https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovYmFja3VwLXJlcGxpY2F0aW9uLWZlYXR1cmVzLmh0bWwifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Funkce a možnosti

Veeam® Backup & Replication™ poskytuje inteligentní správu dat pro VŠECHNY vaše virtuální, fyzické i cloudové úlohy. Prostřednictvím jednotné konzole pro správu můžete mít pod kontrolou rychlé, flexibilní a spolehlivé zálohování, obnovení a replikaci všech svých aplikací a dat, a navždy se tak zbavit starších řešení zálohování.

Zálohování

Ušetřete čas a zkraťte si časová okna pro zálohování

Řešení Veeam Backup & Replication poskytuje rychlé a spolehlivé zálohování pro VŠECHNY úlohy a dává vám možnost dosahovat kratších zálohovacích oken i snižovat náklady na zálohování a úložiště.

 • Vytvářejte aplikačně konzistentní zálohy virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií s pokročilým zpracováním s ohledem na aplikace.
 • Zajistěte si lepší RPO a mimořádně rychlé zálohování ze snapshotů úložiště pro přední světové poskytovatele úložišť.
 • S nástrojem Veeam Cloud Tier dosáhnete neomezené kapacity pro dlouhodobé uchovávání informací využitím nativních integrací objektových úložišť u dodavatelů služeb kompatibilních s prostředím Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage a S3 nebo řešení úložiště onsite.NOVINKA
 • Zjednodušte správu úložišť záloh, včetně podpory objektových úložišť, pomocí Scale-out Backup Repository™.VYLEPŠENO
 • Dosáhněte lepší škálovatelnosti a provozní efektivity při správě podnikových prostředí pomocí modulů plug-in Veeam pro SAP HANANOVINKAOracle RMAN.NOVINKA
 • Ověřujte automaticky obnovitelnost dat pomocí nástroje Veeam DataLabs SureBackup® a SureReplica
 • Spravujte virtuální, fyzické i cloudové zálohy z konzole Veeam Backup & Replication díky integrované správě pro nástroje Veeam Agent pro Microsoft WindowsLinux
 • Využijte možnosti podpory více pásekVYLEPŠENO včetně zálohování a obnovování celých svazků do protokolu NDMP v4 a zapisování do fondů médií ve formátu WORM.
 • Umožněte rychlé a bezpečné zálohování do cloudu s produktem Veeam Cloud Connect a komplexní šifrování, které zabezpečuje data během zálohování, při přenosu i po uložení

NOVINKA Veeam Cloud Tier

Vyřešte rychlý růst dat škálovatelnými řešeními úložiště s nižšími náklady. Nástroj Veeam Cloud Tier poskytuje neomezenu kapacitou pro dlouhodobé uchovávání dat využitím nativních a nákladově efektivních integrací úložišť u dodavatelů služeb v prostředí Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage i mnoha služeb kompatibilních s prostředím S3 nebo řešení úložiště onsite. 
 • Získejte výhodu nižších nákladů, jednoduchosti a pružnosti objektového úložiště.
 • Ukládejte data do cloudu bez dvojích poplatků (na rozdíl od ostatních poskytovatelů zálohování).
 • Vyhněte se závislosti na dodavateli spojenou se sekundárními zařízeními úložiště.

Scale-out Backup Repository

Díky abstraktní vrstvě poskytované nad jednotlivými zařízeními úložiště mohou uživatelé vytvořit virtuální fond úložišť záloh, ke kterým se přiřadí různé zálohy. Scale-Out Backup Repository také obsahuje podporu pro zařízení úložišť objektů, jako jsou sady úložišť objektů onsite a cloudová řešení – včetně diskového a páskového úložiště objektů na nižší vrstvě ve veřejném cloudu. Dále nabízí možnost snadného rozšíření kapacity podle potřeby pouhým přidáním dalších zařízení úložišť do sady bez ohledu na to, zda jsou onsite, nebo v cloudu. Scale-out Backup Repository nabízí řadu výhod:

 • Lepší využití VŠECH investic do úložiště
 • Jednodušší správa úloh zálohování a zajištění jejich souladu a rozšíření kapacity
 • Maximalizace výkonu zálohování 

NOVINKA Moduly plug-in Veeam pro SAP HANA a Oracle RMAN

Spravujte velké podnikové aplikace se společností Veeam pomocí snadno nasaditelných modulů plug-in Veeam pro SAP HANAOracle RMAN.

 • Bezproblémově streamujte zálohy SAP HANA do úložišť Veeam.
 • Správci databází si udržují kontrolu.
 • Veeam má certifikaci SAP HANA

Integrace s aplikací VMware vCloud Director (vCD)

Využijte sílu platformy VMware pro správu počítačové technologie v cloudu zabudováním služeb ochrany dat do portfolia infrastruktury jako služby (IaaS). Řešení Veeam Backup & Replication poskytuje plnou podporu pro vCD včetně ověření, samoobslužného zálohování a obnovy a nastavování zásad. Tyto možnosti nabízejí vše, co poskytovatel potřebuje, aby dal správu dat do rukou zákazníků na správné úrovní přístupu.

Obnovení

Obnovujte celé virtuální počítače, jednotlivé soubory i všechno mezi tím

Veeam Backup & Replication zajišťuje velmi rychlé a spolehlivé obnovení jednotlivých souborů, celých virtuálních počítačů i položek aplikací. Díky tomu se můžete s důvěrou spolehnout prakticky na libovolný scénář obnovení a dosáhnout krátkých cílů plnění doby obnovy (RTO).

Obnovujte celé virtuální počítače do několika minut pomocí Okamžitého obnovení VM. Spouštějte libovolnou virtualizovanou aplikaci v prostředí vSphere nebo Hyper-V přímo z poslední zálohy, aniž by uživatelé museli čekat, až zajistíte úložiště, extrahujete zálohu a zkopírujete ji do provozního prostředí. Po obnovení můžete použít nástroje VMware Storage vMotion, Hyper-V Live Migration nebo exkluzivní nástroj společnosti Veeam, Quick Migration, a přesunout virtuální počítače zpět do produkčního úložiště.

Se softwarem Veeam navíc můžete:

Veeam Cloud Mobility

Snadná přenositelnost a obnovení LIBOVOLNÉ úlohy v pouhých dvou krocích
Přenositelnost dat je kriticky důležitá pro organizace, které chtějí mít výkonné prostředí hybridního cloudu a udržovat si nad ním kontrolu. Nástroj Veeam Cloud Mobility poskytuje snadný způsob přenositelnosti a obnovení LIBOVOLNÉ úlohy onsite nebo v cloudu do prostředí AWS, Azure a Azure Stack – v pouhých 2 krocích –, abyste mohli udržovat kontinuitu podnikání a dostupnost v prostředích hybridního cloudu. 
 • Získejte přenositelnost úloh do cloudu
 • Obnovujte úlohy do cloudu, a zajistěte si tak kontinuitu podnikání
 • Získejte možnost testování a vývoje pro zálohy dat v cloudu

Portál řízení přístupu podle rolí pro produkt VMware vSphere

Portál řízení přístupu podle rolí (RBAC) společnosti Veeam pomáhá omezovat potíže a zkracovat dobu obnovení zajištěním nejkomplexnější interní funkce samoobslužného zálohování a obnovy pro prostředí VMware vSphere. Veeam RBAC pro vSphere pomáhá uvolňovat prostředky IT a:

 • delegovat role a oprávnění uživatelům pro snadné vytváření, obnovování a monitorování přiřazených zálohovacích úloh,
 • snižovat množství práce spojené s požadavky na změny na oddělení IT,
 • využívat skupiny zabezpečení k řízení parametrů zálohování a úloh.

Replikace

Hladká dostupnost dat a zotavení po havárii

Zajistěte pokročilou replikaci na základě bitových kopií a jednoduché zotavení po havárii (DR), aby vaše nejdůležitější aplikace byly stále dostupné. Veeam vám zajistí krátké RTO pro VŠECHNY aplikace.

Upgradujte na sadu Veeam Availability Suite

Sada Veeam Availability Suite™ obsahuje robustní možnosti zálohování, obnovy a replikace produktu Veeam Backup & Replication a funkce pokročilého monitorování a analýzy nástroje Veeam ONE™, a představuje tak úplné řešení dostupnosti pro správu virtuálních, fyzických a cloudových prostředí. Organizace mohou levně a s jistotou rozšiřovat své strategie dostupnosti díky přednostem sady Veeam Availability Suite podnikové úrovně.