800 222 508 | 08:00 - 18:00 CEST

Zálohování a obnova Azure

Zálohování a obnova s nativní podporou Azure, stvořené pro jednoduchost, škálovatelnost, úspory a zabezpečení

NASADIT ZDARMA

Zálohujte 10 virtuálních počítačů Azure ZDARMA

Nativní zálohování a obnova Azure

Microsoft Azure poskytuje spolehlivou platformu počítačové technologie v cloudu pro agilní a škálovatelné budování, testování a nasazování moderních aplikací. I když společnost Microsoft nese odpovědnost za infrastrukturu, její model sdílené odpovědnosti jasně říká, že jsou to stále vaše data a za jejich zajištění a ochranu neset odpovědnost vy.

NOVINKA Veeam® Backup for Microsoft Azure v3 zajišťuje plně automatizované zálohování a obnovu s nativní podporou Azure pro snadnou ochranu a správu všech dat Azure. Využíváním nativních snapshotů, zálohování do více tříd objektového úložiště a flexibilních možností obnovy můžete eliminovat riziko ztráty dat – dokonce i ve větším rozsahu – u všech dat Azure, a navíc ušetřit.

Nejlepší zálohování a obnova Azure

Nastavení, ke kterému se nemusíte vracet

Zjednodušte si zálohování Azure pomocí automatizace nativních snapshotů a záloh založené na zásadách.

Rychlá a flexibilní obnova

Dosáhněte téměř nulových RTO, od celých instancí po jednotlivé soubory a složky.

Nízkonákladové zálohování

Mějte náklady na cloud pod kontrolou i při dodržení cílů uchovávání informací a souladu s předpisy.

Lepší zabezpečení a soulad s předpisy

Seznamte se s osvědčenými postupy Azure k zajištění dat proti ransomwaru a kyberhrozbám.

Jedna platforma

Spravujte centrálně zálohování Azure s dalšími prostředí v cloudu, virtuální i fyzické infrastruktuře, SaaS a Kubernetes.

Cloudová mobilita

Zálohování, obnova a migrace v cloudových, virtuálních
a fyzických prostředích.

Nativní. Nákladově efektivní. Bezpečné. Připravené na hybridní prostředí

Nativní pro Azure

Používejte nativní snapshoty pro mimořádně krátké RPO bez nutnosti použít agenty.

Zálohování Azure SQL

Snadno zálohujte a obnovujte databáze Azure SQL pomocí flexibilní automatizace založené na zásadách.

Jednoduché nastavení

Nasazení lze provést přímo z obchodu Azure Marketplace, takže můžete začít chránit data během několika minut.

Úplná automatizace

Bez problémů můžete chránit všechna data – i ve větším rozsahu – pomocí automatizace založené na zásadách a štítků.

Rychlá obnova

Rychle vyřešte každou ztrátu dat pomocí flexibilních možností obnovy na úrovni instance, svazku a souboru.

Výpočet nákladů

Díky prvnímu nástroji na výpočet nákladů v oboru se vyhnete přeplácení za cloud bez nutnosti obětovat dosahování cílů na úrovni služeb.

Nízkonákladové vrstvení

Automaticky odesílejte snapshoty do levného úložiště za účelem uchovávání informací a souladu s předpisy.

Zálohování mezi účty a oblastmi

Izolujte zálohy od produkčního prostředí, a zajistěte tak data před interními i externími hrozbami.

Podpora více předplatných

Můžete snadno škálovat a spravovat ochranu všech prostředí u všech předplatných Azure.

RESTful API

Integrujte a automatizujte zálohování Azure pomocí jiných pracovních postupů a aplikací.

Mobilita aplikací a dat

Neomezená přenosnost dat mezi prostředím Azure, onsite a dalšími veřejnými cloudy.

Jedna platforma

Centralizujte zálohování Azure do jedné platformy s ostatními úlohami.

Nejnovější verze

Zálohování a obnova Azure SQL

Snadno zálohujte a obnovujte databáze Azure SQL pomocí flexibilní automatizace založené na zásadách.

Nízkonákladové archivní úložiště

Automaticky přesouvejte nativní zálohy Azure na archivní úroveň Azure Blob pro nízkonákladové uchovávání informací.

Podpora více předplatných

Chraňte všechna svá prostředí Azure ve více předplatných v zájmu snadnějšího použití a lepšího zabezpečení.

Vylepšené zabezpečení a řízení přístupu

Bepečně delegujte role a oprávnění konkrétním uživatelům. Šifrujte zálohy s podporou Azure Key Vault.

Jak to funguje

 • Snapshoty a zálohování
 • Obnova v Azure
 • Obnova mimo Azure
 1. Automatizace snapshotů založená na zásadách
 2. Přesouvání snapshotů do úložiště Azure Blob (aktivní i neaktivní)
 1. Úplná obnova virtuálního počítače nebo svazku Azure ze snapshotu v místě nebo mimo něj
 2. Úplná obnova virtuálního počítače nebo svazku Azure ze zálohy v objektovém úložišti v místě nebo mimo něj
 3. Obnovení na úrovni souborů ze snapshotu
 4. Obnovení na úrovni souborů ze zálohy v objektovém úložišti
 1. Úloha záložního kopírování do úložiště záloh onsite
 2. Okamžité obnovení VM
 3. Obnova do virtuálního počítače onsite
 4. Direct restore to AWS

Flexibilní balíčky a ceny pro každé prostředí

  Veeam Backup for Microsoft Azure
Veeam Backup & Replication™
  Samostatné řešení zálohování a obnovení úloh Azure pouze v rámci prostředí Azure Nejlepší zálohování a obnovení pro jednotnou ochranu a správu dat v hybridním a multicloudovém prostředí

Zálohování a obnovení Azure

   
Kontrola nákladů    
Zabezpečení a dodržování předpisů    
Neomezená přenosnost dat    
Správa hybridního/multicloudového prostředí    
Veeam Backup for Microsoft Azure je k dispozici jako nabídka virtuálního počítače výhradně prostřednictvím Azure Marketplace, a to jak v bezplatné edici, tak v edici BYOL.

Samostatný produkt

Bezplatná edice

ZDARMA

 

 

 

 

Zálohování 10 virtuálních počítačů Azure ZDARMA
Základní e-mailová podpora

Samostatný produkt

Edice BYOL

40 USD

na virtuální počítač Azure za rok

Zálohování a obnova pouze v Azure
Produkční nepřetržitá podpora

Hybridní/multicloudové prostředí

Edice BYOL

VUL

Přenosné licence

Zálohování a obnova všeho, všude
Produkční nepřetržitá podpora

Sjednoťte zálohování a obnovu Azure s ostatními prostředími

Veeam Backup & Replication

Spravujte centrálně zálohování Azure s dalšími prostředími v cloudu, virtuální i fyzické infrastruktuře, SaaS a Kubernetes.

Zálohování jako služba (BaaS) pro data Azure

Časté dotazy

Jak zálohovat Azure cloud?

Na základě modelů sdílené odpovědnosti společnosti Microsoft je odpovědností uživatele naplánovat a implementovat strategii zálohování a obnovy dat v Azure. Existují nativní služby, které vám umožňují zálohovat virtuální počítače Azure, a je mnoho dodavatelů, kteří nabízejí přístup k zálohování Microsoft Azure i úloh onsite na základě agentů. Ochrana dat v cloudu však není vždy přímočará a využívání omezených nebo starších metod zálohování může představovat určité problémy.

Zaprvé, virtuální počítače Azure nejsou skutečné zálohy, a nelze je tedy používat pro dlouhodobé uchovávání a obnovu dat. Uchovávání starších snapshotů v prostředí Azure na dobu delší než několik dnů je také nákladné. Ruční skriptování k automatizaci nativních snapshotů virtuálních počítačů Azure může rychle narůst na složitosti, a to zejména ve velkých prostředích.

Zadruhé, přístup na základě agentů k zálohování Microsoft Azure nepředstavuje nejlepší možnost, protože agenty vyžadují nasazení náročné na prostředky, těžko se vhodně škálují a zabírají místo navíc ve virtuálním počítači.

Vždy, když používáte řešení zálohování s nativní podporou cloudu, jako je Veeam Backup for Microsoft Azure, na základě vybraných zásad zálohování se automaticky vytvoří záloha na základě bitové kopie z nativních snapshotů virtuálních počítačů Azure. To umožňuje lepší kontrolu a správu vašeho každodenního provozu ochrany dat a zavádění zásad a také lepší zpracování s ohledem na aplikace a rychlejší obnovu virtuálních počítačů Azure.

Jak zálohování Azure funguje?

Další informace naleznete v tomto krátkém videu.

Stručně řečeno, Veeam Backup for Microsoft Azure dokáže automaticky vytvářet a spravovat snapshoty a zálohy virtuálních počítačů Azure (včetně spravovaných i nespravovaných VHD) včetně konfigurace virtuálního počítače. Pomocí zálohování na úrovni bitových kopií nebo snapshotů lze vytvářet řetězce záloh. Zálohování na úrovni bitových kopií může zahrnovat úplné i přírůstkové zálohování. Snapshoty s nativní podporou cloudu zahrnují snapshoty v časovém bodě. Obnovu lze provést na úrovni celého počítače i souboru během několika sekund.

 1. S nástrojem Veeam Backup for Microsoft Azure můžete chránit data na virtuálních počítačích Azure prostřednictvím snapshotů nebo záloh se specializovanými nástroji s nativní podporou cloudu. Kombinace snapshotů i záloh vám dává flexibilitu vybrat si nejlepší možnost, jak chránit data Azure, ať už se jedná o konkrétní soubor, několik testovacích virtuálních počítačů, nebo velká produkční prostředí. Snapshoty se skvěle hodí pro testování a upgrady, když potřebujete rychle provést obnovu do určitého časového bodu. Pro účely delšího uchovávání informací a správné obnovy se však k ochraně dat Azure používají zálohy. Soubory záloh budou uloženy v prostředí Microsoft Azure Blob a můžete si vybrat z dobrých možností obnovy za nižší cenu.
 2. Vždy, když vytvoříme soubor záloh na základě snapshotů virtuálního počítače Azure nebo z tohoto souboru záloh na základě bitové kopie provedeme obnovu, nástroj Veeam Backup for Microsoft Azure nasadí dočasné instance, kterým se říká pracovníci, do účtů Azure pouze tehdy, když potřebujete vytvořit zálohu ze snapshotu nebo vytvořit obnovu.
  • Můžete vytvořit konkrétní konfigurace pro jednotlivé regiony Azure, kde chcete pracovníky nasadit, nebo můžete nechat řešení Veeam, ať to za vás udělá automaticky, abyste je nemuseli nastavovat pro každý jednotlivý region.
 3. Po vytvoření souboru záloh na základě bitových kopií pro virtuální počítače Azure si můžete vybrat jeho uložení do aktivních nebo neaktivních vrstev úložiště v závislosti na požadovaných zásadách uchovávání informací.
 4. Můžete si vybrat z několika možností zásad. Můžete definovat, které účty Microsoft Azure budete v jednotlivých regionech zálohovat, vybrat si, zda chcete zálohovat oddělené virtuální počítače Azure, nebo použít zásady na základě tagů, abyste nemuseli do zásad zálohování Azure ručně přidávat jednotlivé nové virtuální počítače.
 5. Můžete si vybrat z několika možností plánování pro snapshoty Azure (až 60 snapshotů za hodinu) i zálohy, které splní i ty nejpřísnější smlouvy o rozsahu služeb (SLA). Definujte, jak dlouho chcete uchovávat snapshoty a zálohy dat Azure.
  • Možnosti plánování vám také umožňují určit, kde chcete snapshoty nebo zálohy Azure uchovávat. S úložištěm Azure Blob si můžete vybrat z možností aktivního i neaktivního úložiště. Společnost Veeam doporučuje použít možnost vrstvy neaktivního úložiště pro soubory záloh Azure, protože to výrazně snižuje náklady na úložiště.
 6. Nástroj Veeam Backup for Microsoft Azure obsahuje integrovaný nástroj pro výpočet, který automaticky odhadne náklady nakonfigurovaných zásad zálohování pro data Microsoft Azure. Tyto výpočty jsou poskytnuty předem, když konfigurujete zásady zálohování Azure, a jsou rozděleny na měsíční náklady za úložiště Azure Blob, včetně nákladů za přesun provozu mezi regiony, a dokonce odhadů nákladů za přesun dat záloh do úložiště Azure Blob a z něj.
 7. A konečně si můžete vybrat z několika možností zálohování pro zálohovaná data Azure. Můžete rychle obnovit celý virtuální počítač Azure, virtuální disk nebo konkrétní jednotlivé soubory. Stejně jako u procesu zálohování Azure budou nasazeni pracovníci a připojeni ke konkrétnímu časovému bodu. Poté se vám v rozhraní Veeam Backup for Microsoft Azure zobrazí adresa URL, kterou můžete otevřít na zvláštní kartě a procházet konkrétní data, která chcete obnovit.

Celkově cesta od obchodu Azure po připojení zařízení Veeam Backup for Microsoft Azure k vašemu účtu a nastavení zásad zálohování, aby byly připraveny, netrvá více než 15 minut!

Proč potřebuji zálohovat cloudová data Azure?

Společnost Microsoft neuchovává zálohy vašich dat. Podle modelu sdílené odpovědnosti je vaší starostí zajistit, že jsou data zabezpečena a chráněna, v závislosti na tom, zda jde o infrastrukturu jako službu (IaaS), platformu jako službu (PaaS) nebo software jako službu (SaaS).

Zálohování a obnova dat v prostředí Microsoft Azure jsou podle modelu sdílené odpovědnosti společnosti Microsoft odpovědností koncového uživatele. Bez zálohování a obnovy nelze vaše aplikace ani data obnovit, když potřebujete překonat ztrátu dat kvůli nechtěnému vymazání, hrozbám kybernetické bezpečnosti, ransomwaru, výpadkům atd. Společnost Veeam poskytuje zálohování a obnovu Azure podnikové třídy, které jsou nákladově efektivní a bezpečné, takže vás chrání před každou ztrátou cloudových dat.

Jaké typy záloh jsou pro zálohování Microsoft Azure k dispozici?

Další informace naleznete v dokumentaci nástroje Veeam Backup for Microsoft Azure.

Veeam Backup for Microsoft Azure vám umožňuje vytvořit řetězce záloh na úrovni bitových kopií z nativních snapshotů virtuálních počítačů Azure.

Do následujících řetězců budou zahrnuty soubory plných i přírůstkových záloh:

 • Plná: Soubor plné zálohy s bitovou kopií celého virtuálního počítače Azure.
 • Přírůstková: Soubory přírůstkových záloh, které obsahují přírůstkové změny bitových kopií virtuálních počítačů Azure.

Využíváme metodu neomezeného dopředného přírůstkového zálohování k vytvoření řetězce záloh pro virtuální počítače Microsoft Azure. To znamená, že během první relace zálohování bude vytvořen soubor plné zálohy v úložišti záloh ze zkopírované bitové kopie virtuálního počítače Azure. Ten bude představovat startovní bod pro řetězec záloh a nástroj Veeam Backup for Microsoft Azure bude dále kopírovat pouze datové bloky, které se od té doby změnily.

Soubory plných i přírůstkových záloh budou sloužit jako body obnovy pro zálohy Microsoft Azure a je možné je snadno obnovit do časového bodu podle vaší volby. 

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.