Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Backup
pro Microsoft Office 365
1.5

Nejlepší zálohování a obnovení pro Microsoft Office 365

Získejte úplný přístup, kontrolu a ochranu pro e-mailová data aplikace Office 365

Podívejte se na tuto 4minutovou ukázku, která vám předvede, jak si zajistit kontrolu nad daty Office 365 Exchange Online.

S ochranou dat on-site nikdo problémy nemá. Proč ale tolik organizací zapomíná na ochranu dat v cloudu?

Společnost Microsoft v rámci aplikace Office 365 poskytuje širokou řadu výkonných funkcí – komplexní zálohování dat aplikace Office 365 však mezi ně nepatří.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 u dat aplikace Office 365 eliminuje riziko ztráty přístupu a kontroly – vaše data jsou tak vždy mimořádně dostupná a chráněná.

BEZPLATNÁ LICENCE NA 3 MĚSÍCE

Instalace během několika minut – žádná funkční omezení

NOVINKY: Jak se velké podniky přesouvají do cloudu, roste raketově poptávka po produktu Veeam Backup pro Microsoft Office 365

Úplná kontrola nad daty aplikace Office 365

Microsoft Office 365 umožňuje vašemu podniku pracovat kdekoli a kdykoli bez nutnosti hostovat vlastní e-mailovou infrastrukturu. I když společnost Microsoft hostuje infrastrukturu, neznamená to, že nemusíte dělat zálohy svých kritických dat aplikace Office 365. 

I se službou Office 365 jsou to vaše data – vy je ovládáte a vy odpovídáte za jejich ochranu.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 umožňuje bezpečně zálohovat aplikaci Office 365 a navíc:

 • Chránit data aplikace Office 365 před neúmyslným odstraněním, bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací.
 • Rychle obnovovat jednotlivé položky aplikace Office 365 díky nejlepší flexibility obnovení v oboru.
 • Plnit zákonné požadavky a požadavky na dodržování předpisů pomocí efektivní služby eDiscovery pro archivy záloh aplikace Office 365.

Zálohovat aplikaci Office 365 a server Exchange on-site do libovolného umístění

select_backup.jpg
Cloudové obnovení dat Office 365 ze záloh Veeam

Mimořádná dostupnost aplikace Office 365 vyžaduje bezpečné zálohování e-mailových dat na jiném místě za účelem minimalizace rizika a získání jistoty, že v případě potřeby budete schopni data svých uživatelů obnovit. 

S řešením Veeam Backup pro Microsoft Office 365 můžete:

 • Dohledávat položky poštovních schránek Office 365 Exchange Online (e-mail, kalendář a kontakty*) v cloudové instanci aplikace Office 365 a unikátně tato data každý týden, každý den nebo i každých pět minut zálohovat v nativním formátu společnosti Microsoft – archivní databázi založené na nástroji Extensible Storage Engine (ESE), která se také nazývá databáze Jet Blue.
 • Zálohovat server Exchange on-site pomocí stejných rozhraní API jako v případě aplikace Office 365, čímž snížíte dopad na vaše datové centrum a umožníte častější zálohování dat e-mailů vašich uživatelů.
 • Ukládat zálohy v umístění dle svého výběru – on-site, v hyperškálovaném veřejném cloudu (např. Microsoft Azure nebo Amazon Web Services) nebo u místního poskytovatele služeb.
 • Provádět zálohy jedinečných a lokalizovaných verzí aplikace Office 365 včetně podpory pro Vládu Spojených států (ministerstvo obrany a další ministerstva), Office 365 Germany a Office 365 China.

Obnovovat jednotlivé položky aplikace Office 365 s nejlepší flexibilitou obnovení v oboru

Nikdy se nespokojte s ničím menším než spolehlivým, granulárním obnovením položek e-mailů, kalendáře a kontaktů aplikace Office 365 během několika kliknutí.

Integrovaný produkt Veeam Explorer™ pro Microsoft Exchange umožňuje:

 • Rychlé vyhledávání a granulární obnovení jednotlivých položek poštovní schránky umístěné v chráněné, archivované kopii dat aplikace Office 365.
 • Přímé obnovení položek poštovních schránek do poštovní schránky aplikace Office 365 nebo do on-site poštovní schránky Exchange, jejich ukládání jako přílohy nebo jejich exportování ve formátu PST.
restore.jpg
Obnovení e-mailů Office 365 ze zálohy Veeam

Využívání výkonné služby eDiscovery u datových archivů aplikace
Office 365

ediscovery.jpg
Provádějte úkony eDiscovery v e-mailových archivech Office 365 ze záloh Veeam.

Bez snadno dostupné kopie dat může být dohledávání e-mailů kvůli zákonným povinnostem nebo dodržování předpisů nákladné a časově náročné a může výrazně narušit běžné obchodní činnosti.

S produkty Veeam můžete k provádění úkonů eDiscovery v archivech aplikace Office 365 můžete využívat známé pokročilé funkce vyhledávání a flexibilní možnosti obnovení a exportu. Je to stejně snadné jako s on-site zálohami dat. 

ZDARMA

NOVINKA Veeam Backup pro Microsoft Office 365

Bezplatná licence na 3 měsíce

Flexibilní možnosti obnovení, které plní vaše požadavky na dodržování předpisů

Nezanedbatelným důvodem pro zálohování dat aplikace Office 365 je dodržování předpisů. Se zálohováním aplikace Office 365 můžete:

 • Ukládat data na základě zásad dlouhodobého uchovávání informací pro regulační potřeby a potřeby dodržování předpisů.
 • Zajistit obnovení přesně toho, co potřebujete – ani více, ani méně – pomocí funkce pokročilého granulárního vyhledávání. 

Efektivní škálování a minimalizace režijních nákladů

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 poskytuje bezkonkurenční škálovatelnost s architekturou pro více úložišť, více klientů, která:

 • Umožňuje ochranu větších nasazení aplikace Office 365 v rámci jedné instalace.
 • Umožňuje poskytovatelům služeb nabízet služby zálohování aplikace Office 365.
 • Díky komplexní automatizaci s úplnou podporou všech funkcí rozhraní PowerShell a RESTful API i samoobslužného obnovení pro zákazníky poskytovatelů služeb minimalizuje režijní výdaje, zkracuje dobu obnovení a snižuje náklady.
recover_office_365_and_exchange_mailbox_items_cz.png
Obnovte produktivitu pro své uživatele prostřednictvím zálohování dat Office 365 i onsite systému Exchange.

Sjednocené zálohování Exchange a Office 365

Zajištění mimořádné dostupnosti e-mailových dat vyžaduje řešení, které zvládá aplikaci Office 365 i všechny on-site instance serveru Exchange, které máte.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 dokáže:

 • Chránit hybridní nasazení e-mailů.
 • Provádět migraci dat poštovních schránek mezi službou aplikace Office 365 a serverem Exchange, který je on-site.
 • Podporovat zpracování s ohledem na aplikace serverů Veeam Backup pro Microsoft Office 365 pomocí nástroje Veeam Backup & Replication™.
 • Zajišťovat vytváření konzistentních záloh archivů aplikace Office 365 k efektivnímu provozu služby eDiscovery a obnovení poštovních schránek na úrovni položek.
*Podpora řešení SharePoint Online a OneDrive pro firmy bude brzy k dispozici ve verzi Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v2.

Jak společnost Veeam uspokojuje potřeby velkých podniků
s mimořádnou dostupností

Produkt má nainstalováno 25 tisíc firem s 2,3 miliony poštovních schránek aplikace Office 365

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení