě počtu patic procesoru v hostitelích s virtuálními počítači, které chcete zálohovat, replikovat a sledovat nebo k nimž chcete vytvářet zprávy. Licence je potřeba pro každý obsazený soket základní desky reportovaný rozhraním API hypervisoru.
Poznámka: Cíloví hostitelé (pro úlohy replikace a migrace) nevyžadují licenci.


Je u sady Veeam Availability Suite možnost používat pouze jeden licenční soubor?

Ano. Získáte jeden licenční soubor, který obsahuje dvě součásti (Veeam Backup & Replication a Veeam ONE). Každý komponent musí mít stejný typ licence (tj. trvalá nebo předplacená).


Licencují se některé komponenty produktu (zálohovací servery, zálohovací proxy servery, úložiště záloh) samostatně?

Ne. Komponenty produktu se samostatně nelicencují. Můžete instalovat libovolný počet těchto komponent, pokud budete mít licenci pro správný počet soketů.


Může zákazník ve svém prostředí využívat více než jednu edici?

Ne, ve stejném fyzickém umístění lze používat pouze jednu edici (Standard, Enterprise nebo Enterprise Plus). Dále musí všechny licencované edice být stejné ve všech lokacích, které chcete spravovat prostřednictvím jednoho nástroje Veeam Enterprise Manager.

Tento požadavek se vztahuje na veškerá nasazení produktu Veeam Backup & Replication, včetně prostředí s více hypervisory. Pokud například v jednom umístění disponujete pěti licencemi k produktu vSphere a pěti licencemi pro prostředí Hyper-V, všech deset licencí musí být shodně pro verzi Standard, Enterprise nebo Enterprise Plus.
Stávající zákazníci, kteří by chtěli přejít na vyšší verzi Enterprise nebo Enterprise Plus, musí před obdržením sloučeného licenčního souboru provést upgrade také všech aktuálních licencí.

Upgrady

Používám řešení Veeam Backup & Replication a chci provést upgrade na řešení Veeam Availability Suite. Jak mám postupovat?

Zákazníci s aktuálním předplatným mohou provést upgrade na řešení Veeam Availability Suite za cenu, která bude zohledňovat jejich původní investici do řešení Veeam Backup & Replication. Upgrade si můžete vyžádat u obchodního zástupce společnosti Veeam.

V rámci upgradu obdržíte roční standardní podporu produktu Veeam ONE. Podporu licencí k řešením Veeam Backup & Replication a Veeam ONE byste měli zakoupit na stejné období, aby všem komponentám řešení Veeam Availability Suite vypršela doba platnosti podpory ve stejnou dobu.

Abyste mohli využít všech výhod integrovaných ve verzi 9.x, je třeba nainstalovat verzi 9.x obou produktů.


Jak lze upgradovat licenci na jinou edici?

Samotný upgrade na jinou edici je poté možný prostřednictvím licenčního portálu Veeam.


Jak lze upgradovat licenci na 9.x?

Před instalací verze 9.x je zapotřebí nový licenční soubor. To platí i v případě, že se nechystáte na upgrade své edice. Ke stažení licenčního souboru pro verzi 9.x využijte licenční portál Veeam.


Jak lze obnovit podporu?

Pokud chcete obnovit podporu, vyplňte žádost o nabídku obnovení podpory.


Co je automatická aktualizace licence?

Od verze v7 oprava 4 podporuje řešení Veeam Backup & Replication automatické aktualizace licence. Je-li tato funkce aktivována, komunikuje zálohovací server Veeam (nebo server Veeam Backup Enterprise Manager, je-li implementován) aktivně s licenčním portálem Veeam aby získal novou licenci dříve, než vyprší platnost aktuální. Další informace o aktivaci této funkce najdete v uživatelské příručce Veeam Backup & Replication pro vSphere a pro Hyper-V.

Máte další konkrétní otázky?

Zúčastněte se některého z našich živých představení produktu nebo se obraťte na obchodního zástupce společnosti Veeam.