Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v2

Nejlepší zálohování a obnovení pro Microsoft Office 365

Získejte úplný přístup, kontrolu a ochranu pro e-mailová data aplikace Office 365

Podívejte se na toto krátké ukázkové video a dozvíte se, jak lze pomocí řešení Veeam zálohovat a obnovovat data aplikace Office 365 Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy

S ochranou dat on-site nikdo problémy nemá. Proč ale tolik organizací zapomíná na ochranu dat v cloudu?

Společnost Microsoft v rámci aplikace Office 365 poskytuje širokou řadu výkonných funkcí – komplexní zálohování dat aplikace Office 365 však mezi ně nepatří.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 eliminuje riziko ztráty přístupu a kontroly u dat sady Office 365, včetně aplikací Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy – vaše data jsou tak vždy mimořádně dostupná a chráněná.

BEZPLATNÁ LICENCE NA 3 MĚSÍCE

Instalace během několika minut – žádná funkční omezení

NOVINKY: Společnost Veeam uvádí zálohování aplikace Office 365 verze 2 – podpora pro platformy SharePoint, OneDrive a další!

Úplná kontrola nad daty aplikace Office 365

Sada Microsoft Office 365 umožňuje vašemu podniku fungovat kdekoli a kdykoli bez nutnosti hostovat vlastní infrastrukturu e-mailů, souborů a správy obsahu. I když společnost Microsoft hostuje infrastrukturu, neznamená to, že nemusíte dělat zálohy svých kritických dat aplikace Office 365. 

I se službou Office 365 jsou to vaše data – vy je ovládáte a vy odpovídáte za jejich ochranu.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 umožňuje bezpečně zálohovat aplikaci Office 365 a navíc:

 • Chránit data aplikace Office 365 před neúmyslným odstraněním, bezpečnostními hrozbami a nedostatky v zásadách uchovávání informací.
 • Rychle obnovujte jednotlivé položky sady Office 365 díky nejlepší flexibilitě obnovení v oboru.
 • Plnit zákonné požadavky a požadavky na dodržování předpisů pomocí efektivní služby eDiscovery pro archivy záloh aplikace Office 365.
Zálohování Veeam poskytuje úplný přístup a kontrolu dat, která jsou součástí aplikace Office 365
Zálohování Veeam poskytuje úplný přístup a kontrolu dat, která jsou součástí aplikace Office 365

Zálohování sady Office 365 do libovolného umístění

Vytvářejte zálohy svých dat aplikací Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze sady Office 365
Vytvářejte zálohy svých dat aplikací Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze sady Office 365

Mimořádná dostupnost sady Office 365 vyžaduje zabezpečené zálohování dat aplikací SharePoint, OneDrive pro firmy a Exchange na jiném místě, abyste si mohli být jisti, že v případě potřeby budete schopni data svých uživatelů obnovit.

 • Získávejte data aplikací Office 365 Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive pro firmy z cloudové instance sady Office 365 a tato data každý týden, každý den, nebo i každých pět minut jedinečně zálohujte v nativním formátu společnosti Microsoft – archivní databázi založené na nástroji Extensible Storage Engine (ESE), která se také nazývá databáze Jet Blue.
 • Zálohujte aplikace Exchange a SharePoint na pracovišti pomocí stejných rozhraní API jako v případě sady Office 365, což umožní častější zálohování dat e-mailů vašich uživatelů.
 • Ukládat zálohy v umístění dle svého výběru – on-site, v hyperškálovaném veřejném cloudu (např. Microsoft Azure nebo Amazon Web Services) nebo u místního poskytovatele služeb.
 • Provádět zálohy jedinečných a lokalizovaných verzí aplikace Office 365 včetně podpory pro Vládu Spojených států (ministerstvo obrany a další ministerstva), Office 365 Germany a Office 365 China.

Obnovovat jednotlivé položky aplikace Office 365 s nejlepší flexibilitou obnovení v oboru

Nikdy se nespokojte s ničím horším, než je spolehlivé, granulární obnovení e-mailů sady Office 365, webů, dokumentů, knihoven a seznamů platformy SharePoint a účtů, souborů a složek aplikace OneDrive pro firmy několika kliknutími.

Integrovaný nástroj Veeam Explorer™ pro Microsoft Exchange, SharePoint a OneDrive pro firmy má tyto funkce:

 • Rychlé vyhledávání a granulární obnovení jednotlivých položek poštovní schránky umístěné v chráněné, archivované kopii dat aplikace Office 365.
 • Přímé obnovení položek poštovních schránek do poštovní schránky aplikace Office 365 nebo do on-site poštovní schránky Exchange, jejich ukládání jako přílohy nebo jejich exportování ve formátu PST.
Snadná obnova dat aplikací Office 365 Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze zálohy Veeam
Snadná obnova dat aplikací Office 365 Exchange Online, SharePoint a OneDrive pro firmy ze zálohy Veeam

Využívání výkonné služby eDiscovery u datových archivů aplikace
Office 365

Provádění úkonů eDiscovery v e-mailových archivech Office 365 ze záloh Veeam
Provádění úkonů eDiscovery v e-mailových archivech Office 365 ze záloh Veeam

Bez snadno dostupné kopie dat může být dohledávání e-mailů kvůli zákonným povinnostem nebo dodržování předpisů nákladné a časově náročné a může výrazně narušit běžné obchodní činnosti.

S produkty Veeam můžete k provádění úkonů eDiscovery v archivech aplikace Office 365 můžete využívat známé pokročilé funkce vyhledávání a flexibilní možnosti obnovení a exportu. Je to stejně snadné jako s on-site zálohami dat. 

ZDARMA

NOVINKA Veeam Backup pro Microsoft Office 365

Bezplatná licence na 3 měsíce

Flexibilní možnosti obnovení, které plní vaše požadavky na dodržování předpisů

Nezanedbatelným důvodem pro zálohování dat aplikace Office 365 je dodržování předpisů. Se zálohováním aplikace Office 365 můžete:

 • Ukládat data na základě zásad dlouhodobého uchovávání informací pro regulační potřeby a potřeby dodržování předpisů.
 • Zajistit obnovení přesně toho, co potřebujete – ani více, ani méně – pomocí funkce pokročilého granulárního vyhledávání. 

Efektivní škálování a minimalizace režijních nákladů

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 poskytuje bezkonkurenční škálovatelnost s architekturou pro více úložišť, více klientů, která:

 • Umožňuje ochranu větších nasazení aplikace Office 365 v rámci jedné instalace.
 • Umožňuje poskytovatelům služeb nabízet služby zálohování aplikace Office 365.
 • Díky komplexní automatizaci s úplnou podporou všech funkcí rozhraní PowerShell a RESTful API i samoobslužného obnovení pro zákazníky poskytovatelů služeb minimalizuje režijní výdaje, zkracuje dobu obnovení a snižuje náklady.
Obnovte produktivitu pro své uživatele prostřednictvím zálohování dat Office 365 i onsite systému Exchange
Obnovte produktivitu pro své uživatele prostřednictvím zálohování dat Office 365 i onsite systému Exchange

Sjednocené zálohování na pracovišti a v sadě Office 365

Zajištění mimořádné dostupnosti dat e-mailu a obsahu vyžaduje řešení, které zvládá sadu Office 365 i všechny instance serveru Exchange a SharePoint, které máte na pracovišti.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 vám dává různé možnosti:

 • Chránit hybridní nasazení e-mailů a platformy SharePoint.
 • Migrovat data poštovních schránek mezi Exchange a Office 365 na pracovišti.
 • Podporovat zpracování s ohledem na aplikace serverů Veeam Backup pro Microsoft Office 365 pomocí nástroje Veeam Backup & Replication™.
 • Zajišťovat vytváření konzistentních záloh archivů aplikace Office 365 k efektivnímu provozu služby eDiscovery a obnovení poštovních schránek na úrovni položek.

Jak společnost Veeam uspokojuje potřeby velkých podniků
s mimořádnou dostupností

Produkt má nainstalováno 29 tisíc firem s 2,7 miliony poštovních schránek aplikace Office 365

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení