#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Časté dotazy k řešením zálohování sady Microsoft Office 365

Běžné dotazy k tomu, jak zálohovat data sady Microsoft 365

ZKUŠEBNÍ VERZE

Bez omezení na 30 dní

Veeam Backup for Microsoft 365 – časté dotazy

Co je Veeam Backup for Microsoft 365?

Řešení Veeam Backup for Microsoft 365 minimalizuje riziko ztráty přístupu a kontroly nad daty sady Microsoft 365 – vaše data jsou tak vždy chráněná a dostupná. Dává vám možnost bezpečně zálohovat sadu Microsoft 365 (dříve Office 365) a:

  • Chránit data sady Office 365 před neúmyslným odstraněním, bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací.
  • Rychle obnovovat jednotlivé položky sady Office 365 díky nejlepší flexibilitě obnovení v oboru.
  • Plnit zákonné požadavky a požadavky na dodržování předpisů pomocí efektivní služby eDiscovery pro položky záloh sady Office 365.
Co je nového ve verzi 7?

Verze Veeam Backup for Microsoft 365 v7 nově obsahuje možnost kopírování záloh do libovolného objektového úložiště s neměnností, integraci se službou Veeam ONE pro pokročilé monitorování a reportování a hlubší integraci s konzolí Veeam Service Provider Console pro větší kontrolu při používání BaaS a navíc vylepšení samoobslužného obnovení. 

ZOBRAZIT ÚPLNÉ INFORMACE O NOVINKÁCH VE VERZI 7

Lze řešení Veeam Backup for Microsoft 365 používat jako samostatný produkt, nebo je nutné ho kombinovat s dalšími produkty Veeam?
Veeam Backup for Microsoft 365 je oddělený, samostatný produkt, který tvoří klíčovou součást platformy Veeam Platform.
Obsahuje tento produkt monitorování a reportování?
Řešení Veeam Backup for Microsoft 365 poskytuje pokročilé monitorování a reportování záloh sady Office 365 a zákazníci ho získají bez dalších poplatků prostřednictvím služby Veeam ONE.
Obsahuje tento produkt nějaké funkce neměnnosti? 
S produktem Veeam Backup for Microsoft 365 můžete neměnné kopie ukládat do LIBOVOLNÉHO objektového úložiště včetně Azure Blob/Archive, Amazon S3/Glacier a úložiště kompatibilního se službou S3.
Mohu pomocí řešení Veeam Backup for Microsoft 365 zálohovat data aplikace Microsoft Teams?
Ano, pomocí řešení Veeam můžete zálohovat a obnovovat aplikace Microsoft Teams. Když jsou data uveřejněna a sdílena v rámci aplikace Microsoft Teams, jsou zapisována do různých umístění včetně systému SharePoint Online. Pomocí nástrojů Veeam Explorer můžete vyhledávat a obnovovat data aplikace Teams včetně dokumentů a webů. Můžete také obnovovat data připojená ke kartám a kanálům aplikace Teams a poté je opět připojovat k odpovídajícímu umístění Teams.
Lze využívat řešení Veeam Backup for Microsoft 365 pro hybridní nasazení mezi onsite systémem Exchange nebo SharePoint a sadou Microsoft 365 (Office 365)?
Ano, řešení Veeam Backup for Microsoft 365 chrání hybridní nasazení e-mailů a systému SharePoint a nabízí možnost migrovat data mezi systémem Exchange onsite a sadou Office 365.
Kam mohu ukládat své zálohy sady Microsoft 365 (Office 365)?
Zálohy sady Microsoft 365 (Office 365) můžete ukládat, kam chcete! Pokud máte k dispozici místní úložiště navíc, můžete ho využít k zálohování onsite. Pokud chcete používat cloud, máte řadu možností objektového úložiště – včetně služby AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi a poskytovatelů kompatibilních se službou S3. Můžete také vytvořit záložní kopii a uložit ji do levného dlouhodobého úložiště, například Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive a Azure Archive.
Jak mohu začít?

S produktem Veeam Backup for Microsoft 365 můžete začít tak, že se rozhodnete, kde ho chcete nasadit. Produkt můžete nasadit jeho stažením z webu Veeam.com. Alternativně ho lze nasadit ve službě Azure Marketplace, AWS Marketplace nebo IBM Cloud.

Podívejte se, jak snadné je nasazení, na webu Veeam.com nebo do cloudu.

Licence

Jak je produkt Veeam Backup for Microsoft 365 licencován?

Produkt Veeam Backup for Microsoft 365 je licencován jako předplatné. K dispozici jsou jedno- až pětiletá předplatná a zákazníci se mohou rozhodnout, zda zakoupí celé předplatné rovnou, nebo ho budou platit ročně. Na delší předplatné poskytujeme větší slevy. Další informace o cenách naleznete zde, nebo kontaktujte prodejce.

Všechny předplacené licence se prodávají podle počtu uživatelů (minimální požadovaný nákup činí 10 licencí) a zahrnují
nepřetržitou produkční podporu.

Kdo se počítá jako uživatel?

Počet licencí, které potřebujete, vypočítáte tak, že spočítáte počet uživatelů ve svém předplatném sady Microsoft 365. Stejného uživatele pro různé služby Microsoft 365 počítejte jen jednou (např. jeden uživatel služby Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy = jeden uživatel produktu Veeam Backup for Microsoft 365).

Zde jsou další informace o jednotlivých službách Microsoft 365:

  • Exchange Online nebo Exchange onsite: Poštovní schránka uživatele může být osobní schránka, poštovní schránka v online archivu nebo obojí – pro daného uživatele potřebujete jen jednu licenci. Upozorňujeme, že sdílené poštovní schránky a schránky prostředků nevyžadují licenci a lze je zálohovat ZDARMA.
  • OneDrive pro firmy: Uživatelské licence služby OneDrive pro firmy jsou automaticky propojeny s příslušnými e-mailovými účty. To znamená, že nemůžete použít stejnou licenci k zálohování e-mailu jednoho uživatele a účtu OneDrive pro firmy jiného uživatele. OneDrive (bez dovětku „pro firmy“) je zvláštní služba úložiště, která není tímto řešením podporována.
  • SharePoint Online nebo SharePoint onsite: Každý uživatel systému SharePoint v rámci předplatného Microsoft 365 (nebo nasazení onsite), který získal přístup k webům služby SharePoint, které chcete chránit, potřebuje k zálohování a ochraně prostředí SharePoint v organizaci licenci. Pokud máte hybridní nasazení SharePoint (SharePoint onsite a SharePoint Online) a stejný uživatel má přístup k oběma službám, potřebuje jen jednu licenci Veeam. Externí uživatelé služby SharePoint nepotřebují licenci. Externí uživatel služby SharePoint je osoba, na kterou se nevztahuje vaše předplatné sady Microsoft 365 a které jste dali přístup alespoň k jednomu webu, souboru nebo složce. Externí ověření uživatelé mohou provádět pouze základní úlohy spolupráce a externí anonymní uživatelé mohou upravovat a zobrazovat konkrétní dokumenty, pokud získají oprávnění.
  • Microsoft Teams: Při ochraně týmu pomocí řešení Veeam Backup for Microsoft 365 musíte mít licenci pro každého uživatele, který je aktivním členem týmu a který má placenou licenci na aplikaci Teams v rámci sady Microsoft 365.
Je produkt Veeam Backup for Microsoft 365 k dispozici prostřednictvím univerzální licence Veeam?
Ne, řešení zálohování sady Microsoft 365 nepoužívá univerzální licenci Veeam. Jedná se o samostatnou nabídku dostupnou v podobě licence formou předplatného podle počtu uživatelů. 
Lze přidávat uživatele ke stávajícímu předplatnému?
Ano, licence na řešení Veeam Backup for Microsoft 365 můžete přidávat a zakoupené licence můžete synchronizovat, aby odpovídaly příslušnému cyklu předplatného. Obnovování licencí je tak snadné a jednoduché.
Mohu ze zálohy odebrat uživatele a licenci použít pro jiného uživatele?
Společnost Veeam považuje spravované uživatele za uživatele alespoň s jedním bodem obnovení vytvořeným v uplynulých 31 dnech. Po měsíci bez zálohování uživatele budete moci licenci použít u jiného uživatele a začít s jeho ochranou. Také máte možnost licenci okamžitě zrušit. To lze provést prostřednictvím rozhraní PowerShell nebo RESTful API. Před zrušením licence však musíte odstranit všechna data uživatele ze všech úložišť.
Nabízí společnost Veeam pro zálohování sady Microsoft 365
(Office 365) speciální ceny pro veřejný sektor?
Ano, společnost Veeam nabízí zlevněné licence pro veřejný sektor i interní použití (pro partnery). Konkrétní slevy vám sdělí  prodejce nebo tým prodejního oddělení společnosti Veeam.

Další časté dotazy

Existuje bezplatná verze tohoto produktu?
Ano, produkt Veeam Backup for Microsoft 365 Community Edition je zdarma až pro 10 uživatelů, 10 týmů a 1 TB dat SharePoint.
Disponuje tento produkt nějakými funkcemi zabezpečení? 
Ano, produkt Veeam Backup for Microsoft 365 má lepší zabezpečení dat záloh sady Microsoft 365 (Office 365) prostřednictvím neměnných kopií záloh a šifrování, které je k dispozici pro všechna data sady Microsoft 365 nacházející se v objektovém úložišti.
Splňuje tento produkt požadavky na dodržování norem?
Ano, díky řešení Veeam Backup for Microsoft 365 můžete data ukládat podle zásad uchovávání informací v souladu s požadavky zákonů či předpisů.
Lze tento produkt škálovat?
Ano, pomocí jediné instalace řešení Veeam Backup for Microsoft 365 můžete chránit větší nasazení sady Microsoft 365 (Office 365). Součástí je také automatické škálování úložiště za účelem odstranění problémů s omezením maximální velikosti souborů.
Lze pomocí tohoto produktu chránit hybridní prostředí sady Microsoft 365 (Office 365)?
Ano, pomocí řešení Veeam Backup for Microsoft 365 můžete chránit hybridní nasazení e-mailu a SharePoint a migrovat data poštovních schránek mezi serverem Exchange onsite a sadou Microsoft 365 (Office 365).
Lze pomocí tohoto produktu provádět zálohy jedinečných a lokalizovaných verzí sady Microsoft 365 (Office 365)?
Ano, produkt Veeam Backup for Microsoft 365 obsahuje podporu pro sadu Microsoft 365 (Office 365) US Government (ministerstvo obrany a další ministerstva), Microsoft 365 (Office 365) Germany a Microsoft 365 (Office 365) China.
Mohou tento produkt nabízet poskytovatelé služeb?
Ano, produkt Veeam Backup for Microsoft 365 umožňuje poskytovatelům služeb nabízet zálohování sady Microsoft 365 (Office 365).
Podporuje tento produkt rozhraní PowerShell a RESTful API?
Ano, s produktem Veeam Backup for Microsoft 365 můžete díky komplexní automatizaci s úplnou podporou všech funkcí rozhraní PowerShell a RESTful API i samoobslužnému obnovení pro zákazníky poskytovatelů služeb minimalizovat režijní výdaje, zkrátit dobu obnovení a snížit náklady.
Podporuje tento produkt nějaké samoobslužné funkce?
Ano, produkt Veeam Backup for Microsoft 365 má portál samoobslužného obnovení, který umožňuje správcům poskytovat uživatelům sady Microsoft 365 (Office 365) i organizacím servisu/podpory oprávnění k obnovení. Poskytovatelé služeb mohou také svým zákazníkům nabízet samoobslužné obnovení.
Jak mohu svou organizaci přesvědčit, že je zálohování sady Microsoft 365 (Office 365) nezbytné?

Pomocí tohoto podrobného průvodce můžete přesvědčit někoho – svého šéfa, kolegu nebo dokonce svůj tým – že zálohování sady Microsoft 365 (Office 365) je důležité. Připravili jsme vám potřebné zdroje, abyste mohli argumentovat pro zálohování sady Office 365.

1. krok: Seznamte se s modelem sdílené odpovědnosti sady Microsoft 365 (Office 365) a vysvětlete, proč je zálohování nezbytné.

2. krok: Pomocí ukázek nebo testů zálohování ukažte kvalitu řešení Veeam Backup for Microsoft 365.

3. krok: Srovnejte řešení Veeam s ostatními řešeními na nezávislých hodnoticích platformách.

4. krok: Naplánujte rozpočet, cenové možnosti a úspory.

Zálohuje společnost Microsoft data sady Microsoft 365 (Office 365)?
Je rozšířena mylná představa, že společnost Microsoft zálohuje data sady Microsoft 365 (Office 365). I když společnost Microsoft zajišťuje velkou odolnost a integrované nástroje umožňující soulad s předpisy, ve skutečnosti neposkytuje komplexní zálohování. Model sdílené odpovědnosti společnosti Microsoft říká, že organizace stále odpovídají za svá data. Další informace o tom, jak model sdílené odpovědnosti funguje, naleznete v tomto blogu.
Je opravdu potřeba data sady Microsoft 365 (Office 365) zálohovat?
Je hned několik zásadních důvodů, proč byste měli zvážit vytvoření zálohy svých dat sady Microsoft 365 (Office 365). V organizacích běžně dochází k nechtěnému vymazání dat, ale někdy je obtížné soubory po výmazu znovu najít, a pokud se na ně nevztahují zásady uchovávání informací, mohou být nenávratně ztraceny. V dnešní době číhá řada hrozeb, mezi které patří ransomware a interní útočníci. Zálohy sady Office 365 zajistí, že v případě napadení prostředí Microsoft 365 budete moct svá data obnovit. Pokud si stále nejste jisti, zda máte zálohovat svá data sady Office 365, přečtěte si tuto zprávu agentury Gartner®.
Jaký je nejlepší způsob zálohování sady Microsoft 365 (Office 365)?
V konečném důsledku platí, že si musíte nastavit vlastní kritéria pro to, co podle vás má obsahovat záloha sady Microsoft 365 (Office 365). Nasazení, cíle bodů obnovení (RPO), úložiště a funkce obnovení – to všechno jsou důležité faktory při rozhodování o řešení zálohování. Naštěstí jsme sestavili kroky, které vám pomohou posoudit prodejce zálohování sady Office 365, a zde se můžete podívat na webinář. Vytvořili jsme také srovnávací tabulku, kde uvidíte, jak se společnost Veeam liší od ostatních prodejců zálohování sady Office 365. Tabulku naleznete zde.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Odesláním souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Chcete-li pokračovat ke stažení produktu, ověřte svůj e-mail
Ověřovací kód jsme odeslali na adresu:
  • Nesprávný ověřovací kód. Zkuste to znovu.
E-mail s ověřovacím kódem byl právě odeslán na adresu
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete za  s
Kód jste nedostali? Kliknutím ho znovu odešlete

error icon

Bohužel! Něco se nepovedlo.

Zkuste to znovu později.